Časopis Myslivost

48. sokolnické setkání OPOČNO 2015

Myslivost 11/2015, str.   František Kubíček
Letošní ročník připravil Klub sokolníků ČMMJ ve dnech 7.10. - 12.10.2015. Již ve středu ožil tradičně park zámku Opočno a z jeho prostor se do okolí začaly rozléhat hlasy dravců, sokolů, rarohů, volání orlů, křik jestřábů a naplnily toto město podzimní sváteční náladou spjatou se sokolnickými lovy.
Rušno bylo ale první den také poblíž obce Přepychy, kde se od poledního konalo Mistrovství sokolovitých dravců ve stoupavém letu. Výhrou pro účastníka byl putovní pohár předsedy Klubu sokolníků.
Jen pro pořádek je třeba sdělit, že při této disciplíně se jedná o to, který z dravců v soutěži nejrychleji vystoupá k cíli - vábítku zavěšenému pod drakem. Výškoměrem měřená výška tohoto letu bývá kolem 300 m a na dravce klade mimořádné nároky. Kromě fyzické připravenost dravce se do soutěže promítají i meteorologické podmínky, které se v průběhu soutěže mění, a tak startovní čísla bývají losována.
Ze sokolnického hlediska pro rychlé stoupání k draku je vhodnější lehký sokol, nejčastěji terček (sameček), což se potvrdilo i v letošním ročníku.
Na čtvrtém místě se z deseti účastníků přesto umístil Míla Krafek s rarohem velkým (samice) a první tři místa si již odnesli soutěžící s terčkem sokola stěhovavého. Třetí místo Petr Heidler, druhé Jiří Rybář a pro prvé místo a pohár dolétl sokol Petru Kuběnkovi.
V týž čas v Kodymově domě na náměstí v Opočně se sjížděli další účastníci loveckého setkání a členové organizačního výboru měli plné ruce práce s kontrolou dokladů, loveckých lístků, přihlášek, ale i se zajištěním ubytování. Večer již byla zahájena prvá schůzka vedoucích loveckých skupin a připraven program na první den lovů.
Ve čtvrtek v dopoledních hodinách na zaplněném nádvoří překrásného zámku Opočno, za účasti veřejnosti zahájil setkání a sokolnické lovy předseda klubu Prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. V jedenácti loveckých skupinách pod arkádami zámeckého podloubí v tu chvíli bylo přítomno více než sto sokolníků. Na loveckých rukavicích členů klubu sokolníků v tu chvíli spočívalo 69 dravců: 21 jestřábů lesních, 4 káně harissovy, 5 rarohů, 15 sokolů, jedna káně rudochvostá a 23 orlů. Byla přítomna i skupina dvaceti hostů - sokolníků z Rakouska, Francie, Holandska, Belgie, Polska a Slovenska se svými dravci. Po roce se opět rozezněly nádvořím lovecké signály a z tváří sokolníků se daly doslova číst myšlenky na nadcházející lov, na budoucí chvíle strávené v honitbách s přáteli, na vzácná setkání se sokolníky jiných zemí, ale i vědomí, že tato možnost je každoročně vykoupena denní prací spojenou s chovem a výcvikem dravců.
Není divu, že takové podívané se věnuje každoročně i mediální pozornost. Na nádvoří tak bylo možné vidět množství amatérských fotografů, ale také pracovníky České televize, rozhlasu a dokonce skupinu turecké televize, která připravuje několikadílný dokument o tradici nejen českého sokolnictví, které je od roku 2010 pod záštitou UNESCO.
V sobotním dopoledním programu setkání sokolníků v Opočně nechyběly ani ukázky sokolnictví pro veřejnost, které se konaly tradičně na Vodětínském kopci za hojné účasti dětí a rodičů. Bylo možno shlédnout rozličné druhy dravců, ukázky výcviku lovu orla stepního na vlečce, výcvik sokola s pomocí loveckého vábítka i let luňáka, či supa. Děti si zkusily i létání harissových kání na rukavici, a tak ukázka, kterou připravil člen klubu Petr Kolomazník přispěla k dobré náladě. Během setkání jsou ostatně děti a veřejnost pravidelnými návštěvníky i v zámeckém parku se chodí obdivovat sokolníkům a jejich dravcům.
Tři lovecké dny ubíhají jako voda. Loví se v Jásenné, Bohuslavicích, loví se také v Mochově, Albrechticích, Libranticích, Dobrušce, ve Vršovce, Pileticích, Moravanech, v Litomyšli a Chousnikově Hradišti. A to jen první den. Poděkování pořadatelů i sokolníků patří celkem dvaceti sedmi mysliveckým sdružením, které sokolníci navštívili a kde měli možnost v tomto nádherném kraji v průběhu tří dnů lovit.
Při loveckém setkání bylo celkem uloveno 118 kusů zvěře - 58 zajíců, 48 bažantů a 20 kusů zvěře srnčí.
V sobotu večer se všichni sokolníci setkali na nádvoří zámku pro letos v Opočně naposled. Zní pocta ulovené zvěři, a po slavnostním zakončení lovů následují chvíle na rozloučení. V neděli ráno, na rok, ztichnou i hlasy dravců v zámeckém parku.
V titulku článku je sice číslice 48, ale od pamětníků klubu se můžeme dozvědět, že tento úctyhodný řetězec pořádaných sokolnických loveckých setkání v Opočně, byl podvakráte přerušen. Poprvé v době oprav zámku Opočno v sedmdesátých letech a jednou toto setkání bylo pořádáno v jiné lokalitě z organizačních důvodů.
I tak jsou sokolnické lovy na opočensku velmi ojedinělou událostí i ve světovém měřítku. Ostatně jedná se o lovecké setkání s mezinárodní účastí, o umění sokolnického lovu, které je součástí světového lidského kulturního bohatství. A nejen proto dne 16.11. 2015 účastníci opočenského setkání, ale i sokolníci celého světa oslaví ve výroční den zápisu sokolnictví na listinu UNESCO Světový den sokolnictví. Popřejme tedy sokolníkům a sokolnictví ve světě i jejich opeřeným přátelům „Lovu zdar“.
František KUBÍČEK 
 
Zpracování dat...