Časopis Myslivost

Z činnosti Klubu autorů při ČMMJ v roce 2014

Myslivost 4/2015, str.95  Hana Křenková
Scházíme se již pravidelně v období začátku nového roku, abychom zhodnotili naši klubovou činnost za uplynulé období minulého roku. Letos uplyne devět let od založení Klubu autorů a příští rok se tak stane pro náš klub rokem jubilejním. Jsme jedním z aktivních zájmových klubů při ČMMJ, podílíme se a zúčastňujeme na konání různých mysliveckých akcí pořádaných v různých koutech naší republiky, a tak tomu bylo i v loňském roce. Naši členové se významně podíleli na propagaci myslivosti v oblasti umělecké činnosti. Různá umělecká zaměření členů našeho klubu od spisovatelů, básníků, dramatiků, malířů a výtvarníků, tvůrců odborné myslivecké literatury a dalších uměleckých směrů umožňují propagovat a popularizovat myslivost a práci našich myslivců pro širokou nemysliveckou veřejnost.
Vzájemná spolupráce členů klubu se stala samozřejmostí a stejně jako v minulých letech byla velmi úspěšná. Vznikla opět nová společná autorská díla. Pod záštitou ČMMJ se nám podařilo uspořádat řadu přehlídek a výstav nových autorských děl na okresních, krajských a národních mysliveckých akcích. Snažíme se také spolupracovat i s ostatními kluby ČMMJ, s jejím organizačními složkami a různými mysliveckými organizacemi. Můžeme říci, že se nám tato spolupráce daří. Téma myslivosti a ochrany přírody je naším cílem prosazovat mezi naší mládeží. Důkazem toho je zakládání nových mysliveckých kroužků a práce s dětmi vedoucí k myslivosti. Snažíme se prosazovat dodržování mysliveckých zvyků a tradic.
Členové klubu vydali v loňském roce několik nových titulů knih a uspořádali více než desítku autorských výstav. S velkým zájmem se čím dál více setkává příloha časopisu Myslivost pod názvem Malá myslivost, která je určena dětem. Nedovedeme si představit, že by něco tak významného, sloužící k pomoci ve výchově, vedení k myslivosti malých dětí a mladé generace mělo skončit. Zde a také do další přílohy pod názvem Myslivecké zábavy přispívají členové našeho klubu. Významným a velmi úspěšným dílem, který se těší velké oblibě čtenářů se stal Magazín myslivosti, který vychází ve spolupráci klubu s časopisem Myslivost.
Naši členové klubu uspořádali desítky přednášek na téma myslivosti. Tvorbou odborných článků a publikací se podíleli na vzdělávání rozsáhlé myslivecké veřejnosti. Jako klub jsme se přihlásili k realizaci umělecké soutěže Zlatý kokršpaněl Jaroslava Bézy.
Stejně tak ve spolupráci s časopisem Myslivost a pojišťovnou Halali se podařilo uspořádat první ročník soutěže řezbářů s mysliveckou tématikou pod názvem Myslivecké letokruhy. Soutěž se uskutečnila při příležitosti mysliveckého dne Myslivosti zdar ve Valašském muzeu v přírodě v srpnu minulého roku v Rožnově pod Radhoštěm. Přesto, že se tato soutěž stala úplně novou, setkala se zájmem jak řezbářů, tak veřejnosti. Chtěli bychom v této soutěži opět pokračovat. Přihlásili jsme se k organizaci mysliveckého dne i k realizaci druhého ročníku mezinárodní soutěže Myslivecké letokruhy, která se bude konat 29. srpna 2015 ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Letošní myslivecký den slíbil obohatit výstavou svých řezbářských prací významný slovenský řezbář Ing. Ján Homola.
Víme dobře, že velká část členů klubu jsou funkcionáři ve svých mysliveckých spolcích, okresních mysliveckých radách, podílí se na pořádání různých kulturních, společenských a jiných mysliveckých akcích ve svých regionech. Kromě toho se již pravidelně starají a účastní programových zajištění a organizací národní výstavy v Lysé nad Labem, dále pak Ohradě, Kroměříži, Třeboni, Chlumci nad Cidlinou, Housce, sv. Hostýně, v neposlední řadě Evropské myslivecké pouti v Dubu nad Moravou a dalších. Tak tomu bylo i v loňském roce.
Nemohu opomenout taktéž účast na tradiční velké myslivecké slavnosti Dnů svatého Huberta ve Svatém Antoně na Slovensku. Po dohodě se slovenským klubem autorů bychom v letošním roce chtěli ve Dnech svatého Huberta uskutečnit prezentaci našeho klubu.
Každým rokem, stejně tak v letošním roce, jsme přijali na výroční členské schůzi klubu nové členy. Věříme, že svou tvorbou rozšíří a obohatí naše řady. Těšíme se zájmu o náš klub, jehož činnost se rozšířila i o autory jiného než spisovatelského zaměření, o autory vytvářející umělecká díla, jejichž tématem se stala příroda a myslivost.
Tradiční klubové setkání se v loňském roce uskutečnilo v Lužických horách. Pečlivými organizátory tohoto setkání byli tentokrát manželé Kutifelovi. Děkujeme za společně prožité dny setkání v objetí krásné přírody a památek tohoto kraje, umocněné přátelstvím lidí, které dohromady spojuje láska k lidem, přírodě, myslivosti a jejich umění ji jen znásobuje. Se sluncem nejen na obloze, ale také v duši jsme vděčni za dny nových poznání, nabytí nových zkušeností, výměny názorů a porozumění lidí, kteří si mají vždy co říci. Pohár klubového přátelství byl opět naplněn po okraj. Společenství lidí, jimž je rozzářené nebe a úsměv na rtech poděkováním za dar umění. Srdce umění, kterým dělají radost druhým a chtějí tak rozdávat dál, učit se dívat na přírodu nejen očima, ale i srdcem.
Připomínáme si slavná výročí našich významných českých mysliveckých osobností. Lidí, kteří stáli a tvořili u kolébky zrodu naší české myslivosti. Stejně tak jako oni by byli rozhořčeni i my jsme znepokojeni situací, ve které se současné vedení naší mateřské myslivecké organizace nachází. Je to příčinou žádostí některých členů o odchodu z našeho klubu. Přejeme si, aby uhasly vedlejší zájmy a rozsvítil se opět plamínek tradiční české myslivosti, o který jsme se snažili vždy pečovat. Chceme nadále ve svých dílech pokračovat, abychom tak mohli dokazovat, že plaketa nehmotného kulturního dědictví myslivosti stále a neoddělitelně patří.
Setkání Klubu autorů v letošním roce se uskuteční v Orlických horách. K organizaci tohoto tradičního klubového víkendu se přihlásili manželé Vaňkovi společně se Zdeňkem Šíbrem. Srdečné pozvání k účasti na setkání patří všem členům klubu a jejich rodinným příslušníkům.
Vstoupili jsme do roku 2015. Přejme si, abychom prostřednictvím našeho klubu i sami sebou, mohli nadále propagovat myslivost, tvořit nová díla, vzájemně spolupracovat v tvůrčí umělecké činnosti, společně se účastnit mysliveckých akcí a nových projektů na téma přírody a myslivosti.
Děkujeme za projevenou přízeň čtenářům a všem, kteří nás v naší činnosti podporují. Doufáme, že je v letošním roce nezklameme. Budeme se snažit dále rozdávat radost prostřednictvím svých děl a ukázat tak, že v přírodě, myslivosti, můžeme najít smysl našeho života.
Rok 2015 je rokem kulatých jubileí našich členů. Rádi bychom popřáli společně Jaroslavu Špronglovi (70), Oldřichu Koudelkovi (60), Miroslavu Třmínkovi (60), Pavlu Schererovi (50), Janu Hlaváčovi (40) a stejně tak k půlkulatým výročím Ludvíku Uhlířovi (85) a Františku Libosvárovi (75).
Závěrem mi dovolte popřát vám všem v letošním roce především pevné zdraví, štěstí, životní pohodu a spokojenost, hodně nových myšlenek a inspirací v umělecké tvorbě, dalších příjemných setkání a hodně mysliveckých a loveckých zážitků v naší překrásné přírodě.
Hana KŘENKOVÁ,
předsedkyně Klubu autorů při ČMMJ
 
 
 
 
Zpracování dat...