Časopis Myslivost

Myslivecký festival v Estonsku

Myslivost 8/2018, str. 58  Roman Urbanec
Na pozvání Estonského mysliveckého svazu (Eesti jahimeeste selts), se kterým Českomoravská myslivecká jednota úzce spolupracuje, jsme se společně s předsedou ČMMJ, z.s., Ing. Jiřím Janotou zúčastnili významné akce této organizace – Estonského mysliveckého festivalu Eesti Jahimeeste Kokkutulek „100 Pärmus“. Tako celostátní akce, která má tradici založenou před padesáti lety, se konala letos při pobřeží Baltského moře, v rozsáhlém přírodním kempu asi 40 km severozápadně od města Pärmu, které leží nedaleko od hranic s Lotyšskem. Účastí na této významné myslivecké akci jsme navázali na návštěvu čelných představitelů Estonského mysliveckého svazu v České republice, která se uskutečnila v září loňského roku.
Přestože se v pobaltských státech prolíná vliv myslivosti skandinávské, středoevropské i východoevropské, jako dědictví někdejší sounáležitosti se Sovětským svazem, je i pojetí mysliveckých slavností spíše festivalové a velmi neformální. Téměř šest tisíc účastníků, převážně myslivců a jejich rodin včetně dětí všech věkových kategorií, se sjelo na setkání již v podvečer v pátek 6. června 2018. Ubytovali se v chatkách, karavanech a hlavně ve stanech.
V 19.00 hodin byly zahájeny slavnosti mohutným průvodem účastníků, kteří nesli vlajky, či jiné symboly jejich loveckého klubu nebo regionální myslivecké organizace. Následovaly zahajovací projevy – prezidenta estonského svazu Marguse Puusta a hostů nejen z České republiky, ale i z Finska a Lotyšska.
Po zahájení slavností následovalo třídenní bujaré veselí a hlavně soutěžení. Myslivecké kluby z různých koutů Estonska porovnávaly svoje síly i znalosti v průběhu soboty a neděle v různých disciplínách – střelbě z brokovnice na improvizované lesní střelnici, z luku, ve vábení jelena a vlka, vaření mysliveckých pokrmů, volejbale, přetahování, v páce, recitaci humorných mysliveckých příhod i soutěži o nejlepší prezentaci historie svého loveckého klubu.
V hlavním areálu bylo mnoho stánků s občerstvením i mysliveckým zbožím. V nočních hodinách, kdy se díky polárnímu dni smrákalo jen na pár hodin, pokračovala zábava ve velkém centrálním stanu diskotékou a další den taneční zábavou. Zaplněný parket všemi generacemi účastníků festivalu svědčil o uvolněné atmosféře. Ve tři hodiny ranní pak nastala večerka, resp. jitřenka, kdy všichni účastníci spořádaně ulehli do svých dočasných příbytků.
Návštěva této myslivecké slavnosti byla pro nás velmi inspirativní. Napadlo nás, zda by podobná neformální rodinná festivalová akce v přírodě nemohla být alternativou k tradičním národním mysliveckým slavnostem, alespoň v některých regionech. Mohla by to být výzva zejména pro klub mladých myslivců či Dámy české myslivosti, a nejen pro ně…
Ing. Roman URBANEC, Ph.D.
místopředseda ČMMJ
 
O Estonské myslivosti
Pro naše myslivce je estonská krajina a možnosti lovu velmi atraktivní – rovinatý kraj s hlubokými lesy s množstvím jezer a řek, kterým ze zvěře dominuje los, medvěd, vlk a rys.
Honební plocha Estonska činí 3,6 miliónů hektarů, je zde uznáno 328 honiteb, které se pronajímají na dobu 10 let, průměrná výměra honitby je 12 tis. ha, minimální 5000 ha. Výkon práva myslivosti je podobně jako u nás spjat s vlastnictvím půdy.
V Estonsku je 15 tisíc držitelů loveckých lístků z celkem 1,2 milionů obyvatel, z čehož je 11 000 členů mysliveckého svazu. Organizace je obdobná jako u nás, kdy na centrálu v Tallinu, která má na sekretariátu sedm pracovníků, z toho dva v mysliveckém časopise, navazují regionální myslivecké organizace a lovecké kluby či spolky. Členové mohou být přímo navázáni na centrálu bez členství v regionu.
Volební období vedení svazu je čtyřleté, volí se prezident a 19 členů prezídia.
V roce 2017 se ulovilo v Estonsku: 15 807 ks zvěře srnčí, 1944 ks jelení, 7690 ks černé, 7309  losů, 104 vlků, 54 medvědů, 6534 divokých hus, 8712 kachen, 7038 bobrů, 9 tuleňů a 26 šakalů.
Černá zvěř se po epidemii afrického moru prasat vyskytuje sporadicky, mozaikovitě přežily rezistentní populace dospělých divočáků, kteří se začínají znovu pomalu rozmnožovat. Epidemie AMP propukla před čtyřmi lety. Sčítané stavy černé zvěře před vypuknutím epidemie se pohybovaly mezi 20 - 40 ks na 1000 ha, nyní estonští myslivci sčítají 1ks černé zvěře na 1000 ha.
Estonští myslivci při lovu využívají velmi často moderní technologie – chytré telefony s loveckými aplikacemi, vysílačky, lovecké psy s GPS obojky, dokonalé terénní vozy a funkční praktické lovecké oblečení s ochrannými prvky. Na tradici si sice příliš nepotrpí, trofeje si však, na rozdíl od svých skandinávských sousedů, oblíbili.
Zpracování dat...