ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Sjezdy – součást naší myslivecké historie

Myslivost 11/2015, str. 8 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 1
Slovo sjezd může vyjadřovat více různých pojmů. Nicméně obecný význam je společensky organizované setkání většího množství osob, ale také synonymum pro konferenci, sněm, kongres, slet, jamboree apod. V politice se jedná zpravidla o sjezd stranický, u zájmových organizací, včetně Českomoravské myslivecké jednoty především o sjezd bilanční, volební, programový. Od doby, kdy byla naše stavovská organizace přetransformována na ČMMJ, se uskutečnily čtyři sjezdy, pátý proběhne za několik dnů. Tato skutečnost je jistě dobrým důvodem ohlédnout se trochu zpět do historie myslivecké organizace a udělat si malou procházku po všech sjezdech, které se za dvaadevadesát let její existence uskutečnily. Více >
Sjezdy – součást naší myslivecké historie

Do čela myslivecké federace FACE byl zvolen Dr. Michl Ebner

Myslivost 11/2015, str. 22 Bohumil Straka
Počet komentářů: 0
V Bruselu dne 16. září 2015 delegáti výročního valného shromáždění 30 evropských zemí zastupující sedm miliónů lovců zvolili nové vedení FACE (Federace organizací pro myslivost a ochranu přírody v EU). Prezidentem FACE na příští tři roky se stal Dr. Michl Ebner, dlouholetý rakouský myslivec s italským občanstvím, podnikatel a bývalý poslanec Evropského parlamentu s vynikajícími kontakty v Bruselu. Více >
Do čela myslivecké federace FACE byl zvolen Dr. Michl Ebner

Mystický tchoř stepní

Myslivost 11/2015, str. 30 Kateřina Poledníková
Počet komentářů: 0
Hned na začátku našeho příspěvku se musíme přiznat, že tchoř stepní je tvor, kterému jsme zatím nepřišli na kloub. Je to pro nás mystické zvíře unikající pastem i fotopastem. Občas se někde vynoří jeho mrtvolka na silnici, aby nás opět provokovala k další činnosti – hlásající „jsem tady, ještě jsem nevyhynul“, tedy pokud onen jedinec nebyl právě tím posledním. Jak to tedy je s tímto druhem v České republice? Více >
Mystický tchoř stepní

48. sokolnické setkání OPOČNO 2015

Myslivost 11/2015, str. František Kubíček
Počet komentářů: 0
Letošní ročník připravil Klub sokolníků ČMMJ ve dnech 7.10. - 12.10.2015. Již ve středu ožil tradičně park zámku Opočno a z jeho prostor se do okolí začaly rozléhat hlasy dravců, sokolů, rarohů, volání orlů, křik jestřábů a naplnily toto město podzimní sváteční náladou spjatou se sokolnickými lovy. Více >
48. sokolnické setkání OPOČNO 2015

Myslivecká statistika za rok 2014

Myslivost 11/2015, str. 24 Jiří Zbořil
Počet komentářů: 0
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo statistické údaje týkající se mysliveckého hospodaření v honitbách za rok 2014. Statistické údaje jsou uživateli honiteb zaznamenávány do oficiálního výkazu Mze (Mysl 1-01) a přibližně v obdobném rozsahu se evidují nepřetržitě již od roku 1966. Údaje předkládané zpravidla do 15.4. jsou následně zpracovávány na úrovni jednotlivých obcí s rozšířenou působností (ORP), dále v rámci krajských celků a konečně sumarizovány za celou Českou republiku. Výsledkem je pak jedinečný sumář čísel, který po chronologickém spojení do dlouhých časových řad dává přehled o vývoji početnosti živočichů, populační dynamice či výši odstřelu. Data myslivecké statistiky jsou logicky členěna do pěti základních částí a to – základní údaje o honitbách, klasifikace honiteb, výsledky mysliveckého hospodaření, výskyt dalších druhů živočichů a lov dalších živočichů. Více >
Myslivecká statistika za rok 2014

Kolimátor Aimpoint Micro H-2

Myslivost 11/2015, str. 42 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Firma Aimpoint letos oslavila 40 let své existence. Objektivně řečeno, je co oslavovat. Aimpoint prosadil kolimátory – mířidla bez zvětšení a paralaxy jak do lovecké praxe, tak do praxe taktické. Prosadil je opravdu důkladně, kolimátory Aimpoint se dnes používají na všech světadílech a ve výzbroji je má i americká armáda. Aimpoint je z tohoto pohledu firma jednoho produktu, ale produktu opravdu úspěšného. Na krátké a střední vzdálenosti je kolimátor asi nejrychlejší druh mířidel. Více >
Kolimátor Aimpoint Micro H-2

Brokovnicový kolimátor Easy Hit PX-S 1000

Myslivost 11/2015, str. 44 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Jsem brokař nadšený, nikoliv výkonný. A léta jsem se trápil na loveckém kole s výsledkem otlučeného ramene, hromad vystřílených nábojů a pošramoceného sebevědomí. Dnes dokážu podávat průměrné výkony, ale je to poměrně hodně nevyrovnané. Mám své silnější a své „normální“ dny. Po dlouhou dobu byla pro mě kritická otázka: kam to všechno olovo vlastně lítá? Brokovnice namísto exaktních mířidel používá pouze lištu, poskytující základní, hrubé směrování brokového shluku. Navíc se brokovnice používá ke střelbě na rychle se pohybující cíle, je třeba předsazovat, střílet „do prázdna“ a doufat, že terč do dráhy brokového shluku opravdu doletí. Předsazení není konstantní, mění se podle vzdálenosti a úhlu mezi dráhou terče a dráhou broků. Vždycky jsem si přál, aby už někdo konečně vymyslel něco, co mi ukáže, kam ty broky poletí a já abych se mohl plně soustředit na správné předsazení. Více >
Brokovnicový kolimátor Easy Hit PX-S 1000

77. ročník Memoriálu Karla Podhajského

Myslivost 11/2015, str. 46 František Kerda
Počet komentářů: 0
Pořádáním Memoriálu Karla Podhajského, vrcholné mezinárodní soutěže konané v ČR již od roku 1932, byl pro rok 2015, kdy se konal již 77. ročník, pověřen Okresní myslivecký spolek Olomouc, který má v oblasti lovecké kynologie bohatou tradici. Každoročně se zde pořádají téměř všechny typy zkoušek loveckých psů, od zkoušek vloh až po zkoušky všestranné. Více >
77. ročník Memoriálu Karla Podhajského

Výživa srnčí zvěře a její význam pro mysliveckou praxi (XIII)

Myslivost 11/2015, str. 50 Pavel Scherer
Počet komentářů: 0
Žaludy Plody dubu, stejně jako plody jírovce maďalu jsou přirozenou a nutričně významnou potravní složkou srnčí zvěře. Dub je snadno identifikovatelný strom patřící do čeledi bukovitých a lze ho u nás zařadit mezi nejrozšířenější domácí listnáče. V České republice se vyskytuje sedm původních druhů, z nichž nejběžnější je dub letní a dub zimní. Oba druhy produkují žaludy a nejsou mezi nimi příliš velké rozdíly. Více >
Výživa srnčí zvěře a její význam pro mysliveckou praxi (XIII)

My o vlku a vlk za dveřmi Europarlamentu

Myslivost 11/2015, str. 54 Bohumil Straka
Počet komentářů: 0
Evropskou konferenci o managementu populace vlka s názvem „Návrat vlka do evropské krajiny: výzvy a řešení“ pořádala europarlamentní skupina pro biodiverzitu, lov a venkov a Federace organizací pro myslivost a ochranu přírody v EU (FACE) v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu dne 15. září 2015. Více >
My o vlku a vlk za dveřmi Europarlamentu

Srnčata 2015

Myslivost 11/2015, str. 55 Petr Slaba, Lukáš Illek
Počet komentářů: 0
Sedím na posedu a pozoruji srnčí mámu, jak s dvěma již plně přebarvenými srnčaty vytahuje z blízkého lesa na pastvu. Po chvíli vyjde druhá, rovněž s další dvojicí srnčat zhruba ve stejné kondici a nakonec z opačné strany přes pole dorazí ještě jedna srnčí máma s dvěma trochu menšími srnčaty. Než padne noc napočítám na louce, která se rozprostírá před kazatelnou, kde sedím, ještě dalších pět srn, z nichž tři srny vodí po jednom srnčeti… Více >
Srnčata 2015

Pulsar forward DFA 75

Myslivost 11/2015, str. 60 Martin Valenta, Josef Krutil
Počet komentářů: 0
Optické zaměřovače jsou dárek, který lovci dostali před více než sto lety. Mimo přesnější střelby pomohou i nám starším s hendikepovaným zrakem a také umožní zasáhnout cíl za šera či téměř za tmy. A na to slyšíme zatraceně dobře. Transmise světla loveckého dalekohledu na úrovni o 3 % vyšší než konkurence je legálním oprávněním k zvýšení ceny v řádu stovek Euro, a to bez obavy, že cena bude negativně atakovat objemy prodejů. Zvykli jsme si, že je to tak. A do této selanky více než sto let kultivovaného a zaslouženě mezi zavedené firmy rozděleného trhu šlápla v posledních několika desetiletích optoelektronika s nabídkou speciálních přístrojů pro pozorování a střelbu za tmy. Více >
Pulsar forward DFA 75

S CZ 527 do lovecké pohádky

Myslivost 11/2015, str. 64 Karel Bařinka
Počet komentářů: 1
Existuje mnoho možností, jak charakterizovat lov. Z určitého pohledu jej lze dělit na lov, který zažíváme v našich luzích a hájích a lov z kategorie nezapomenutelných. V jednom zářijovém víkendu jsem jeden takový poznal i já ve společnosti přátel z Mezinárodního klubu výměnných lovů provozujícího webový portál Exchangehunt.com, jehož hlavním partnerem je Česká zbrojovka Uherský Brod. Více >
S CZ 527 do lovecké pohádky

Lefoška Johanna Fükerta

Myslivost 11/2015, str. 74 F. Pelc
Počet komentářů: 0
Když se na sběratelském trhu u nás nebo v zahraničí objeví historické zbraně od puškařů ze západočeských Vejprt, patří zpravidla vždy k tomu lepšímu, co lze z období 19. století nabídnout. Poptávka však vždy přesahuje nabídku a dosažené ceny jsou velmi zajímavé. Tato krušnohorská oblast měla specifický význam pro výrobu palných zbraní již v polovině 18. století. O významu Vejprt jako středisku výroby těchto zbraní svědčí i skutečnost, že po zavedení povinného zkoušení zbraní v rakouské monarchii v roce 1891 zde byla zřízena jedna ze zkušeben (další byly ve Vídni, v Praze a ve Ferlachu). Více >
Lefoška Johanna Fükerta

Zamyšlení nad jednou mysliveckou slavností

Myslivost 11/2015, str. 84 Jiří Mezenský
Počet komentářů: 0
Jedna, na prahu hlavní myslivecké sezóny, pořádaná akce mne vyprovokovala k zamyšlení se nad myslivostí z trochu jiného úhlu pohledu, než bývá nejčastěji zvykem. Místo úvah nad přemnožením či nepřemnožením určitého druhu zvěře, nad škodami, střety zvěří s auty či smyslem a přínosem třeba mysliveckého plánování, se mé myšlenky stočily k určité duchovní nadstavbě, kterou myslivost rozhodně má, ale která nebývá příliš zdůrazňována. K nadstavbě, ze které by měly vyrůstat a čerpat pojmy a hlavně činy, jako je třeba myslivecké etika nebo myslivecká pokora. Více >
Zamyšlení nad jednou mysliveckou slavností

Myslivecká mluva v praxi

Myslivost 11/2015, str. 94 Koloman Ferjentsik
Počet komentářů: 0
Obdobně jako česká myslivost i myslivecká mluva se postupně utvářely již v dávných dobách a mají bohatou a slavnou tradici. Původ myslivecké mluvy sahá až do 14. století, přičemž vývojem od původního lovectví až k dnešnímu pojetí české myslivosti se také měnila a přizpůsobovala měnícím se poměrům a podmínkám, v nichž se myslivost provozovala. Doznala také mnoha změn z důvodu jejího očištění od výrazů necitlivě převzatých nebo nevhodně přeložených z jiných jazyků, nejčastěji z němčiny a francouzštiny. Byla také doplňována novými a vhodnějšími výrazy, které lépe odpovídaly potřebám myslivosti v jednotlivých etapách jejího vývoje, ale i jazykovým pravidlům češtiny. Proto je také v české myslivecké mluvě zachována celá řada ryze českých a krásných výrazů. Více >
Myslivecká mluva v praxi

NORMA zpátky v Čechách

Myslivost 11/2015, str. 104 Pavel Kumžák
Počet komentářů: 0
V Myslivosti 9/2014 jsem čtenáře informoval o setkání se zástupci firmy Cairo CZ, která je mimo jiné výhradním distributorem kvalitního švédského střeliva Norma na českém trhu. Předmětem našeho setkání bylo seznámení se střelivem osazeným novým typem střely. Výrobce ji uvedl na trh pod označením TIP STRIKE. Více >
NORMA zpátky v Čechách
Zpracování dat...