Časopis Myslivost

Pravická obora – obora plná rarit

Myslivost 8/2018, str. 28  Martin Mohelský
Proč plná rarit? V oboře od roku 2013 je obornicí žena, Michaela Sekulová. Obora je obklopena vinohrady a občerstvení i zapíjení úspěšného lovu probíhá ve vinném sklípku. Ani trofeje daňčí zvěře se neobejdou bez rarit, dnes tolik vyhledávaných poplatkovými lovci. Ale k vlastní oboře. Znojemský region si většinou představujeme jako nížinnou, jen málo zvlněnou krajinu s převahou vinic a polí na lehké až písčité půdě. V oblasti je teplé klima a v současné době více suché než vlhké. V jihovýchodní části Znojemska u obce Pravice je obora s významným chovem daňčí a mufloní zvěře, poslední dva roky také jelen sika Dybowského.
 
Do roku 1978 se jednalo o honitbu, kde hospodařilo Myslivecké sdružení Pravice. Pak právo myslivosti vykonával Státní statek Znojmo a v letech 1988 až 1989 vybudoval v části honitby oboru, která byla rozhodnutím ONV Znojmo uznána k chovu daňčí zvěře. Oboru si v období 1993 až 2003 pronajalo MS Pravice a od roku 2003 ji má v pronájmu Ing. Karel Sekula a jeho paní Michaela. V jeho vlastnictví je oplocení, technická zařízení a část pozemků.
 
Prostředí obory
 
Nadmořská výška je od 190 do 220 m. Rozloha obory je 300,9 ha, z toho 177 ha les a 124 ha zemědělská a ostatní půda. Na jižní hranici protéká řeka Jevišovka, ale přímo do obory nezasahuje. Jiné vodoteče obora nemá. Jedinými zdroji vody je obnovená lesní tůn o velikosti asi 80 m2 a umělé napajedlo Antošův rybníček s plochou asi 120 m2, které je vybudováno tlakovým podzemním přítokem ze zavlažovacího systému.
Lesní porosty jsou v naprosté většině listnaté, převažuje akát (přes 80 %), v menšině je dub, jasan (do 10 %) a do 3 % je tu ořešák černý. Jeho dřevo je ceněno ve výrobě hudebních nástrojů, ozdobných korpusů nábytku i puškařství. Podrosty zalesněných ploch tvoří většinou vysoké druhy trav.
Pro oboru a výživný stav zvěře jsou významné plochy zemědělské půdy, na kterých je pěstována vojtěška a obiloviny. Kromě extrémně suchého roku 2017 jsou tyto porosty mimořádně významným přínosem pro výživný stav i kondici zvěře. Jako na většině znojemského regionu, také plocha obory je rovinná s výjimkou několika zvlnění a náznaku údolíček v jižní části. Prostředí je přirozené, botanicky pestré, s bohatým výskytem savců i ptáků.
 
Vynikající výživný stav a mohutný tělesný rámec zvěře není jen výsledkem dostatku objemných krmiv, ale také péče o přikrmování. V oboře je šest krmných míst, která jsou po celý rok dvakrát týdně doplňována vojtěškovým senem, obilovinami, lizy a doplňkovou krmnou směsí sestavenou speciálně „na míru“ Pravické oboře. Napájení zvěře je řešeno kromě zmíněného rybníčku a tůně i napáječkami pro zajíce.
Oplocení v délce 8,5 km je provedeno klasickým „daňčím“ pletivem neseným na betonových sloupcích, to je po celém obvodu zalito betonovým pásem a v horní části ukončeno dřevěnou deskou proti přeskoku zvěře. Mimo hlavní brány s automatickým otvíráním je do obory pět dalších vstupů.
Lovcům slouží devět zateplených kazatelen s okny a několik posedů. Blízko hlavního vjezdu do obory je ubytovací zázemí, pozůstávající z romantického vinného sklepa se skutečně jedinečnou atmosférou, kde probíhá pasování nových lovců. Hosté mohou posedět u krbu či venku v obklopení vinicemi a ovocnými stromy s výhledem na oboru. V podkroví sklepa je ubytování se sociálním zázemím.
Ve vnitřním prostoru je mnoho zajímavých trofejí z českých i slovenských honiteb. Ze zahraničních stojí za zmínku vzácný kabar pižmový od Bajkalského jezera či tetřev kamenný z Kamčatky.
Kvalita vína i hostům podávaných pokrmů, zejména zvěřinových, je vždy na vysoké úrovni. Letos byla dokončena lesní chata, vkusně obložená akátem a modřínem. Je umístěná uprostřed obory nedaleko hlavního říjiště daňčí zvěře a vybavená tak, že potěší i nejnáročnějšího hosta.
Pro zpracování a uložení ulovené zvěře slouží sklad s prostorným chladicím boxem.
 
Obora byla založena pro chov daňčí zvěře. Původně bylo vysazeno 44 daňků z Maďarska, z oblasti Gyulaye. Následovali daňci z obor Podčejk (okr. Ml. Boleslav) a Kralice (okr. Třebíč). Současný kmenový stav je 150 kusů - 50 daňků, 60 daněl a 40 daňčat. Genetický základ, vynikající přírodní podmínky a kvalifikovaná péče včetně příkrmů přinesly mohutný tělesný rámec – daňci běžně dosahují živé hmotnosti 90 až 100 kg. Trofeje osmiletých daňků jsou ze 70 % v hodnotě zlaté medaile a rekordní trofej z roku 2017 má bodovou hodnotu 217,8 bodů CIC. Paroží je charakteristické širokými lopatami a bohatým krajkováním. Specifickým znakem je dlouhý prst na dolní straně lopaty – tzv. palec.
Dalším druhem chované zvěře v oboře Pravice je muflon. Byl poprvé vysazen v roce 1999 z Klentnické obory (LS Židlochovice).
Současný kmenový stav je 65 kusů – 25 beranů, 20 muflonek a 20 muflončat. Mufloni dosahují živé hmotnosti 35 kg. Loví se od roku 2003, v roce 2004 byla bodová hodnota trofeje 228,05 bodů CIC, poslední významná trofej z roku 2015 byla oceněna na 233,2 bodů CIC.
V současné době je v oboře také 12 jelenů sika Dybowského. Pocházejí z obory Vodňany a Polánka. Plánovaný kmenový stav je 25 ks.
Už asi deset let je v oboře chován divoký krocan.
Kromě lovné zvěře se v oboře setkáme s dudky, krkavci, bukači, pravidelně hnízdí výr, čáp černý, datel, žluva, strakapoud, v dubinách je běžný roháč obecný. Méně žádoucí jsou lišky, kuny a také jezevci.
 
Pravická obora je svými přírodními podmínkami skutečně jedinečná. Je to jednoznačně kladné specifikum, a je to vidět na tělesném rámci zvěře, příchovcích i kvalitě trofeje. Bohaté travní, bylinné i keřové porosty a hlavně zelená vojtěška poskytují vynikající pastvu s dostatkem bílkovin, vlákniny i minerálních látek. Zimní objemný příkrm pozůstává z vojtěškového sena a cukrovky. Jadrné příkrmy, tedy kukuřice a oves jsou nutným zdrojem energie k bílkovinné složce. Doplňkové krmné směsi jsou svým složením přizpůsobeny tak, aby poskytovaly dostatek energie k využití a nutné kompenzaci relativního nadbytku bílkovinné složky. Receptury jsou odlišeny podle ročního období a také pro období parožení.
Zvěři je v oboře dopřáván klid, je tu minimum civilizačních ruchů, a tak plně využívá potenciálu pastvy i doplňovaných krmiv. Pravidelnost přikrmování a zodpovědný a kvalifikovaný přístup je znát na metabolické pohodě zvěře a jejím zdravotním stavu. Dietetické příhody jsou vzácnou výjimkou, úhyny prakticky nenastávají.
V oboře je několikrát ročně odebírán trus z okolí krmných míst na koprologický rozbor a výskyt parazitů je omezen na nevýznamné jednokřížkové nálezy. V minulosti, dokud byla preventivní aplikace antiparazitik volnější, byla v zimní době prováděna metodicky správná medikace krmiv. Výborný výživný i tělesný stav zvěře je sám o sobě podmínkou přirozené imunity organizmu.
Od založení obory o zvěř i vše potřebné pečuje Ing. Sekula spolu s manželkou, která od roku 2013 převzala funkci oborníka. Lásku k přírodě, vztah k chovu a úctu k mysliveckým hodnotám převzala od svého otce a dlouholetého mysliveckého hospodáře Františka Antoše. Její pečlivá a zodpovědná péče o zvěř má své výsledky ve stálém zvyšování chovné i trofejové hodnoty daňčí, mufloní a sičí zvěře.
 
Obora nabízí obvyklý poplatkový lov podle zájmu a nároků svých hostů, od vařečkářů nežádoucích do dalšího chovu až po silně zlaté trofejové jedince za smluvní a přijatelnou cenu. Průvodcem je většinou majitel, který preferuje lov šouláním a vyhledávání jedinců vhodných k lovu. Lov zde není jednoduchý. Honitba je členitá, s roklinami, mlazinami a dobrými kryty pro zvěř, která je velmi ostražitá. Tudíž k úspěšnému lovu je potřeba pohotový a zdatný střelec, zkušenost průvodce a také trochu toho příslovečného štěstí od bohyně lovu Diany. Kromě toho i dostatek času i trpělivost. V oboře loví čeští i zahraniční hosté, mezi nimi nejvzdálenější z Číny, Jižní Afriky či Kazachstánu.
Pohodová atmosféra pro návštěvníky není zdaleka jediným kladem. Specifické podmínky znojemského regionu s příjemným klimatem doplňují optimálně zazvěřenou oboru a podtrhnou skvělé lovecké zážitky.
 
S oborou nepřímo souvisí honitba, kterou má v pronájmu MS Pravice – Břežany. Přírodní podmínky jsou shodné. V honitbě s celkovou rozlohou 2190 ha je 1860 ha orné půdy. Protože se nejedná o velké plochy polí, ale spíše skutečně menší hony a také minimum řepky, je prostředí příznivé pro srnčí zvěř. V posledních pěti letech zde byl uloven stříbrný a bronzový srnec. Letos se chovatel těší podle loňských shozů a květnových snímků z foto pastí snad z první zlaté trofeje srnce zvaného Král olšin.
I zde, kromě pestrých přírodních a potravních podmínek pomohlo promyšlené celoroční přikrmování.
 
Martin MOHELSKÝ, Karel SEKULA,
Snímky Karel Sekula a Martin Mohelský
 
 
Zpracování dat...