ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Kulatý stůl „Dopad rekodifikace na myslivost“

Myslivost 2/2015, str. 8 Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 2
Pražský právnický podzim je rozsáhlý projekt zaměřený na setkávání právnických profesí a diskusi o aktuálních otázkách práva. Hlavním pořadatelem je nakladatelství Havlíček Brain Team, generální záštitu nad již třetím ročníkem převzali předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský a místopředseda vlády a ministr financí Ing. Andrej Babiš, generálním partnerem byla akciová společnost ČEPS. Více >
Kulatý stůl „Dopad rekodifikace na myslivost“

Myslivost a škody zvěří na stromech a v lesích

Myslivost 2/2015, str. 14 Ing. Ivo VICENA, CSc., lesník a soudní znalec
Počet komentářů: 1
Zdravotní stav našich lesů není uspokojivý. Dokládají to údaje o nahodilých těžbách. Nahodilé těžby zahrnují zpracování větrných, sněhových a námrazových polomů, těžbu souší a stromů napadených kůrovcem a jinými druhy hmyzu, stromů zničených suchem, imisemi nebo lavinami a také stromů zničených hnilobami. Více >
Myslivost a škody zvěří na stromech a v lesích

Opakovací kulovnice Rössler Waffen Titan alfa

Myslivost 2/2015, str. 16 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Kulovnice Rössler Titan známe již nějakou dobu. Firma Rössler sice nepatří z hlediska produkce k vysloveným gigantům, ale nabízí velmi kvalitní zbraně. Za svoji kvalitu si nechává přiměřeně zaplatit, Titany jsou cenově kulovnice přinejmenším střední cenové kategorie. Ale umí. Ostatně, Rössler vyrábí i velmi kvalitní sportovní pušky, terčovnice na bázi systému Titan 6, v plném puškovém výkonu. Více >
Opakovací kulovnice Rössler Waffen Titan alfa

K novým stanovám z pohledu jejich autora

Myslivost 2/2015, str. 20 Petr Tomášek
Počet komentářů: 0
Uplynulý rok 2014 byl pro ČMMJ velmi turbulentní a naše organizace se doslova otřásla v základech - trápí nás snižování členské základny, spory uvnitř vrcholných orgánů a hlavně nedůvěra k organizaci jako celku. Nový rok 2015 proto bude pro budoucnost největší myslivecké organizace zcela zásadní - ČMMJ se musí rozhodnout, kam dál. Svoji nespornou úlohu při tvorbě budoucího uspořádání a fungování ČMMJ hrají i připravované nové stanovy. Jejich návrh byl zaslán na adresu okresních mysliveckých spolků na konci roku 2014. Více >
K novým stanovám z pohledu jejich autora

Kontrola uživatele honitby Krajskou veterinární správou

Myslivost 2/2015, str. 23 Jiří Vronský
Počet komentářů: 0
Na počátku měsíce října 2014 dostalo naše myslivecké sdružení od Krajské veterinární správy kraje (KVSL) „oznámení kontroly“ za období dvou předcházejících celých mysliveckých roků, tj. od 1.4.2012 až 31.3.2014, a to podle veterinárního zákona 166/1999 Sb. § 47 a § 49. Součástí tohoto oznámení je i výzva k předložení vyjmenovaných dokladů. Pro jednodušší pochopení je budu uvádět zvýrazněným písmem, s jejich označením a komentářem. Více >
Kontrola uživatele honitby Krajskou veterinární správou

Kulová jednuška Bergara BA 13

Myslivost 2/2015, str. 24 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Myslivost má spoustu podob. A kolik je podob myslivosti, tolik je zbraní, brokových i kulových. Luxusní zbraně nebo pečlivě laděné precizní zbraně budou vždy vděčným námětem nekonečných debat při poslední leči. Opakovací kulovnice, kulobroky, trojáky, samonabíjecí kulovnice, dvojáky … a někde mezi nimi se krčí jednuška. Pokud chodíte s jednuškou, tak svému okolí naznačujete, že nejste řezník, ale myslivec a že jedna rána vám stačí. Ale i jednušky jsou různé. Kromě pracovní zbraně to mohou být lehounké, přesné „bergštucy“ – horské karabiny. Více >
Kulová jednuška Bergara BA 13

Natura Viva 2015 opět mezinárodní

Myslivost 2/2015, str. 28 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
V Lysé nad Labem se ve dnech 19. – 24. 5. 2015 sejdou myslivci, lesníci a přátelé myslivosti nejen z celé České republiky, ale také ze zahraničí. V těchto dnech bude probíhat již na tradičním místě mezinárodní myslivecká výstava s přehlídkou trofejí ohodnocených mezinárodní hodnotitelskou komisí s experty CIC. Na co se mohou návštěvníci těšit a co pro ně Českomoravská myslivecká jednota, z. s. ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Výstavištěm a dalšími partnery připravuje? Na to jsem se zeptal Petra Šeplavého, kterého Myslivecká rada ČMMJ, z. s. jmenovala předsedou organizačního výboru. Více >
Natura Viva 2015 opět mezinárodní

Určování věku zajíců

Myslivost 2/2015, str. 30 doc. Ing. Ladislav ZELINKA, CSc., doc. Ing. Jaroslav SLAMEČKA, CSc., Ludvik KARÁSEK
Počet komentářů: 0
Výsledky určování věku zaječí zvěře podle Strohova znaku, vývinu genitálií a hmotnosti vysušené oční čočky v MS Postoupky - Hradisko Rozhodování o výši lovu zaječí zvěře je v značné míře podmíněno co nejpřesnějším poznáním její věkové struktury. Tento důležitý ukazovatel především pomůže mysliveckému hospodáři navrhnout optimální plán lovu, nebo případně přehodnotit výši lovu v daném roce. Na základě věku a pohlaví lze následně určit ještě další důležité indikátory tzv. reprodukční ukazovatele. Hodnoty těchto reprodukčních ukazovatelů nám napoví, jak se může vyvíjet zaječí populace v následujícím období. Nutno ještě podotknout kromě uvedených faktorů mohou zaječí populace ovlivňovat i další faktory jako například změny využívání krajiny, povětrnostní vliv, vliv predátorů i další faktory. Více >
Určování věku zajíců

Náboje FEDERAL

Myslivost 2/2015, str. 32 Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Náboje FEDERAL jsou celosvětově velmi oblíbené a rozšířené náboje, ale u nás jsou zatím nezaslouženě v menší pozornosti střelců a lovců. Federal je největší výrobce střeliva na světě vyrábějící sportovní, služební a lovecké náboje špičkové kvality za velmi příznivé ceny. V sesterských společnostech jsou vyráběny i velkorážné náboje pro těžkou vojenskou techniku, řízené střely a další pyrotechnické výrobky pro armádu. Armádní zakázky jsou podmíněny vysokou kvalitou, která je tak zaručena i u ostatní produkce. Kvalita střeliva Federal je dokumentována také vítězstvími na olympijských hrách a řadě závodů a mistrovstvích. Více >
Náboje FEDERAL

Čím přehlednější, tím horší?

Myslivost 2/2015, str. 34 Karel Hrouzek, František Havránek, Kamil Plíšek, Marek Hartych
Počet komentářů: 1
Ke krajské studii rizikových míst střetů se zvěří Poslední listopadový den loňského roku byla Krajskému úřadu Ústeckého kraje odevzdána několikasetstránková studie popisující nejrizikovější místa silnic tohoto kraje z hlediska srážek s volně žijící zvěří. Podepsaní na konci tohoto článku na dokončení studie pracovali celý rok. Nemohli by se do ní pustit, kdyby za sebou neměli několikaletou praxi při ochraně komunikací před volně žijící zvěří. Obrovským přínosem pro její celistvé a přesné zpracování byla statistika Krajského ředitelství Dopravní policie Ústeckého kraje, které je průkopníkem pro ostatní kraje. A samozřejmě, že spolupráce jednotlivých uživatelů honiteb. Jen málo z několika set mysliveckých hospodářů nevyplnilo dotazník na toto téma. Více >
Čím přehlednější, tím horší?

Praktické poznatky o abnormalitách srnčích parůžků a věku srnců

Myslivost 2/2015, str. 40 Josef Trčka
Počet komentářů: 0
Myslivost provozuji od roku 1970 v severní části okresu Blansko s průměrnou nadmořskou výškou 470 m. Srnčí zvěři jsem věnoval a stále ještě věnuji velkou pozornost. Chtěl bych proto tímto příspěvkem předat své praktické poznatky kolegům myslivcům zejména z řad mladší generace. Za velmi důležité v chovu srnčí zvěře považuji průběrný odstřel srnců, pro který je významný odhad věku živých srnců, aby nedocházelo k chovatelský chybám. V publikaci „Srnčí zvěř“ uvádí Josef Nečas: „Základem odhadu věku srnců je tělesná stavba, držení těla, zbarvení, zejména hlavy v letní srsti, a doba přebarvování, dále pak celkové chování srnce. Na paroží je nejdůležitějším znakem doba vytloukání, nejméně spolehlivý je tvar a mohutnost paroží.“ Více >
Praktické poznatky o abnormalitách srnčích parůžků a věku srnců

Hodgkinův lymfom srnce obecného

Myslivost 2/2015, str. 42 Karel Bukovjan, Roman KOdet
Počet komentářů: 0
Srnčí zvěř byla a doposud je v našich honitbách nejrozšířenější přežvýkavou spárkatou zvěří, která se významně podílí na celkovém hospodaření jednotlivých mysliveckých sdružení. V roce 2013 bylo v honitbách České republiky evidováno přes 105 tisíc kusů odlovených jedinců. Zdravotní stav byl u tohoto druhu monitorován systematicky ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství myslivosti, v.v.i. Strnady již od roku 1986. V rámci provádění vyšetření srnčí zvěře byly doposud diagnostikovány nezhoubné (benigní) nádory mléčné žlázy (intraduktální papilom), kůže (fibropapilomy) a zhoubné nádory na vnitřních orgánech, z nichž lze uvést Hodgkinův lymfom. O tomto nádoru je současné pojednání. Více >
Hodgkinův lymfom srnce obecného

Informace o dosavadním průběhu parazitologického vyšetřování spárkaté zvěře

Myslivost 2/2015, str. 43 Ivan Pavlásek, Zbyněk Semerád
Počet komentářů: 0
Obsah tohoto příspěvku vychází z dotazů, poznámek a připomínek od myslivecké veřejnosti na v současné době probíhající parazitologická (koprologická) vyšetřování spárkaté zvěře v rámci „Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace (MKZ) pro léta 2013 – 2015 Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy ČR“ pod kódem EpJ 200. Na této akci se podílejí parazitologické laboratoře Státních veterinárních ústavů v Jihlavě s pobočkou v Českých Budějovicích, Olomouci a Praze s pobočkou v Hradci Králové. Cílem je shrnout zkušenosti z dosavadního průběhu parazitologických vyšetřování. V obrazové dokumentaci představujeme základní typy parazitárních zárodků, které diagnostikujeme v exkrementech zvířat. Více >
Informace o dosavadním průběhu parazitologického vyšetřování spárkaté zvěře

Zapomenutá plemena loveckých psů

Myslivost 2/2015, str. 46 Michal Císařovský
Počet komentářů: 0
Pochopení principu spolupráce či dokonce „dělby práce“ mezi lovcem a psem, k němuž od prvotních fází přeměny vlka v psa v pravěku až do 19. století patřilo i dělení se o kořist, zákonitě přinášelo stupňující se specializaci. Na straně lovců se projevovala především vývojem zbraní, na straně psů – nikoli jako jejich vlastní program - rozvíjením schopností a následně vloh, využívaných při lovu určitých druhů zvěře v daném geograficko-klimatickém prostředí. Vznikaly tak rozmanité skupiny, typy a konečně vyhraněné formy, které dnes označujeme jako plemena. Je přirozené, že v průběhu věků mnohá zanikla a byla zapomenuta. Více >
Zapomenutá plemena loveckých psů

Výživa srnčí zvěře a její význam pro mysliveckou praxi (V)

Myslivost 2/2015, str. 50 Pavel Scherer
Počet komentářů: 0
Silážovaná krmiva Silážovaná (fermentovaná) krmiva jsou z pohledu výživy srnčí zvěře velice zajímavou skupinou krmiv, která při správném způsobu výroby a zejména správném uskladnění a předkládání poskytují zvěři široké spektrum výživných a energetických látek. Výhodou těchto krmiv je skutečnost, že obsahují více než 50 % vody, takže v zimním období významně nahrazují deficit tekutin. Na základě skutečnosti, že mnoho myslivců má v tomto specifickém vědním oboru výživářského zaměření značné rezervy, pokládám za důležité uvést technologické postupy přípravy fermentovaných krmiv a zejména vysvětlit rozdíl mezi siláží a senáží. Více >
Výživa srnčí zvěře a její význam pro mysliveckou praxi (V)

Newfoundlandská zastavení, aneb něco o karibu a losech

Miroslav Sýkora Myslivost 2/2015, str. 547
Počet komentářů: 0
Asi řada z nás, starších myslivců, pročítala v mládí knihu E. T. Setona „Dva divoši“, kterou autor uvádí slovy „Vyhloubil jsem studnu, aby i jiní z ní mohli pít“. Veden podobnou snahou, podělil bych se rád o zážitek z krásného lovu karibu a losů na kanadském Newfoundland z podzimu 2014. Z vlastní zkušenosti vím, jaké riziko podstupuje český lovec puzen touhou po nějakém zvláštním úlovku, který však nenabízejí české lovecké kanceláře, a nebo jej nabízejí jen v omezeném výběru. Vystavuje se tak možnému velkému rozčarování a zklamání, ale může také samozřejmě prožitek očekávání předčít. Aby tedy podobně naladění čeští myslivci věděli „do čeho jdou“, je tady následující příběh. Více >
Newfoundlandská zastavení, aneb něco o karibu a losech

Ve zdravé jednotě (Jednotě) je síla

Myslivost 2/2015, str. 58 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Rozhovor s členem Kulturně propagační komise ČMMJ Jaroslavem Špronglem S Jaroslavem Špronglem se známe více než čtvrt století. Vedle toho, že si ho nesmírně lidsky, pracovně i umělecky vážím, jsem mu vždy záviděl jeho věčný dobrácký, laskavý úsměv a nezměrný optimismus. Dříve jsme se setkávali na četných mysliveckých akcích v terénu, v poslední době spíše jen při jednáních Kulturně propagační komise ČMMJ nebo Redakční rady časopisu Myslivost. Snad i kvůli té dílčí sporadičnosti našich kontaktů v posledních letech mne o to více překvapilo, že v jeho životopise přibývá tento měsíc další křížek. Ale tak už to v neúprosnosti života chodí… O ní i dalších tématech jsme si při této příležitosti trochu popovídali. Více >
Ve zdravé jednotě (Jednotě) je síla

Zapomenuté ocenění pražského puškaře Matyáše Macha

Myslivost 2/2015, str. 62 František Pelc
Počet komentářů: 0
Puškařské veličiny reprezentující pražské puškařství 19. století jakými byli A. V. Lebeda a jeho synové, Matyáš Mach a později i Jan Nowotný jsou, a v dohledné době jistě i budou, v centru pozornosti muzejních pracovníků, soukromých sběratelů a vůbec všech, kdo se zajímají o historické zbraně a dějiny jejich výroby. Více >
Zapomenuté ocenění pražského puškaře Matyáše Macha

Na návštěvě v honitbě…

Myslivost 2/2015, str. 78 Kamila Kaasová
Počet komentářů: 0
V malebném zákoutí mezi karlštejnskými hvozdy na straně jedné a hřebenem Brd na straně druhé se rozprostírá honitba Mysliveckého sdružení Liteň. Městys Liteň, právě pro své začlenění do krajiny, byl od nepaměti vyhledáván nejen umělci a výletníky, velkou historii zde má i myslivost a lovectví, sousední obec Leč je podle kronik nazvána právě podle velkých panských honů v přilehlých polích. Zdejší příroda byla vždy bohatá na drobnou zvěř, proto se liteňští myslivci všemi silami snaží drobnou zvěř v honitbě udržet a oživit její stavy po nepříznivém vývoji posledních desetiletí odchovem a vypouštěním koroptví a bažantí zvěře. Více o sdružení a aktivitách liteňských myslivců již v rozhovoru… Více >
Na návštěvě v honitbě…
Zpracování dat...