ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Ochrana zvěře v současné krajině

Myslivost 12/2015, str. 12 František HAVRÁNEK, Antonín MACHÁLEK
Počet komentářů: 0
Srnčí zvěř je stejně, jako byl ještě nedávno zajíc, erbovním druhem české myslivosti, proto se také objevuje ve znaku Českomoravské myslivecké jednoty. Není pochyb o tom, že je u nás této zvěři věnována největší pozornost, počínaje přikrmováním, přes selektivní odlov až po hodnocení trofejí. V neposlední řadě se pak myslivci snaží o omezení ztrát této zvěře na silnicích. Když se ukázala účinnost pachových repelentů, vzali si myslivci využití těchto přípravků, které chrání především cestující v automobilech, za své. Kůly s pěnou, nebo jiné formy aplikace se objevily po celé republice, a počty sražené zvěře podle lokality a oblasti více nebo méně klesly. V současnosti se však ukazuje, že ani toto řešení není samospasitelné. Více >
Ochrana zvěře v současné krajině

Prezentace trofejí (lebek) šelem a bobra na výstavě Natura Viva 2015

Myslivost 12/2015, str. 14 Miloslav Vach
Počet komentářů: 0
Trofeje šelem a bobra (lebky) Pro ohodnocení metodou CIC byly předloženy na výstavu Natura Viva 2015 lebky jezevců a lišek. Lebky psíků mývalovitých a mývalů severních byly zastoupeny pouze čtyřmi lebkami. Lebky bobra evropského byly předloženy pobaltskými státy, ale na výstavě se nehodnotily, protože oficiální hodnocení bylo provedeno na výstavách v Tallinu (Estonsko). K hodnocení nebyly tentokrát předloženy ani lebky šakala obecného, které zpravidla předkládaly jihoevropské státy (Chorvatsko, Bulharsko a Rumunsko). Je velká škoda, že mnoho myslivců uloví lišky, jezevce, psíky a mývaly, ale ne každého motivuje lebka šelem jako lovecká trofej. Možná, že časem stoupne zájem o lebky šelem, myslivci je začnou preparovat, na vyřezávaných podložkách je budou začleňovat do svých loveckých sbírek a díky tomu získáme i větší přehled o trofejové vyspělosti predátorů, které lze v Čechách na Moravě a ve Slezsku lovit. Více >
Prezentace trofejí (lebek) šelem a bobra na výstavě Natura Viva 2015

Optika proti kancům

Myslivost 12/2015, str. 20 Martin Helebrant
Počet komentářů: 1
Myslím, že to byl president Německého mysliveckého svazu (Deutcher Jagdverband), pan H. Fischer, kdo na úvodní konferenci výstavy IWA v Norimberku ve svém referátu před několika roky řekl: „Evropa vede válku, válku proti divokým prasatům. A prohrává.“ Pokud se mýlím v autorství, není to podstatné. Výrok je pravdivý. Více >
Optika proti kancům

Produkcia zveri v roku 2014 na Slovensku

Myslivost 12/2015, str. 26 JH
Počet komentářů: 0
Už takmer 50 rokov sa každoročne vydáva „Poľovnícka štatistická ročenka“, v ktorej sú zverejňované rôzne údaje týkajúce sa poľovníckeho hospodárenia. Jedným z nich je lov zveri. Zo štatistickej ročenky za rok 2014, ktorú vydalo NLC vo Zvolene sa dozvedáme, že tento rok bol rekordný v love jelenej, danielej, muflonej a diviačej zveri. Iba srnčia zver zaostáva za rekordným rokom 2012 o 1406 kusov. Více >
Produkcia zveri v roku 2014 na Slovensku

Zaječí syfilis: jak je to v České republice?

Myslivost 12/2015, str. 28 Lenka PAŠTĚKOVÁ, David ŠMAJS
Počet komentářů: 0
Současně s návratem Kryštofa Kolumba z nově objeveného kontinentu v roce 1493 se v Evropě rozšířilo nové lidské onemocnění, syfilis. Tato pohlavně přenosná choroba je způsobená bakterií Treponema pallidum subsp. pallidum. Syfilis je veřejnosti dostatečně známá také proto, že touto chorobou trpěla řada známých osobností. Více >
Zaječí syfilis: jak je to v České republice?

Myslivecký nůž roku 2015

Myslivost 12/2015, str. 30 Milan Cihelka
Počet komentářů: 0
Již 24. výstava nožů v Příbrami v sobotu 12.9.2015 hostila i soutěž časopisu Myslivost o lovecký nůž roku 2015. Kategorie byly jako každým rokem pevný nůž, pevný nůž zdobený, nůž zavírací, nůž zavírací zdobený a lovecký tesák. Letos se soutěž tak trochu vymykala ze zaběhlého rituálu, kromě dvou velkých rivalů v tomto oboru - tedy sedlčanského Josefa Pajla a Karla Honse, se další špičky v tomto oboru držely v pozadí. Také třeba ale proto, že se v této soutěži už několikrát zúčastnili a i vyhráli. Namátkou pánové Čurda, Hermach, Brixi, bratři Dohnalové a další. Ale zase přišli noví výrobci a vystavovatelé. Už při přejímce nožů do soutěže bylo zřejmé, že kvalitní materiály, jak na čepelích, tak i rukojetích či střenkách, jsou samozřejmostí, stejně tak jako se stále více prosazuje i damašek. Více >
Myslivecký nůž roku 2015

Dalekohled Zeiss Victory SF 10x42

Myslivost 12/2015, str. 31 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Pravidelní čtenáři si asi vzpomenou, že jsem skoro na měsíc přesně před dvěma roky testoval dva Zeissovy dalekohledy se zvětšením 10x42. Jeden byl z ekonomické řady Conquest a druhý z vrcholné řady Victory. Conquest kvalitou obrazu spadal do kategorie HD, Victory do kategorie HT. Oba dva v mých očích splňovaly nároky, které myslivec klade na univerzální lovecký dalekohled. Dlouho jsem zastával názor, že „opravdický univerzální lovecký“ dalekohled musí mít 50 mm objektivy. Poprvé mi tento názor nahlodal Swarovského EL 10x42 Swarovision, dvě zde zmíněné 42 mm „zeissky“ mému názoru daly další velmi výraznou ránu. A vývoj jde pořád dál. Nedávno Zeiss představil další desetinásobnou dvaačtyřicítku, dalekohled Victory HT 10x42 SF, kterou jsem měl díky laskavosti dovozce, firmy Kozap, nyní možnost důkladně otestovat. Více >
Dalekohled Zeiss Victory SF 10x42

Zkušenosti s pachovými ohradníky v MS Mochtín

Myslivost 12/2015, str. 33 Václav Bernard
Počet komentářů: 0
Asi mnoho myslivců v České republice, a možno říci v celé Evropě, trápí velké množství zabité zvěře na pozemních komunikacích. Časopis Myslivost pravidelně otiskuje názory čtenářů i nejrůznějších institucí se snahou střetům se zvěří zabránit, snížit škody na zvěři, majetku, někdy zabránit i ztrátám lidských životů. V praxi vidíme u všech druhů silnic nejrůznější pokusy myslivců se stavbou pachových ohradníků s použitím přípravků několika výrobců. Zde právě vidím absenci, pokus našeho ústředí o sjednocení, vytvoření nějakého levnějšího systému, který by mohl pomoci s nižšími náklady myslivcům. Myslím, že ČMMJ musí pomoci v řešení tohoto, dnes už obrovského problému. Více >
Zkušenosti s pachovými ohradníky v MS Mochtín

Dohady a skutečnost o zajících

Myslivost 12/2015, str. 34 Jan CUKOR, František HAVRÁNEK
Počet komentářů: 0
Stavy zaječí zvěře u nás nejsou dobré, hlášené sčítané stavy zřejmě již nedokáží exaktně popsat počty ani trendy toho, co se se zbylými zajíci děje. Podobně je to s výkazy lovu, při stejných stavech se někde ještě loví a jinde již ne. Zastoupení mladých a starých zajíců na malých výřadech již nemá vypovídací schopnost o stárnutí nebo prosperitě populace a i tam, kde se ještě loví větší množství zajíců, si tohoto důležitého ukazatele pro další řízení lovu a péči o zvěř, nikdo nevšímá. To se raději přeme o tom, zda má ulovený srnec, respektive jeho trofej dostat červený nebo zelený bod. Více >
Dohady a skutečnost o zajících

Opožděná poklona legendě – brněnským kozlicím ZH

Myslivost 12/2015, str. 38 Jiří Stodola
Počet komentářů: 0
Již poměrně dlouhou dobu, tedy téměř 50 let, se v souvislosti se svými zálibami ve sportovní a později lovecké střelbě setkávám s množstvím zbraní, které především nastřeluji. Zejména pak zbraně kulové, a to jak různé kulovnice samostatné, tak zbraně kulobrokové. Sám jsem také postupně vlastnil různé zbraně naší i cizí provenience. Více >
Opožděná poklona legendě – brněnským kozlicím ZH

Zkušenosti při používání minerálního krmiva s vitamíny LZ srnec v praktických podmínkách

Myslivost 12/2015, str. 38 Ing. Zdeněk VALA, Ph.D.
Počet komentářů: 0
Variabilita obsahu minerálních látek v potravě srnčí zvěře je značně rozdílná. Závisí především na lokalitě, dostupné potravní nabídce, složení půdy, klimatických podmínkách a dalších faktorech. V případě, že je v přirozené potravě některých minerálních látek nedostatek, je třeba je zvěři dodat ve formě minerálních krmiv s vitamíny. Tato skutečnost je důležitá v případě snahy o zkvalitnění chovu srnčí zvěře (především zvýšení chovné a trofejové kvality). O funkcích minerálních látek a vitamínů toho bylo na stránkách časopisu napsáno spoustu a není účelem tohoto článku je popisovat. V další části se zaměřím na praktické zkušenosti při aktivním používání LZ srnec v modelové lokalitě. Více >
Zkušenosti při používání minerálního krmiva s vitamíny LZ srnec v praktických podmínkách

NOŽE 2015

Myslivost 12/2015, str. 40 Karel Ljapčík
Počet komentářů: 0
Jako již tradičně se první, letos výjimečně druhý, zářijový víkend koná v Příbrami výstava nožů, která je svátkem pro jejich milovníky, výrobce a díky bohatému doprovodnému programu je to akce na celý den. Tuto akci přivítají i ti, kteří mají rádi dobrou country hudbu, dobrou krmi za příznivé ceny i „fajnšmekři“, kteří hledají něco neobvyklého jako jsou například nože z pazourku, nebo obsidiánu. Na nádvoří hoří ohně výhní, kde si zájemci mohou „ochutnat“ kovářskou lopotu a radost z prvního díla, byť by to byl jen hřebík. Více >
NOŽE 2015

Los na Slovensku

Myslivost 12/2015, str. 41 matúš Rajský
Počet komentářů: 0
V rámci riešenia projektu „Reštitúcia losa európskeho na Slovensku“ sme zrealizovali náučnú cestu do pobaltských krajín s cieľom získať informácie o životných potrebách a prejavoch losa vo voľnej prírode, ako aj o podmienkach jeho chovu v oplotených zariadeniach. Hlavným cieľom našej cesty však bolo doviezť dvoch losov z Lotyšska na Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre. Více >
Los na Slovensku

Kolimátory FOMEI

Myslivost 12/2015, str. 44 PV
Počet komentářů: 0
Rád bych čtenáře Myslivosti seznámil s novými typy kolimátorů od firmy Fomei. Jsou určeny pro montáž na 13mm rybiny, které jsou součástí starších typů zbraní, např. kulobroku ZH. Tyto zbraně patřily v minulosti k dominujícím mezi naši mysliveckou veřejností. Že jsou zastaralé? To není podstatné. Důležitý je jejich technický stav. Pomocí nových zaměřovacích prvků, se bez problémů dostanou na úrovně dnešních nových zbraní. Kolimátor je zaměřovací bez okulárových zařízení se širokým zorným polem obrazu. Vhodný pro přesnou střelbu na pohybující se cíle. Firma nabízí dva typy. Více >
Kolimátory FOMEI

Lovecký nůž jako zdroj infekce

Myslivost 12/2015, str. 54 MVDr.Vladimír ŽÁKOVČÍK, MVDr.Pavel BRANICH
Počet komentářů: 0
Jedním ze základních nástrojů myslivce je lovecký nůž. Vždy mne udivovalo, čím vším jsme schopni zvěř vyvrhnout a jak tento nástroj u mnoha z nás po vytažení z kapsy či batohu vypadá. Je jasné, že je nůž při vyvrhování vystaven masivní kontaminaci mikrobiálních zárodků z kůže, tkání a nezřídka také z trávníku ulovené zvěře. Při našem předchozím rozsáhlém šetření jsme relativně často prokazovali patogenní zárodky v trávicím traktu a na povrchu svaloviny ulovené zvěře. Pokud jsou patogenní zárodky na svalovině a v trávicím traktu, musí být i na loveckých nožích. Mohou tak být dalším zdrojem onemocnění nás lovců, zejména při často omezených možnostech osobní hygieny v průběhu lovecké akce. Více >
Lovecký nůž jako zdroj infekce

Výživa srnčí zvěře a její význam pro mysliveckou praxi (XIV).

Myslivost 12/2015, str. 56 Pavel Scherer
Počet komentářů: 0
Bukvice Buk lesní (Fagus sylvatica) je opadavý listnatý strom patřící do čeledi bukovitých, vyznačující se štíhlým hladkým kmenem a pravidelnou vejčitou korunou. Statný buk může dorůstat výšky i přes 45 metrů. Buky rostou v mírných až subtropických pásmech severní polokoule. Jejich přirozený areál zahrnuje většinu Evropy, od jižní Itálie po Švédsko a od Portugalska po Turecko. V ČR roste téměř na celém území, nejvíce od pahorkatin po podhorské oblasti v pásmu od 400 do 800 m n.m., maximálně však do výšky 1250 m n.m.. Velice vzácně se vyskytují v nejteplejších oblastech. Více >
Výživa srnčí zvěře a její význam pro mysliveckou praxi (XIV).

Živé příběhy nejen pohlednic

Myslivpoost 12/2015, str. 62 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Každý čtenář si nejspíše pomyslí, že zahájit rozhovor s autorem nové myslivecké knížky, kterou vám dnes na stránkách časopisu Myslivost představujeme a dostala vystižný název Kouzlo myslivosti na starých pohlednicích, není možné jinak, než právě o nich coby objektu sběratelské vášně. Já jsem však rozhovor s Radomilem Šibravou z Kutné Hory začal právě o těch krásách myslivosti, ne zprostředkovaných na postkartách, ale těch reálných. Více >
Živé příběhy nejen pohlednic

Myslivecká mluva - praxe a kompromisy?

Myslivost 12/2015, str. 64 Josef Drmota
Počet komentářů: 1
Nedávno jsme se s několika kolegy dostali do filosofické debaty týkající se mnohokrát diskutovaného tématu vývoje myslivecké mluvy v současnosti. Hlavním námětem byly novotvary, změny a záměny, které se do běžně používaných výrazů dostávají, a které se stávají, ať již chceme nebo ne, součástí běžného mysliveckého života. Více >
Myslivecká mluva - praxe a kompromisy?

VZPOMÍNKA NA ŠUMAVSKÉ TETŘÍVKY A JELENY

Myslivost 12/2015, str. 71 Vladislav Krop
Počet komentářů: 0
Po několika letech mi bylo dopřáno znovu navštívit svého kamaráda a spolužáka z lesnické školy, Jardu. Svůj život spojil se Šumavou a stal se z něho velký patriot. Nezanevřel však ani na rodné Beskydy. I do nich se rád vrací. Má zde bratra a spolužáky ze základní školy. Snaží se přijet na třídní srazy a drobné rodinné oslavy. Při té příležitostí se zastaví také u nás. Já mu jeho návštěvu tak často oplatit nemohu. Letos k tomu došlo. Jarda vlastní spolu s manželkou v Borové Ladě malý penzion, a tak se tam cítíme jako doma. Provede nás vždy po kousku Šumavy, který dosud neznáme. Snaží se nás zbavit obav, že „Šumavu sežere kůrovec“. Letos jsme najezdili skoro 300 km národním parkem. Více >
VZPOMÍNKA NA ŠUMAVSKÉ TETŘÍVKY A JELENY

„Chytrý telefon“ v rukou myslivce

Myslivost 12/2015, str. 74 Vít Pátek
Počet komentářů: 0
Nejlepší samozřejmě je, když myslivec bydlí uprostřed honitby a tráví v ní tolik času, že kdy, odkud a jak moc bude na ochoz či vnadiště svítit měsíc, ví rovnou „z hlavy“, jaké bude počasí pro nejbližších několik hodin určí pohledem na oblohu ze zápraží kombinovaným s letitou zkušeností… a přehled „kde co chodí“ získává zásadně přímým pozorováním. Více >
„Chytrý telefon“ v rukou myslivce
Zpracování dat...