ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Lesnické školství a myslivost

Myslivost 11/2018, str. 3 Rudolf Sochor
Počet komentářů: 0
Krásný den a myslivosti zdar, čtenáři tohoto časopisu i všichni přátelé myslivosti a přírody, asi není obvyklé, aby někdo z lesnické školy psal úvodník do mysliveckého časopisu, přesto si myslím, že to není špatná myšlenka. Není špatná z mnoha důvodů. Více >
Lesnické školství a myslivost

Jednota?

Myslivost 11/2018, str. 10 Miloš Fischer
Počet komentářů: 0
V souvislosti s rozhodnutím červnového Sboru zástupců nekonat podzimní Sbor jsem přemýšlel o společném setkání s předsedy a jednateli okresních mysliveckých spolků. Společném proto, že v diskusích s několika jednateli jsem zjistil, že o tom, co se projednalo a schválilo na Sboru zástupců, jsou od předsedů či delegátů informováni málo, někteří dokonce vůbec. Navíc to platí i obráceně, mnozí jednatelé se na svém okresním mysliveckém spolku nikomu nepochlubí tím, co neplní a nemají splněno. Více >
Jednota?

Hony na drobnou zvěř jako příležitost pro zvyšování přírodní hodnoty honiteb

Myslivost 11/2018, str. 12 Petr Marada
Počet komentářů: 0
Podzim je období mysliveckého roku, které je spojeno s pomyslným bilancováním, jak se nám v honitbách daří „dělat“ myslivost, jak se nám daří hospodařit se zvěří. Ano, probíhají podzimní hony na drobnou zvěř, tu více, tam méně… Ve významné části našeho státu, především však v lesních honitbách, v rámci kterých se „nezazvěřuje“ bažanty z farmových (polodivokých) chovů, se drobná zvěř, kromě několika zajíců, jak myslivci říkají „na tombolu“, neloví. I když se o tom již dnes tak hlasitě nemluví, tam, kde se drobná zvěř ještě loví, velká část účastníků lovu včetně hospodáře honitby upíná pozornost na to, co se objeví na výřadu. Pomyslně se jedná o „jakési“ vysvědčení, které chce mít každý myslivecký hospodář co nejlepší. Více >
Hony na drobnou zvěř jako příležitost pro zvyšování přírodní hodnoty honiteb

Dykův impuls pro svět

Myslivost 11/2018, str. 14 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Když před sto lety, v roce 1918, skončil první světový válečný konflikt, vznikly na rozvalinách předchozích říší nové evropské státy. Mapa starého kontinentu se zcela proměnila. Politický, ekonomický i kulturně společenský vývoj se odrazil i v myslivosti. Jednotlivé evropské země s vyspělou myslivostí měly už koncem devatenáctého století svoje národní lovecké organizace. Po první světové válce se však ukázala potřeba jejich restrukturalizace, ale rovněž úzké spolupráce na mezinárodní úrovni. To vyžadovalo vybudování nadnárodní myslivecké organizace, která měla účinkovat jako společný poradní orgán, zprostředkovávat kontakty mezi zemskými organizacemi, být iniciátorkou mezinárodních mysliveckých výstav a především měla vytvořit návrh na vypracování jednotného systému objektivního hodnocení loveckých trofejí evropské zvěře. Více >
Dykův impuls pro svět

Šíření vlka v Dolním Sasku

Myslivost 11/2018, str. 18 Miloš Ježek
Počet komentářů: 0
V současné době se i v České republice začíná čím dál intenzivněji hovořit o šíření vlka a je téměř jisté, že v české krajině najde trvalé místo k životu. Příkladem nám může být Německo, kde již vlk obsadil velkou část krajiny a rychlost jeho šíření překvapuje všechny zainteresované subjekty. Více >
Šíření vlka v Dolním Sasku

Problémy spojené s divočáky

Myslivost 11/2018, str. 20 SZTW
Počet komentářů: 0
Korektní odhad počtu kusů a správný poměr pohlaví jsou v řádně vedeném chovu divokých prasat základem pro zdárné myslivecké hospodaření s touto zvěří. Naše případné chyby budou mít v budoucnu vliv na zvětšení populace černé zvěře. V souvislosti s výskytem afrického moru prasat a jeho šířením v Polsku a také v souvislosti s diskuzemi o přístupu k managementu černé zvěře, mi dovolte přinést několik poznatků od našich severních sousedů. Africký mor prasat se do Polska dostal v roce 2014. Ze dne na den se jeho oběťmi stali myslivci, protože je to prý jejich zásluhou, že se černá zvěř v Polsku přemnožila. Všichni si uvědomili, že nákaza se bude šířit dále, a proto ministr životního prostředí nařídil redukci populace divočáků. Více >
Problémy spojené s divočáky

Agri Nostra - Snažíme se do krajiny vracet život

Myslivost 11/2018 Lubomír Hajný
Počet komentářů: 0
V okolí města Hlučína působí parta nadšených lidí, kteří před několika lety založili občanský spolek Agri Nostra. V České televizi jsem viděl zajímavou reportáž o tomto spolku a jejich činnosti pro přírodu. Do nedalekého Hlučína jsem se v parném srpnovém dni vypravil. Milou průvodkyní mi byla Magda Kleinová. Více >
Agri Nostra - Snažíme se do krajiny vracet život

Obora Velké Meziříčí – obora s dominancí jelena siky japonského

Myslivost 11/2018, str. 24 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Není to ale jediná výjimečnost obory. Patří také mezi nejstarší obory u nás, první zmínky o Oboře, jak byla původně pojmenována, pocházejí z roku 1654. Oboru založil majitel Meziříčského panství, hrabě Rudolf z Kounic, nejvyšší lovčí Českého království a tehdy měla rozlohu 156 ha. Význam tehdejších obor tkvěl víceméně v pohostinnosti, majitelé obor chtěli svým hostům nabídnout lovy s bohatým výřadem na malém území. Až později a postupně převážil skutečný zájem o chov zvěře a zlepšování její kvality. Více >
Obora Velké Meziříčí  – obora s dominancí jelena siky japonského

Z poľovníckej štatistiky za rok 2017

Myslivost 11/2018, str. 28 Jozef Herz
Počet komentářů: 0
Poľovnícku štatistickú ročenku SR za uplynulú poľovnícku sezónu spracováva a vydáva Národné lesnícke centrum vo Zvolene. Více >
Z poľovníckej štatistiky za rok 2017

Když vlk sklopil uši

Myslivost 11/2018, str. 30 Michal Císařovský
Počet komentářů: 0
Jistým historickým paradoxem je, že k vývoji a stupňující se specializaci loveckých psů, jež dala vzniknout lovecké kultuře a mnohosti skupin a následně plemen loveckých psů, rozhodující měrou přispělo pěstování obilí v epoše neolitu (na různých místech v periodě 8 až 5 tisíc let př. n. l.). Vedlo totiž k nutnosti trvale sídlit na jednom místě. Souběžně se tak ale snižovaly možnosti lovu. Více >
Když vlk sklopil uši

80. ročník Memoriálu Karla Podhajského

Myslivost 11/2018, str. 34 Bohumil Hotař
Počet komentářů: 0
ČMMJ, z.s. pověřila pořádáním 80. ročníku Memoriálu Karla Podhajského Okresní myslivecký spolek ve Svitavách. Jubilejní ročník se konal opět po deseti letech v Litomyšli, rodišti Karla Podhajského. Záštitu nad konáním převzal hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický a starosta města Litomyšl Radomil Kašpar. Šestnáctičlenný výbor pod vedením ředitele memoriálu Ing. Petra Nováka věnoval přípravě celý rok s cílem, aby jubilejní ročník proběhl co nejlépe. Důležité bylo, že se nám podařilo díky sponzorům zajistit konání memoriálu finančně. Více >
80. ročník Memoriálu Karla Podhajského

Kormorán velký

Myslivost 11/2018, str. 44 Ondřej Mikulka
Počet komentářů: 0
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo sinensis) je v současnosti nejvíce konfliktním druhem ptáka v ČR. Jedná se o tažného ptáka z čeledi kormoránovitých. Dorůstá délky 80 až 90 cm s rozpětím křídel 140 až 150 cm. Jeho hmotnost může dosahovat až 3,2 kg. Více >
Kormorán velký

Opakovací kulovnice Mauser M18

Myslivost 11/2018, str. 50 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Pokud je nějaká firma synonymem pro opakovací kulovnici, pak je to Mauser. Když se řekne Mauser, všichni si vybaví opakovací kulovnici, ti znalejší kulovnici Mauser model 98, se dvěma uzamykacími ozuby na hlavě válcového odsuvného závěru, s dlouhým perem vytahovače dvojřadou nábojovou schránkou a s řízeným zasouváním náboje do komory. Více >
Opakovací kulovnice Mauser M18

Puškohledy s denním a nočním viděním CORVUS D/N

Myslivost 11/2018, str. 56
Počet komentářů: 0
Novinka na českém trhu v oblasti puškohledů s nočním viděním, jejíž přednosti ocení především náročnější jednotlivci z řad lovců a myslivců, určitě má co nabídnout. Kromě samotné konstrukční přednosti může zabodovat také svou příznivou cenou. Více >
Puškohledy s denním a nočním viděním CORVUS D/N

Proč lovím lukem?

Myslivost 11/2018, str. 58 Martin Horálek
Počet komentářů: 0
S Philem Sabellou jsem se před několika lety seznámil úplnou náhodou. Kolega novinář mi při jedné oficiální příležitosti představil svou dceru a jejího manžela, který pochází z USA. Slovo dalo slovo - a jak už to u lidí „postižených“ myslivostí bývá, rychle jsme zjistili, že máme společnou zálibu (v Philově případě to bylo dokonce jednu dobu i povolání). Po letech jsou z nás přátelé. Když Phil přijede na pár dní své krátké americké dovolené do Čech, snaží se vyšetřit alespoň několik podvečerů nebo časných rán k tomu, abychom mohli společně vyrazit do honitby. Více >
Proč lovím lukem?

BEZPEČNOST STŘELBY

Myslivost 11/2018, str. 66 Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Také letošní hlavní lovecká sezóna se neobešla bez střelných zranění včetně končících smrtí a sdělovací prostředky, zejména obrazovky, jsou plněny těmito událostmi. Nehody, úrazy i smrtelné se stávají ve všech oblastech lidské činnosti. Výjimkou není ani výkon práva myslivosti, tím spíše, když se používají střelné zbraně. Statisticky je daleko více tragických událostí v dopravě, při adrenalinových sportech, vysokohorské turistice a v jiných oblastech než v myslivosti, ale úraz s tragickým koncem je v myslivosti publicisticky atraktivní a tedy je středem pozornosti medií. Více >
BEZPEČNOST STŘELBY

Lov krále Alp

Myslivost 11/2018, str. 76 David Dočkal, Adam Wolfsberg
Počet komentářů: 0
Když mi kamarád Václav před několika lety zavolal a pozval mne na lov kamzíků do Slovinska, nemohl jsem odmítnout. Představa náročného lovu ve stínu majestátních vrcholů Alp pro mne byla neodolatelná. Lov kamzíka je totiž opravdovou prověrkou lovce. A navíc nás s Václavem spojuje vášeň pro lov se střelbou na opravdu velkou vzdálenost. Více >
Lov krále Alp

... a deň má 25 hodín. LEICA APO-Televid 82

Myslivost 11/2018, str. 73 Miroslav Bilský
Počet komentářů: 0
Možno sa vám bude zdať názov článku prehnane nadčasový, no dokonale vystihuje vysoké kvality tohto prístroja. LEICA APO-Televid 82, so svojim 25-50násobným priblížením patrí k špičkám na našom trhu. Je kombináciou jednoduchého tvaru s vysoko výkonnou optikou, čo je užitočný nástroj pre náročného lovca, ktorý potrebuje výkonný prístroj na bezchybné ohodnocovanie zveri. Jeho celková dĺžka je 328 mm a váži presne 1,469 g. Více >
... a deň má 25 hodín. LEICA APO-Televid 82

XPR Hillman - pozornost věnovaná detailům

Myslivost 11/2018, str. 82 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Poslední desetiletí se vyznačují rychlým rozšiřováním nabídky mysliveckého zboží. Týká se zbraní, střeliva, pomůcek, doplňků a samozřejmě i loveckého oblečení. Mezi četnými výrobky si získává stále více příznivců také značka Hillman. Produkty, s nimiž jsem se měl dříve možnost alespoň krátkodobě seznámit, mne oslovily provedením, komfortností, promyšleností detailů a příjemným pocitem během užívání. Dovolil jsem si proto už před loňskou zimou osobně oslovit dovozce s žádostí o spolupráci na dlouhodobějším uživatelském testu a o zapůjčení vhodné sady oděvů, která by podle jejich názoru a doporučení co nejlépe pokryla chladnou, z hlediska lovu frekventovanou, část sezóny. Více >
XPR Hillman - pozornost věnovaná detailům

Stařešina z Balochovej hole

Myslivost 11/2018, str. 95 Jaroslav Žák
Počet komentářů: 0
Hora ruit - čas kvapí, říkali staří latiníci. A s přibývajícím věkem letí snad stále rychleji. Než jsem se nadál, blížila se sedmdesátka. Měl jsem již na Slovensku střelené tři slabší jeleny, ale mojí životní mysliveckou touhou byl lov trofejového karpatského jelena. Každý rok jsem si dával bokem určitou částku, kterou jsem okamžitě směnil za Eura, abych peníze nepoužil na jiné účely a hned zavřel do trezoru na zbraně. Pro jistotu ještě do schránky na náboje, aby k nim byl přístup komplikovanější. Oslava sedmdesátin proběhla a za měsíc jsme již s kolegou Jardou vyrazili do naší oblíbené honitby Betliar na chatu Stadielko, která nám již po několik roků poskytovala přístřeší při našem pobytu v krásném kraji Slovenského Rudohoří - Voloveckých vrchů. Více >
Stařešina z Balochovej hole

NAD JEDNOU KRÁSNOU KRONIKOU

Myslivost 11/2018, str. 98 Vladislav Krop
Počet komentářů: 0
Byli jsme zrovna v revíru na Janové louce, když Peťovi zazvonil mobil. Volal mu kamarád z MS Travný, odkud mi před časem přišlo pozvání k návštěvě, zda bych nenavštívil jejich spolek. Rádi by z mých úst slyšeli, jak jsem vykonával funkci lesníka s puškou a barvářem. Četli to údajně ve dvou mých publikacích a četli si to dokonce nahlas. Zdálo se jim to nadnesené a neskutečné, i když tehdy to bylo zcela normální. Pozvání znělo na den a noc. Byl bych tam přivezen i odvezen. Prostředníkem měl být můj přítel Peťa, který na MS Travný má nějaké vazby. Více >
NAD JEDNOU KRÁSNOU KRONIKOU

V Levoči sa stretli poľovnícki trubači na II. ME poľovníckych trubačov

Myslivost 11/2018, str. 104
Počet komentářů: 0
V historickom meste Levoča sa v sobotu 29.9.2018 stretlo viac ako 200 trubačov, ktorí zastupovali 7 európskych štátov (Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Slovensko, Česko a Maďarsko) na podujatí s názvom II. Majstrovstvá Európy poľovníckych trubačov. Toto jedinečné podujatie, ktoré bolo prezentované s 20. Majstrovstvami Európy vo vábení jeleňov pod spoločným názvom Hudba lesa organizačne zabezpečoval Klub trubačov Slovenskej republiky – záujmový klub SPZ za významnej podpory spoluorganizátorov, ktorými boli Slovenská poľovnícka komora (SPK), Slovenský poľovnícky zväz (SPZ), Klub trubačů ČMMJ a za podpory hlavných partnerov projektu – Lesy SR, š.p, Prešovský samosprávny kraj, mesto Levoča, Vojenské lesy a majetky SR, š.p. a Stavebná firma EMM stav. Více >
V Levoči sa stretli poľovnícki trubači na II. ME poľovníckych trubačov

Práce s chladnou zbraní.

Myslivost 11/2018, str. 115 Petr Ziegrosser
Počet komentářů: 0
Při lovu spárkaté zvěře, zvláště při naháňkách, dochází často k situacím, kdy je nutné, místo obvyklého dostřelu, použít chladnou zbraň k usmrcení postřeleného kusu zvěře. Používání chladných zbraní bylo před mnoha lety naprosto běžné. Oštěp nebo lovecký tesák patřily po staletí k nezbytné výbavě lovců i loveckého personálu. Proč se tedy v současné době na chladné zbraně dívají někteří lovci s nedůvěrou? Proč není u nás usmrcení zvěře chladnou zbraní zcela legální? Více >
Práce s chladnou zbraní.

Ostřejší už to nebude II

Myslivost 11/2018, str. 152 Miloš Fischer
Počet komentářů: 0
V minulém článku o broušení nožů brusnou sadou KMFS RIVAL jsem zmiňoval výhody tohoto systému broušení a zároveň jsem následně předváděl broušení s touto sadou na výstavě Natura Viva v Lysé. Mnoho nových majitelů brusné sady mi od té doby sdělovalo, že tak ostré nože ještě nikdy neměli. Více >
Ostřejší už to nebude II
Zpracování dat...