Časopis Myslivost

Belgie eradikovala africký mor prasat

Myslivost 1/2021, str. 8  Miloš Ježek
Situace blízko našich hranic ale není dobrá! Dne 20. listopadu byla Belgie prohlášena za zemi prostou afrického moru prasat (AMP) a ukončila tak dva roky intenzivní snahy o jeho eradikaci v populaci divokých prasat. Je to teprve druhá země, které se to v novodobé historii na evropském kontinentu podařilo. Tou první byla Česká republika.
První případ se v Belgii objevil v září 2018, kdy byly nalezeni 3 uhynulí divočáci pozitivní na AMP. Podobně jako v České republice se i zde jednalo o tzv. bodové ohnisko, kdy za přenos viru byl odpovědný člověk. Tehdejší nejbližší nález byl více než 1000 km daleko. Zároveň také způsobil šok zejména v podnicích chovající domácí prasata, protože Belgie a sousední státy jsou největšími producenty vepřového masa. Od této chvíle, si nikdo z nich nemohl být jistý, kde se AMP objeví u nich.
Naštěstí se ohnisko vyskytlo v oblasti, kde chov prasat není tak oblíbený, a v širším pásmu kolem ohniska bylo nakonec utraceno z preventivních důvodů „jen“ 6000 domácích prasat. Trh s vepřovým na situaci okamžitě zareagoval propadem cen (z 1,36 EUR/kg na 1,09 EUR/kg).
Velkou otázkou bylo také to, jak se virus do Belgie dostal. Ve hře byly tři teorie, kdy první z nich byla známá historka o řidiči kamionu, který měl již dost své (infikované) svačiny a vyhodil ji z okna. Druhá verze se objevila po zatčení několika osob, které měly pašovat divoká prasata z východní Evropy a za účelem lovu je vypouštěly v jižní Belgii. Třetí vysvětlení bylo spojeno s výcvikovým prostorem Lagland, kdy tamní vojáci pravidelně jezdili cvičit do Pobaltských zemí, kde se AMP stále vyskytuje.
Ani jedna z verzí ale nebyla potvrzena, a tak oficiální cesta přenosu zůstává neznámá.
Po vypuknutí Belgie chvilku přešlapovala na místě, nicméně po pár týdnech se nakonec rozhodla přistoupit k podobným řešením jako Česká republika, která již byla tou dobou prohlášena za prostou AMP a její postup byl vyhodnocen jako správný.
Ve finále Belgie instalovala desítky kilometrů různých druhů oplocení (elektrické, pevné apod.), ke stanovení hranic infikované oblasti použila i oplocené dálnice a silnice, v infikované oblasti aktivně vyhledávala kadávery a stanovila zóny s různou intenzitou lovu.
Infikovaná oblast nakonec měřila 27 km severojižním směrem a 29 km západním směrem. Nákaza se přiblížila k hranici s Lucemburskem (3,3 km) i k hranici s Francií (1,1 km). Vrcholu nákaza dosáhla v březnu 2019 (více než 250 pozitivních případů) a klesala od května 2019, kdy se objevovali jen ojedinělé případy. Celkem bylo nalezeno nebo uloveno 833 divokých prasat a poslední z nich nalezeno v srpnu 2019.
Belgie tak po více než roce od posledního nálezu byla prohlášena za zemi prostou AMP a následuje případ České republiky.
 
Mnohem smutnější situace je ale u našich severních sousedů. Německo přechází do další fáze eradikace AMP na svém území, nejrizikovější oblast označuje jako tzv. bílou zónu. Na začátku prosince bylo dokončeno dvojité oplocení kolem ní a nyní může být v této oblasti zahájen lov a snaha o úplné odstranění všech divokých prasat uvnitř. Celkem takto bylo instalováno více než 120 kilometrů dvojitého plochu a v oblasti nalíčeno 120 odchytových pastí na černou zvěř.
Odstranění divočáků v bílé zóně má v současné době nejvyšší prioritu. Stát platí 30 EUR za divočáka do hmotnosti 30 kg a 50 EUR za divočáka nad tuto hranici. Lov ostatních druhů v oblasti není povinný.
V okolí bílé zóny neexistují žádné omezující nařízení při lovu divočáků. Celkový počet pozitivních případů již od září překročil 25 a na začátku prosince bylo jen za jeden den vyšetřeno více než 50 pozitivních případů.
 
V Polsku je situace stále kritická. Zodpovědné polské úřady situaci sice monitorují, ale aktivně k ní nepřistupují, a tak můžeme očekávat další šíření. Otázkou zůstává, kde všude se AMP v Polsku aktuální nachází, protože hlášení jsou velice sporadická (na rozdíl od situace v Německu).
 
Na výskyt AMP v Německu reagují i trhy s vepřovým masem. Od září pokračuje pokles produkce a exportu. Čína, i přes nedostatek vepřového masa, výrazně omezila dovoz z Evropy, a v Německu očekávají meziroční pokles exportu do Číny o 20 %, což představuje téměř 500 000 tun.
Česká republika vyhlásila zatím nárazníkovou zónu u severní hranice s Německem a Polskem, kde vyplácí zástřelné 2000 Kč za ulovený kus černé zvěře a provádí testování všech ulovených divokých prasat na AMP.
V budoucích týdnech budeme asi všichni společně sledovat situaci v Německu, nicméně i pokud by se Německu podařilo šíření zastavit, přichází obrovské riziko z Polska. Pokud nákaza v Polsku dosáhne hranic, budeme čelit úplně jiné situaci než před několika lety a bude toto nutné řešit úplně jinou cestou než ve Zlíně.
Německo, i přesto, že nákazu má na svém území, dokončuje také oplocení podél celé německo-polské hranice, ale bohužel Češi vyčkávají…
A byl bych opravdu velice nerad, aby plot za pár měsíců stavělo Německo i na hranicích s námi!
Zpracováno podle https://www.pigprogress.net/
Ing. Miloš JEŽEK, Ph.D.
 
 IMG_0852.JPG
IMG_0854.JPG

Plot na německo – polské hranici

 
image002.png
Jedna z pastí na černou zvěř
 
mapa.jpg

Výskyt divokých prasat pozitivních na AMP v Německu a na západě Polska.

Zpracování dat...