ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Na pár slov se členy Myslivecké rady

Myslivost 1/2015, str. 10 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Po prvotním pokusu, kdy jsem měl možnost po zasedání listopadové Myslivecké rady položit přítomným členům některé otázky k jednání, přináším nyní další podobnou prosincovou „jakotiskovku“. Ohlasy čtenářů byly vcelku pozitivní, a jelikož se ozvali někteří, že by se chtěli zeptat na to či ono, nabízím, pokud máte zájem, zašlete na mail info@myslivost.cz svoji otázku a já se pokusím za vás při příštím rozhovoru přednést a zprostředkovat tak kontakt. Prosím ale, aby byly otázky formulovány stručně, věcně, slušně a konstruktivně. A nyní již k odpovědím po jednání Myslivecké rady dne 9. 12. 2014. Více >
Na pár slov se členy Myslivecké rady

Myslivost a škody zvěří, jejich eliminace zimním přikrmováním

Myslivost 1/2015, str. 13 Jiří Kurka
Počet komentářů: 0
Dne 20. listopadu 2014 se konal již XVII. Sněm lesníků, tentokrát na téma Myslivost a škody zvěří, jejich eliminace zimním přikrmováním. Sněm probíhal stejně jako v loňském roce v rekreačním zařízení Olšina, kde je vždy vytvořena výborná kulisa pro jakékoliv myslivecké či lesnické akce. Sněm lesníků uspořádala Česká lesnická společnost (ČLS), o. s. ve spolupráci s Lesy České republiky (LČR), s. p. a Vojenskými lesy a statky ČR (VLS), s. p. O atraktivnosti i aktuálnosti daného tématu mluvila vysoká účast mnoha posluchačů z řad myslivců i lesníků z celé ČR. V průběhu dne čekala na posluchače řada přednášek a příspěvků od uznávaných odborníků a ze širokého spektra pohledů na škody zvěří. Po počáteční prezenci všech účastníků pronesl úvodní slovo odborný garant akce Ing. Milan Suk, Ph.D. z VLS ČR, s. p. divize Karlovy Vary, a poté uvítal zúčastněné za pořadatele i tajemník ČLS, o. s. PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D. Vlastní sněm tak mohl začít. Více >

Z pohledu centra i z pohledu okresu

Myslivost 1/2015, str. 16 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Jedním z věkově a služebně mladších členů Myslivecké rady, navíc jedním ze dvou, který pracuje jako jednatel okresního mysliveckého spolku, je RNDr. Jiří Zbořil. Jedním z důvodů, proč byl před lety do Myslivecké rady zvolen, bylo kromě jiných důvodů jistě i to, že OMS Olomouc patří mezi největší a asi nejaktivněji pracující okresy. Našli jsme si tedy chvíli v předvánočním času a popovídali si o současné situaci v celé naší organizaci, postavení okresů a náhledech J. Zbořila na současné dění. Více >
Z pohledu centra i z pohledu okresu

Z pohledu člena Dozorčí rady

Myslivost 1/2015, str. 28 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Diskuzí o dalším směřování Českomoravské myslivecké jednoty bychom se asi nedopočítali, ti, kterým leží osud naší organizace na srdci jistě sledují dění a tříbí si názory. Myslím si, že málokterý rok v devadesátileté historii myslivecké organizace byl tak „výživný“, tak ovlivněný velmi nutnou a širokou členskou základnou žádanou změnou na čelních postech, jako rok 2014. Nejen ale Sbor zástupců a Myslivecká rada, jakožto nejvyšší orgány, mají další osud organizace v rukou, své místo snad má, či alespoň musí mít, Dozorčí rada. O náhled na současné dění jsem proto požádal člena Dozorčí rady Jaroslava Hrubého. Více >
Z pohledu člena Dozorčí rady

O „budúcnosti“ a „euroúlohe“ slovenského vlka

Myslivost 1/2015, str. 32 Ing.Jaroslav Ďurík
Počet komentářů: 0
Pre slovenských ortodoxných (dobrovoľných) zástancov celoročnej ochrany veľkých šeliem a ochranárskych nepriateľov lovu je typické, že ich predstavy začínajú a končia v predstavách obnovenia prírodnej rovnováhy v akejsi pomyselnej (ba podľa niektorých v stále existujúcej) slovenskej divočine. Čo ďalej, to ako keby ich nezaujímalo, alebo sa zrejme len spoliehajú na to, čo v tomto smere vymyslia ich „náčelníci“. Prognóza ich teda obvykle nezaujíma – pre väčšinu je totiž najdôležitejšie to, že môžu byť proti niečomu. Více >
O „budúcnosti“ a „euroúlohe“ slovenského vlka

Niečo z histórie slovenskej populácie vlka

Myslivost 1/2015, str. 34 Ing. Jaroslav Ďurík
Počet komentářů: 0
Naprostej väčšine našich dobrovoľných ochranárov chýba poznanie historického vývoja stavov veľkých šeliem a vlastne zoocenóz veľkých cicavcov na Slovensku vôbec. V krátkosti preto na príklade vlka dravého uvediem aspoň tie najdôležitejšie momenty. Nejedno z tých ochranárskych dietok ani netuší, že vo veľmi dlhom období vlk na Slovensku úplne chýbal. A chýbal tu úplne zhruba od prvej polovice 19. storočia. A vyhynul nielen lovom, ale hlavne preto, lebo si na prelome 18. a 19. storočia (samozrejme s pričinením človeka) vyničil svoju hlavnú korisť, ktorou bola jelenia zver. Jelenia zver bola totiž totálnou premenou svojich hlavných stanovíšť na poľnohospodársku krajinu, prinútená zhruba niekoľko storočí celoročne živoriť v nehostinných prírodných lesoch (pôvodne pralesoch). Více >
Niečo z histórie slovenskej populácie vlka

Jak jsem se mýlil v odhadech černé zvěře

Myslivost 1/2015, str. 35 Ing. Jiří Vronský
Počet komentářů: 0
Ve svém článku, uveřejněném v Myslivosti 10/2013, kde se zabývám vývojem množství černé zvěře, jsem předpokládal, že rok 2013 bude odlov černé zvěře dosahovat až 200 000 kusů. Mnohé tomu nasvědčovalo, ale člověk míní, příroda, resp. prasata mění. Pokusil jsem se najít odpověď a pokles lovu černé zvěře si za rok 2013 vysvětlit. Více >
Jak jsem se mýlil v odhadech černé zvěře

K myslivosti přes lesní roh

Myslivost 1/2015, str. 36 Jiří Kasina
Počet komentářů: 1
Na začátku byla vlastně jen náhoda. Na Příbramsku slavilo jedno z mysliveckých sdružení devadesát let činnosti a uspořádalo oslavu, kam pozvalo více hostí. Následně jsme byli osloveni, zda by bylo možno publikovat z akce nějaké snímky na stránkách Myslivosti. A k mému velkému překvapení byl na jednom ze snímků náměstek ministra kultury Mgr. Miroslav Rovenský, kterak hraje na lesní roh. Oslovil jsem tedy asistentku pana náměstka, s uctivým dotazem, zda není myslivec a zda by nebylo možné s ním udělat alespoň krátký rozhovor. A on nejenže souhlasil, ale také mne velmi ochotně a vstřícně přijal. Vyznal se k tomu, že má k myslivosti až neuvěřitelně blízko. O tom však dále v rozhovoru. Více >
K myslivosti přes lesní roh

Výročí Českomoravské kynologické jednoty

Myslivost 1/2015, str. 39 Pavel Štangl
Počet komentářů: 0
Českomoravská kynologická jednota (ČMKJ) byla založena 4. prosince 1994. Oslavila tedy pomyslné dvacáté narozeniny, a to je příležitost připomenout, proč vlastně vznikla, jaké místo zastává v české kynologii a jaká je praktická náplň její činnosti. Dvacet let je přece jen dlouhá doba, leckdo již zapomněl, jak to tenkrát bylo a občas zaznívají nepříliš přesné informace. Dne 1. ledna 1993 došlo k rozdělení Československa na dva samostatné státy. Dotklo se to celé řady věcí, včetně kynologie a vztahu obou nových států k FCI. Čeští kynologové na to reagovali s předstihem. Dne 5. prosince 1992 se konala ustavující Valná hromada Českomoravské kynologické unie (ČMKU). S rozdělením Československa na dva státy jsme přišli o řádné členství v FCI a stali se členem asociovaným. To byla pro FCI příležitost postarat se o to, aby organizační struktura naší kynologie odpovídala mezinárodně platným předpisům. To, co se dalo odpustit státům „za železnou oponou“, nebyl již důvod tolerovat. Více >
Výročí Českomoravské kynologické jednoty

Myslivost a škody zvěří, jejich eliminace zimním přikrmováním

Myslivost 1/2015, str. 13 Jiří Kurka
Počet komentářů: 0
Dne 20. listopadu 2014 se konal již XVII. Sněm lesníků, tentokrát na téma Myslivost a škody zvěří, jejich eliminace zimním přikrmováním. Sněm probíhal stejně jako v loňském roce v rekreačním zařízení Olšina, kde je vždy vytvořena výborná kulisa pro jakékoliv myslivecké či lesnické akce. Sněm lesníků uspořádala Česká lesnická společnost (ČLS), o. s. ve spolupráci s Lesy České republiky (LČR), s. p. a Vojenskými lesy a statky ČR (VLS), s. p. O atraktivnosti i aktuálnosti daného tématu mluvila vysoká účast mnoha posluchačů z řad myslivců i lesníků z celé ČR. V průběhu dne čekala na posluchače řada přednášek a příspěvků od uznávaných odborníků a ze širokého spektra pohledů na škody zvěří. Po počáteční prezenci všech účastníků pronesl úvodní slovo odborný garant akce Ing. Milan Suk, Ph.D. z VLS ČR, s. p. divize Karlovy Vary, a poté uvítal zúčastněné za pořadatele i tajemník ČLS, o. s. PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D. Vlastní sněm tak mohl začít. Více >
Myslivost a škody zvěří, jejich eliminace zimním přikrmováním

Úvaha nad lovem srnců

Myslivost 1/2015, str. 20 Ivo Sýkora
Počet komentářů: 2
Již od roku 1975 jsou na bývalém okrese Pardubice organizovány chovatelské přehlídky trofejí, ze kterých jsou vydávány pravidelně katalogy a tato data umožňují seriózní zjištění všech zněn a zákonitostí, které je možno z těchto údajů stanovit. Více >
Úvaha nad lovem srnců

Lov černé zvěře a psi

Myslivost 1/2015, str. 40 Petr Ziegrosser
Počet komentářů: 0
V oblastech s hojným výskytem černé zvěř není možné tuto zvěř obhospodařovat trvale udržitelným způsobem pouze za pomocí lovu na čekané a na šoulačce. Společné způsoby lovu jsou nevyhnutelné, ale také stále více oblíbené. S tím je spojené nasazení loveckých psů. Stále více jsou potřeba psi, kteří by v těžce přístupných honitbách efektivně divočáky vyhledali, doléhali na ně a uvedli je do pohybu. Více >
Lov černé zvěře a psi

www.srazenazver.cz

Myslivost 1/2015, str. 41 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Na stránkách Myslivosti byly již mnohokrát publikovány příspěvky, jejichž tématem byly srážky se zvěří na pozemních komunikacích. Pozorní čtenáři jistě vědí, že v průběhu roku 2014 začala fungovat pozoruhodná a přínosná webová aplikace www.srazenazver.cz, díky níž se začaly sumarizovat nehody se zvěří. Tuto aplikaci vyvinulo Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., mimo jiné i po konzultacích s naší redakcí. Vstup do aplikace je i z webových stránek www.myslivost.cz. Více >
www.srazenazver.cz

Zapomenutá plemena loveckých psů

Myslivost 1/2015, str. 44 Michal Císařovský
Počet komentářů: 0
Lov patří po primitivním sběru plodů k nejstarším činnostem lidí a je jednou z hlavních příčin domestikace psa. Na různých místech světa vyráželi po tisíciletí dávní lovci za zvěří provázeni psy, nebo stále častěji psy následující, aby postupně jejich schopnosti začali nejen využívat, ale také rozvíjet a usměrňovat. Vznikaly tak rozmanité skupiny, typy a konečně vyhraněné formy, které dnes označujeme jako plemena. Je přirozené, že v průběhu věků mnohá zanikla a byla zapomenuta. Více >
Zapomenutá plemena loveckých psů

Zásady bezpečného a účinného použití veterinárních antiparazitik u spárkaté zvěře

Myslivost 1/2015, str. 50 Prof. MVDr. A. HERA, CSc.1, 2, MVDr. Eva VERNEROVÁ PhD.1, MVDr. Pavel FOREJTEK, CSc. 2,3
Počet komentářů: 0
Zdravotní stav zvěře je faktorem, který všestranně ovlivňuje její kvalitu. Parazitární onemocnění patří mezi onemocnění, která mohou vážně poškodit zdravotní stav zvěře a významně tak snížit její kvalitu včetně kvality zvěřiny a trofejí. Více >

Myslivecká zařízení jsou vizitkou uživatele honitby

xyslivost 1/2015, str. 54 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Při svých redakčních cestách jsem se setkal již s mnoha zajímavými lidmi, kteří se kromě své profese věnují aktivně myslivosti. Vždy je pro mne zajímavé poslouchat poznatky lidí, kteří vidí myslivost mnohdy v jiném, zajímavém úhlu pohledu. Tak jsem se v podstatě náhodou při toulkách Novohradskými horami setkal s Ing. arch. Petrem Šímou. Jako architekt navrhoval celou řadu významných veřejných a komerčních budov i soukromých staveb. Kromě zálib, jakou jsou sporty, a hudba, je jeho velkou láskou myslivost. Dali jsme se do hovoru o všem možném kolem myslivosti a lovu, ale brzo se stočil hovor na stavbu mysliveckých zařízení, zvláště kazatelen. No, jak jinak při rozhovoru s architektem! A protože si myslím, že budou pohledy a názory pana architekta zajímat i čtenáře Myslivosti, nahráli jsme na diktafon tento krátký rozhovor. Více >
Myslivecká zařízení jsou vizitkou uživatele honitby

Návštěva zbrojovky BERGARA

Myslivost 1/2015, str. 58 Petr Mikulášek
Počet komentářů: 0
Aragonie, Baskicko a Katalánsko jsou vyspělé a velmi rozvinuté regiony, které tvoří na severu Pyrenejského poloostrova základ průmyslové produkce současného Španělska. Díky vysoké výkonnosti a konkurenceschopnosti místních výrobců zde nemusí řešit vysokou nezaměstnanost a obecnou frustraci zejména mladé generace. To je dnes velkým problémem ve zbytku Španělska, které je závislé převážně na turistickém ruchu nebo dotovaném zemědělství. Místní ocelárny stále produkují vysoce kvalitní ocel, které využívá zejména strojírenský, automobilový, ale také zbrojní průmysl, který má v blízkosti města Eibar velmi dlouhou a úspěšnou historii. Více >
Návštěva zbrojovky BERGARA

Pastevní směsky pro zvěř

Myslivost 1/2015, str. 60 Ondřej Faltus, František Havránek
Počet komentářů: 0
Výživa zvěře je jedním z hlavních, ne-li vůbec hlavní faktor, určující v případě spárkaté zvěře její prospívání, vývoj škod na lese, ale také kvalitu trofeje. V případě drobné zvěře, je vhodná pastevní nabídka, především v kritických obdobích, limitujícím faktorem pro úspěšné přežití a reprodukci. O tom svědčí řada exaktních prací z Německa, Slovenska i od nás. O významu pastevních ploch v honitbách již bylo popsáno mnoho papíru a nikdo o něm nepochybuje. To bohužel platí jen na obecné úrovni, v praxi založení i malého políčka, téměř vždy narazí na nějaké „nepřekonatelné“ problémy. Ve skutečnosti se však, pokud je zde opravdu snaha o zlepšení prostředí honitby, vždy nějaký volný kousek půdy najde a nemusí to být na celý rok nebo dokonce více let – existují přeci i meziplodiny. Více >
Pastevní směsky pro zvěř

Lov jelenů v Rumunsku

Myslivost 1/2015, str. 66 Petr Ziegrosser
Počet komentářů: 0
Jakmile jednou zažijete obtížný lov jelena v Karpatech, uchvátí vás to natolik, že se tam musíte každoročně vracet. Není to však o bodech, délce a hmotnosti trofeje. Je to o tom, že člověk loví sám na 15 000 ha, doprovází ho někdo, kdo o jelenech často nic neví, ale zná každou stezičku v horách, kde nikoho za celý pobyt nepotkáte. Váš průvodce není často ani myslivec profesionál. Může to být kdokoliv, ale je to vždy někdo, komu místní „profík“ věří. Někdy je tento člověk i trochu podnapilý, ale není se co divit, má těžký život a musí řešit spoustu životních problémů, o kterých my nevíme zhola nic. Je to o přespání na salaši, o vařených bramborách a nefalšovaném ovčím sýru k večeři a o ranním čaji z květu žebříčku utrženém průvodcem při návratu z lovu. Více >
Lov jelenů v Rumunsku

Preparace - Historie, vývoj a postup

Myslivost 1/2015, str. 68 Psavel Višňák
Počet komentářů: 0
Co je to preparace neboli taxidermie? Toto starověké řemeslo, ve správných rukou umění, nejlépe vystihuje jeho překlad. Taxi znamená pohyb a derma kůže. Kořeny sahají hluboko do lidské historie. Už pravěcí lidé primitivně konzervovali kůže, ze kterých si poté zhotovovali přístřeší a oblečení. V době starověkého Egypta byla domácí zvířata považována za posvátná a byla mumifikována, stejně jako lidé vládnoucích vrstev. Modernější forma taxidermie, tedy umění zachování a navléknutí kůže zvířete na formu (kopyto), tak aby vypadalo jako živé, byla poprvé zaznamenána v průběhu středověku. Více >
Preparace - Historie, vývoj a postup

Parožení a objemná krmiva

Myslivost 1/2015, str. 70 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Vzhledem k velké rozmanitosti podmínek chovu a hlavně výživy snad nebude od věci navázat na první část textu o parožení. Připomeňme ještě, že i když je výživa převažujícím vlivem, zdaleka není jediným. Genetický potenciál se projevuje v řadě tělesných funkcí, které přímo i nepřímo s kvalitou trofeje souvisí. Více >
Parožení a objemná krmiva

Výživa srnčí zvěře a její význam pro mysliveckou praxi (IV)

Myslivost 1/2015, str. 76 Pavel Scherer
Počet komentářů: 0
Plody jeřábu se sklízejí v době biologické zralosti, což je nejdříve na konci druhé poloviny vegetačního období (srpen, září). Velkou výhodou této plodiny je, že malvice vydrží na stromě poměrně dlouho a pro zvěř jsou atraktivní i tehdy, když začnou fyziologickou cestou sesychat a scvrkávat se. Více >
Výživa srnčí zvěře a její význam pro mysliveckou praxi (IV)

Zvěřinové hody a trichinelóza

Myslivost 1/2015, str. 80 Břetislav Koudela, Jiří Harna
Počet komentářů: 0
V prosincovém čísle časopisu Myslivost vyšel komplexní článek od kolegyně Tamary Latini z Oddělení bezpečnosti potravin Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy, ve kterém jsou vyjmenovány a komentovány všechny možnosti využití zvěřiny mimo situaci, kdy je zvěřina distribuovaná přes schválené a registrované zařízení pro nakládání se zvěřinou (zvěřinový závod). V tomto příspěvku je opakovaně zmiňováno povinné vyšetření zvěřiny divočáků na svalovce (na trichinely). Je zde zmíněna možnost vyšetření zvěřiny divočáků kompresní metodou pouze v případě využití zvěřiny pro osobní spotřebu a dále je zdůrazněna nutnost vyhovujícího výsledku vyšetření na svalovce trávicí metodou provedené v akreditované laboratoři v ostatních případech. Více >
Zvěřinové hody a trichinelóza

Určenie veku a pohlavia diviačej zveri podľa stopy

Myslivost 1/2015, str. 82 Ján Mercel, Ľuboslav Buzna, Viliam Pediač
Počet komentářů: 0
Prezradí stopa vek, pohlavie a váhu diviaka? Ak chceme zistiť prítomnosť diviaka v revíri, musíme vedieť správne posúdiť a rozlíšiť stopy jednotlivých druhov raticovej zveri, najmä jelenej, ktorej stopa čo do veľkosti je podobná stope diviačej zveri. Stopy nám prezradia nielen prítomnosť zveri, jej početnosť v revíri, ale aj vek a približnú váhu. Více >
Určenie veku a pohlavia diviačej zveri podľa stopy

V Praze roztály ledy

Myslivost 1/2015, str. 96 Petr Šeplavý
Počet komentářů: 0
Počátek prosince nám připomněl, že nastala zima tím nejméně šťastným způsobem. Téměř celé území sevřel ledový příkrov a namrzající déšť způsobil nemalé potíže v dopravě na železnici i silnicích. Na mnoha místech došlo k výpadku elektrického proudu a opět se ukázalo, jak jsme proti rozmarům přírody slabí, navzdory nejmodernější technice. Na železnici zachraňovaly situaci dieselové lokomotivy, parním lokomotivám by námraza určitě také neublížila. Mnoho cestujících se nedostalo do cíle své cesty a běžný život byl ochromen. Více >
V Praze roztály ledy

Kulobroková kozlice Brno Combo

Myslivost 1/2015, str. 22 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Lovecké kombinované zbraně s lůžkovými závěry patří zcela neodmyslitelně k evropské lovecké tradici. V posledních asi osmdesáti letech se podoba kombinované zbraně ustálila na formě kozlice, v některých případech s výměnnými hlavněmi. To je důsledek vzniku jednotných nábojů, dokud musely mít hlavně zátravku a komínek (piston), převažovaly dvojky, cesta plamene k prachu byla u kozlic delší a s tím klesala spolehlivost. Více >
Kulobroková kozlice Brno Combo
Zpracování dat...