ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

83. ročník Memoriálu Karla Podhajského z pohledu vrchního rozhodčího

Myslivost 11/2021, str. 52  František Švec
Uspořádání 83. ročníku Memoriálu Karla Podhajského se ujal OMS Česká Lípa, který pořádal v roce 2018 MRK a letošní memoriál se konal ve stejných prostorách. Byla pro mě velká čest, že jsem byl delegován jako vrchní rozhodčí. Nesmírně si toho vážím a myslím, že je to čest pro každého rozhodčího.
Zároveň jsem si uvědomil, že je to také velká zodpovědnost. Týden před memoriálem jsem si udělal kontrolu připravenosti lesních disciplín a prohlédl prostory, kde budou disciplíny na velkém poli. Byl jsem rád, že předseda OMS Česká Lípa Petr Lípa se mi věnoval a provedli jsme kontrolu společně.
Centrum celého memoriálu bylo v Kulturním domě v Zákupech, kde byla provedena veterinární prohlídka, porada rozhodčích a večer losování startovních čísel. Na poradě rozhodčích jsme si sjednotili vyklad ZŘ tak, abychom předešli případným námitkám. Kulturní dům je v těsné blízkosti zámeckého parku, kde v sobotu probíhalo slavnostní zahájení.
Losování se zúčastnilo všech dvacet vůdců, a to deset vůdců z ČR, pět vůdců ze Slovenska, dva vůdci z Polska, a po jednom vůdci z Francie, Německa a Maďarska. Rozdělení plemen bylo následující 9x KO, 4x MOK, 3x NDO, 3x ČF a 1x DO.
Už na nástupu jeden ohař začal hlasitě pokašlávat a byl povolán veterinář, který zjistil, že pes má zápal plic, a proto byl odvolán. Po slavnostním zahájení odjelo deset soutěžících na lesní práce, které byly připraveny ve VLS divize Mimoň v areálu Skelná Huť, kde bylo i zázemí pro lesní práce. Po skončení společných disciplín, přinášení lišky přes překážku a klidu na stanovišti, se vůdci rozdělili, podle vylosovaných čísel na práce na pobarvené stopě, vlečky a drobné disciplíny.
Ostatní soutěžící se rozdělili na polní a vodní práce.
Pořadatelé měli štěstí na výběr jednotlivých pracovišť. Velké pole a Malé pole bylo v honitbě Zákupy Polesí hned za kulturním domem s ideální krytinou jak pro zvěř, tak pro ohaře. Je velmi těžké nalézt lokality, kde by byl dostatek divoké populace drobné zvěře. Pořadatelé měli připraveno kolem stovky kusů zvěře pernaté a několik králíků. Pernatá zvěř byla vždy před vypuštěním zkontrolována, aby nebyla poraněna a byl předpoklad, že bude létat. Srstnatá byla použita na přinášení teplé zvěře srstnaté.
V lokalitě, kde se provádělo velké pole, byl vždy dostatek srnčí zvěře a občas se vyskytl i zajíc. Každý ohař přišel do styku s drobnou zvěří a mohl prokázat vystavování, postupování a klidy před zvěří. Nebyl problém před každým psem střelit zvěř, aby bylo spolehlivě vyzkoušeno přinášení teplé zvěře pernaté.
Vodní práce se prováděly v MS Velký Valtínov. I tady bylo připraveno zázemí jak pro rozhodčí a soutěžící, tak i pro početnou koronu. Vodní plocha i rákos plně vyhovovala požadavkům na vrcholnou soutěž. I když byl v místě dostatek divoké populace kachen, bylo tam vypuštěno ještě několik kachen, aby každý soutěžící mohl prokázat kontakt s živou kachnou. Na MKP se zadává titul CACIT a pro zadání tohoto titulu musí by prokázaný tento kontakt. Bohužel, tento kontakt neprokázal vítěz memoriálu, a proto byl zadáván jen titul CACT. Rákos byl poměrně hustý a dostatečně hluboký, hledat v tomto terénu nabylo jednoduché, ale většina ohařů si s tím velmi dobře poradila.
Členové OMS Česká Lípa a VLS věnovali velkou pozornost přípravě všech lesních disciplín. Ohrádka byla pečlivě vypletena, příkop zpevněn a vyčištěn prostor před ohrádkou.
Barvy a vlečky byly v prostorách, kde se normálně loví. Část vedla po pasekách, okolo oplocenek, ale vše bylo vždy pečlivě označené, aby rozhodčí mohli sledovat jak vůdce, tak barvu. Horší situace byla se zvěří. Psi často scházeli z barvy po čerstvé stopě zvěře, hlavně oznamovači měli velké potíže. Svědčí o tom i to, že žádný oznamovač nedostal známku 4.
Pokud bych měl hodnotit úroveň práce ohařů, tak myslím, že byla velmi dobrá. Na každé vrcholné akci dochází k tomu, že některý pes neuspěje. Vlivů na výkon může být hned několik, někdy je to prostě jenom to, že pes nemá svůj den, někdy se projeví únava, změna počasí, jiné prostředí, nedocvičenost, a nebo také přecvičenost. Někdy se ohlásí starší zranění tak jako u ČF z Německa a pak to raději vůdce odvolá. Takových faktorů může být víc.
Rád bych vyzvedl práci některých ohařů, ale pokud mám na soutěž pohlížet s pozice vrchního rozhodčího, tak je to velmi těžké. Snažil jsem se navštívit všechna pracoviště, ale pak nemohu porovnávat výkony ohařů na jednotlivých disciplínách. Určit, kdo byl nejlepší je jen na základě posouzení rozhodčích, kteří také vybírají ohaře za nejlepší práce na poli, vodě, barvě a v lese. Nechci ani vyzdvihovat práci určitého plemene, každý rozhodčí, a to i vrchní, byl měl ohodnotit práci psa bez ohledu na plemeno.

rozhodci-MKP-1.jpg

Jsem poctěn, že jsem mohl vykonávat vrchního rozhodčího na tak významné akci, jako je MKP. Nesmírně si toho vážím, ale jsem si dobře vědom toho, že bez mravenčí práce všech, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali zajistit tento memoriál, všem, kteří nás po celou dobu doprovázeli, kteří nám zajišťovali zázemí, zajišťovali honitby, všem, kteří se vždy snažili splnit mé požadavky, se memoriál nemohl konat. Využívám této příležitosti, abych jim ze srdce poděkoval. Mé poděkování patří i mým kolegů rozhodčím, myslím, že posuzovali přísně, ale spravedlivě. Rád děkuji členům OMS Česká Lípa, personálu, který zpracovával výsledky, předsedovi OMS Petru Lípovi, který byl zároveň ředitelem soutěže. Děkuji mu za velmi dobrou spolupráci, připravenost memoriálu a za zázemí, které nám poskytl.
František ŠVEC
Vrchní rozhodčí MKP 2021
 

Zpracování dat...