Časopis Myslivost

Výskum vplyvu kŕmnej zmesi s dendromasou na škody spôsobované jeleňou zverou a na pokrytie jej výživových potrieb

Myslivost 1/2020, str. 14  M. Rajský, M. Vodňanský, Z. Mlynekova
Čitateľov Myslivosti sme už v minulosti informovali o návrhu a aplikácii kŕmnej zmesi zloženej z posekaných a pomiešaných objemových krmív vrátane lesnej dendromasy poskytujúcich prežúvavej zveri nevyhnutnú vlákninu, ako aj jadrových a minerálnych krmív poskytujúcich zveri energiu, dusíkaté látky - bielkoviny, minerálne látky a ďalšie živiny. Na základe publikovaných informácií sme boli požiadaní českými poľovníkmi o zorganizovanie exkurzie do modelového revíru Mestských lesov Kremnica, v ktorom sa kŕmna zmes vyrába a jelenia zver je ňou prikrmovaná. Výsledky zaujali aj Slovenskú televíziu, ktorá nakrútila o tejto problematike reportáž.
Obsah určený pro předplatitele.
Na pročtení článku se musíte zaregistrovat nebo přihlásit.
Zpracování dat...