ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

ETICKÉ V BRAŠNÁCH MYSLIVECKÝCH

Myslivost 10/2015, str. 8 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 1
Nezastírejme si, že česká myslivost v současnosti prodělává jedno z nejsložitějších období ve své novodobé historii. Rozhoduje se nejenom o aktuálním dění v bezmála stoleté stavovské organizaci, o nových stanovách, názorové rezonanci, legislativě, regionálním zpodobnění či složení vrcholového managementu na všech úrovních, ale také o blízké i vzdálenější budoucnosti české myslivosti, která stále ještě patří k tomu nejlepšímu a nejtradičnějšímu nazírání na lov, chov a ochranu zvěře, ochranu přírody, zejména v evropském a středoevropském kontextu. Více >
ETICKÉ V BRAŠNÁCH MYSLIVECKÝCH

Srnčí trofeje na výstavě Natura Viva 2015

Myslivost 10/2015, str. 12 Miloslav Vach
Počet komentářů: 0
Hodnota srnčích parůžků prezentovaná v Lysé nad Labem (Natura Viva 2015) a minulých mysliveckých výstavách Srnčí zvěř žije na rozsáhlém území Evropy a Asie od pobřeží Atlantického oceánu na západě až k břehům Tichého oceánu na východě. Nejsevernější oblast výskytu, zasahující až k polárnímu kruhu, je ve Skandinávii. Nejjižněji se srnec vyskytuje v Sýrii, v přikaspických částech Íránu. Na řece Volze se stýkají areály rozšíření populací srnců obecných a sibiřských. Hranice rozšíření evropského srnce se od břehů Volhy obrací znovu zpět na jihozápad k ústí Donu do Azovského moře. Srnec obecný (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758) má celkem pět poddruhů: srnec maloasijský (Capreolus capreolus armenius Blackler, 1916) srnec španělský (Capreolus capreolus canus Miller, 1910) srnec evropský (Capreolus capreolus capreolus Linnaeus, 1758) srnec kavkazský (Capreolus capreolus caucasicus Dinnik, 1910) srnec italský (Capreolus capreolus italicus Festa, 1925) Více >
Srnčí trofeje na výstavě Natura Viva 2015

Samonabíjecí brokovnice Benelli Vinci

Myslivost 10/2015, str. 22 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Pokud jste Ital a vyrábíte zbraně, jste z Gardone. Nebo jste Benelli. Potom sídlíte v Urbinu. Pokud jste Ital, pak jsou vaší hlavní silou klasické konstrukce. Tím se nechci nijak dotknout Berett řady 300 a 400, obojí jsou velice vydařené samonabíjecí brokovnice, psali jsme o nich v Myslivosti v minulosti, ale Itálie přece není jenom Beretta a v jejím zbytku mnoho opravdu spolehlivých samonabíjecích zbraní nenajdete. Více >
Samonabíjecí brokovnice Benelli Vinci

Naši plši

Myslivost 10/2015, str. 26 peter Adamík
Počet komentářů: 0
V létě, krátce kolem západu slunce, vylézají ze svých denních úkrytů nenápadní obyvatelé našich lesů – plši. U nás žijí celkem čtyři druhy: plch velký, plšík lískový, plch lesní a plch zahradní. Více >
Naši plši

Proč vyměnit sůl ve slaniscích za minerální krmivo pro zvěř

Myslivost 10/2015, str. 28 Ondřej Faltus
Počet komentářů: 0
Každý myslivec ví, že musí mít a provozovat slaniska se solí. Sůl je celoročně k dispozici, aby ji mohla zvěř brát, když potřebuje. Sodík obsažený v soli je velice důležitý pro správnou činnost organismu. Stejně tak ale zvěř potřebuje i další živiny, jako vápník a fosfor, tedy hlavní minerály pro rozvoj kostry a růst paroží. Dále zvířata potřebují hořčík, stopové prvky popř. vitamíny. Sypká minerální krmiva určená jako náplň slanisek toto splňují. Více >
Proč vyměnit sůl ve slaniscích za minerální krmivo pro zvěř

História kamzíkov na Slovensku

Myslivost 10/2015, str. 30 Milan Ballo
Počet komentářů: 0
Význam kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica Blahout 1971) spočíva nielen v jeho prírodovedeckej hodnote, ktorú predstavuje ako glaciálny relikt, ale najmä v tom, že ide o vzácny a pozoruhodný druh živočícha obývajúci vysokohorské polohy, najcitlivejšie prostredie voči negatívnym antropogénnym faktorom. Jeho najväčším nepriateľom je predsa len človek. Už v minulosti ho ohrozoval pytliactvom a svojimi hospodárskymi aktivitami ničil jeho prirodzené životné prostredie. Na Slovensku bolo nájdených viacero fosílií kamzíkov. V Belianskych Tatrách bol nájdený fragment kamzičej lebky na Muráni v 1570 m n.m. spred 10 000 rokov z neskorého glaciálu z obdobia dryasu, čo potvrdzuje, že tatranské kamzíky sú glaciálne relikty. Více >
História kamzíkov na Slovensku

Zapomenutá plemena loveckých psů

Myslivost 10/20105, str. 34 Michal Císařovský
Počet komentářů: 0
Český stavěcí pes Území Čech nečinilo ani v případě ohařů výjimku: i u nás se v různých historických obdobích objevovali - stejně jako na Pyrenejském poloostrově, ve Francii, Itálii nebo v Německu - předchůdci současných, moderních plemen ohařů. Ve střední Evropě, zvláště v zemích německého vlivu, byly ovšem vývoj loveckých technik, a tím i potřeba loveckých psů nového typu, zpomaleny přetrváváním takzvaného „německého uzavřeného honu“, který od svého vzniku koncem 16. století přetrval až do první čtvrtiny století osmnáctého. Jednalo se totiž více o bezuzdná jatka, při nichž psů, kteří by zvěř vyslídili nebo dokonce obezřetně, ale pevně „vystavili“, rozhodně nebylo zapotřebí. Více >
Zapomenutá plemena loveckých psů

Zkušenosti s puškohledem FOMEI 3-12x50 Foreman HTC PRO IR-ES

Myslivost 10/2015, str. 38 Zdeněk Veleba
Počet komentářů: 0
V časopise Myslivost 5/2015 vyšel článek o puškohledu Fomei Foreman, kdy autor Petr Valchář uvádí, že se jedná o puškohled nové generace se špičkovou optikou s HTC povrchem. Na vysvětlenou - High Transmission Coating - speciální vysokojakostní povlak čoček pro lepší propustnost. Jak vyplývá z označení, jedná se o variabilní puškohled s 50mm objektivem a 3-12násobným zvětšením. Více >
Zkušenosti s puškohledem FOMEI 3-12x50 Foreman HTC PRO IR-ES

K § 39 zákona o myslivosti

Myslivost 10/20105, str. 39 Jiří Vronský
Počet komentářů: 0
Reaguji na článek v Myslivosti 9/2015 –Zneužívání § 39 Zákona o myslivosti. Předně se domnívám, že je třeba uvedený paragraf citovat, aby bylo jasné, o čem se vlastně píše Více >
K § 39 zákona o myslivosti

Petice na zachování norování

Myslivost 10/20115, str. 40 Josef Orlovský
Počet komentářů: 0
Jak si mnozí jistě mohli všimnout, v letošním roce vznikla petice proti norování a následně petice na zachování norování. Jako příčinu vzniku té první, která si klade za cíl norování úplně zakázat, autoři uvádějí, že se jednalo o reakci na barbarské zabíjení lišek v období kladení mláďat a prezentace tohoto způsobu lovu na sociálních sítích na internetu. Autoři v kampani na podporu této petice uvádějí, že zákaz nebude mít žádný vliv na populaci lišek, zabrání se zlu a také případné signatáře informují o tom, že vlastně není nic snadnějšího, než si lišku v podzimním nebo zimním období, kdy se již liščata pohybují samostatně a jsou odrostlá, snadno a rychle přivábit a ulovit. Více >
Petice na zachování norování

Nebojme se vábení IV.

Myslivost 10/2015, str. 41 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
V červencovém čísle časopisu Myslivost jsem čtenářům nastínil záměr, jehož primárním cílem bylo představit a zpropagovat lov zvěře vábením pro nejširší mysliveckou veřejnost. Podobných článků vzniklo v minulosti více a tento nápad proto není ničím výjimečným. Danou problematiku jsem se však pokusil zpracovat z pozice řadového myslivce, který v žádném případě nepatří mezi excelentní vábiče, nemá žádný recept na ten nejsprávnější postup, nicméně se může při uvedeném způsobu lovu pochlubit občasnými úspěchy. K napsání mne přivedla zejména skutečnost, že zážitky získané během vábení zvěře patří k těm nejlepším, které jsem měl možnost během téměř třiceti let aktivní myslivosti získat. Více >
Nebojme se vábení IV.

Vzdálenost vnadiště od posedu

Myslivost 10/2015, str. 48 Karel Zvářal
Počet komentářů: 0
Čekaná na posedu patří mezi nejčastější způsoby lovu našich myslivců. Je logické, že posedy a kazatelny se budují poblíž ochozů, pastvišť, kališť a říjišť. Při vysokých stavech černé zvěře je stále více posedů instalováno v místech častého výskytu prasat. Aby byla jistota, že zvěř na místo přijde a zdrží se zde delší dobu, zřizují myslivci poblíž posedů vnadiště s kukuřičnými klasy, šrotem, vývrhy a prošlým pečivem. Některá vnadiště jsou navštěvována pravidelně, u jiných se dlouhé týdny nic neděje. Příčin nízké návštěvnosti vnadiště není až tak mnoho. Více >
Vzdálenost vnadiště od posedu

41. ročník MEMORIÁLU RICHARDA KNOLLA

Myslivost 10/2015 František Švec
Počet komentářů: 0
Uspořádáním 41. ročníku Memoriálu Richarda Knolla konaného pod záštitou Bc. Lubomíra France, hejtmana královehradeckého kraje na okrese Hradec Králové ve dnech 28. – 30. srpna 2015 byl pověřen OMS Hradec Králové. Kraj v Polabí, kde je předpoklad výskytu drobné zvěře a kynologie je zde na vysoké úrovni. V kraji se vyskytuje zvěř vysoká, černá, srnčí a pro memoriál důležitá zvěř drobná, přesto pořadatelé zajistili na případné zazvěření, jak zvěř bažantí, tak dostatek zajíců. Více >
41. ročník MEMORIÁLU RICHARDA KNOLLA

Výživa srnčí zvěře a její význam pro mysliveckou praxi (XII).

Myslivost 10/2015, str. 52 Pavel Scherer
Počet komentářů: 0
Přirozená potrava Z důvodu toho, že se seriál článků o výživě srnčí zvěře blíží ke svému konci, rád bych se v souvislosti s touto problematikou ještě zmínil o významu přirozených jadrných produktů, jako jsou kaštany, žaludy a bukvice. Tato jadrná krmiva jsou v podzimním a zimním období nutričně významnou potravní složkou a jak nám ukazuje myslivecká praxe, všichni jelenovití přežvýkavci z nich velice dobře profitují. Více >
Výživa srnčí zvěře a její význam pro mysliveckou praxi (XII).

Budoucnost velkých šelem v ČR

Myslivost 10/2015, str. 56 Radek Podhorecký
Počet komentářů: 0
Dne 8. 9. 2015 se v malebném prostředí na okraji vojenského prostoru Boletice konal seminář „Budoucnost velkých šelem v ČR“. Akce probíhala v rekreačním zařízení Olšina, které patří VLS ČR, s.p., divize Horní Planá. Seminář organizovala Fakulta lesnická a dřevařská ČZU Praha a Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR v Brně ve spolupráci s VLS ČR. Nutno zmínit, že seminář byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Po nezbytné registraci účastníků přivítal přítomné prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc. Seminář poté zahájil ředitel VLS ČR, s.p., divize Horní Planá Ing. Král, kdy připomněl skutečnost, že problematika velkých šelem je nerozlučně spjata s lesnictvím a myslivostí. Více >
Budoucnost velkých šelem v ČR

Batohy HILLMAN - komfortní funkčnost

Myslivost 10/2015, str. 58 Hynek Chalupa
Počet komentářů: 0
Na českém trhu se v současnosti nabízí celá řada výrobků kvalitního mysliveckého oblečení a doplňků. Svoje nepřehlédnutelné místo si mezi nimi bezesporu buduje značka HILLMAN. Exkluzívním distributorem uvedeného zboží je u nás firma PeBOIS s.r.o. Opava, na jejichž internetových stránkách nalezneme mimo jiné pestrou škálu loveckých batohů. Batohy a tlumoky představují pravidelně využívané příslušenství během individuálních i společných lovů. Nezastupitelnou úlohu ovšem hrají také při nejrůznějších transportech pomůcek, doplňků i zbraní. Více >
Batohy HILLMAN - komfortní funkčnost

Konference o chovech a způsobech vypouštění drobné zvěře

Myslivost 10/2015, str. 62 Luděk Králíček, Jiří Veselý
Počet komentářů: 0
Naše myslivost a potažmo i Klub sokolníků se již řadu let potýká s nedostatkem drobné zvěře, která je hlavním předmětem lovu chovaných dravců. Někteří sokolníci ve svých osobních aktivitách cíleně již několik let produkují bažanty a koroptve vypouštěné pomocí slepičích kvočen nebo krůt. Jsou to týmy kolem Ing. Leskovjana a Standy Menclíka. O chov zajíců se pokouší Josef Polášek a nově tým kolem Ládi Hokra a ing. Ledvinkové. Více >
Konference o chovech a způsobech vypouštění drobné zvěře

Myslivost je víc než jen pouhá regulace populací volně žijící zvěře

Myslivost 10/2015 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Ve čtvrtek 3. září se v židlochovickém zámku konala již tradiční mezinárodní konference pořádaná Středoevropským institutem ekologie a zvěře a Ministerstvem zemědělství, která si letos za téma diskuze stanovila otázku, zda je myslivost víc než jen pouhá regulace populací volně žijící zvěře. Však také podtitulem hlavního tématu bylo konstatování, že ten, kdo zužuje poslání a úlohu myslivosti pouze na regulaci potenciálních škůdců v zájmu zemědělských subjektů, přehlíží řadu společensky významných aspektů myslivosti. Toto vše v úvodu shrnul hlavní organizátor těchto každoročních konferencí, MVDr. Miroslav Vodňanský. O souhlasu s hlavní tématem nebylo od začátku pochyb, tento názor sjednotil v podstatě všechny přítomné bez ohledu na rozdílnost národností a státních příslušností. Více >
Myslivost je víc než jen pouhá regulace populací volně žijící zvěře

Národní finále ZST 2015 Písky Křivoklát

Myslivost 10/2015, str. 110 Michala Metličková
Počet komentářů: 0
Po roce se opět setkáváme u finále národní soutěže o Zlatou srnčí trofej, již po pětačtyřicáté. Letošní rok nás uvítalo překrásné prostředí Křivoklátských lesů a zázemí nám poskytla Střední lesnická škola a střední odborné učiliště Křivoklát Písky. Sešlo se 65 účastníků nabitých znalostmi, aby se utkali ve všech okruzích myslivosti. Od prvního dne účastníky čekal bohatý program. Po večerním seznámení s oddílem se naši mladí myslivci připravovali na testy, které byly letošní rok velmi náročné. Po nich již opadlo prvotní napětí a všichni si mohli v poklidu užívat průběhu soustředění a následovalo vymýšlení názvů oddílů, podle tématu tábora „Šelmy“. Více >
Národní finále ZST 2015 Písky Křivoklát
Zpracování dat...