ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Leden / 2015

V Praze roztály ledy

Myslivost 1/2015, str. 96  Petr Šeplavý
Počátek prosince nám připomněl, že nastala zima tím nejméně šťastným způsobem. Téměř celé území sevřel ledový příkrov a namrzající déšť způsobil nemalé potíže v dopravě na železnici i silnicích. Na mnoha místech došlo k výpadku elektrického proudu a opět se ukázalo, jak jsme proti rozmarům přírody slabí, navzdory nejmodernější technice. Na železnici zachraňovaly situaci dieselové lokomotivy, parním lokomotivám by námraza určitě také neublížila. Mnoho cestujících se nedostalo do cíle své cesty a běžný život byl ochromen.
Tato situace nastala tři dny před příjezdem zahraničních souborů, které měly vystupovat ve Dvořákově síni pražského Rudolfina na tradičním koncertě České myslivecké Vánoce. Obdobnou klimatickou situací bylo postiženo také Rakousko, Německo, Slovensko i Polsko, tedy destinace, odkud k nám zahraniční trubači mířili. Organizátory koncertu, zvláště při poslechu meteorologických prognóz, děsila představa, že roční náročná příprava se všemi soubory a trubači vyjde vniveč a že posluchači z celé ČR i zahraničí uvíznou někde na cestě. Hrozilo, že před poloprázdným hledištěm, jinak již dva měsíce vyprodané Dvořákovy síně, pak bude stát torzo ze 140 pozvaných trubačů. V takových chvílích vám nezbyde nic jiného, než svěřit běh událostí do rukou osudu a věřit, že k vám bude milosrdný.
Předpověď špatného počasí se naštěstí nevyplnila. V pátek dorazili trubači ze Slovenska a Německa a v Praze je vítalo prodírající se sluníčko a mírné oteplení. V sobotu pak na místo srazu přijely soubory z Rakouska a Polska. Vzhledem k počtu účastníků byl za hlavní „stan“ zvolen pivohotel MMX v Letech u Dobřichovic, nedaleko Prahy, kde všech 60 míst obsadila výprava rakouských trubačů s doprovodem. Zde jsme díky laskavosti a vstřícnosti personálu obsadili část restaurace, kde jsme vytvořili improvizované pódium a na něm začala ve 14.00 hodin první generální zkouška.
Zatímco trubači ze zahraničí pilně zkoušeli, pro doprovod byla zajištěna prohlídka nedalekého hradu Karlštejn. Všichni jsme se pak sešli na společné večeři, po které následovala prohlídka Pražského hradu a Strahovského kláštera.
Když se kolem 22. hodiny ukládali trubači po náročném dni ke spánku, v Praze  v tu chvíli ožívalo pódium Dvořákovy síně. Organizátoři koncertu společně s kustodem České filharmonie, panem Čápem rozmístili židle a pulty, navěsili obrazové pozadí jeviště a motto koncertu, připravili tympány a zvonkohru. O půlnoci jsem pak projížděl Prahou a hledal cestu k Rudolfinu pro autobus, který ráno přiveze rakouské účastníky z Letů.
Neděle ráno. V 7.30 vyjíždí kolona směr Rudolfinum. Silnice jsou průjezdné a Praha liduprázdná, a tak jsme před půl devátou všichni na místě činu. Poslední zkouška začíná v 9 hodin. Všichni sedí na svých místech a „projíždí“ se celý program, doprovodné slovo a ladí se zvuk, který jako vždy připravil Tomáš Kirschner a jeho umělecká agentura THOMAS, s.r.o.
V 10.30 se otevírají dveře sálu a během půl hodiny je sál i s balkóny naplněn k prasknutí. Úderem jedenácté zazní první tóny a posluchači jsou vtaženi do víru lovecké hudby pěti států.
Lesní rohy střídají borlice, fujaru střídají alpské rohy, empora zpívá a tleská rytmy a vše s mladickou svěžestí uvádí Matěj Vacek. Když se pak sálem rozezní Largo z Novosvětské od Antonína Dvořáka v podání Loveckého tria Praha a tympánů, ukápne nejedna slza otrlého příslušníka Hubertova cechu. Při koledách bez ohledu na národnost zpívají nejen všichni trubači na pódiu, ale připojuje se také celé publikum a všichni promlouvají stejnou řečí, která nepotřebuje tlumočníka - řečí hudby.
Myslím, a reakce publika i zaslané e-maily mne v tom utvrzují, že letošní koncert České myslivecké vánoce skutečně otevřel srdce nejen posluchačů, ale také účinkujících. Myslím, že se nám myšlenku koncertu - Hudba, klíč k přátelství podařilo přenést na všechny přítomné posluchače. Poté, co si překvapení posluchači vzájemně předávali klíčenky s logem koncertu a přáním, aby se nám všem podařilo najít ten správný klíč ke svým přáním, tak tály ledy nejen v Praze.
Po koncertě přivítal místopředseda Ing. Jiří Chmel zástupce zahraničních trubačů i mysliveckých svazů ve Sloupovém sále Rudolfina. Předsedové klubů trubačů a dalších subjektů podepsali společné prohlášení o pořádání Mistrovství Evropy mysliveckých trubačů, jehož 1. ročník se uskuteční 16. října 2015 v Mariánských Lázních.
Pod deklaraci připojili podpis předseda KT ČMMJ Radek Šroler, předseda KT SR Edmund Hatiar, předseda duryňských trubačů Thomas Franke a za Polsko Maciej Strawa. Podpisu dokumentu byli přítomni předsedové mysliveckých svazů z Duryňska a Saska a zástupci myslivců a trubačů Polska, Slovenska, Dolního a Horního Rakouska. Z významných hostů připojili své podpisy jako svědci této, pro trubače významné události, náměstek ministra kultury Mgr. Miroslav Rovenský, vrchní ředitel sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství Ing. Martin Žižka, Ph.D., předseda osvetovej komisie SPZ Róbert Komjáti-Nagy, předseda Duryňského mysliveckého spolku Steffen Liebig, předseda saského mysliveckého spolku Dr. Gert Dittrich a místopředseda ČMMJ Ing. Jiří Chmel. Za rakouské trubače svůj podpis připojili Rudolf Jandrasits a Rudolf Kern.
Tímto dokumentem byla završena první etapa spolupráce s evropskými státy. Myšlenka vznikla před více než dvaceti lety a samotné projednávání pak trvalo dalších šest let. I tady nakonec roztály ledy a evropští trubači nastoupili cestu k užší spolupráci a jednotné evropské soutěži.
Na cestě nás čeká jistě ještě mnoho těžkých úkolů, ale kde je vůle, tam se dílo musí podařit. A evropští trubači svoji vůli spolupracovat deklarovali tím nejlepším možným způsobem. Společným koncertem v mimořádných prostorách a podpisem deklarace.
Na závěr koncertu poděkoval šéfredaktor časopisu Myslivost Ing. Jiří Kasina všem účinkujícím a popřál posluchačům krásné Vánoce a dostatek síly a vstřícnosti tak, abychom naplnili více než devadesátiletý odkaz našich předků, abychom v jednotě a vzájemném souznění dál nesli mysliveckou štafetu a rozvíjeli českou myslivost.
Poděkování patří všem, kteří se na zajištění koncertu podíleli. Všem trubačům ze souborů Öhling z Dolního Rakouska, Ternberg a Kremstal z Horního Rakouska, duryňským trubačům, polským trubačům z lesnických škol v Goraju, lesničiarům Klubu trubačov SR a lesnickým školám z Písku, Trutnova, Hranic na Moravě, Šluknova, FLD ČZU v Praze a LDF Mendelu v Brně, trubačům VLS z Lipníku nad Bečvou a Horní Plané a všem dalším souborům z ČR a členům KT ČMMJ. Poděkování patří také Lukáši Linhartovi a Janu Kupkovi za předvedené hlasy jelenů, Václavu Nasvětilovi za překrásný obraz na scéně a pekařství Oheim z Letňan za zajištění rautu ve Sloupovém sále.
Mezinárodní koncert a setkání evropských trubačů by se nemohlo uskutečnit bez podpory našich partnerů. Dlouhodobě k nim patří Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Sellier & Bellot, a.s., HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. Jejich podpory si nesmírně vážíme a moc za ní děkujeme. Setkání trubačů v tak krásném prostředí, by se neuskutečnilo bez podpory ČMMJ, z.s. Za morální podporu a převzetí záštity děkujeme také Ministerstvu zemědělství.
Přeji Vám všem, aby Vám v roce 2015 nezamrzl ani jednou úsměv na rtech, aby roztála všechna ledová srdce a abychom se ve zdraví sešli již na 6. ročníku koncertu České myslivecké Vánoce v Rudolfinu. Těšíme se na vás v neděli 13. prosince 2015 v 11.00 hodin. Možnost rezervace vstupenek bude otevřena na www.ceskemysliveckevanoce.cz již od 2. února 2015.
Petr ŠEPLAVÝ
 
 
 
 
 
Zpracování dat...