Časopis Myslivost

Lefoška Johanna Fükerta

Myslivost 11/2015, str. 74  F. Pelc
Když se na sběratelském trhu u nás nebo v zahraničí objeví historické zbraně od puškařů ze západočeských Vejprt, patří zpravidla vždy k tomu lepšímu, co lze z období 19. století nabídnout. Poptávka však vždy přesahuje nabídku a dosažené ceny jsou velmi zajímavé. Tato krušnohorská oblast měla specifický význam pro výrobu palných zbraní již v polovině 18. století. O významu Vejprt jako středisku výroby těchto zbraní svědčí i skutečnost, že po zavedení povinného zkoušení zbraní v rakouské monarchii v roce 1891 zde byla zřízena jedna ze zkušeben (další byly ve Vídni, v Praze a ve Ferlachu).
Výrazný vzestup puškařského řemesla v této oblasti je zaznamenán počátkem třicátých let 19. století a v roce 1860 je ve Vejprtech a okolí zaznamenáno již 33 samostatných puškařských dílen. Mnohé z nich položily základy k hromadné výrobě kvalitních civilních, převážně loveckých zbraní.
K nejvýznamnějším vejprtským puškařům v druhé polovině 19. století a posléze i majitelům továren na výrobu zbraní patřili Bittnerové, Morgensternové a Fükertové.
Velmi pěknou ukázkou produkce puškařské rodiny Fükertů je tato lovecká dvojka systému Lefoš ráže 16. Zbraň zhotovil zakladatel puškařské firmy Fükertů Johann Fükert, který se narodil v roce 1811. V roce 1830 založil firmu a zemřel v poměrně požehnaném věku až v roce 1900.
Dvojka má hlavně vyrobené z hněděné damaškové oceli. Na horní liště hlavní je zlatem vyložená signatura JOHAN FÜKERT IN WEIPERT. Signatura na hlavních i na zámkových deskách je provedena ozdobným novogotickým písmem.
Zámkové desky, bicí kohouty a lůžkový závěr systému Roux jsou zdobeny rytinou rostlinných motivů v kombinaci s lovnou zvěří. Ústřední motivy těchto rytin jsou zvýrazněny zlatou tausií. Rytinou zobrazující malé hejno koroptví na pozadí polní krajiny je opatřena i botka.
Pažba je vyrobena z tmavého ořechového dřeva s výraznou kresbou. Krk pažby a krátké předpažbí je opatřeno vkusnou reliéfní řezbou rostlinného motivu.
Tato dvojka jistě patřila v šedesátých letech 19. století k tomu nejlepšímu, co firma Fükert vyráběla a byla nepochybně určena pro movitého zákazníka.
Z produkce Johanna Fükerta se zachovalo ve veřejných sbírkách kolem deseti kusů převážně perkusních loveckých a terčových zbraní. To není mnoho, fakticky jen zlomek jeho celkové produkce.
V roce 2000 byla v časopisu Střelecký magazín v jeho devátém čísle publikována obdobná lovecká zbraň téhož výrobce. Jednalo se o obojetnici s obdobným stylem výzdoby.
Zakladatel firmy Johann Fükert v roce 1870 předal řízení podniku svému synovi Gustavovi, pod jehož vedením se rodinný podnik dále dynamicky rozvíjel. Mimo jiné i proto, že Gustav Fükert byl nadaný konstruktér. V roce 1886 patentoval loveckou dvojkou pod obchodním názvem Kronengewehr (korunní ručnice), která dosáhla světové proslulosti. Touto zbraní bychom se chtěli zabývat v některém z dalších článků.
F. PELC
Zpracování dat...