Časopis Myslivost

Mladý vábič z lesnické akademie v Trutnově zvítězil v rakouském Salzburgu

Myslivost 4/2015, str. 75  Tomáš Třeský
Rok se s rokem sešel a česká výprava se vrátila do Salzburgu a přiváží tentokrát vítěze mezinárodní soutěže ve vábení jelenů. Po loňské přestávce, kdy se v Rakousku konalo 16. Mistrovství Evropy ve vábení jelenů, se čeští vábiči opět utkali s výběrem nejlepších vábičů na 10. Mezinárodním juniorském mistrovství ve vábení jelenů.
Soutěž proběhla v neděli 22. února 2015 v rakouském Salzburgu při pořádání mezinárodní výstavy Die Hohe Jagd. Mezi země, které přijaly pozvání na letošní klání, patřilo Slovinsko, Maďarsko, Česká republika a Rakousko jakožto pořadatel. Jako každý ročník si jednotlivé státy mohly zvolit libovolný počet soutěžících, a tak se na pódiu sešlo celkem 13 vábičů.  Soutěž je určena především pro mladé vábiče, a tak za českou republiku byli delegováni nejlepší vábiči z akademické soutěže Marek Peiker, Richard Harang, Jiří Sidorjak a Michael Bledý. Vedoucím týmu byl Petr Šeplavý, člen rady Klubu vábičů pro zahraniční spolupráci, který dohlížel na organizační zajištění výpravy. Mne delegovala rada Klubu vábičů do poroty. Vzhledem k tomu, že slovinský porotce těsně před soutěží onemocněl a maďarský se nezúčastnil, zbyl jsem v mezinárodní porotě jediný ze zahraničí. Ostatní porotci byli z Rakouska.
Soutěžní disciplíny byly vybrány pořadatelem před samotnou soutěží. Pro letošní rok to byl hlas mladého či starého hledajícího jelena.  Druhou disciplínou byl jelen stojící u laní a třetí dva stejně staří jeleni jdoucí na říjiště. Pro případ shodného počtu bodů, byl vybrán hlas mladého hledajícího jelena, který měl rozhodnout o konečném pořadí. Soutěž byla bodována podle pravidel ME systémem od 1 do 6 bodů.
Pořadí jednotlivých soutěžících se začalo formovat již po prvním kole. Další soutěžní kola na celkovém pořadí výrazné posuny nepřinesly. Toto potvrdilo vyrovnanou kvalitu hlasů jednotlivých borců, které byly letos na vysoké úrovni. Po sečtení všech bodů dělilo 3. a 13. místo pouhých 6 bodů! Jediný, kdo zaznamenal výrazný bodový odstup, byl Marek Peiker, reprezentant ČR s 84 body. Druhým nejlepším se stal Matija Oberstar ze Slovinska se 76 body a třetím nejlepším byl Richard Harang z ČR se 74 body. Ten se na třetí pozici probojoval v rozstřelu s dalším Slovincem Urbanem Koširem. V těsném závěsu se ztrátou jednoho bodu za nimi pak skončili mladí Maďaři.
Další naši dva vábiči Michael Bledý a Jiří Sidorjak doplatili na určitou nezkušenost v mezinárodních kláních. Bohužel drobné chybky v jejich velmi dobrých vystoupeních je stály drobné, ale v konečném součtu podstatné bodové ztráty.
Z pohledu budoucích nadějí pro ME ve vábení jelenů roste v Slovinsku i Maďarsku velmi silná konkurence. O to více těší, že i u nás neztrácíme krok. Za zmínku stojí skutečnost, že bodování jednotlivých rozhodčích bylo poměrně vyrovnané a nedocházelo k přílišným bodovým rozdílům mezi jednotlivými porotci. To svědčí o objektivnosti a správnosti posuzování jednotlivých výkonů.
Domnívám se, že v České republice máme zásluhou jedinečného propracovaného systému vzdělávání na středních a vysokých školách dostatek studentů, ze kterých se postupem let stávají odborníci – jelenáři. Pro tyto studenty jsou pořádány ve spolupráci s Klubem vábičů akademické soutěže a kurzy, kde své dovednosti tříbí a uplatňují nejen v praxi, ale i na národních soutěžích a následně na mezinárodní úrovni.
Velké poděkování patří organizátorům soutěže, zvláště pánům Christianu Hochleitnerovi a Hubertu Stockovi, kteří zajistili nejen hladký průběh soutěže, ale také hodnotné ceny pro účastníky, ke kterým přispěla i ČMMJ.
Myslím, že Marka zvláště potěšila cena od firmy Haix, výrobce kvalitní obuvi do přírody. Při výběru bot za vyhranou poukázku mu věnovali nejdražší model a při zkoušce jej informovali dva sympatičtí zástupci firmy o všech přednostech výrobku a návdavkem obdržel ještě kvalitní zouvák, prostředek na ošetření obuvi a lžíci na boty.  Tak doufám, že v tak kvalitních botách dojde Marek hodně daleko nejen v soutěžích ve vábení jelenů, ale také u něho v horské honitbě.
Rád bych na závěr popřál i ostatním reprezentantům mnoho dalších úspěchů, nejen na soutěžích, ale i v jejich myslivecké praxi, která stála u zrodu tohoto krásného umění našich dávných předků.
Myslivosti Zdar!                                                                             
Tomáš TŘESKÝ
člen poroty
Zpracování dat...