Časopis Myslivost

Vábničky, vábení, vábiči

Myslivost 8/2018, str. 48  Antonín Vačický
A protože k vábení zvěře mám velmi blízko a považuji ho za nejtěžší, ale zároveň nejkrásnější způsob lovu, nazývaný též lestný, se zaujetím jsem sledoval asi třicetiminutový blok v rámci doprovodných programů na podiu, kde byly představeny nové vábničky Gunbroker. Jednalo se o vábení srnčí zvěře, černé zvěře a vábení predátorů v podání členů Klubu vábičů.
Natura Viva je naší největší výstavou myslivosti, rybářství a včelařství s mezinárodní účastí. Navštěvuji ji pravidelně každý rok a ani letos tomu nebylo jinak. S velkým zájmem sleduji nové trendy ve všech odvětvích myslivosti od střelectví až po kynologii. Velice zajímavé a přínosné jsou jistě i doprovodné programy. Můžete se zde například při besedě s hlavními představiteli ČMMJ, do které se můžeme zapojit i my diváci, dozvědět vše zásadní o konání naší mateřské organizace.
Předváděny jsou také novinky ze světa loveckých a sportovních zbraní, optických přístrojů, loveckých nožů a dalších. Mezi další atraktivní ukázky patří bezesporu představení loveckých psů, dravců a ukázky vábení zvěře.
A protože k vábení zvěře mám velmi blízko a považuji ho za nejtěžší, ale zároveň nejkrásnější způsob lovu, nazývaný též lestný, se zaujetím jsem sledoval asi třicetiminutový blok v rámci doprovodných programů na podiu, kde byly představeny nové vábničky Gunbroker. Jednalo se o vábení srnčí zvěře, černé zvěře a vábení predátorů v podání členů Klubu vábičů.
 
Po skončení tohoto vystoupení účinkující odešel nedaleko podia do stánku firmy Nordik Predator, kde majitel firmy návštěvníkům dále předváděl vábničky. Samozřejmě jsem se za zvuky ihned vydal i já. Na místě jsem se dal do řeči s majitelem firmy Nordik Predator Pavlem Kumžákem. Dozvěděl jsem se, že se jedná o nové polské vábničky a člověk, který je předváděl na podiu, je Maciek Leskiewicz, jejich tvůrce, a zároveň i výrobce, který ten den přijel poprvé do ČR a byl tím, který „své“ vábničky na podiu předváděl.
Protože, jak už jsem psal, mě vábení velice zajímá, chtěl jsem se dozvědět více informací o těchto nových produktech. Naštěstí mezi polštinou a češtinou není nějaká zásadní bariéra a Maciek byl velmi vstřícný, rozvinula se mezi námi dlouhá debata a můj pobyt na výstavě se nečekaně protáhl. Ale nelitoval jsem.
Maciek Leskiewicz je sám aktivním myslivcem. Vábničky vyrábí jedenáct let a k jejich výrobě ho přivedlo hned několik důvodů. Stejně jako mě ho tento lov velice zajímá a intenzivně se mu věnuje. Bohužel se začaly z nabídky na polském trhu pomalu vytrácet domácí kvalitní vábničky a uvolňující se místo na trhu začaly zaplňovat vábničky dovážené z celého světa, hlavně z USA. Ty ovšem nejsou pro naše středoevropské podmínky úplně nejvhodnější, často dokonce doslova nevhodné či nepoužitelné. Podobný trend lze ale pozorovat i u nás.
Tato skutečnost Macieka přivedla k myšlence začít vyrábět vlastní vábničky. U vábniček Gunbroker se hned na první pohled snoubí tradiční materiál, tvrdé dobře rezonující dřevo, s moderními plasty a kovy, které zajišťují bezchybné fungování v náročných klimatických podmínkách a dlouhou životnost. Nespornou výhodou je i fakt, že vábničky mají u jednoho typu všechny kusy stejný zvuk a není třeba dlouze vybírat a hledat tu „svou vábničku“. Navíc jsou velice dobře promyšlené veškeré detaily jako například jejich povrchová úprava, velikost, nebo možnost úchopu, což v konečném důsledku zlepšuje výkon uživatele. Je to jen důkaz, že autor vábniček je praktický myslivec a při konstrukci měl na mysli i praktické použití v terénu. Vábničky jsou i velmi dobře vzhledově zpracované, a i když vím, že je to můj subjektivní pohled, tvrdím, že na vzhledu vábniček je vidět zcela jasně tradiční středoevropský původ.
O velké oblibě a kvalitě těchto malých nástrojů svědčí i skutečnost, že Maciek vyváží svoje vábničky do Litvy, Lotyšska, Ukrajiny, Maďarska, Francie, Norska, Anglie a nově tedy i do České republiky. Myslím, že se jedná o další kvalitní produkty, které velmi dobře doplňují nabídku na našem trhu.
Samozřejmě, že jsem si vábničky na místě v Lysé hned koupil, trénuji, zkouším a využívám v praxi. Vzhledem k tomu, že tento článek píši v období před srnčí říjí a protože jsem nestihl zatím vícero loveckých vycházek, nemohu hned seznámit čtenáře Myslivosti s praktickými zkušenostmi z lovu, bylo by nesolidní dělat předčasné závěry. Jsem ale přesvědčen, že vábničky Gunbroker budou velmi zdatným pomocníkem v mé myslivecké praxi a jakmile načerpám objektivnější zkušenosti, seznámím s výsledky mých zkušeností na stránkách tohoto časopisu.
A pokud si snad někdo pořídil vábničky také, budu jen rád, pokud si prostřednictvím článků předáme zkušenosti. Lov zvěře vábením je totiž pro mne nejhezčím a nejvíce vzrušivějším způsobem lovu, vábím nejen proto, abych zvěř ulovil, ale třeba jen obeznal, je to pro mne nádherný způsob soupeření umění člověka se smysly zvěře.
A dovolte mi ještě jednu poznámku na závěr. V době dnes neustále se vyvíjející moderní techniky a přístrojů k lovu se začíná citelně vytrácet onen vzrušující pocit soupeření člověka se smysly zvěře. Stále více myslivců dojede pod zateplenou kazatelnu, pohodlně se usadí, zapne termovizní přístroj, vzdálenosti si změří dálkoměrem, místní zvěř má obeznanou fotopastmi, na nedalekém vnadišti mu krmení dávkuje automat, možná má i moderní elektronické indikátory příchodu zvěře …. Je ale toto ještě ta pravá myslivost? Nezpohodlněli jsme už příliš?
Právě proto se mi líbí lov vábením, kdy nejen musím napodobit správně a ve správnou chvíli hlas zvěře, ale musím umět také šoulat, využívat kryt, musím brát v úvahu směr větru, ostatní živočichy v okolí, musím se umět maskovat a v okamžiku příchodu zvěře musím také prokázat střeleckou pohotovost. Jsem velmi rád, že se prostřednictvím Klubu vábičů propaguje lov vábením, ukázky hlasů zvěře jsou vždy nejvíce sledovanými vystoupeními na výstavách a jiných akcích. Rozhodl jsem se proto také stát členem Klubu vábičů, zkusím takto přispět k zachování starých klasických mysliveckých tradic.
Antonín VAČICKÝ
Zpracování dat...