ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Leden / 2015

Návštěva zbrojovky BERGARA

Myslivost 1/2015, str. 58  Petr Mikulášek
Aragonie, Baskicko a Katalánsko jsou vyspělé a velmi rozvinuté regiony, které tvoří na severu Pyrenejského poloostrova základ průmyslové produkce současného Španělska. Díky vysoké výkonnosti a konkurenceschopnosti místních výrobců zde nemusí řešit vysokou nezaměstnanost a obecnou frustraci zejména mladé generace. To je dnes velkým problémem ve zbytku Španělska, které je závislé převážně na turistickém ruchu nebo dotovaném zemědělství. Místní ocelárny stále produkují vysoce kvalitní ocel, které využívá zejména strojírenský, automobilový, ale také zbrojní průmysl, který má v blízkosti města Eibar velmi dlouhou a úspěšnou historii.
Baskicko – v originále EUSKADI se svými třemi kraji Araba, Bizkaia a Gipuzkoa se rozkládá na 7234 km čtverečních. Je to nádherná hornatá země, která se nachází na severu u hranice s Francií, omývaná vodami Atlantiku podél Biskajského zálivu.
Po staletí tady žije hrdý a pracovitý národ Basků, který zde vybudoval prosperující průmysl i infrastrukturu. Poklidná atmosféra přímořských středisek, příjemné vlhké a chladnější klima, zvlněná pohoří a celoročně zelené vnitrozemí jsou pro zdejší kraj typické. Zdejší červené víno RIOCHA si pochvaluje nejeden znalec vína. Předkové Basků dorazili na území Evropy dříve než indoevropské kmeny a jejich jazyk se zachoval v téměř původní podobě. Z politického pohledu se jedná o baskické autonomní společenství uvnitř většinového španělského národa.
V Baskicku již v „době železné“, tedy dávno před naším letopočtem, začalo tavení a obrábění železa, ze stejných důvodů, jako v Německu okolo řeky Ruhr, St. Etiene ve Francii, Liege v Belgii nebo Brescia v Itálii. Tím důvodem byly velké zásoby železné rudy pod zemí. Lesy bohaté na tvrdé dřevo nutné k výrobě dřevěného uhlí pro tavení a řeky potřebné k přepravě výrobních zařízení i produktů. Oblast kolem města EIBAR je již od pradávna centrem výroby zbraní, které se podílely nemalou měrou na koloniálních ambicích španělské koruny. Také výroba střelného prachu se v oblasti rychle rozšířila a začátkem 15. století se vesnice v povodí řeky Deba živily výrobou dělových hlavní i koulí pro potřeby království.
Dělové odlitky dokončované a zkoušené ve starobylém městě Eibar poskytly rovněž výzbroj Viktorii, jediné přeživší z pěti malých lodí, jež odvážně vyrazily z přístavu Sanlúcar v roce 1519 pod velením Portugalce jménem Fernão de Magalhães na misi pro španělského krále Karla V. Šlo o objev nové cesty k Ostrovům koření v Pacifiku. Tato cesta znamenala první obeplutí zeměkoule Evropany. Děla odlitá v Eibaru posloužila nesčetněkrát během plavby dlouhé 48 tis. mil, než se po třech letech vrátila zpět.
Následující generace Basků pak produkovaly zbraně i jejich součásti nejen pro španělskou vládu. Od 19. století průmyslová výroba značně narůstala i v okolních oblastech. Výrobní potenciál, šikovnost řemeslníků a množství produktů, které opouštěly místní továrny, přinesly baskické oblasti nebývalou prosperitu. Společnosti vyrábějící elektrické motory, kolejová vozidla, železniční zařízení, automobilové součástky, kola a především zbraně nabývaly na síle. Výroba zbraní rostla znatelně rychleji než ostatní průmysl. Při prvním sčítání lidu ve 20. století se jenom v Eibaru přihlásilo 1149 puškařů, 115 rytců. V roce 1900 tak 6000 obyvatel tohoto města vyrobilo 263 988 zbraní všech možných typů.
Ještě v sedmdesátých letech minulého století zde prosperovalo více než padesát menších firem, které se zabývaly výrobou ručních palných zbraní ve větších či menších sériích. Puškařské řemeslo a zkušenosti se zde po staletí předává z generace na generaci.
Nástupem moderních technologií a unifikovaných konstrukčních řešení do sériové výroby loveckých zbraní postupně mizí nejen toto tradiční řemeslo, ale také firmy zabývající se zakázkovou ruční výrobou. Moderní době a sériové výrobě se nejlépe přizpůsobila zbrojovka BERGARA sídlící v nedalekém stejnojmenném městě, která se v novodobé historii prosadila výrobou precizních hlavní a zbraní vlastní konstrukce, kterými postupně opět dobývá svět.
 
Zbrojovka BERGARA, je příkladem toho, jak tradice a know-how výroby palných zbraní byla úspěšně spojena s nejmodernějšími technologiemi a použitím špičkových materiálů. I přes obrovskou konkurenci a přetlak nabídky na civilním zbrojním trhu, se značka BERGARA BARRELS záhy stala jedním z nejprestižnějších dodavatelů hlavní pro lovecké a sportovní využití. Převážná část produkce kulovnic a hlavní je určena pro USA a Kanadu, kde významný podíl na trhu již reálně neumožňuje navýšení objemů prodeje. To je jeden z důvodů, proč se výrobce více zaměřuje na náročný a konzervativní trh Evropy.
Při výrobě vrtaných/protlačovaných hlavní je použita prvotřídní uhlíková ocel třídy AISI 4140, popřípadě nerezová ocel AISI 416 z místních oceláren. Pro výrobu přesně střílejících hlavní je velmi důležité nechat ocel určitou dobu vyzrát a eliminovat tím vnitřní pnutí, které je přirozenou vlastností polotovaru. Pouze kvalitní vyzrálá zbrojařská ocel, technologie výroby, dokonale provedený vývrt, ústí a nábojová komora spolu zajistí přesnost a životnost.
Po vyvrtání otvoru příslušného průměru se vnitřní stěny dokonale vyleští za použití přesného nástroje a pasty. Následně se dokončí v olejové lázni vnitřní drážkování metodou protahování za pomocí speciálního trnu. V závislosti na rychlosti posunu trnu se hlaveň při vlastním protlačování přesně pootáčí a tím je dáno výsledné stoupání vývrtu. Běžně užívané lovecké ráže mají uvnitř čtyři drážky a stoupání vývrtu od 1:9 až 1:14.
Tato ambiciozní zbrojovka je výjimečná nejen kvalitou a příznivou cenou svých výrobků, ale zejména způsobem jakým funguje vlastní organizace a rozhodovací procesy uvnitř firmy. Celosvětově ojedinělý je vůbec model fungování a ekonomická provázanost mnoha firem v novodobém Baskicku. Počátek všeho je možno nalézt po 2. světové válce a režimu diktatury gen. Franka, stavu vysoké nezaměstnanosti a bídy ve Španělsku.
Základní, vysoce motivující myšlenkou je skutečnost, že každý zaměstnanec se po určité době stává spoluvlastníkem firmy, ve které pracuje. Tento statut zaručuje nejen určitou sociální spravedlnost, vztah k firmě, vyplacení adekvátního podílu na zisku, ale také nutnost uskrovnit se v případě omezené poptávky. Tato družstva (kooperativa) se následně sdružila do větší skupiny tzv. konference, kde hlavním cílem je zajištění vzájemné podpory pro překonání ekonomických výkyvů. V případě, že jednotlivé firmy tvoří zisk, část z něj se odvede do společného fondu v bance, která je opět spoluvlastněna jednotlivými družstvy.
Skupina Mandragón, jejíž součástí je i zbrojovka Bergara, byla založena v roce 1956. V současnosti sdružuje 257 podniků s 74 tis. zaměstnanci - spoluvlastníky těchto firem, které působící na všech kontinentech. Vedle výzkumu, výroby a služeb provozuje také např. síť supermarketů nebo poskytuje bankovní služby. Takto fungující uskupení je důležité i v dnešní době, kdy jednotlivé firmy jsou schopny snáze překonat a přežít vlivy krize a hospodářské recese. V praxi to znamená dodržování jednoduchých a logických zásad, které nenásilným způsobem zajišťují minimální fluktuaci a maximální loajalitu zaměstnanců:
- každý, kdo pracuje ve firmě, se musí nejdéle do 3 let stát spoluvlastníkem,
- při odchodu do důchodu či mimo firmu je podíl vyplacen zpět,
- rozdíl výše mzdy u jednotlivých zaměstnanců na plný úvazek je maximálně čtyřnásobek, tzn. existenci sociální spravedlnosti pro vedení firmy a řadové zaměstnance,
- v případě krátkodobé nebo sezónní potřeby navýšení zaměstnanců jsou použiti pracovníci z ostatních družstev v rámci skupiny.
V řeči čísel je možno stručně charakterizovat zbrojovku Bergara následovně. Celkem 62 zaměstnanců a zároveň spoluvlastníků firmy. Z toho je 15 osob v administrativě, konstrukci, kontrole a vedení firmy. Zbytek jsou výrobní dělníci. Roční produkce je přibližně 200 tisíc hlavní, z toho je asi 120 tisíc použito pro výrobu vlastních zbraní. Okolo 80 tis hlavní ročně je dodáváno prestižním výrobcům zbraní v Evropě i zámoří.
 
V polovině listopadu tento výrobce pozval své evropské distributory na představení a testování novinek pro příští sezónu. Jedná se o zcela novou opakovací kulovnici B14, která je určena pro evropský i zámořský trh. V nabídce bude v běžných loveckých medium i magnum rážích. Délka hlavně 56 – 61 cm, na přání osazená stavitelnými světlovodnými mířidly nebo závitem na ústí hlavně. Pažba z odolného polymeru nebo ořechového dřeva. Prodejní cena bude začínat od 669 EUR.
Druhou novinkou je nový model jednoranové zlamovací kulovnice BA 13 TD, kde poslední dvě písmena je zkratka TAKE DOWN. Znamená to kulovnici, která se po zlomení jednoduše a bez použití nářadí rozloží na dva díly, které je možno např. v batohu snadno přenášet. Prodejní cena je stanovena na 549 EUR.
Obě novinky budou k dispozici v průběhu března, ihned po oficiálním představení na veletrhu IWA v Norimberku. Při praktickém testování na venkovní střelnici všechny kulovnice zaujaly jednoduchým intuitivním ovládáním, jemnou spouští a vynikajícími soustřely.
 
Součástí návštěvy byla i prohlídka výrobních prostor a zázemí firmy, kam se není běžně možno podívat. V rámci zrychlení výroby je použito rozestavení strojů do kruhových uzavřených celků (podobný systém používá např. automobilka Toyota), které umožnují rychlejší, méně stereotypní výrobu a včasné odhalení případných chyb. Pro manipulaci u obráběcích i svařovacích center jsou v hojné míře využita robotická ramena. Lidský faktor je využit převážně pro kontrolu nastavení strojů a vyráběných součástí.
Z každé osoby, kterou jsme se ve zbrojovce setkali, je cítit sounáležitost a kladný vztah ke své práci. Na rozdíl od poměrů v mnoha tuzemských firmách zde nefunguje sebezničující administrativa, není zde prostor pro nadbytečné, neproduktivní osoby a také management nemá možnost čerpat neadekvátní odměny či benefity.
Všichni zaměstnanci bez ohledu na zastávanou pozici spolu běžně a přirozeně komunikují vedeni společným cílem, dlouhodobou prosperitou společnosti, ve které pracují a kterou také vlastní. O strategii, budoucnosti firmy či způsobu využití zisku má možnost spolurozhodovat podle výše svého podílu každý zaměstnanec. Pro mnohé z nás to může znít až neskutečně, ale je dobré alespoň vědět, že existují firmy, kde to skutečně funguje jinak a lépe.
© BERGARA, Ing. Petr MIKULÁŠEK
 
Zpracování dat...