Časopis Myslivost

TLUMIČ HLUKU VÝSTŘELU

Myslivost 8/2018, str. 49  Jiří Hanák
V časopise Myslivost č. 4/2017 vyšel článek od Jiřího Kamlera k problematice používání tlumičů hluku výstřelu. Dovolte mi přispět k tomuto problému také s malou „troškou do mlýna“. U nás použití tlumiče výstřelu zatím nedovoluje zákon o zbraních, kde je zařazen mezi nedovolené doplňky zbraně. Autor výše uvedeného článku velmi správně uvádí vysokou škodlivost třesku výstřelu vůči lidskému zdraví v poškozování sluchu.
Zde je třeba uvést, že poškozování sluchu má kumulativní charakter, protože sluchové ústrojí, na rozdíl od jiných lidských orgánů, nemá schopnost regenerace. Proto určitě známe ve svém okolí řadu starších myslivců, kteří třeba při cvičných brokových střelbách nepoužívali dlouhodobě chrániče sluchu, trpí nyní nedoslýchavostí, někdy i vážným poškozením sluchu.
Za hranici intenzity hluku poškozující sluch je považována intenzita 90 až 100 dB. Výstřel vyvine intenzitu hluku ve výši až 170 dB, takže o jeho vysoce škodícím působení na sluchové ústrojí člověka není pochyb. Navíc složení hluku výstřelu obsahuje frekvence zvuku, které jsou pro člověka zvláště nebezpečné.
U běžných loveckých zbraní se z důvodu docílení požadované dopadové energie používají náboje, jejichž střely mají rychlost výrazně vyšší než je rychlost zvuku. Tlumič výstřelu tedy u loveckých zbraní neeliminuje hluk výstřelu zcela, neboť nadzvukový třesk zůstává, ale jen omezuje tu část třesku výstřelu, která je vyvolána expanzí spalných plynů. Nicméně i to je pro snížení intenzity hluku a jeho působení na lidský organismus velmi významné.
Jak autor rovněž správně uvádí, intenzita zvuku má logaritmickou závislost, takže každé snížení hluku intenzity v dB znamená de facto snížení působící energie na sluchový orgán stupňovitě v desetinásobcích. Tlumičem výstřelu je tedy omezena nejnepříjemnější a nejškodlivější část hluku výstřelu.
Vzhledem k tomu, že část hluku výstřelu spočívající v nadzvukovém třesku střely není utlumena, výstřel není zcela bezhlučný, proto odpůrci tlumičů mohou být bez obav. O zcela bezhlučnou a utajenou střelbu podporující pytláctví se nejedná.
Lov zvěře probíhá téměř vždy za účasti loveckých psů. Pes má desetkrát citlivější sluch než člověk a tedy dopad na sluchové ústrojí psa je o to horší a škodlivější. To je zřejmě také důvod, proč lovečtí psi při stárnutí rychle ztrácí sluch.
V případě netlumeného výstřelu v blízkosti psa by se vlastně mohlo i jednat o nechtěné týrání zvířete. Nejedná se tedy jen o ochranu zdraví člověka, ale i našich nejlepších čtyřnohých přátel.
Tlumič výstřelu, má kromě snížení nepříjemného třesku i další pozitivní nezanedbatelné efekty. Hmotnost tlumiče, který se vyrábí z lehkých kovů nebo dokonce z kompozitů, není sice vysoká, a tedy nijak významně nezvyšuje celkovou hmotnost zbraně, ale přesto působí jako kompenzátor kmitů ústí hlavně s pozitivním účinkem na zpřesnění střelby.
K tomu mohu uvést osobní praktickou zkušenost z testovacích střeleb u firmy RWS, vyrábějící velmi kvalitní střelivo, kdy v disciplínách střelby na 200, 300 a 500 m byly všechny zbraně vybaveny tlumiči výstřelů, právě především z důvodů zpřesnění střelby a zmenšení rozptylu střelby.
Tlumič výstřelu výrazně snižuje úsťový tlak spalných plynů a tím také omezuje jejich negativní vliv na destabilizaci střely po opuštění hlavně, čímž také přispívá ke zpřesnění střelby. Snižuje se tím také reaktivní zpětný ráz celé zbraně a činí výstřel příjemnější a pohodovější. 
O nesporných a výrazných vícestranných výhodách používání tlumičů výstřelů není tedy pochyb.
 
Jak je to s používáním tlumičů výstřelu v jiných zemích?
Ve Velké Británii, která je jinak známá nejpřísnějším zákonem o zbraních v Evropě, je například použití tlumiče výstřelu přímo nařízen při střelbě z malorážky. Logika tohoto nařízení je taková, že střílet z malorážky je tam možné i mimo schválenou střelnici a jedná se tedy o to, aby střelbou nebylo rušeno okolí.
Velkým průkopníkem v používání tlumičů výstřelů je Německo. V Německu jsou v legislativě rozdíly podle jednotlivých spolkových zemí, a to se týká i zákona o zbraních a myslivosti. Nicméně postupně jsou v jednotlivých spolkových zemích tlumiče hluku výstřelu povolovány. Velmi zajímavé je, že k tomu přispívá ještě další skutečnost. Zavádění zbraní s tlumičem výstřelu je v Německu podporováno nejen zdravotníky, ale dokonce i obecními samosprávami, protože méně hlučné výstřely nelekají ostatní návštěvníky lesů a přírody, okolní zvěř není hlučnými výstřely tak stresována a střelba také tak neruší obyvatele obcí při lovech v noci.    
Doufám, že se stejný trend ujme i u nás a změnu zákona se podaří prosadit, jen je třeba laické veřejnosti vysvětlit, že se nejedná o nic podobného, co vidí v různých detektivkách, ale o zcela účelné a zdraví chránící zařízení, navíc podporující klid v lesích a v okolí obcí.  
Dr.Ing. Jiří HANÁK,
soudní znalec v oboru zbraní
Zpracování dat...