Časopis Myslivost

Obecné zásady výcviku loveckého dravce - orel skalní

Myslivost 9/2020, str. 26  Luboš Kousal
(XVI. část) V minulém čísle jsme věnovali příspěvek výcviku raroha velkého, čímž jsme zakončili stručný průřez výcvikem dravců nízkého i vysokého letu, kteří se v současnosti v sokolnictví používají. Provedeme-li krátkou rekapitulaci, tak jsme jako představitele dravců nízkého letu měli „krále našich lesů“ jestřába lesního (Accipiter gentilis), který svou dravostí, obratností a rychlostí při lovu učaroval nejednomu sokolníku. U dravců vysokého letu jsme se věnovali dvěma nejcharakterističtějším zástupcům, a to sokolu stěhovavému (Falco peregrinus) a rarohu velkému (Falco cherrug). Samostatnou skupinu sokolnicky upotřebitelných dravců jsou ale orli. Nejčastěji cvičeným a k lovu používaným je orel skalní (Aguila chrysaetos).
Obsah určený pro předplatitele.
Na pročtení článku se musíte zaregistrovat nebo přihlásit.
Zpracování dat...