Časopis Myslivost

Výživa štěňat

Myslivost 4/2015, str. 11  Eva Mariaca
Štěněcí období je z hlediska výživy velmi významným úsekem v životě psa, ve kterém je správná výživa obzvlášť důležitá pro další vývoj a dobrý zdravotní stav psa. Štěněcí věk není u všech plemen stejný. Trpasličí a malá plemena dospívají ve věku okolo 12 měsíců, střední a velká plemena psů mezi 15. – 18. měsícem věku a obří plemena dospívají až kolem 2 let. Nejedná se zde o pohlavní, ale o tělesnou dospělost. Tělesnou dospělostí se rozumí okamžik, kdy je u psa dokončený tělesný vývoj a kdy dosáhl své konečné hmotnosti v dospělosti. Nastupuje tedy až po pohlavní dospělosti.
Kvalitní krmení štěněte je klíčová věc pro jeho správný růst a vývoj. V dnešní době se chovatelé stále častěji rozhodují mezi domácí stravou a granulemi. Domácí strava je sice pro mnoho majitelů lákavá, nicméně se jedná o velmi náročný úkol, který před sebe chovatel staví. A to jak z hlediska časového, tak z hlediska vlastní skladby krmiva.
Majitel psa většinou nedokáže živinově správně vybalancovat krmnou dávku, protože nezná složení použitých surovin a pokaždé použije jiné. Proto je, zvláště u štěňat, daleko vhodnější zvolit kvalitní granule, které plně pokryjí potřeby štěněte a chovatel si tak může být jistý, že štěněti nic nechybí, nebo naopak není nějakou živinou překrmováno. Obojí může pro rostoucí štěněcí organismus představovat zdravotní rizika.
Volba vhodného krmiva bude závislá hlavně na tom, zda se jedná o štěně malého nebo velkého plemene. Malá a velká plemena psů mají odlišné nároky na výživu, a to již od štěněte. Velká plemena jsou náchylnější k rozvoji poruch pohybového aparátu kvůli jejich rychlému růstu do 1 roku věku. Velká plemena dosahují 50 % dospělé hmotnosti okolo 5. měsíce, malá plemena okolo 4. měsíce věku.
Nejde jen o nedostatek určitých živin, ale například nadbytek bílkovin, vápníku nebo nevyvážený poměr živin, např. vápníku a fosforu, může u rostoucího štěněte způsobit velké problémy. Dochází k nerovnoměrnému vývoji jednotlivých částí organismu, a především u velkých plemen může dojít k tomu, že kostra nestíhá rychlý nárůst měkkých částí organismu, není ještě dostatečně vyvinuta na to, aby takovýto nárůst hmotnosti vydržela, dochází k jejímu přetěžování a následně k poruchám vývoje a deformitám kloubů a páteře.
Vztah mezi nadbytkem vápníku a zvýšeným výskytem dysplazií kyčelních a loketních kloubů je dnes už přesvědčivě prokázán. Při nadbytku vápníku dochází k předčasnému a nerovnoměrnému uzavírání růstových zón kostí, a tím opět ke zvýšenému množství kloubních onemocnění. Ohroženy jsou hlavně kyčelní a loketní klouby. Cílem majitele štěněte, především velkých plemen, by tedy měl být pozvolný a vyrovnaný růst štěněte.
U velkých plemen je dále důležitý obsah glukosaminu a chondroitinu v krmivu. Látek nezbytných pro optimální vývoj a výživu kloubních chrupavek a celého kloubního aparátu. Glukosamin je výchozí látkou pro syntézu glykosaminoglykanů (GAG), základních složek chrupavky. Podporuje tvorbu kolagenu a tím stimuluje správný vývoj chrupavčité tkáně. Chondroitin sulfát je součástí mezibuněčné hmoty chrupavky, má schopnost vázat vodu a zvyšuje tak hydrataci a pružnost chrupavky. Pro utváření chrupavky je rovněž důležitý mangan (nejlépe v chelátové formě), jeho nedostatek může způsobit defekty růstu.
Veterináři hodnotí kondici psa podle tzv. body skore, které se pohybuje v rozmezí 1 - 5. Kdy 1 znamená vyhublý pes, 5 znamená obézní. Po 8. – 10. týdnu věku by se štěňata měla pohybovat v body skore 2, což je relativně štíhlá linie. Jsou viditelná žebra, páteřní obratle jsou dobře patrné, na žebrech by neměl být nahmatatelný tuk, měl by být viditelný pas a břicho by mělo být při pohledu z boku vpadlé. To je důležité především u štěňat velkých a obřích plemen, protože překotný růst a vysoká hmotnost by mohla způsobit ortopedické problémy v pozdějším věku psa, jak bylo zmíněno výše.
Volba správného krmiva a také jeho dávkování je tedy prvním předpokladem pro zdravý vývoj štěněte. Kvalitní komerčně vyráběná krmiva plně pokryjí nároky rostoucího psího organismu a dobře zvolené dávkování majitelem udrží růst štěněte „na uzdě“ a zabezpečí tak jeho správný vývoj ve zdravého dospělého psa.
Ing. Eva MARIACA, Tekro, spol. s r.o.
 
Zpracování dat...