Časopis Myslivost

Myslivci pro krajinu

Myslivost 7/2021, str. 90  Petr Chlumecký
Výsadba dvou dalších krajinotvorných prvků v honitbě MS Hubert Malá Hraštice
 
V dnešní době je více než potřeba, aby se myslivecké spolky zapojily do aktivit ve prospěch krajiny a zvěře, pokusily se získat pozemky a vytvořily nové zelené prvky v krajině. Dovolím si tedy v tomto článku přinést jako inspiraci zkušenosti Mysliveckého spolku Hubert Malá Hraštice, který funguje na Dobříšsku.
Myslivecký spolek Hubert Malá Hraštice v minulosti zakoupil dva na sebe navazující pozemky o celkové výměře 0,45 ha v k.ú. Malá Hraštice v lokalitě Na Mlátkách a pozemek v lokalitě Spodní Kahunka. Pozemky se nacházejí ve velkých půdních blocích, v minulosti osévaných monokulturou zemědělských plodin.
I v nelehké době způsobené pandemickými opatřeními byl členskou základnou projednán a schválen záměr vytvoření dalších dvou nových krajinotvorných prvků podle novely nařízení Vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na vybrané myslivecké činnosti, rozšířené o podporu na zakládání nových krajinotvorných prvků. Se zakládáním remízů podle znění této novely jsme první zkušenosti získali již při výsadbě dvou remízů vysázených v roce 2019.
 
Na všechny tři pozemky byla včas vypovězena nájemní smlouva se zemědělským uživatelem k datu 31.12.2020. Vzhledem k tomu, že Pozemkový úřad tentokrát nevyhověl žádosti o zaměření pozemků v terénu, v roce 2019 přitom problém nebyl, nechali jsme pozemky zaměřit v terénu na vlastní náklady.
Protože jsme měli praxi se zakládáním krajinotvorných prvků z roku 2019, začali jsme hned začátkem roku 2021 s přípravami na oplocení pozemků za účelem ochrany vysázených sazenic. Vstup do roku 2021 jsme zahájili brigádou. Dne 3.1.2021 byly pomocí ručních motorových vrtáků o průměru 150 mm vyvrtány díry vzdálené od sebe 3 m. Do děr byly okamžitě usazovány dřevěné kůly. Celkem bylo po obvodu pozemků usazeno 250 dřevěných kůlů.
Další brigády se konaly 16.3. a 25.3., oba pozemky byly oploceny uzlovým lesnickým pletivem o výšce 160 cm (20 drátů). Na oba pozemky bylo použito 630 m pletiva. Zároveň byly zavětrovány obvodové kůly.
Dne 20. března 2021 jsme opět pomocí dvou ručních motorových vrtáků vyvrtali 1150 děr pro kontejnerované sazenice. Spon děr pro sazenice jsme zvolili 3,5x3,5 m a do takto připravených ploch již zbývalo „pouze“ zasadit 1150 objednaných sazenic.
Sazenice jsme, stejně jako v roce 2019, objednali u firmy Montano Přerov nad Labem. Z hlediska druhů sazenic byly objednány sazenice ve složení hloh, jeřáb ptačí, růže šípková, trnka obecná, ptačí zob, řešetlák počistivý, líska obecná, rybíz červený, rybíz černý, dřín obecný, morušovník bílý, pámelník bílý, temnoplodec a jabloň lesní. Všechny sazenice nám dovezli v pátek 9. dubna 2021. Vzhledem k tomu, že výsadba se uskutečnila na dvou pozemcích, byly ještě ten den sazenice rozděleny tak, aby druhové složení bylo na obou pozemcích stejné.
Finální brigáda se konala 10.4.2021. Každý člen si na brigádu donesl menší nádobu a kávovou lžičku na hydrogel, lopatku na vyhrabávání napadané ornice z předvrtané jamky a větší kyblík na nošení sazenic, popř. prázdných plastových kontejnerů od sazenic.
Sázení probíhalo stejně jako v roce 2019, tzn. předvrtanou jamku jsme zbavili většiny napadané ornice, do zbytku zeminy pak nasypali kávovou lžičku hydrogelu, který zadržuje vodu a živiny v půdě, snižuje potřebu zalévání až o 70 % a v půdě působí minimálně 5 let. Hydrogel jsme se zeminou promíchali a usadili sazenici vyndanou z plastového kontejneru. Trochu hydrogelu jsme přidávali též na vrchní část kořenového balu.
Takto usazenou sazenici jsme zasypali zeminou po vrtání tak, aby kořenový bal a hydrogel na horní části balu byly důkladně zakryty zeminou.
Poté, co bylo na větším pozemku vysázeno asi 750 sazenic, přesunuli jsme se na pozemek menší a provedli vysázení zbylého množství asi 400 sazenic.
Vím, že pro mnohé spolky je počet sazenic docela velký a možná se někteří zeptají, jak se dá takové sázení zvládnout. Vše je ale o pečlivé organizaci, naplánování a rozdělení úkolů, pak samotné sázení probíhá docela rychle. Samozřejmě je domluvit předem také dostatek lidí. A protože se sázení zúčastnili též rodinní příslušníci a vše bylo připraveno a zorganizováno, všechny sazenice se i v takto docela velkém množství podařilo vysázet během jednoho sobotního dopoledne.
Vzhledem k tomu, že jedna oplocenka se nachází 30 m od zpevněné polní cesty intenzivně využívané turisty a cyklisty, byli jsme často dotazováni, co že se to na pozemku děje. Trpělivě jsme vysvětlovali a ukazovali, z těchto důvodů jsme na oplocenku umístili také informativní banner. Kolemjdoucí cyklisté a turisté si tak mohou udělat názor o hlavním smyslu myslivosti a aktivitách myslivců pro zlepšování životního prostředí nejen pro zvěř.
 
Nyní se už těšíme, že po vzrůstu sazenic v naší honitbě vzniknou další dva nové krajinotvorné prvky, které budou určitě využívány nejen drobnou zvěří ale též zpěvným ptactvem. Vzhledem k tomu, že většina sazenic je vysoce pylodárná a nektarodárná, uvítají naše aktivity také včelaři.
 
Petr CHLUMECKÝ
myslivecký hospodář
MS Hubert Malá Hraštice
 

20210103_111415_resized.jpg

IMG_5635.JPG

IMG_5652.JPG
Zpracování dat...