ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Na návštěvě u Ondřeje Zahradníčka

Myslivost 11/2021, str. 91  Petr Šeplavý
aneb Svatý Hubert stále inspiruje
 
V letošním roce obdržel spolu s dalšími členy HS Unhošť Uměleckou cenu Českomoravské myslivecké jednoty malíř, ilustrátor a výtvarník Ondřej Zahradníček za výtvarné zpracování a vybudování naučné stezky sv. Huberta. Stezka pomocí naučných tabulí seznamuje návštěvníky s hlavními druhy zvěře, které žijí v okolí středočeské Unhoště. Před slavnostním otevřením stezky, které se konalo dne 9. listopadu 2019, byla u kapličky sv. Huberta za doprovodu souboru Horečtí trubači sloužena mše svatá, kterou celebroval kněz P. Martin Chleborád z kladenského vikariátu. 
Protože jsme se po delší době s Ondřejem potkali na Ohradě při předávání uměleckých cen a následně i na mezinárodní myslivecké výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem, kde Ondřej vystavoval své kresby s tematikou historického lovu a já byl zvědavý na projekt, za který cenu obdržel, tak jsme si domluvili schůzku v jeho ateliéru. Přijel jsem kolem poledne a při dobrém obědě jsme si povídali o sv. Hubertovi i spolupráci s myslivci v Unhošti.

02-v-atelieru-web.jpg
 
Ondřeji, jak si se k malování sv. Huberta pro kapličku a posléze ilustrací pro naučnou stezku dostal?
 
V roce 2018 mne oslovil starosta honebního společenstva Unhošť Imrich Szabó, zda bych mohl vytvořit obraz sv. Huberta pro nově vznikající kapličku, znal totiž mé obrazy s loveckou tématikou a zvláště malby středověkého lovu. Obraz sv. Huberta pro kapličku jsem tedy namaloval a dne 3.11.2018 byla kaplička slavnostně vysvěcena. Za tento počin jsem obdržel uměleckou cenu ČMMJ. To mne povzbudilo a následně jsme spolu vymysleli, že by projekt mohl pokračovat vybudováním naučné stezky. A tak jsem v následujícím roce připravil ilustrace pro naučnou stezku, které na panely upravil grafik Milan Bednařík a na stezku instalovali členové HS Unhošť.
 
Já od tebe kresbu sv. Huberta mám. Využil jsi tento námět, nebo jsi scénu pojal jinak?
 
Téma jsem přizpůsobil jiné technice malby. Je to olejová malba na plechu. Základní schéma je ale obdobné. Zadní pohled na klečícího sv. Huberta se třemi psy, kterému se zjeví jelen se zářícím křížem mezi parohy. V historii byl tento námět mnohokrát ztvárněn a každý malíř si přidal vlastní licenci. Někdy je součástí výjevu i kůň, jindy jen sv. Hubert bez psů a někdy s celou smečkou. Ustálila se určitá symbolika tři psi a jelen desaterák. Počet tří symbolizuje Otce, Syna i Ducha svatého a desítka deset přikázání. Já se držel této symboliky a snažil jsem se o duchovní pojetí tohoto setkání. Mystické zjevení uprostřed ardenských lesů si představuji jako silného muže na lovu, před kterým se najednou zjeví jelen se zářícím křížem mezi parožím a ozve se mohutný, nadpřirozený hlas: „Huberte, proč stále lovíš a honíš zvěř? Je na čase, abys začal hledat mě, který se za tebe obětoval.“ On v bázni poklekne a tento hluboký zážitek a ztráta milované ženy při porodu jej přivede k pokání. Útrapy, které sv. Huberta potkaly, jej donutily přehodnotit svůj dosavadní bezstarostný a hýřivý život v družině franského krále Theudericha III. a sv. Hubert dal své dobré srdce, laskavost a touhu po spravedlnosti do služeb církve. Stal se knězem a posléze biskupem v Lutychu. Za jeho činy jej církev prohlásila za svatého a jeho odkaz je stále živý.
 
Máš pocit, že v dnešní době a téměř 1300 let od smrti sv. Huberta může být ještě jeho odkaz aktuální? V čem a pro koho si myslíš, že by mohl být dnes inspirací?
 
I v dnešní době procházíme často velmi těžkými údobími života. Útrapy, které potkaly sv. Huberta, mohou potkat kohokoliv i dnes. Sv. Hubert je představitel duchovní cesty života, která neměří vše jen velikostí majetku a penězi. Je také symbolem pokory a úcty k přírodě a všemu živému. Dokonce si myslím, že právě v dnešní době je zapotřebí osob, a to nejen v myslivosti, které jsou nositeli duchovních a kulturních tradic, které i v tak dlouhém čase prokázaly svoji opodstatněnost.
A také jakýkoliv spolek by měla spojovat nějaká společná vize, schopnost domluvit se a udělat něco pro druhé, třeba kapličku na hezkém místě, stezku pro návštěvníky přírody a nebo spoustu jiných projektů, které nejsou primárně vytvořeny za účelem zisku. Období pandemie nám přece jasně ukázalo, že se náš poměrně blahobytný život může lehce ze dne na den změnit. A pak se určitě lépe překonávají obtíže, když máte kolem sebe přátele, na které se můžete spolehnout. Moc bych si přál, aby mezi myslivci panovalo takové přátelství, které vyjadřuje odkaz sv. Huberta, jeho vztah k lidem, přírodě a ke zvěři.
S poděkováním za rozhovor
připravil Petr ŠEPLAVÝ

Zpracování dat...