ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Národní finále ZST 2015 Písky Křivoklát

Myslivost 10/2015, str. 110  Michala Metličková
Po roce se opět setkáváme u finále národní soutěže o Zlatou srnčí trofej, již po pětačtyřicáté. Letošní rok nás uvítalo překrásné prostředí Křivoklátských lesů a zázemí nám poskytla Střední lesnická škola a střední odborné učiliště Křivoklát Písky. Sešlo se 65 účastníků nabitých znalostmi, aby se utkali ve všech okruzích myslivosti. Od prvního dne účastníky čekal bohatý program. Po večerním seznámení s oddílem se naši mladí myslivci připravovali na testy, které byly letošní rok velmi náročné. Po nich již opadlo prvotní napětí a všichni si mohli v poklidu užívat průběhu soustředění a následovalo vymýšlení názvů oddílů, podle tématu tábora „Šelmy“.
Všichni se úkolu zhostili výborně, vedoucí i hosté se vždy pousmáli při jmenování a pokřiku jednotlivých oddílů. Posuďte sami: První oddíl pod vedením Viktora Kollandy a Michaely Kučerové, nesl název Norci. Druhý s vedoucími Martinem Řezbou a Janou Novotnou se jmenoval Fretky. Oddíl třetí “La syčáci“ doprovázeli po dobu soustředění Tereza Pišlová a Michal Bledý. Čtvrtý oddíl s názvem „Lstivá vlčata“ vedli Aneta Bačová a Jindřich Novák. Poslední, pátý oddíl inspirovali a vedla ostřílená dvojice Luboš Novák a Stanislav Náhlík. Jejich oddíl nesl název „Nekompromisní koťátka“. Nemůžeme opomenout nejdůležitější součást tábora, a to zdravotnici Zdenku Mlýnkovou a hlavního vedoucího Romana Navrátila a jeho zástupkyni Michalu Metličkovou.
Již druhý den soustředění se za námi přišel podívat vzácný host, Ing. Miroslav Pecha. Přivítal ho kruh dětských tváří sedících v okolí ohniště, čekaje, co se dozví nového ze zdejšího kraje. Ing. Pecha nám mile povyprávěl o historii Křivoklátských lesů, o zvěři, která zde žije, i o panstvu, které zde využívalo prostorů hradu k ubytování a lesů k lovu. Nejzajímavější je tu bývalá jelenářská oblast Křivoklátsko, která již zanikla. Stále tu však chov jelení zvěře přetrvává a doufejme, že bude silný i v budoucnu.
Celotáborová hra začínala být v plném proudu. Odpolední program zaplňovaly v prvním týdnu pohybové aktivity, v kterých účastníci zarputile soutěžili. Fotbalu i vybíjené se nejlépe zhostili Norci.
Při výletech do Křivoklátských lesů měli všichni možnost poznat místní floru i faunu, která je zde bohatá a výjimečná. Oproti jiným stanovištím se tu vyskytují zajímavé, vysýchavé dubohabřiny bohaté na druhy rostlin.
Jeden ze zmiňovaných výletů byl směřován do vesnice Zbečno, kam jsme si šli prohlédnout nejstarší dochovaný statek v této lokalitě Hamousův statek. K vidění zde byla světnice sedláka, přístavek rodičů, spíž, sklep ke skladování potravin, sklad nářadí, domek pro hospodářovy služebné, stodolu na seno a obilniny, zastřešený sklad na stroje a zařízení. Nejcennější, co jsme zde na statku mohli shlédnout, byla původní dochovaná půda bez úprav. Vytvořena byla hlínou obalovanou kulatinou.
Jedním z úkolů v rámci celotáborové hry bylo sestavit herbář deseti předem určených rostlin, popř. dřevin. Hodnotila se na kvalita usušení rostlin, provedení a určení druhu. Nejšikovnějšími botaniky tábora se stali Fretky.
Klasickou disciplínou je odlévání stop, které se taky hodnotí a body se přidělují v celotáborové hře. Nejlepší stopaři odlili otisky spárků, plováků a stojáčků osmi druhů zvěře. Zvítězili opět Norci.
Večerní nástupy jsou nejdůležitější částí dne - doslechli jsme se zde o programu na následující den, předali jsme si poštu, zasoutěžili v otázkách na večer a mnozí si zacvičili za různé prohřešky.
Jeden z večerů nám přišel zpestřit křivoklátský lesník a myslivec Miroslav Franče. Shlédli jsme s ním několik mysliveckých videí z prostředí Křivoklátska. Dozvěděli jsme také mnoho zajímavých rad a postřehů z autorovy myslivecké praxe.
Další dovednost, které jsme se děti snažili naučit nebo zdokonalit, byla orientace. Ne každý oddíl zvládnul v časovém limitu dojít 10,2 km dlouhou trasu. Někteří díky svému „odbočení z trasy“ lépe poznali okolí SLŠ Písky.
Další návštěvou byl Ing. Pecha, který nás provedl naučnou stezkou Brdatka, která patří do CHKO Křivoklátsko.
Celodenní výlet začal návštěvou Lánské obory. Popovídali jsme si se zaměstnanci LS Lány u aklimatizační obůrky, kde děti z blízka shlédly tlupy dančí zvěře, muflony a jelena siku Dybowského.
Druhou, praktickou částí soutěže, je stezka, na které jsme měli letos celkem 126 exponátů. Děti poznávaly mnohé druhy nábojů, plemena psů, druhy rostin, keřů, dřevin, ptáků, stojáčků, spárků, nástrojů ve střelectví a mnoho dalších.
Návštěva kynologů byla velmi zajímavá. Hlavní slovo si vzal Miroslav Mládek, dlouholetý účastník ZST. Představil nám se svými kolegy jezevčíky hladkosrsté i drsnosrsté, malého münsterlandského ohaře, irského teriéra, baseta, bavorského barváře, anglického setra, portugalského ohaře a nakonec bloodhounda.
Velmi vydařenou akcí je každoroční táborová naháňka. Jako vždy nás uvítal myslivecký hospodář a předal slovo zástupci majitele honitby Ing. Hubertovi von Kulerváčovi, aby řekl několik vět k dnešnímu lovu. Po náležitých proslovech a fanfárách trubačů se vyrazilo na první leč. Lovila se zvěř černá, a to sele, lončák a zákonem povolená škodná. Lovilo se pomocí smrkových šišek. Při výřadu každý úspěšný lovec dostal úlomek, který musel nosit do západu slunce, jak se podle mysliveckých tradic a zvyků sluší a patří.
Nejočekávanější chvílí celého soustředění je slavnostní vyhlášení národního finále ZST Křivoklát 2015. Sjelo se mnoho vzácných hostů, aby poblahopřáli a předali krásné ceny všem účastníkům. Jmenovitě děkujeme pánům Ing. Josefu Orlovskému, jednateli ČMMJ, Ing. Pavlu Vomastkovi, správci LS Lužná lesy ČR, s. p., manželům Vaníčkovým, Ing. Jiřímu Makovcovi, krajskému řediteli lesů ČR Brandýs n. Labem s. p., Bc. Markovi Krausovi, vedoucímu Kulturně–propagačního oddělení ČMMJ, panu Pavlu Pýchovi, předsedovi OMS Rakovník.
Krásné třetí místo, obsadila mladá slečna Míša Homolková z OMS Blansko, s celkovým počtem bodů 324. Ještě minulý rok soutěžila v kategorii A. O stupeň lepší příčku obsadila zkušená myslivečka, mladá slečna Anetka Hroncová, s 342. body, z OMS Tábor. Na vytouženém prvním místě NF ZST 2015 se umístil mladý myslivec Jakub Pavelka s počtem bodů 368., OMS Blansko. Celkovou výsledkovou listinu můžete najít na webových stránkách ČMMJ.
Celé soustředění velmi rychle uteklo. Poslední nástup proběhl spolu s vyhlášením celotáborové hry, kde oddíly skončily v tomto pořadí – 4, 3, 5, 1, 2 – Fretky. Na rozloučenou si všichni užili závěrečné diskotéky a ráno jsme se rozjeli do svých domovů.
Děkujeme všem partnerům a sponzorům, hlavně Lesy České republiky, s.p., organizátorům – Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., účastníkům za disciplínu, vedoucím za trpělivost, pracovníkům SLŠ Křivoklát za skvělý servis a přibraná kila navíc, pracovníkům LS LČR Křivoklát, LS LČR Lužná a LS Lány a všem, co se podíleli na bezproblémovém průběhu soustředění.
Těšíme se na další, již 46. ročník ZST.
Za tým vedoucích ZST přejeme srdečně všem přátelům myslivosti: Lesu a lovu zdar!
Ing. Michala METLIČKOVÁ
zástupkyně hlavního vedoucího kat. B
 
Zpracování dat...