ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Českomoravská myslivecká jednota má nové stanovy

Myslivost 5/2015, str. 8 Mgr. Petr Tomášek
Počet komentářů: 0
Po téměř dvou letech od okamžiku, kdy tvorba nových stanov započala, si Českomoravská myslivecká jednota může říci: „Máme splněno.“ Rád bych proto mysliveckou veřejnost informoval o závěrečné fázi, kterou bylo schválení stanov sborem zástupců, jenž se sešel 21. března v Benešově. Více >
Českomoravská myslivecká jednota má nové stanovy

K novým stanovám a novele zákona o myslivosti

Myslivost 5/2015, str. 10 Jiří Kasina
Počet komentářů: 1
Na Sboru zástupců dne 21. 3. v Benešově byly přijaty nové stanovy Českomoravské myslivecké jednoty, jejich výtisk je součástí tohoto čísla jako příloha. Právě stanov se týkala první část rozhovoru, který jsem vedl s úřadujícím místopředsedou Ing. Jiřím Chmelem a za přítomnosti jednatele ČMMJ Ing. Josefa Orlovského. Stanovy ale byly jen menší částí rozhovoru, o detailech se bude jistě diskutovat ještě mnohokrát, druhým, a možná i důležitějším, tématem rozhovoru, byly otázky týkající se připravované novely zákona o myslivosti. Zajímalo mne, jaké postoje, názory a stanoviska zastává vedení ČMMJ a jaké kroky připravuje k obhajobě svých názorů a připomínek při nadcházejících jednáních. Více >
K novým stanovám a novele zákona o myslivosti

Klíčem k dobré úrovni chovu zvěře jsou samice

Myslivost 5/2015, str. 16 Ing. Ondřej Faltus
Počet komentářů: 0
Pro porovnání kvality chovu přežvýkavé spárkaté zvěře musíme používat kritéria, která lze přesně vyhodnotit. U zvěře je to tělesná hmotnost a bodová hodnota paroží či toulců. Vyšší tělesná hmotnost a vyšší bodové hodnocení trofejí znamenají i vyšší kvalitu chovu. Jak ve volnosti, tak v oborních chovech. Zvěř má vysoký chovný a trofejový potenciál a je jen na nás, jestli ho umíme využít. Přemýšlíme-li o péči o zvěř, chceme-li ji změnit, zlepšit, zefektivnit naše vynakládané úsilí i prostředky, věnujme pozornost především samicím. Začátek vývoje mláďat začíná v těle matky. Aby matky porodily silná, zdravá a životaschopná mláďata, musí být v dobrém zdravotním stavu a musí mít dobrou výživu. Prenatální vývoj plodu a doba kojení mláděte jsou rozhodujícími obdobími ve vývoji každého savce. Více >
Klíčem k dobré úrovni chovu zvěře jsou samice

O novele zákona, zemědělství i zvěřině

Myslivost 5/2015, str. 18 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Je letošní realitou a jedním z hlavních témat, že se bude projednávat a formulovat novela zákona o myslivosti. Finále proběhne zřejmě na podzim na půdě Parlamentu. Proto jsem se na názory na myslivost a myslivce zeptal místopředsedy zemědělského výboru a předsedy podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství Parlamentu Ing. Jana Volného. Pan poslanec pochází z Tachovska, je poslancem za hnutí ANO a nedávno mne zaujal při setkání ČMMJ s poslanci a senátory svým vcelku vstřícným projevem k myslivcům. Více >
O novele zákona, zemědělství i zvěřině

Nově na úrovni okresu

Myslivost 5/2015, str. 22 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Letošní rok je nejen rokem volebním do centrální celostátní Myslivecké rady Českomoravské myslivecké jednoty, volba je naplánována na 17. listopad, ale také rokem volebním na úrovni okresů. I tam totiž končí mandát okresních mysliveckých rad a myslivci si volí nové okresní vedení. Někde se v podstatě složení okresní myslivecké rady personálně moc nemění, někde se objevují zcela nové tváře. Někde již okresní sněmy proběhly, někde teprve budou. Jedním z okresů, kde došlo jak ke změně předsedy, tak i členů rady, je Okresní myslivecký spolek v České Lípě. A nejen proto, že v tomto okrese s manželkou vykonáváme myslivost, byť členy OMS nejsme, jsme se sešli s představiteli okresní myslivecké rady ve stylově zařízené myslivecké místnosti jednoho ze členů, symbolicky v honitbě, kde před lety působil legendární prof. Komárek. Více >
Nově na úrovni okresu

Invazní škodliví živočichové

Myslivost 5/2015, str. 25 Jiří Kurka
Počet komentářů: 0
Dne 25. února 2015 proběhl v Praze seminář na téma Invazní škodlivé organismy v lesích ČR. Akci uspořádala Česká lesnická společnost ve spolupráci s Komisí ochrany lesa Odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd a Lesní ochrannou službou Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. (VÚLHM). Přestože během semináře zaznívala především problematika rostlinolékařská, fytopatologická či lesnická, zazněl zde i zajímavý myslivecký příspěvek pojmenovaný Invazní druhy obratlovců, který posluchačům přednášel Ing. František Havránek, CSc. z VÚLHM. Ze závěrečného shrnutí pak lze pro českou myslivost vyvodit zhruba následující… Více >
Invazní škodliví živočichové

Seminář Ústřední hodnotitelské komise trofejí (ÚHKT)

Myslivost 5/2015, str. 32 Miloslav Vach
Počet komentářů: 0
V Mysliveckém centru a muzeu Artemis v Uhlířských Janovicích se 8. a 9. dubna 2015 konal seminář Ústřední hodnotitelské komise, jehož hlavním programem byla aktualizace metod Mezinárodní organizace pro lov a ochranu zvěře (CIC) pro hodnocení loveckých trofejí, prasete divokého, srnce obecného, jelena evropského, daňka skvrnitého, siky japonského, siky Dybovského, muflona, kamzíka horského a lebek šelem. Více >
Seminář Ústřední hodnotitelské komise trofejí (ÚHKT)

Jednání o náhradě škody způsobené zvěří

Myslivost 5/2015, str. 34 Mgr. Jiří Fiala
Počet komentářů: 0
Jednání o náhradě škody způsobené zvěří na zemědělských pozemcích, polních plodinách a zemědělských porostech V poslední době se stále častěji objevují případy, kdy vlastníci či nájemci honebních pozemků uplatňují, dokonce i soudně, u uživatelů honitby, typicky mysliveckých spolků, nárok na náhradu škody, kterou podle ust. § 52 odst. 1 písm. b) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, způsobila zvěř v honitbě na honebních pozemcích nebo na polních plodinách dosud nesklizených, vinné révě, ovocných kulturách nebo na lesních porostech. Více >
Jednání o náhradě škody způsobené zvěří

Třetí mezinárodní střelecký den IWA 2015

Myslivost 5/2015, str. 35 Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Světoznámá výstava loveckých potřeb IWA v Norimberku získává stále více na svém významu, protože se jí zúčastňuje každý rok více a více vystavovatelů z celého světa, ze všech kontinentů. Když jsem byl na výstavě poprvé někdy před 23 lety, byly vystavovateli obsazeny pouze čtyři pavilony, zatímco letos už jich bylo deset! Prostě každý významnější výrobce některé z loveckých potřeb, ať jsou to zbraně, střelivo, oblečení, svítidla a stovky dalších drobností, musí být na výstavě viděn a předvádět své výrobky případně novinky. Stalo se již tradicí, že den před výstavou se koná přímo ve výrobním závodě nábojů RWS ve Fürthu u Norimberka představení novinek několika výrobců – RWS, Blaser, Sauer, Mauser, Zeiss, Härkila, Kahles a Norma, s možností jejich odzkoušení. Letos to bylo již potřetí. Více >
Třetí mezinárodní střelecký den IWA 2015

Aristokrat s britským rodokmenem

Myslivost 5/2015, str. 36 Ing. Petr Mikulášek
Počet komentářů: 0
Velká Británie se z historického hlediska považuje za kolébku průmyslové revoluce, která nastartovala éru industriálního novověku. Ve své době bylo britské impérium díky technickému pokroku a bohatství pocházejícího ze zámořských kolonií po více než dvě století dominující světovou velmocí. Tohoto postavení bylo dosaženo zejména bezkonkurenční silou válečného loďstva a výrobky zbrojního průmyslu, kterými byla vyzbrojena koloniální armáda po celém světě. V tomto období vznikla na poli loveckých i vojenských zbraní řada slavných jmen a značek. Mnoho z nich během dvacátého století zaniklo, ale ty které přežily, jsou symbolem solidnosti, kvality, dokonalosti a technického pokroku i v naší době. Jednou z nich, která má ve světě stále vynikající zvuk je Webley & Scott. Více >
Aristokrat s britským rodokmenem

Výživa srnčí zvěře a její význam pro mysliveckou praxi (VII)

Myslivost 5/2015, str. 38 Pavel Scherer
Počet komentářů: 0
V rámci seriálu o výživě srnčí zvěře, zaměřeném na správné principy přikrmování a její význam pro mysliveckou praxi, je třeba uvést, že povinnost přikrmovat zvěř „v době nouze“ ukládá všem uživatelům honiteb zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. Termín doba nouze ale není přesně stanoven a mohu otevřeně konstatovat, že nikde není popsána jeho přesná slovní definice. Dobu nouze si tedy každý myslivec či uživatel honitby vysvětluje po svém a podle toho pak přistupuje k péči o zvěř v podobě podzimního a zimního přikrmování. Více >
Výživa srnčí zvěře a její význam pro mysliveckou praxi (VII)

Bezpečnostní detekční systém IRIS

Myslivost 5/2015, str. 44 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Vývoj a postupné zavádění novinek je charakteristické pro všechny oblasti lidské činnosti, myslivost nevyjímaje. I do našeho oboru pronikly v posledních desetiletích nové materiály a zvyklosti. Týkají se odívání, zbraní, střeliva, pomůcek i samotných postupů používaných při lovu zvěře. Jedním z trendů, který je pro tento posun typický, je zvyšování bezpečnosti všech osob pohybujících se v honitbách, ať již se jedná o samotné myslivce nebo o honce během společných loveckých akcí. Více >
Bezpečnostní detekční systém IRIS

Myslivost pro mě znamená lovecké vodítko

Myslivost 5/2015, str. 48 Lubomír Hajný
Počet komentářů: 0
V loňském roce jsem se na Memoriálu Luďka Hejného setkal s naším známým divadelním a filmovým hercem Mariánem Rodenem. V průběhu zkoušek jsme si povídali o kynologii, ohařích a myslivosti. Před vyhodnocením zkoušek jsem zaznamenával náš rozhovor na diktafon a ještě před slavnostním vyhlášením jsem panu Rodenovi slíbil, že rozhovor brzy v Myslivosti vyjde. Bohužel technika zklamala a myslel jsem, že záznam je definitivně ztracen. Nakonec se jej však podařilo obnovit a naše milé povídání jsem přenesl na papír a připravil pro čtenáře. Více >
Myslivost pro mě znamená lovecké vodítko

Myslivost a právo

Myslivost 5/2015, str. 50 Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D., je místopředsedou Krajského soudu v Českých Budějovicích. Také je velmi aktivním myslivcem. Jeho profese právníka a koníček myslivost se pak spojily ve skutečnosti, že se stal vedoucím autorského kolektivu, který připravil komentář k aktuálnímu znění zákona o myslivosti. Více >
Myslivost a právo

Písek – místo setkání nejlepších střelců Evropy v kombinované lovecké střelbě

Myslivost 5/2015, str. 52 Ing. Antonín Čech
Počet komentářů: 0
V minulém čísle jsem podal první informace o letošním Mistrovství Evropy v lovecké kombinaci a stručně se zmínil o úspěších našich střelců na šampionátech minulých. Dnes bych chtěl čtenáře Myslivosti více seznámit s touto královskou loveckou disciplínou a podat další informace o tom, jak vše v Písku bude probíhat. Více >
Písek – místo setkání nejlepších střelců Evropy v kombinované lovecké střelbě

Jak se vábí šakali

Myslivost 5/2015, str. 54 Filip Janda
Počet komentářů: 0
aneb Mistr vábič Václav Svoboda o výuce a zážitcích z Gruzie O Václavu Svobodovi lze bez nadsázky říct, že na poli české myslivosti doslova ikonou. Stál u zrodu Klubu vábičů i Klubu sokolníků, jehož předsedou byl po neuvěřitelných 25 let, vlastní největší sbírku funkčních vábniček u nás a právě svým vábičským uměním je mezinárodně proslulý – Českou republiku v něm zastupuje nejen na českých, ale i evropských soutěžích. Více >
Jak se vábí šakali

Skôr ako stlačíme spúšť

Myslivost 5/2015, str. 58 JH
Počet komentářů: 0
Poľovnícky rok uzatvárame až k 31. 3. Od tohto dátumu nastáva nová poľovnícka sezóna. Tú ešte pred niekoľkými rokmi otváral lov sluky. Z raticovej zveri to bol vždy srnec, na ktorého možno poľovať už od 16. mája. Zo zákona o poľovníctve nám vyplýva, že zver máme loviť selektívnym spôsobom, pričom sa prednostne loví slabá, chorá, prestárla, alebo na chov nesúca. Z toho vyplýva, že selektívny lov je mimoriadne dôležitým zásahom v súbore opatrení na skvalitnenie trofejovej hodnoty. Více >
Skôr ako stlačíme spúšť

Nové poznatky poľovníckej praxe

Myslivost 5/2015, str. 56 JH
Počet komentářů: 0
Levické poľovnícke dni koncom marca slávili v tomto roku už svoje 20ročné jubileum. Ich súčasťou sú konferencie s medzinárodnou účasťou. Pred odznenými referátmi oslovil prítomných prezident SPK a SPZ Ing. Tibor Lebocký, PhD. Z jeho príhovoru vyberáme: Nesmiernym potešením je konštatovať, že Levické poľovnícke dni, ako také patria v rámci 20ročnej existencie tohto veľmi vydareného a na vysokej úrovni pripravovaného podujatia medzi najlepšie a najkvalitnejšie poľovnícke podujatia, nielen s aspektom ich odborného, ale aj spoločenského zamerania. Více >
Nové poznatky poľovníckej praxe

Beretta ve vršovické Renesanci, milé jarní překvapení

Myslivost 5/2015, str. 60 Petr Novák
Počet komentářů: 0
Po zimě jsem se opět vydal na návštěvu do Prahy, jakož to každoročně po ukončení lovné sezóny abych se nachystal pomalu na tu nastávající. Dokoupil střelivo, obnovil šatník a pozjišťoval nějaké ty novinky, které bych mohl ve své dlouholeté lovecké praxi na Šumavě využít. A milé překvapení mě opravdu hned čekalo při návštěvě ve vršovické Renesanci. Značka Beretta je ve zbraních pojem. S dlouhými zbraněmi střílejí přední špičkoví sportovní střelci, brokovnice této renomované italské firmy si pořizují náročnější či movitější lovci. Všeobecně vzato je o zbraně i příslušenství včetně oblečení od tohoto výrobce mezi sportovními střelci i lovci dostatečný zájem, což vedlo k tomu, že Beretta bude mít poprvé své zastoupení i v našem hlavním městě. Více >
Beretta ve vršovické Renesanci, milé jarní překvapení

Problematika senosečí aneb Zachraňme srnčata podruhé

Myslivost 5/2015, str. 62 Petr Slaba
Počet komentářů: 0
V současné době, kdy se mnoho hektarů dříve orné půdy změnilo na pastviny a travnaté louky na produkci sena, vznikl zároveň s tímto stylem hospodaření i velký problém, o kterém se málo hovoří, i když se o něm ví. Tím problémem jsou nezanedbatelné ztráty mladé, čerstvě narozené zvěře, a to převážně srnčí, při červnových sklízních sena. Více >
Problematika senosečí aneb Zachraňme srnčata podruhé

FOMEI 3-12x50 Foreman HTC PRO IR-ES

Myslivost 5/2015, str. 64 PV
Počet komentářů: 0
Vážení čtenáři časopisu Myslivost, rád bych vás po téměř dvouletém testování, seznámil s novým typem zaměřovacího dalekohledu značky FOMEI. Tento model byl veřejnosti představen na letošní mezinárodní výstavě IWA v Německu. Další možnost prohlédnout si zmíněný dalekohled budou mít zájemci na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem ve dnech 19. - 24. 5. Více >
FOMEI 3-12x50 Foreman HTC PRO IR-ES

Design pro lepší ochranu zvěře

Myslivost 5/2015, str. 68 Kamila Kasasová
Počet komentářů: 0
O tom, že se myslivost prolíná do celé řady odvětví, již bylo napsáno mnohokrát. Jedním z důkazů této skutečnosti je mladá a sympatická studentka Západočeské univerzity, Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a pokračovatelka rodinné myslivecké tradice Lenka Kopfová, která v rámci své klauzurní práce vytvořila návrh patníku zlepšujícího ochranu zvěře před srážkami na komunikacích. Více >
Design pro lepší ochranu zvěře

Netradiční myslivecký rekordman

Myslivost 5/2015, str. 84 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Předposledního březnového dne tohoto roku byl zapsán do České databanky rekordů pelhřimovské Agentury Dobrý den v rámci tiskové konference probíhající v místní expozici Zlaté české ručičky nový rekord. Při slavnostním aktu získal certifikát o vytvoření českého rekordu člen Klubu autorů při Českomoravské myslivecké jednotě, dlouholetý myslivec Miroslav Třmínek z Mariánských Lázní, a to za vlastnoruční vytvoření unikátní kolekce devadesáti sedmi druhů zvěře a živočichů evropské i světové fauny vyřezaných z parohu a zvířecích kostí. Více >
Netradiční myslivecký rekordman

Chystáte se na mezinárodní výstavu Natura Viva do Lysé nad Labem?

Myslivost 5/2015, str. 89 Petr Šeplavý
Počet komentářů: 0
Všichni, kteří se chystají na mezinárodní mysliveckou výstavu Natura Viva mají nejvyšší čas zajistit si vstupenky předem a vyhnout se tradiční frontě u pokladen. Ačkoliv organizátoři počítají se zvýšeným zájmem návštěvníků, a proto dobu trvání mezinárodní myslivecké výstavy a přehlídky prodloužili na 6 dní, nelze vyloučit nárazové fronty u pokladen. Více >
Chystáte se na mezinárodní výstavu Natura Viva do Lysé nad Labem?
Zpracování dat...