Časopis Myslivost

Puškařem v kuchyni

Myslivost 1/2021, str. 72  Martin Brožek
Na začátku je důležité uvědomit si, že instalace puškohledu a nastřelení kulovnice není žádná věda, a kromě střelby všechny úkoly zvládnete i na kuchyňském stole.
Po nákupu kulovnice a puškohledu nevyhnutelně přichází fáze jejich sestavení do funkčního celku. V ten moment lze střelce rozdělit do několika skupin.
První skupina vůbec sama neřeší zda a jak bude vše dohromady nakonec fungovat a předá všechno ke kompletaci puškaři nebo zkušenějšímu kolegovi. Druhá to „tak nějak udělá“, aniž by se moc zabývala detaily. A ta třetí se pustí sama do instalace, ale s nářadím a znalostmi, které ve výsledku zajistí kvalitní sestavu s výsledkem přinejmenším porovnatelným s prací spolehlivého puškaře. Pokud jste z jakéhokoliv důvodu uvažovali o tom, že se z prvních dvou skupin přesunete do té třetí, zvu vás k přečtení tohoto krátkého článku.

puskarina-web.jpg
 
Na začátku je důležité uvědomit si, že instalace puškohledu a nastřelení kulovnice není žádná věda, a kromě střelby všechny úkoly zvládnete i na kuchyňském stole.
Začněme tedy přípravou a potřebným vybavením. Pro instalaci budete potřebovat základní nářadí jako jsou imbusy nebo šroubovák, alkohol na odmaštění dílů, lepidlo na šrouby, usazovací a lapovací sadu a momentový šroubovák. Dále předpokládejme, že jste si z obchodu odnesli jak kulovnici a puškohled, tak montáž a kroužky.
Raději doplňuji, že právě montáž a kroužky jsou tím zásadním prvkem, který zajistí konzistentní střelecké výsledky a trvalý nástřel. Pokud bych měl doporučit, kupte si „tak drahé, jaké ještě zvládnete zaplatit“, preferujte ocel před hliníkem, žádejte osvědčené značky a když budete volit mezi variantou se dvěma a čtyřmi či více šroubky, vezměte tu s vyšším počtem.

IMG_5533.jpg

Puškohledy se vyrábí ve standardních rozměrech tubusu, tomu odpovídají rozměry kroužků. Na palcový tubus patří palcové kroužky, na 30 mm patří 30mm kroužky atp. Univerzální kroužky s plastovými vložkami po osobních špatných zkušenostech nedoporučuji. Výška kroužků je určena vzdáleností základny a osy puškohledu a závisí na vašich potřebách. Já potřebuji kroužky vysoké, protože nasazuji na puškohled předsádku nočního vidění.
 
Pokud jste tedy zakoupili správné komponenty, čeká vás první krok - vše odmastit a očistit od výrobních zbytků, konzervačních olejů a nečistot. Nejraději používám vysokoprocentní alkohol; vše postříkám, otřu a nechám oschnout. Špatně přístupná místa, vybrání, dírky a vnitřní závity ošetřím vatovými tyčinkami. Před dalšími kroky nechám zbytky alkoholu zcela odpařit.

IMG_5534.jpg
 
Po úplném oschnutí instaluji montáž na pušku. Existuje mnoho variant montáží a není možné se v článku zabývat přehledem všech. Každý poctivý výrobce a prodejce vybaví zákazníky sadou spojovacího materiálu a návodem, jak překonat úskalí konkrétního uchycení.
 
Následuje instalace kroužků puškohledu. Ta se skládá z usazení a lapování. Usazením je myšleno připevnění kroužků k montáži tak, aby byly vzájemně v ose a vytvořily téměř ideální válec, který rovnoměrně obejme puškohled. Lapování je technika, která zbaví kroužky přebytečného materiálu a tento válec ještě zdokonalí. Když správně zarovnáte a vylapujete kroužky, minimalizujete výrobní vůle. Získaný válec bude velmi přesný, kroužky nebudou bodově namáhat puškohled a zajistí mnohem těsnější kontakt. Lapováním lze také předejít zařezávání kroužků do povrchové úpravy puškohledu a poškození tubusu. Osobně doporučuji provést lapování kroužků pro jakoukoliv ráži nad 22lr.
Při připojování kroužků k montáži se řiďte pokyny výrobce. Šroubky lehce přitáhněte a vložte lapovací tyč. Poklepejte na tyč silonovým nebo gumovým kladívkem, aby se kroužky dostaly do osy, přitáhněte montáž. Vložením zarovnávacích tyčí špičkami proti sobě ověříte osu a zarovnání můžete ještě upravit.
Dorovnejte špičky zarovnávacích tyčí, utáhněte šroubky a máte montáž usazenou s velkou přesností.
Šrouby neutahujte „na krev“, ale použijte momentový šroubovák s nastavením podle pokynů výrobce. Pokud v této fázi kroužky ještě sejmete, budete muset zarovnávat znovu.

IMG_5535.jpg
 
Dalším krokem je lapování – odstranění přebytečného materiálu mimo osu již zmíněného válce. Provádí se pomocí lapovací tyče a lapovací pasty. Lapovací pasta účinkuje na všem, na co kápne. Doporučuji proto zabezpečit okolí kroužků papírovou lepicí páskou.
Uzavřete lapovací tyč do kroužků tak, aby procházela s lehkým odporem. Kroužky se nesmí pohybovat, jinak bude lapování nepřesné. Začněte krouživými pohyby smýkat vpřed a vzad až do okamžiku, kdy bude tyč klouzat hladce. Změnu určitě ucítíte. Po dokončení tohoto kroku montáž i lapovací sadu důkladně vyčistěte. Na ploše kroužků by měl být znatelný úbytek materiálu.
 
Na řadu přichází instalace puškohledu. Vše je třeba pečlivě očistit a odmastit. Nejproblematičtější částí tohoto úkolu je usazení puškohledu, tak aby byl v ideální vzdálenosti od oka a kříž byl v ose vůči kulovnici.
Na polohu puškohledu používám pomůcku: uchopím pažbu jako při střelbě a okulár oka nastavím přibližně nad první třetinu záprstní kůstky palce. Je důležité vyzkoušet si, že vám bude v této poloze puškohled vyhovovat při obou koncových přiblíženích a zohlednit z jaké pozice nejčastěji střílíte. Na vyrovnání kříže někdo používá malou vodováhu, někdo to dělá „od oka“. V každém případě je třeba si s nastavením pohrát a postupovat trpělivě. Základem je pevné usazení pušky na stole a následné ověření vyrovnání ve více polohách – vestoje, vsedě a teprve až budete spokojení, utáhnout.
Samostatnou kapitolu si zaslouží síla použitá k utahování šroubů. Jde to rukou „na pocit“, ale na to pozor. Nejčastěji lidé utahují moc, čímž poškodí šroubky nebo závity. Doporučuji zakoupit momentový šroubovák. Na běžnou práci bude stačit šroubovák v rozsahu 1 až 8 N/m, který lze pořídit za asi 900 Kč a zcela splňuje požadavky. Američtí výrobci příslušenství obvykle udávají momentovou sílu utahování v inch-pound, ale všechny převody jednotek snadno najdete on-line, na internetu.

IMG_5537.jpg

Proti uvolnění spoje je vhodné použití speciální lepidlo na šrouby. Není to ale zásadní a mnoho šroubů se bez lepidla obejde. Zohledněte ráži zbraně a způsob použití. Naopak je třeba upozornit, že jinam, než do šroubů, lepidlo nepatří, pokud to přímo nenařizuje výrobce nebo neošetřujete nějaké výrazné strojní nepřesnosti. Použití lepidla na tubus puškohledu může být důvodem pro ztrátu záruky.
 
Nyní je kulovnice sestavená a na řadě je příprava hrubého nástřelu, abychom na střelnici ušetřili střelivo. Stačí kulovnici zafixovat tak, aby byl v hlavni vidět jakýkoliv vzdálený bod. Průhledem přes hlaveň si najdeme třeba věžičku kostela nebo špičku výrazného stromu v krajině za domem. S kulovnicí nesmíme hýbat a záměrnou osnovu puškohledu nastavíme na stejné místo, kam směřuje hlaveň. Tím si ušetříme „hledání děr v papíru“. Následuje už jen vycházka na střelnici, kde nástřel vyladíme.
Kulovnice se dá nastřelit i na dvě rány, množství ran je však přímo úměrné zkušenostem střelce a chování pušky s konkrétním střelivem. Nastřelovací sérii proveďte tak, abyste měli jistotu, že získáte zřetelný soustřel. Použijte střelivo, se kterým se chystáte lovit. Různé řady střeliva s rozličnými tvary a hmotností střely mají za následek rozdílný bod zásahu, a to nejen výškový, ale i stranový.
Jelikož jsem už nahrubo „nastřelil v kuchyni“, můžu vystřelit na terč ve vzdálenosti 50 metrů. Najdu-li po výstřelu zásah v terči, vystřelím další jednu či dvě ověřovací rány, abych měl jistotu, že to „chodí“ do jednoho místa. Změřím odchylku soustřelu a provedu korekci na puškohledu.
Přesunu terč do cílové nástřelné vzdálenosti a vystřelím další jednu či dvě rány, změřím vzdálenost od středu a opět provedu korekci.
Poslední náboj až dva vystřelím pro ověření finálního nastavení. Pokud to puškohled umožňuje, komínky posléze zafixuji, či vynuluji.
Při nastřelování je opravdu důležité být v klidu a omezit střelecké chyby. Jestli vám nestačí dvě rány, abyste identifikovali soustřel, vystřelte ran více. Doporučuji však maximálně pět ran v sérii. Pokud budou zásahy po celém terči, určitě je něco špatně a nemá smysl v nástřelu pokračovat. Zkuste ověřit, zda se něco neuvolnilo nebo vyměnit střelivo. Důležitá je při střelbě správná fixace zbraně, dát si na čas a zohlednit svoje schopnosti míření a spouštění.

nastrel.png
 
Úprava odchylky zásahu na věžičkách puškohledu se může zdát na první pohled komplikovaná. Existují kalkulačky nebo hotové tabulky, kolik kliků představuje centimetr v konkrétní vzdálenosti. Pomoci mohou i specializované nástřelné terče pro konkrétní osnovu a vzdálenost. Točítka posouvají osnovou v miliradiánech MRAD nebo úhlových minutách MOA, zjednodušeně „když kliknu o 1 nahoru, posunu se v X metrech o N cm výš“. Pro rychlou referenci přidávám tabulku.

tab-web.jpg

Pokud mám tedy terč ve vzdálenosti 100 metrů, puškohled disponuje korekcí 0.1 MRAD a potřebuji přesunout bod zásahu 6 cm dolů a 2 cm doleva, pak podle tabulky kliknu 6x ve směru dolů a 2x ve směru vlevo. Doporučuji poznamenat si všechny detaily nastavení puškohledu s novým střelivem do střeleckého deníku, abyste mohli s jiným střelivem měnit nastavení puškohledu bez další návštěvy střelnice.
 
A to je vše. Základní puškařinu zvládne úplně každý, nejedná se o žádný složitý úkon. Jednoduché úkony při nastavení zbraní jsem si začal dělat sám, aplikuji je na všechny své zbraně. Zkuste to taky, zvládnete to.
 
 
Ing. Martin BROŽEK,
externí spolupracovník redakce časopisu Myslivost,
autor nekomerčního projektu JduLovit.cz
– webové aplikace pro myslivce a lovce.
 
JduLovit.cz je webový portál, kde pro Vaše uložená místa naleznete předpověď počasí včetně směru větru, vývoje tlaku, nebo pocitové teploty. Dále v aplikaci najdete předpověď sluneční a měsíční fáze, myslivecký deník, doby lovu zvěře a další užitečné funkce. JduLovit.cz je zdarma a dostupné z jakéhokoliv moderního webového prohlížeče na adrese https://jdulovit.cz.

Zpracování dat...