ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Listopad / 2021

Evropská komise chce sestřelit asfaltové terče

Myslivost 11/2021, str. 70  Bohumil Straka
Zákazy olova, delších zásobníků a peroxidu eurobyrokratům už nestačí, zakáží i asfaltové holuby...
 
Pokud vše půjde podle představ Evropské komise, tak přibližně za rok budeme muset na střelnicích používat výhradně dražší „ekoterče“ místo klasických „asfaltových holubů“ z černouhelné smoly.
Ekodrahota dnešních dnů šokuje nejen vysokými cenami energií, ale připlatíme si i my brokoví střelci. Řečí konkrétních čísel, zatímco se cena za vypuštěný terč na levné střelnici dnes pohybuje okolo 5 Kč a levný sportovní brokový náboj dnes stojí okolo 7 Kč, tedy dohromady se nyní cena za ránu pohybuje přibližně od 12 Kč výše, tak v budoucnu už musíme počítat, že rána podraží z důvodů ekonáhražek terčů. Kde jsou ty doby, kdy rána na holuba vyšla 8 Kč, či méně.
A dalším nákladem pro brokové střelce bude zavedení náhražek olověného brokového střeliva. Veškeré kovové náhražkové broky jsou nejen lehčí, čímž trpí balistika, ale náhražky jsou i tvrdší než olověné broky. Ekofanatici mohou lhát jak chtějí, ale fyzikální zákony nelze nikterak ošálit, prostě bude docházet k většímu opotřebení zbraní, byť jsou broky v náboji umístěny v plastovém košíčku. A ve spoustě starších zbraní se nesmí ocelové broky používat vůbec, protože hrozí destrukce zbraně. Takže i svátečním střelcům se staršími brokovnicemi, kteří jsou jednou dvakrát za rok pozváni na závody místního spolku, nezbude nic jiného, než nestřílet, přezbrojit nebo si zbraň půjčit.
Zákaz olověných broků „na mokřadech“, tedy podle právního výkladu EK i kolem každé kaluže, naběhne od února 2023. Zákaz olověných broků byl protlačený a schválený Evropskou komisí již vloni, a to navzdory obrovskému úsilí, které jsme v ČR vyvinuli. Bohužel střelci a myslivci ve většině států EU potřebný tlak na zachování olověných broků nevyvinuli, a náš názor byl vloni v EU přehlasován.

terc-sestreleny.jpg
 
EK chce zakázat asfaltové holuby stejným postupem jako olovo - nařízením REACH
 
Překládám z angličtiny a cituji ze záměru chemické agentury Evropské komise ECHA: „Výbory vyjadřují znepokojení nad perzistentními a toxickými chemickými látkami v hliněných terčích. Vědecké výbory agentury ECHA vyjadřují vážné znepokojení nad žádostmi průmyslu o další používání vysokoteplotní dehtové smoly při výrobě hliněných terčů. Hliněné terče neboli asfaltoví holubi jsou rozbitné terče používané při sportovní střelbě.
Komise tato stanoviska zohlední při přípravě rozhodnutí - po konzultaci s členskými státy - zda povolení udělit, nebo zamítnout. Agentura ECHA zkoumá potřebu připravit návrh na omezení, který by řešil rizika CTPHT ve výrobcích, zejména hliněných terčích, které jsou uváděny na trh nebo dováženy do EU.“
 
Prý střelba na asfaltové holuby může způsobit rakovinu
 
Dále z tiskové zprávy ECHA cituji: „Vysokoteplotní uhelná dehtová smola (CTPHT) obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), které se v životním prostředí pomalu rozkládají, hromadí se v těle lidí a zvířat a jsou toxické (PBT/vPvB). Mohou také způsobovat rakovinu. Výbory pro hodnocení rizik (RAC) a pro socioekonomickou analýzu (SEAC) odhadly, že pokračující používání CTPHT v hliněných terčích bude každoročně znečišťovat naše životní prostředí několika stovkami tun PAU. Zdravotní rizika pro lidi existují také prostřednictvím životního prostředí, například prostřednictvím potravin. Kromě toho jsou k dispozici alternativy k používání CTPHT v hliněných terčích. Z těchto důvodů vyjádřily výbory ve svých stanoviscích zásadní obavy z používání CTPHT v hliněných terčích.“
Podrobnosti k bádání jsou zde: https://echa.europa.eu/cs/-/committees-raise-concern-over-persistent-and-toxic-chemical-in-clay-targets
 
Euromlýny - nejspolehlivější mlýny na světě, které semelou vše pomalu, ale jistě...
 
Péče o naše zdraví ze strany vševědoucí, neomylné, ale hlavně nikým nevolené a nikomu neodpovědné Evropské komise, je až dojemná. Evropská komise žádá „revizi restrikce“, přeloženo z pokrytecké „úřední bruselštiny“ pro obyčejného myslivce: pokud byrokrati píší, že mají obavy a chtějí revizi restrikce, tak ve skutečnosti se to rovná zákazu, akorát při tom budou trapně ještě hrát nějakou dobu „nezbytnou hru na demokracii“, aby zakryli demokratický deficit, s kterým se legislativa EU v poslední dekádě potýká.
Samozřejmě ani zákaz asfaltových holubů neproběhne ze dne na den. Impulz k zákazu asfaltových holubů se objevil již před rokem, a nyní se připravovaný zákaz nachází ve fázi vědeckého posouzení a dokonce roku má ECHA vyplodit návrh restrikce. Ještě proběhne fraškoidní veřejná konzultace s laickou a odbornou veřejností, pak Evropská komise zákaz odklepne a dá následně Evropskému parlamentu pouze na vědomí. Nikoliv na hlasování, jak se mylně nezasvěcení domnívají! Pak vyjde v úředním věstníku EU, že se někde, třeba na straně 333 na řádku 33, aktualizuje příloha nařízení REACH a doplňuje řádek se zákazem polyaromatických uhlovodíků v terčích. A je vymalováno, je to závazné pro všechny v celé EU okamžitě, tedy pokud není stanovena přechodná lhůta na to „aby si lidi a výrobci zvyknuli“, jako tomu bylo např. u zákazu olověných broků „na mokřadech“.
 
A co na to říkají profesionální střelci a prodejci terčů?
 
Protože jsem jen „koníčkář“, nejsem žádný špičkový sportovní střelec ani zbraňový prodejce, zeptal jsem se na praktické dopady několika zkušených profesionálů. Například Karel Pučálka, sportovní střelec a prodejce terčů uvádí, že ještě vloni stál klasický standardní asfaltový terč asi 1,80 Kč, ale díky inflaci dnes už asi 2,50 Kč s DPH. Vypuštěný terč na střelnici přijde na asi 5 Kč. Ekologický terč je o asi 10 až 15 % dražší, což se promítne v navýšení ceny na 6 až 7 Kč za vypuštěný teč na střelnici.
Ještě před rokem byl poměr prodaných terčů v ČR dvě třetiny „asfaltová klasika“ versus jedna třetina ekologických terčů na bázi kukuřičného škrobu nebo borovicové smoly. Letos už se situace překlápí a poměr prodejů je 50:50. Mezi významné značky ekologických terčů patří například španělská Corsivia, francouzský Laporte nebo ruský Lipetsk.
 
A co s tím dá dělat?
 
Byrokrati nemají co na práci, místo řešení podstatných věcí, covidu, nelegální migrace, energetické krize atd. jen neustále omezují a zdražují životy obyčejným lidem. Ačkoliv jsem zvyklý bojovat za příznivé podmínky pro myslivost do posledního dechu, uvědomuji si, že nelze vybíjet energii na příliš mnoha frontách. Účelový zákaz asfaltových holubů se mi taky nelíbí, ale řekněme si na rovinu, že klasické asfaltové holuby lze naštěstí i podle názoru odborníků plnohodnotně nahradit ekoterči, i když za vyšší cenu. Proto raději energii nyní věnujme úsilí proti chystanému plošnému zákazu brokového i kulového olověného střeliva. Olověné střely jsou totiž z fyzikálního hlediska plnohodnotně nenahraditelné na rozdíl od asfaltových terčů.
 
Být správcem střelnice, tak do roka spotřebuji zásobu asfaltové klasiky
 
Jak znám „ambiciózní“ postupy byrokratů v EK, tak si myslím, že zakáží nejen výrobu klasických asfaltových terčů, ale i prodej a použití, a možná i držení. Kdybych tedy byl správcem brokové střelnice, tak bych asi pro jistotu spotřeboval do roka „starou klasiku“, aby mi nezbyl „neekologický odpad“ na skladě, a chtě nechtě bych pak přešel na ekoterče. Bohužel, něco podobného jsem musel poradit myslivcům, když Evropská komise zakázala občanům EU držení silného peroxidu vodíku (podrobnosti v Myslivosti 4/2021), kdy musí svoji zásobu kysličníku na bělení trofejí s koncentrací nad 12 % použít či zlikvidovat do 2. února 2022, jinak to bude protiprávní, a teoreticky, v extrémním případě, v duchu nařízení EU mohou myslivce podezírat a obviňovat z terorismu s následnou možnou ztrátou spolehlivosti, tedy i zbrojního průkazu.
 
Raději prožít život svobodně...
 
Nikým nevolené Evropské komisi nevěřím a nikdy jsem neviděl a dokonce ani neslyšel, že by nějaký brokový střelec umřel na otravu olovem nebo na rakovinu z terčů. Ale i kdyby náhodou měla EK pravdu, což si nemyslím, tak raději prožiji život svobodně, než mít život třeba o pár let delší, ale neplnohodnotný a svázaný příkazy a zákazy úředníků odtržených od reality života... A co vy?
 
Ing. Bohumil STRAKA, Ph.D.
člen ČMMJ
 

Zpracování dat...