ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

41. ročník MEMORIÁLU RICHARDA KNOLLA

Myslivost 10/2015  František Švec
Uspořádáním 41. ročníku Memoriálu Richarda Knolla konaného pod záštitou Bc. Lubomíra France, hejtmana královehradeckého kraje na okrese Hradec Králové ve dnech 28. – 30. srpna 2015 byl pověřen OMS Hradec Králové. Kraj v Polabí, kde je předpoklad výskytu drobné zvěře a kynologie je zde na vysoké úrovni. V kraji se vyskytuje zvěř vysoká, černá, srnčí a pro memoriál důležitá zvěř drobná, přesto pořadatelé zajistili na případné zazvěření, jak zvěř bažantí, tak dostatek zajíců.
Letos, asi poprvé v historii, nebyl Memoriál plně obsazen. Z nominační soutěže prošlo jen 18 ohařů z 36. Tímto problémem se musí kynologická komise ČMMJ zabývat a měla by upravit příslušnou směrnici.
Nejvíce zastoupeným plemenem na Memoriálu Richarda Knolla byl německý krátkosrstý ohař - celkem osm ohařů. Dále se zúčastnil třikrát český fousek, dvakrát německý dlouhosrstý ohař, dvakrát pointer, jeden malý münsterlandský ohař, výmarský ohař krátkosrstý a maďarský ohař krátkosrstý.
Sraz účastníků byl v pátek v bažantnici LUHY firmy Kinský dal Borgo a.s., kde také byla provedena porada rozhodčích. V 18 hod. ředitel soutěže Zdeněk Horák přivítal účastníky Memoriálu a představil vrchního rozhodčího, který zároveň představil rozhodčí pro jednotlivá pracoviště a provedl rozlosování účastníků. Při losování každý nahlásil, jak povede svého ohaře na barvě a nahlášeno bylo 4x hlásič, 4x oznamovač a desetkrát vodič.
Slavnostní zahájení 41. ročníku Memoriálu Richarda Knolla proběhlo na zámku Karlova Koruna. Zahájení nebylo dlouhé, což vzhledem k stoupající teplotě ovzduší bylo ohleduplné vůči psům, vůdcům, ale i celkem početné koroně. Po organizační stránce se nedá pořadatelům nic vytknout. Správce memoriálu Tomáš Novák měl přesuny na místa zkoušek velmi dobře organizované – účastníky soutěže doprovázela vozidla s vlaječkami. Také na všech pracovištích byl zajištěn dostatek občerstvení.
Velký vliv na celý průběh memoriálu mělo počasí. Po oba dny byly velmi vysoké teploty, které přinášely mnoho problémů psům, vůdcům, rozhodčím, ale i koroně, která se na poli neměla kam schovat. Tady se ukázala vyzrálost a fyzická připravenost některých ohařů a zkušenost vůdců. Hlavně těch, kteří nastupovali na velké pole až kolem poledne, kdy teploty přesahovaly třicet stupňů. Zde se ukázalo, jak si pes umí rozložit sílu, jak umí v těchto náročných podmínkách používat nos a ví, kde hledat zvěř. Rozhodčí, kteří i v těchto těžkých podmínkách měli trpělivost, dávali vůdcům dostatek prostoru a času, aby každý mohl prokázat kvalitu svého ohaře. Páni rozhodčí, všem vám patří velký dík!
Pro polní práce byla určena honitba MS Vrše Nový Bydžov. Společný hon, ale i individuální hledání se provádělo v řepě, kde byla zvěř předpokládána, zbytek se prováděl na strništi. Většina ohařů měla štěstí a vystavení a klidy před zvěří prokázali při společném honu. Těžké podmínky nejlépe zvládl Ur ze Záveské ovčárny (KO) vedený Miroslavem Matouškem, který byl oceněn za nejlepší práci v poli.
Snad jen u vody ohařům nevadilo velké teplo. Vodní disciplíny se prováděly v MS Čírka Kosičky. K dispozici byl velký rybník se spoustou kachen a z druhé strany porost rákosí, který plně vyhovoval podmínkám pro tak vrcholnou akci. Z jedné strany, kde byla čistá a otevřená hladina, se zkoušela ochota k práci na hluboké vodě a přinášení kachny z hluboké vody.
O tyto disciplíny byl velký zájem. Nakonec to jsou disciplíny, které jsou dobře vidět a korona mohla dobře sledovat výkony ohařů a každého soutěžícího po zásluze odměnit potleskem. Psi celkem ochotně prováděli tyto disciplíny a také hodnocení od rozhodčích bylo většinou ohodnocenou známkou 4.
Nejen na práci na hluboké vodě, ale i na práci v rákosí byli psi dobře připraveni. Velká plocha hustého rákosí byla dobrým krytem pro kachny a ohaři celkem ochotně prohledávali přidělený prostor. Také tady ve většině případů byla známka 4 a jen jednou udělena známka 1.
Rozhodčí zde měli poměrně snadnou práci a při vyhodnocování jednoznačně určili jako nejlepší práci na vodě ČF Faty z Lovčických tarasů vedeného ing. Jaroslavem Novotným.
Lesní práce probíhaly v MS Zdechovice. Dobře vybraný celkem přehledný terén, kde mohla korona bez potíží sledovat práci ohařů. Největší zájem přihlížejících, tak jako u každého memoriálu, je první disciplína, a to přinášení lišky přes překážku.
Byly předváděny velmi vyrovnané výkony. Především skupina druhého dne předváděla perfektní práci, za kterou všichni získali nejvyšší ohodnocení. První den padla jedna dvojka, tři trojky a pět čtyřek. Druhá společná disciplína klid na stanovišti proběhla bez sebemenšího zaváhání a rozhodčí vyhlásili všem známku 4.
Velký zájem při lesních disciplínách je o práci na pobarvené stopě, hlavně o práci hlasiče. I zde si zřejmě teplé počasí vybralo svoji daň a z původně nahlášených čtyřech hlásičů byli jen tři a padla jen jedna 4, jedna 3 a jedna 2. Ze čtyřech oznamovačů byl nakonec úspěšně předveden jen jeden, a to známkou 2.
Nejlépe si s lesními disciplínami poradila KO Era z Břízské cihelny vedená Janem Švábkem, který nakonec získal ocenění Nejlepší všestranný ohař roku 2015 ČR, titul CACT a vyhodnocení za nejlepší práci v lese.
První den Memoriálu Richarda Knolla byl ukončen večerním setkáním kynologů a přátel kynologie v bažantnici Luhy firmy Kinský dal Borgo. Večerní poklidnou atmosféru při hudbě doplňovalo občasné, krásné troubení trubačů.
Soutěž druhého dne se zahajovala v bažantnici. Na nástupu bylo o dva ohaře méně, i když tito mohli v této soutěži pokračovat i pokud na některé disciplíně neobstáli.
Pokud mohu 41. ročník MRK posuzovat z pohledu vrchního rozhodčího, mohu konstatovat, že ohaři byli dobře připraveni, byť v ceně uspělo jen deset soutěžících. Někdo měl prostě více štěstí, na někom se projevila únava, nervozita a nezkušenost. Výkony ovlivnilo i velmi teplé počasí.
Z osmnácti startujících obstálo deset. Pět v prvé ceně, dva ve druhé ceně a tři ve třetí ceně. Čtyři doběhli soutěž bez ceny a čtyři odstoupili. Vyhodnocení letošního ročníku memoriálu Richarda Knolla proběhlo opět v bažantnici Luhy a pro každého soutěžícího měli pořadatelé připravenou cenu.
Všem, kteří letošní 41. ročník Memoriálu Richarda Knolla připravovali, zajišťovali jeho hladký průběh, propůjčili honitbu, pomáhali v terénu, pracovali u počítače, dělali tu mravenčí práci, která není vidět, ale bez které nelze memoriál připravit, patří poděkování. Ti, kdož se přijeli na memoriál podívat i ti, kteří se zajímají o loveckou kynologii, jistě nelitovali. Byly k vidění špičkové práce, byla vidět radost z úspěchu, ale i zklamání, pokud se práce nepodařila.
Těm co uspěli, přejeme aby se dařilo na Memoriálu karla Podhajského, a těm, kterým se nedařilo, nezoufejte - pes je živý tvor a nemusí mít svůj den. Přesto vás vždy bude vítat a čekat na pohlazení.
Lovecké kynologii ZDAR.
František ŠVEC
Snímky Nikola Balajková
 

Přiložené dokumenty

MRK-2015-poradi MRK-2015-poradi (11,70 KB)
Zpracování dat...