ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Licence IBEP Jak získat „zbroják“ na luk?

Myslivost 2/2018, str. 80  Marek Kožušník
Na rozdíl od běžné střelby kulovnicí a brokovnicí potřebuje lovecký lukostřelec absolvovat ještě jednu poměrně náročnou zkoušku. Jejím cílem je dokonale připravit adepty pro cestu lukostřelce. Když ji zvládnete, získáte mezinárodní licenci IBEP a můžete lukem lovit v zemích, kde je to povoleno. A my lovečtí lukostřelci věříme, že se k nim Česká republika brzy připojí.
 
 
Co všechno taková zkouška obnáší? Kdo ji může absolvovat?
 
Každý lovecký lukostřelec je hlavně myslivec. Musí tedy především úspěšně zvládnout zkoušky z myslivosti. Pokud chce lovit kulovnicí a brokovnicí, musí mít zbrojní průkaz. Jestliže chce ale lovit lukem (v zemích, kde je tento způsob povolen), lovecký lístek mu nestačí. Potřebuje ještě mezinárodní bowhunterskou licenci IBEP. A bude ji samozřejmě potřebovat i doma ve chvíli, kdy se Český republika přidá ke dvacítce evropských zemí, kde se už lukem běžně loví.
Jen pro úplnost – luk je podle Zákona o zbraních a střelivu zbraní kategorie D, ke sportovnímu střílení tedy zbrojní průkaz nepotřebujete.
 
Vlk skrytý za kmenem stromu
 
Milan Jenč z Klubu lovecké lukostřelby ČMMJ má licenci IBEP číslo 002, patří k největším matadorům mezi českými loveckými lukostřelci. Jak na průběh kurzu vzpomíná?
Nejtěžší byla střelecká část na figuríny reálné zvěře volně umístěné v terénu pod nejrůznějšími úhly, částečně skryté vegetací a terénem. Rozhodně nestojí v ideálních pozicích, jako je tomu na závodech 3D lukostřelby,“ vzpomíná Milan Jenč.
Já jako lovec jsem musel určit správné umístění zásahu, v praxi jsme proto často museli mířit mimo zónu, aby trajektorie šípu v obtížném úhlu prošla komorou. Pár terčů bylo i 'přátelských', ale vzpomínám například na vlka skrytého za kmenem stromu, který vystavil jen část vitální zóny.“
I Milan Jenč si zažil okamžiky, kdy se dostal pod tlak – při úplně prvním výstřelu na „přátelskou“ hyenu stojící naširoko špatně odhadl vzdálenost a podstřelil komoru o pár milimetrů.
Pak už jsem nesměl udělat chybu, ačkoliv mně čekaly daleko těžší výstřely,“ usmívá se Milan Jenč. Chybu totiž můžete udělat během střelby pouze jednu.
Protože se tehdy Milan Jenč zrovna připravoval na zkoušku na první lovecký lístek, spousta teoretických okruhů pro něj byla snadná. Dodnes má na tento víkend silné vzpomínky: „Bylo to v zimě, těžké podmínky, sníh. Profesionální provedení ze strany instruktora Saši Vrágy, precizně předvedená alternativa lovu z treestandu – ukázka s maximálním důrazem na bezpečnost.“
 
Co oddělí zrno od plev
 
Role IBEP je pro loveckou lukostřelbu jedinečná, důležitá a hlavně nenahraditelná,“ vysvětluje Alexandr Vrága, předseda Klubu lovecké lukostřelby ČMMJ a v tuto chvíli jediný licencovaný český instruktor kurzu IBEP.
Třídenní kurz včetně zkoušky je relativně náročný, ale pro toho, kdo to s lukem myslí vážně, je zvládnutelný. Většina zemí, kde se lukem loví, tuto licenci vyžaduje. Je logické, že pokud chci lovit lukem zvěř, musím o ní něco vědět, musím znát způsoby lovu lukem, musím znát legislativu, musím umět zvěř dohledat. Musím samozřejmě znát dokonale luk a musím umět střílet,“ dodává Alexandr Vrága.
Povinnost mít za sebou úspěšně složenou zkoušku IBEP podle něj odděluje zrno od plev – ty, co by si rádi „pouze“ vystřelili na zvěř, a ty, kteří se doopravdy chtějí lovci lukem stát. Ty první většinou tato povinnost odradí od dalších lukostřeleckých choutek
Adept musí mít praxi v lukostřelbě, teorie se na kurzu vyučuje v takovém rozsahu, aby byli adepti schopni přistoupit k teoretické zkoušce na závěr školení. Je nutno správně odpovědět alespoň na 37 otázek ze 42.
Praktickou zkoušku může absolvovat ten, kdo úspěšně složí zkoušku teoretickou. Součástí praktické části je například odhad vzdálenosti, instalace přenosných stromových posedů (treestandů), seřízení a nastřelení luku, střelba loveckými hroty nebo obeznání zvěře podle pobytových stop.
Praktická zkouška střelby lukem po absolvování praktické části kurzu v podstatě završuje celý kurz. Střílí se za reálných podmínek na šest 3D terčů, kdy je nutno alespoň pětkrát ze šesti výstřelů zasáhnout komoru. Na každý terč se střílí pouze jednou. Zkouška IBEP trvá tři dny – od pátečního večera po nedělní odpoledne.
 
Minul o jeden centimetr
 
Obecně kurzy IBEP obestírá zvláštní atmosféra,“ popisuje instruktor Alexandr Vrága.
Je to jakási potlačovaná nervozita, pocit zodpovědnosti, pocit soudržnosti s ostatními kolegy, vědomí toho, že hodnocení je nekompromisní ale korektní. Mohu uvést příklad, kdy náš kamarád, jinak vynikající střelec, zbytečně neudržel nervy na uzdě a neprošel jen kvůli tomu, že při opravné střelbě minul vitální zónu o jeden centimetr. Nicméně se k tomu postavil jako chlap a my všichni jsme před ním smekli. Žádná uraženost, žádná zhrzenost, jen vědomí, že na příště je třeba líp se připravit. Prostě při lovu lukem zmýlená neplatí.“
Přístup lektorů je přátelský, vždy se jedná o snahu adepty opravdu něco naučit a úspěšně je tak provést kurzem. Na druhou stranu se neočekává tolerance při zkouškách větší, než co limitují daná pravidla. Zejména při střeleckém testu se při nesplnění požadovaného počtu zásahů nediskutuje.
 
Drsná atmosféra lovu v divočině
 
Pavel Radda, aktivní bowhunter a člen Rady KLL ČMMJ, hodnotí svou zkoušku IBEP třemi „Pé“: „Zaprvé precizní probrání celé tématiky lovu lukem a s tím spojených informací. Pak pečlivé písemné přezkoušení dle mezinárodních pravidel IBEP. A nakonec přísné hodnocení výsledku praktické střelby na 3D cíle.“
V paměti mu utkvěla především stavba treestandu, přenosného posedu: „Jeho instalace a používání jsou vzhledem k mému věku a obratnosti velmi obtížné, nešplhám už tak dobře jako zamlada,“ usmívá se Pavel Radda. „Pro praktickou součást zkoušky, střelby na 3D terče, nám navíc opravdu přálo počasí! Vítr a sníh s deštěm vytvořily drsnou atmosféru lovu v divočině.“
 
Pocit, že patřím mezi opravdové bowhuntery
 
Garantem kvality zkoušek IBEP na evropské úrovni je EBF (European Bowhunting Federation), jmenovitě Anders Gejer ze Švédska, který je hlavním lektorem pro výuku instruktorů.
Úroveň našich a evropských adeptů musí být a je stejná. Od toho právě IBEP je,“ vysvětluje Alexandr Vrága. „Cílem je dokonale připravit adepty pro cestu lukostřelce. Pro většinu se lov lukem stává životním stylem, filozofií.“
Instruktoři musí kromě obecné celosvětové legislativy klást důraz na legislativu konkrétního státu.
Svým způsobem před adepty z naší země smekám,“ pokračuje Alexandr Vrága. „Jdou do toho i s vědomím, že lov lukem u nás zatím není uzákoněn. Na druhou stranu si uvědomují, že pak budou o krok před ostatními. Nicméně získaná licence jim umožňuje lovit jinde. Řekl bych, že IBEP spíše sbližuje a sjednocuje adepty z jednotlivých zemí, než aby dával možnost zviditelnit rozdíly. Mohu říci, že mezi úspěšnými držiteli licencí IBEP panuje jakási pospolitost. Všichni co tím prošli, ze sebe museli vydat maximum a to silně spojuje – pocit, že patřím mezi opravdové bowhuntery.“
 
Jak se školí instruktoři
 
Alexandr Vrága, v tuto chvíli jediný český instruktor IBEP, musel samozřejmě absolvovat náročné školení instruktorů. Jedním z požadavků pro možnost být vůbec do kurzu přijat je pedagogicky či trenérsky zaměřené vysokoškolské vzdělání. Samozřejmostí je mít za sebou základní kurz IBEP.
Instruktorský kurz jsem absolvoval před několika lety v Rakousku,“ vzpomíná Alexandr Vrága. „Pro mě to bylo významné hlavně v tom, že šéfem kurzu byl právě hlavní lektor EBF Anders Gejer. Tématika kurzu je plná specifických a odborných výrazů, kurz je veden v angličtině, takže náročnost kurzu byla jasně stanovena už tímto.“
Kromě rozšířených znalostí ze základního kurzu IBEP je podle Alexandra Vrágy hlavním nosným prvkem instruktorského kurzu právě pedagogika, schopnost tohle všechno učit a naučit. A to od organizace kurzu, včetně související legislativy až po provedení teoretické a praktické zkoušky.
 
Marek KOŽUŠNÍK
člen Rady Klubu lovecké lukostřelby pro osvětu a propagaci
 
 
Co potřebuji vědět ke kurzu IBEP
Absolvováním kurzu IBEP (International Bowhunter Education Program) a úspěšným složením zkoušek získává absolvent mezinárodně uznávanou loveckou lukostřeleckou licenci, která je vyžadována ve většině zemí, kde je lov lukem povolen.
 
Podmínky:
Podmínkou získání licence IBEP je členství v KLL ČMMJ.
Jednou získaná licence IBEP se již neobnovuje.
V případě legalizace lovu lukem v ČR bude podmínkou platnosti licence IBEP lovecký lístek.
 
Co potřebuji:
 • lukostřelecké vybavení (luk s minimální nátahovou silou 50 liber, šípy opatřeny terčovými hroty, sadu fixních loveckých hrotů, držák na šípy, případně toulec, nářadí k základnímu seřízení, opravě a údržbě lukostřelecké výbavy),
 • dalekohled,
 • lovecké oblečení (kurz probíhá za každého počasí),
 • psací pomůcky,
 • další lovecko-lukostřelecké vybavení dle vlastního uvážení.
 •  
Co je zakázáno:
 • použití dálkoměru při závěrečné střelecké zkoušce,
 • pořizování obrazového a zvukového záznamu v průběhu celého kurzu,
 • konzumace alkoholu a jiných omamných látek před a v průběhu praktické části kurzu,
 • nosit šípy při přemísťování mezi střeleckými stanovišti jinak než v držáku nebo toulci,
 • střílet jinak než na pokyn instruktora a mimo určený směr na daných stanovištích.
 •  
Adept je povinen:
 • po celou dobu kurzu se řídit pokyny instruktora,
 • dodržovat pravidla bezpečné manipulace s lukostřeleckým materiálem,
 • dodržovat pravidla bezpečné střelby!!!
 • dodržovat obecné bezpečnostní pravidla při pohybu v náročném terénu, při aktivitách spojených s instalací a použití lukostřeleckých posedů.
 •  
Jak probíhá vlastní zkouška
Teoretická část se skládá ze 42 otázek. Pro úspěšné ukončení je třeba správně odpovědět alespoň na 37 z nich. Po neúspěšném absolvování teoretické části nelze pokračovat v praktické části a zkouška je ukončena.
Praktická část bude provedena střelbou na 3D terče za reálných podmínek. Střílí se na 6 terčů, kdy je třeba zasáhnout minimálně 5x „smrtící zónu“. Tuto část lze jednou opakovat.
 
Co doporučujeme:
K teoretické části není třeba žádná speciální příprava.
Témata souvisejí s legislativou, historií, bezpečností, ochranou přírody, konstrukcí luků a šípů, seřízení a údržbou, umístění zásahů, znalostí zvěře a jejich zvyků, přípravou na lov a lovem samotným, pohybem v terénu a první pomocí.
Praktická část probíhá v terénu za každého počasí a reálných podmínek (vhodný lovecký oděv a doplňky dle vlastního zvážení).
Adept by měl zvládat střelbu lukem na loveckou vzdálenost (střílí se na 3D terče zvěře v životní velikosti, terče budou postaveny v různých úhlech výškových i stranových).
Dále by měl adept být schopen provádět základní seřízení luku včetně nastřelení při výměně terčového hrotu za lovecký. Součástí praktické části bude instalace přenosného posedu (treestandu) spojená se střelbou.
 
Zpracování dat...