ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Zástřelné za divoká prasata

Myslivost 12/2018, str. 8 Jiří Kamler
Počet komentářů: 0
Téma zástřelného placeného státem, jeho smyslu, přínosů, potřebnosti či škodlivosti se mezi myslivci řeší již více než rok, kdy bylo zavedeno v souvislosti s výskytem afrického moru prasat. Hlavní otázky se točí kolem toho, jak dlouho se bude vyplácet, v jakých částkách, ve kterých oblastech, zda bude příjemcem financí uživatel honitby nebo fyzická osoba (lovec) a zda budou nějaká další omezení. Ať patříte mezi příznivce nebo odpůrce takového opatření, je nesporné, že má potenciál chování myslivců významně ovlivňovat. Podívejme se proto na nová pravidla. Více >
Zástřelné za divoká prasata

Co (ne)zamýšlí LČR s českou myslivostí

Myslivost 12/2018, str. 14 Václav Holý
Počet komentářů: 0
Napříč mysliveckou veřejností se v poslední době proslýchá, že Lesy České republiky, s. p. (dále jen „LČR“) „přestaly pronajímat honitby“ a že si LČR chtějí do budoucna „ponechat honitby jako režijní a prodávat povolenky“, nebo že důvodem vyčkávání s pronájmem honiteb „jsou majetkové změny v důsledku církevních restitucí“. Já osobně v minulosti lovil ve dvou honitbách, jež si LČR po vypovězení nájmu tehdejším nájemcem ponechaly jako „režijky“, jedna je na úplném jihu a druhá na úplném severu Čech, takže je patrná určitá míra koordinace. Většina mých známých ví taktéž o několika honitbách, které potkal podobný osud, což potvrzuje moji domněnku, že za tímto je jednotný záměr LČR. Více >
Co (ne)zamýšlí LČR s českou myslivostí

Drobná zvěř a její návrat do krajiny

Myslivost 12/2018, str. 16 Petr Marada
Počet komentářů: 0
Nové podmínky pro biopásy a políčka pro zvěř Dlouhodobě je poukazováno na množství negativních dopadů činností zemědělců, které významně ovlivňují biodiverzitu volně žijící zvěře. Stavy divoké populace koroptve polní jsou alarmující, početnost bažanta obecného a zajíce polního neustále klesá. Jedním z důvodů je nevyhovující stav životního prostředí. Absence krytových, klidových, pro orientaci vhodných a především potravní nabídku poskytující kompenzačních ploch pro období celého kalendářního roku je v oblastech, kde se intenzivně zemědělsky hospodaří, stále více a více citelná. Více >
Drobná zvěř a její návrat do krajiny

Program PARTRIDGE

Myslivost 12/2018, str. 20 Daniel Švrčula
Počet komentářů: 0
Během Generálního zasedání FACE, které proběhlo 3. až 5. září v Bruselu, bylo na programu zahrnuto navštívení jedné z lokalit, která je zapojena do programu Partridge. Nedaleko hlavního město Belgie a centra Evropské unie se nachází jedno z 10 demonstračních stanovišť projektu Partridge. Ramskapelle se nachází v severní provincii Západní Flandry. Jedná se o rovinatou a otevřenou krajinu s několika rákosovými proužky podél příkopů a se sítí malých a větších vodních toků. Rozléhá se na 499 hektarech, na kterých hospodaří celkem 28 zemědělců. V dané lokalitě se nachází 11 farem a je zde zrealizováno mnoho agroenvironmentálních opatření. Více >
Program PARTRIDGE

Všichni, kdo působí v krajině, musí spolupracovat

Myslivost 12/2018, str. 22 Lubomír Hajný
Počet komentářů: 0
Veronika Vrecionová je česká politička, v letech 2010 až 2016 senátorka za Mělník. Od října 2017 poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a také předsedkyně Spolku pro obnovu venkova. S paní poslankyní jsem si povídal o zemědělství, myslivosti a také o venkovu, ke kterému má velmi blízko. Více >
Všichni, kdo působí v krajině, musí spolupracovat

Sto stromků pro republiku

Myslivost 12/2018, str. 24 Václav Šutera
Počet komentářů: 0
aneb Jak jsme slavili sté výročí Československa aneb Jak jsme hezkou myšlenku naplnili Záměrně jsem použil paralelu nadpisu článku šéfredaktora Myslivosti z října letošního roku. Čtenáře ušetřím opakování informací a naopak bude více prostoru pro povídání o netradiční oslavě stého výročí republiky u jezera Milada kousek od Ústí nad Labem. Více >
Sto stromků pro republiku

Potravní nabídka a výživa zaječí zvěře

Myslivost 12/2018, str. 26 Martin Ernst
Počet komentářů: 0
Zajíc je zvěří, která se vyznačuje poměrně nevelkým akčním rádiem a tato náhlá změna může být pro něj, vzhledem k hektarovým výměrám, na kterých se současně běžně hospodaří, fatální. Při hledání vhodné potravy se vzdaluje max. 1 km od svého teritoria, což pro získání pestřejší stravy nemusí být dostačující. Více >
Potravní nabídka a výživa zaječí zvěře

Stromy a keře pro zvěř

Myslivost 12/2018, str. 30 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Stromy a keře mají bezpochyby po nutriční stránce zcela jiný význam než zelená píce z políček, trvalých porostů a pastvin. Kromě toho, že poskytují zvěři kryt a stín, významně doplňují zejména plochou zemědělskou krajinu. Mohou vytvářet účinnou a celoroční ochranu proti erozi, zpevňovat břehy vodotečí, náspů nebo teras. Pásy křovin a skupiny stromů i keřů jsou ideálním útočištěm pro zajíce, bažanty a koroptve. Potravní nabídka složená z pupenů, listů, větviček kůry, doplněná bylinami ze spodního patra jsou zásadním oživením polních ploch hlavně v oblastech s intenzivní rostlinnou výrobou. Bažantnice a jejich bezprostřední okolí se bez nich neobejdou. Poskytují bažantům úkryt nejen bažantům, ale také hmyzu. To je vedlejší potravní efekt kromě bohaté nabídky plodů. Více >
Stromy a keře pro zvěř

Siláž z biomasy lesných drevín a kukurice

Myslivost 12/2018, str. 37 Matúš Rajský, Miroslav Vodňanský, Ľubica Rajčáková
Počet komentářů: 0
Škody spôsobované zverou na lese rezonujú vo vede, aj v praxi. I keď sme na tému súvislostí medzi otázkami výživy zveri a škodami na lese v minulosti publikovali viaceré príspevky, v nasledovnom článku by sme chceli popísať jednu z možností, ako vyrobiť krmivo pre jelene, prípadne aj pre ďalšiu prežúvavú zver, s cieľom pokryť potrebu vybraných živín, a tým znížiť konzumáciu lesnej dendromasy zo stojacich porastov, čiže znížiť ohryz. Více >
Siláž z biomasy lesných drevín a kukurice

Vlk v roce 2018

Myslivost 12/2018, str. 40
Počet komentářů: 1
Škody rostou, plán péče je v nedohlednu Mezinárodní konferenci Vlk v roce 2018 pořádanou Českomoravskou mysliveckou jednotou hostil 30. října 2018 krajský úřad v Liberci. Z vystoupení hostů napříč názorovým spektrem od myslivců, přes zemědělce až po ochránce přírody vyplynulo především, že Česká republika by měla začít intenzivně pracovat na racionálním plánu péče o vlka. Více >
Vlk v roce 2018

Velké šelmy a my

Myslivost 12/2018, str. 46 Petr Ziegrosser
Počet komentářů: 0
Tak se nám do naší přírody vrací velké šelmy. Pozvolna, nenápadně, ale patrně natrvalo. Začalo to vlky, teď to zkouší medvědi. Pro někoho dlouho očekávaná radostná událost, pro jiného začátek problémů. Podmínky pro návrat velkých šelem vytváříme již několik desítek let. Za nemalé peníze plánujeme a realizujeme biokoridory. Více >
Velké šelmy a my

Monitoring fibropapilomatózy v České republice

Myslivost 12/2018, str. 50 Marek Kraus
Počet komentářů: 0
Fibropapilomatóza srnčí zvěře se v posledních letech stává významným chovatelským a zdravotním problémem, zejména v jižních Čechách a také na jižní Moravě. Jedná se o virové nádorové onemocnění, které je podle dostupných výzkumů u volně žijící zvěře zatím neléčitelné. Jediným možným řešením je celoroční odstřel nemocných jedinců. Více >
Monitoring fibropapilomatózy v České republice

Představujeme tradiční regiony Slovenska

Myslivost 12/2018, str. 54 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Počínaje měsícem lednem za vámi budeme jednou za dva měsíce přicházet s novým seriálem nazvaným Představujeme tradiční regiony Slovenska – V revírech mysliveckých přátel. Těmi kamarády jsou ti nám nejbližší - kulturně, historicky, společensky, lidsky - a jednotlivé materiály budou samozřejmě cíleny na myslivost, chcete-li slovenské poľovníctvo. Více >
Představujeme tradiční regiony Slovenska

Tradice i vnímaní přírody myslivce posilují

Myslivost 12/2018, str. 70 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Období konce roku bývá časem bilancování, ohlédnutím se zpět, ale i dobou plánování jak dál. Stejně tak je přelom roku vhodným okamžikem k zamyšlení se nad našimi postoji, životem a chováním se k ostatním ve společnosti. Mne osobně velmi potěšila možnost poprvé v životě zavítat do pražského arcibiskupského paláce a právě v období před koncem roku položit několik otázek souvisejících s myslivostí Mons. ThLic. Ing. Zdenku Wasserbauerovi, Th.D., pomocnému biskupovi a generálnímu vikáři pražské arcidiecéze a kanovníkovi svatovítské kapituly. Sloužil totiž nedávno svatohubertskou mši v Dubu nad Moravou. Ale nejen to, dovolil jsem se ho požádat o rozhovor kromě jiného i proto, protože jsem ke svému překvapení zjistil, že je jeho první vysokoškolské vzdělání z tehdejší Vysoké školy zemědělské a že jsme v jistou dobu byli téměř spolužáky agronomické fakulty. Více >
Tradice i vnímaní přírody myslivce posilují

Život je před námi

Myslivost 12/2018, str. 74 Petr Šeplavý
Počet komentářů: 0
100 let od narození Jaroslava Bézy Pozornému čtenáři časopisu Myslivost jistě neunikla pozvánka na výstavu věnovanou grafikovi a myslivci Jaroslavu Bézovi k jeho nedožitému výročí 100 let od narození. Ta se letos uskutečnila pod názvem „Život je před námi“ od konce června do 4. září v modrém salonku Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Při ukončení výstavy dne 4. září, v den 100. výročí narození Jaroslava Bézy, se sešli v muzeu na Ohradě jeho přátelé a blízcí spolupracovníci, aby zavzpomínali na jednoho z nejvýznamnějších grafiků a výtvarníků, který spojil svůj život i práci s propagací myslivosti a mysliveckou organizací. Více >
Život je před námi

Oslava česko-slovenské vzájemnosti

Myslivost 12/2018, str. 90 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Klub autorů při ČMMJ je jedním ze subjektů, který je od prvočátku svého založení tvořen autory s mysliveckou tématikou jak z české, tak i slovenské části bývalého Československa. Každoročním vyvrcholením aktivit je výroční klubové setkání. A právě zástupce slovenských literátů, Štefan Šramka, velký znalec nejen tatranské přírody a dlouhotelý starosta obce Demänovska dolina, uspořádal v souvislosti s výročím založení společné republiky setkání o víkendu 26.-28.10. v Liptovskom Hrádku, v příjemném prostředí hotelu Borová Síhoť. Nutno říci, že to bylo první historické výroční setkání našeho klubu na Slovensku. Více >
Oslava česko-slovenské vzájemnosti

Komentář k návrhu novely vyhlášky o zdravotní způsobilosti

Myslivost 12/2018, str. 97 David Karásek
Počet komentářů: 0
V minulých týdnech mezi střeleckou a mysliveckou veřejností rozvířil vody návrh nové vyhlášky o zdravotní způsobilosti, podle které se prý mají brát zbrojní průkazy každému, kdo chrápe nebo hůř slyší. Proto jsme návrh pečlivě porovnali se současnou vyhláškou, důkladně přečetli důvodovou zprávu, a přinášíme vám informace, co přesně se má měnit, jak a proč. Více >
Komentář k návrhu novely vyhlášky o zdravotní způsobilosti

Zaměřovací dalekohled ZEISS Conquest V4 3-12x56

Myslivost 12/2018, str. 100 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Je to již několik let, co firma Zeiss začala dělit svoje optické přístroje do tří kategorií. Tou nejvyšší kategorií je Victory, přístroje takto označené stojí nejenom na vrcholu firemní nabídky, ale optických přístrojů dané kategorie vůbec. Cokoliv je označeno Zeiss Victory, je jednoznačně optika par excellence a její uživatel bude řvát blahem (ovšem současně jeho peněženka silně krvácí, protože optika této kvality prostě levná není a nebude. Ani nikdy nebyla.) Více >
Zaměřovací dalekohled ZEISS Conquest V4 3-12x56
Zpracování dat...