Časopis Myslivost

Náboje RWS HIT v ráži 308 Win

Myslivost 4/2015, str. 18  Martin Helebrant
Firma RWS v poslední době nabídla celou řadu novinek, naposledy to byly náboje EVO Green se střelami s jádrem na bázi cínu. Jako jedna z mála firem si vyrábí většinu komponentů svých nábojů „doma“, v rámci koncernu RUAG. Má tak maximální možnou kontrolu nad kvalitou svých nábojů. Těsně před koncem roku 2014 firma RWS doplnila svoji nabídku střel o novou řadu HIT, kterou mi ve spolupráci se svým českým dovozcem (firma KOZAP) poskytla k testu.
Nová řada bude obsahovat ráže 7 mm Rem Mag, 7 x 64 a 7 x 65R, 308 Win a 30-06 Sprg a 300 Win Mag. Řada nábojů HIT je součástí širší skupiny označované jako Green – zelené, tedy bez toho „ošklivého, ale opravdu ošklivého“ olova.
Konstrukčním materiálem střely je měděná slitina, krytá na povrchu niklem. Střela je monolitická, s expanzní dutinou krytou balistickou čepičkou s dvojitou dutinou. Střela má poměrně dlouhý přední ogivál, který zajišťuje dobrý součinitel odporu při nadzvukových rychlostech, na válcové, vodicí části střely jsou tři odlehčovací drážky a záď je ujímaná pro snížení sacího odporu při podzvukových rychlostech a pro zlepšení přesnosti střelby.
Poniklování je estetický prvek, niklovaný povrch ale zlepšuje také třecí vlastnosti v hlavni a lépe odolává oxidaci než prostý povrch měděných slitin.
Monolitické střely, z nějaké měděné slitiny (typicky z mosazi) jsou známé již léta. V Africe je k lovu těžké tropické zvěře používali lovci již někdy od přelomu 19. a 20. století. Tyhle první monolitické střely ale neměly dobrou pověst, generovaly vysoké tlaky a výrazně snižovaly živostnost hlavní. Proto skoro upadly v zapomenutí.
Za jejich návratem na výsluní stojí dva faktory. Především je to americká firma Barnes, která již někdy v 80. letech 20. století vrátila monolitické střely na trh. Randy Barnes tehdy byl nespokojen s nedostatečnou průbojností střel s olověným jádrem v těžké a nebezpečné zvěři, a proto se rozhodl oživit koncept monolitů.
Firma začínala ve sklepě Barnesova domu, obchody byly nárazové, ale všichni zaměstnanci (Randy a jeho manželka Coni) ji drželi zuby nehty nad vodou.
V 90. letech vstoupil do hry druhý faktor – ekologové a ekologisti. Z olova se stal „zlý kov“ a začalo být vytěsňováno jak mediální masáží, tak legislativně. Jako první přišel zákaz olověných broků, ale pak v některých státech USA přišly i zákazy olověných střel.
Současně Barnes vyřešil problém vysokých tlaků vytvořením odlehčovacích drážek na vodicí části střely, a dále vytvořením předformované dutiny v přídi střely zajistil přiměřenou expanzi, potřebnou pro ranivý účinek. V roce 1990 nabídl střelu Triple Shock X a poptávka náhle začala prudce převyšovat kapacitu.
Barnesovi napřed zapojili do výroby vlastní děti (tehdy ještě nezletilé dcery Jessicu a Chandru, které si přivydělávaly na kapesné), ale i to bylo málo, a tak holčičky brzy doplnili další příbuzní.
Firma začala vytrvale růst a dnes patří mezi stabilní, solidní dodavatele kulových nábojů pro lovce i ozbrojené síly, do dlouhých i krátkých palných zbraní. Monolitické střely dnes díky Barnesovým patří opět neodmyslitelně do výzbroje moderního lovce a jsou nutnou součástí portfolia každé větší muničky. RWS je velká firma a řadou HIT zaplnila mezeru, kterou ve své nabídce dosud měla. Pojďme se tedy na novou řadu HIT podívat z blízka.
Jako první je nabízena ráže 308 Win. Tu jsem sice ve své zbrojnici neměl, ale naštěstí mám kamarády, kteří byli ochotni pomoci, a tak když dorazily první černozelené krabičky RWS s novým náboji, testu již nestálo nic v cestě.
Nejprve jsem delaboroval 10 nábojů a převážil jednotlivé komponenty. Pokud to někoho zajímá, rád poskytnu podrobné výsledky, ale pro většinu z nás myslím postačí konstatování, že hmotnosti střely a navážky prachu kolísají v rozsahu necelého 0,01 gramu (tj. méně než 0,2 grainu), rozdíl průměrné hmotnosti střely od deklarované v hodnotě necelých 0,15 gramu považuji za zanedbatelný. Průměr střely je na vodící části přesný na 0,02 milimetru a totéž platí o délce nábojnice. Po výrobní stránce není tedy novému náboji co vytknout.
Následně jsem se vydal na střelnici. Se mnou šel kolega – majitel kulovnice Sako 85 Bavarian v ráži 308 Win, společně jsme vlekli balíky svázaných starých telefonních seznamů. Povedlo se mi najít ještě zapomenutý zbytek ve skříni ve stodole, ale tím moje zásoba asi definitivně končí.
Poučeni neblahou zkušeností s průstřelem bloku při testování RWS EVO Green jsme vytvořili blok skoro 70 cm silný a umístili jej 50 metrů od střeliště. Na 100 metrů jsme postavili terč a na 2,5 metru od ústí hradla Oehler 35 se třemi čidly na bázi 609,6 mm (2 stopy). Pak jsme začali střílet.
Jako první byl test přesnosti a tady náboje plně uspěly. Tříranné nástřelky mezi 2 a 2,5 cm jsou plně dostačující i pro střelbu daleko za 300 metrů, což je dálka, na kterou český myslivec střílí jen opravdu výjimečně. Vypovídá to i o kvalitách zbraně, Sako má hlaveň dlouhou jen 51 cm, ale to mu na přesnosti nijak neubralo. Svůj podíl na tom jistě má i zaměřovací dalekohled Zeiss Classic Diavari 2,5 – 10 x 50.
Když jsme věděli, kam přesně střely z nového náboje létají, nebyl problém poslat střelu do bloku starých telefonních seznamů. Blok nadskočil, ale neobjevila se za ním žádná drť, indikující průstřel. Tak jsme za první střelou poslali druhou, vybili zbraň a vydali se k terčům a bloku.
Postupné rozebírání bloku seznamů prokázalo průbojnost střel v suchém papíru asi 42 - 43 cm. Papírový blok dává výrazně menší průbojnost střely, než jakou by dosáhla v živé tkáni a podle mé zkušenosti průbojnost přes 40 cm je bohatě dostatečná i pro šikmé rány na nejtěžší naostro stojící evropskou zvěř.
Za zmínku stojí, že když jsem testoval náboje EVO Green, střela probila blok silný 40 cm. EVO ovšem bylo v ráži 7 x 64, bylo sice lehké, ale proklatě rychlé a mělo úsťovou energii kolem 3800 J.
Zanechalo také jiný charakter průstřelu. EVO nechávalo v první části výrazně hvězdicovou dutinu vytvořenou předformovanými střepinami předku náboje a konečný kanál na výletu z bloku byl relativně nerovnoměrný, o průměru mírně přes ráži (to když zbytkové jádro ztratilo stabilitu a rotovalo kolem všech tří os).
HIT měl z krátké hlavně Saka na ústí energii asi 3200 Joulů. Nechával za sebou v první fázi mohutnou dutinu plnou jakoby rozsekaného papíru, která přecházela postupně do hvězdice s jádrem o průměru kolem 15 mm.
Obě střely se zastavily v bloku přibližně ve stejné poloze, v jaké do něj vlétly, a průstřel nenaznačoval, že by při probíjení své cesty blokem střely nějak významně ztratily stabilitu. Obě střely vyjmuté z bloku byly skoro až učebnicově dokonale deformované, se čtyřmi výraznými, vzad zahnutými „okvětními plátky“, o maximálním průměru asi 15 mm. Obě si podržely prakticky 100 % své hmotnosti.
Pokud shrnu výše popsané, nabízí výsledek této části testu náboje RWS HIT naději na velmi dobrou průbojnost spojenou s vysokou ranivostí. Pokud se podíváte na tovární snímky postupné deformace střely, pak můj test potvrzuje jejich pravdivost. Prostě HIT je střela vhodná pro nejtěžší zvěř a přitom by mohla možná méně rozbíjet zvěřinu, zejména u lehké zvěře jako je srnčí.
Jak dalece bude vytvářet šokující efekt a ochromovat zvěř tak, aby neodcházela daleko z nástřelu? Mohu jen spekulovat. Asi to nebude tak výrazné, jako v případě EVO Green, které si přímo klade za cíl vyvolat masivní šok záměrnou fragmentací přídě střely. Na druhé straně, hluboké poranění hmotným projektilem (HIT si drží prakticky veškerou svoji hmotnost až do zastavení v cíli) vede k rychlému usmrcení a také dává naději na krátký dosled.
Nakonec jsem změřil rychlosti. Výsledky jsou přehledně shrnuté v následující tabulce a grafech. Kromě vlastního měření RWS HIT z hlavně 51 cm dlouhé jsem ještě získal data od jednoho z kolegů (Internet je mocný nástroj) z hlavně dlouhé 60 cm. Je zajímavé, že kolega naměřil z 60 cm dlouhé hlavně přesně stejnou průměrnou rychlost, jakou uvádí výrobce ve svých tabulkách. Takováto dokonalá shoda je dílo náhody, ale pokud budete měřit dostatečně dlouho, jednou se vám asi povede ji najít. Faktem zůstává, že i když jsem měřil náboje EVO Green s cínovým jádrem, byla shoda měření s tabulkami výrobce nečekaně dobrá. Zkrátka: mám důvod tabulkám RWS věřit. Ve svém archivu jsem našel výsledky měření dalších dvou nábojů 308 Win z hlavně dlouhé 51 cm, populární vlašimské střižné hrany Sellier & Bellot 11,7 g SPCE a celoplášťového sportovního náboje GECO Target 11,0 g. Přidávám je pro ilustraci, kde nový náboj RWS HIT stojí výkonově v porovnání s klasickými náboji. Jen pro úplnost, vojenské provedení 308 Win, tj. 7,62 x 51 NATO má typicky střelu hmotnou 9,33 gramu s úsťovou rychlostí 838 m.s-1, tj. 3275 Joule
Z výsledků je vidět, že 9 cm délky hlavně uživatele v případě náboje RWS HIT připraví o asi 400 J. Náboj tedy je zřejmě určen opravdu pro lovecké hlavně (dnes kolem 55 - 60 cm), nikoliv pro armádní pušky, které jen zřídka mají hlaveň delší než 51 cm. S výslednými asi 3200 J ale pořád bude mít HIT o asi 150 J více, než kolik dávají ze stejně dlouhé hlavně náboje GECO Target nebo S&B SPCE.
Z hlediska přesnostního potenciálu vyjádřeného směrodatnou odchylkou pak 51 cm hlaveň nabízí slušný, standardní potenciál, 60 cm hlaveň je na tom dokonce velmi dobře. Zdůrazňuji, vždycky ale bude záležet na tom, jak dalece se střela shodne se stoupáním vývrtu, s vývrtem samým a také s kvalitou ústí hlavně. Ale potenciál je dobrý a nevidím důvod k neblahým předsudkům.
 
Dovolte mi tedy shrnout vše, co jsem zjistil. RWS HIT v ráži 308 Win je náboj určený primárně na těžkou zvěř, prakticky se nerozpadá na střepiny, i po zásahu kostí si bude zřejmě držet většinu své hmotnosti. Lze očekávat plný průstřel lovené zvěře a (pokud lovec umístí střelu do vitální zóny zvěře) rychlé vybarvení a snadný případný dosled.
Přesnost je plně dostačující i pro střelbu na velmi velké vzdálenosti.
Vzhledem k tomu, že se střela nerozpadá na střepiny, určitě je možné ji použít i k lovu menší spárkaté zvěře (např. srnčí), kde by pro někoho mohl náboj být zajímavý malým znehodnocením zvěřiny.
Zanedbatelným, ale přesto milým detailem je i vydařená estetická podoba nového náboje. Niklovaná střela s oranžovou balistickou krytkou a mosaznou nábojnicí je unikátní, nezaměnitelná, a přitom velmi elegantní.
Ing. Martin HELEBRANT
e-mail mhelebrant@csas.cz
 
Zpracování dat...