ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Únor / 2021

V novém zákoně o zbraních jsme ochránili myslivce!

Myslivost 2/2021, str. 20  Bohumil Straka, Pavel Černý
Hotovo, schváleno, podepsáno prezidentem, a účinné od 30. 1. 2021. Oba veledůležité zákony, novela zákona o zbraních i nadstavbový zbraňový zákon byly již zveřejněny ve Sbírce zákonů jako zákon č. 13/2021 Sb., a zákon č. 14/2021 Sb..
Za cenu tun potu a krve se nám nakonec podařilo ochránit oprávněné zájmy myslivecké komunity proti paskvilní odzbrojovací směrnici EU schválené v roce 2017, proti které jsme nejen 15.3.2017 uspořádali největší mysliveckou demonstraci v historii, ale dokonce jsme iniciovali prostřednictvím našich petic historicky první žalobu ČR proti EU, které jsme měli tu čest se i osobně účastnit na místě jednání Evropského soudního dvora v Lucemburku.
Žalobu na neplatnost směrnice jsme bohužel prohráli ve zpolitizovaném procesu, ale měli jsme i plán B, takže se nám teď podařilo naše myslivecké zájmy ošetřit jinak, prostřednictvím rozumné novely zákona o zbraních.
Směrnice EU, na rozdíl od nařízení EU, totiž nejsou přímo závazné pro občany, ale jen pro státy, které je implementují ve svých zákonech pro občany. A protože jsme dlouhodobě již čtyři roky pilně jako včeličky spolupracovali v expertní legislativní skupině Ministerstva vnitra na těchto nových zákonech, nesčetněkrát je připomínkovali, a statisícovým tlakem našich petic naše zájmy podporovali, tak posuďte sami, jak se nám to podařilo.

O-priznive-zbranove-legislative-jsme-nescetnekrat-jednali-s-vrcholnymi-politiky.JPG
 
Nic nespadlo jen tak z nebe do klína, ale myslivce jsme dokázali ochránit
 
Nějaký náš odpůrce či nezasvěcený či naivní kverulant by to shrnul asi takhle: „Vždyť jsem to říkal, že se to myslivců nedotkne“.
Je pravdou, že myslivce tato implementační novela směrnice EU nakonec po velkém úsilí zasáhnula nejméně ze všech skupin, ale v žádném případě to nebylo jednoduché. Kdybychom nedělali nic, nepořádali demonstrace, nesbírali petice, nehýřili věcnými odbornými argumenty, nedělali intenzivní osvětu mezi politiky, a kdyby se nám nepodařil majstrštyk se získáním veřejného mínění a médií na naši stranu „proti odzbrojení“ po tragédii v Uherském Brodě, tak bychom dnes dopadnuli prachbídně.
V mnoha zemích totiž politici populisticky zneužili směrnic EU ještě k většímu utažení šroubů, než vyžadovala směrnice. V některých „západních státech“ EU už u sebe nesmíte legálně mít ani kapesní nožík, ani pepřový sprej (tak pozor při cestování), nemluvě o právu pořídit si palnou zbraň, na kterou téměř v žádné zemi kromě nás nemají občané právní nárok.

Historicky-nejvetsi-myslivecka-demonstrace-proti-smernici-EU-na-Vaclavaku.jpg
 
Nový zákon nám zaručuje právo na zbraň
 
Dlouhá léta velmi usilujeme o tzv. právo na zbraň. Nyní se to částečně povedlo, tato novela výslovně zaručuje právo občanů ČR na držení, vlastnění a nošení zbraně za splnění daných podmínek.
Ovšem toto ještě není to pravé ořechové, protože nyní to bylo zavedeno jen na úrovni obyčejného zákona, a každý zákon se dá změnit, buď Sněmovnou nebo nařízením z úrovně EU. Proto stále chceme uznání práva na zbraň na ústavní úrovni, které by nás ochránilo ještě lépe. Ústavní právo na zbraň už schválil v prvním a druhém čtení Senát, a ve Sněmovně se má hlasovat v blízkých týdnech.

Jedno-z-mnoha-jednani-o-zbranich-v-Senatu-2017-07-25.jpg
 
Platnost zbrojního průkazu zůstává 10 let, po pěti letech kontrola
 
Paskvilní směrnice EU požaduje platnost oprávnění držitele zbraně zkrátit na 5 let, a i původní návrh novely chtěl zkrátit platnost ZP z deseti na pět let. V našem novém zákoně se nakonec požadavek směrnice EU podařilo vyřešit vstřícněji, doba platnosti zbrojního průkazu se nemění, ale policie bude minimálně jednou za pět let prověřovat, zda držitel ZP stále splňuje podmínky pro držitele zbrojního průkazu, zejména bezúhonnost, spolehlivost, způsobilost k právním úkonům resp. zdravotní způsobilost (u ZP skupiny D).

Jedno-z-mnoha-jednani-o-zbranove-legislative-ve-snemovne-v-r-2016-DSC29217.JPG
 
Vystavení povolení zdarma a trezory na zbraně na úřadech
 
Z dalších příjemných změn stojí za uvedení, že zákon nyní nařizuje úřadům, do kterých je vstup se zbraní zakázán, aby měly k dispozici trezor na uložení zbraní.
Dále se zjednodušuje vyřizovaní různých výstav zbraní a způsob deaktivace/znehodnocení zbraní, resp. možnost předání zbraně státu k zničení.
Zajisté příjemné je i vystavení povolení A-I a B zdarma, pokud se žádost podá elektronicky.
Dále se zavádí možnost budoucího přeshraničního skrytého nošení zbraně za předpokladu obdobné úpravy v zahraničním státu (na to si ale ještě budeme muset počkat než to stát s nějakým sousedem vyjedná), a dále možnost střelby poplašnými náboji mimo střelnice, pokud neohrozí veřejný pořádek.
V zákoně se objevuje i spousta kategorizační změn, které však pro ty myslivce, kteří mají pouze lovecké zbraně, nejsou zásadní.
 
Adepty čekají od února zcela nové zkušební otázky na zbrojní průkaz
 
Na oficiálním webu Ministerstva vnitra jsou již zveřejněné nové zkušební otázky na ZP www.mvcr.cz/clanek/zkousky-odborne-zpusobilosti.aspx. Toto je důležité pro všechny adepty myslivosti, kteří ZP ještě nemají.
Nové zájemce asi nepotěší situace, když se celé měsíce připravovali a učili staré otázky, a třeba jim zkoušku odborné způsobilosti kvůli virové nákaze odložili, tak teď se budou muset učit zbrusu nové otázky.
Není to tak, jak mylně píší některá média, že zkouška na ZP je jednodušší jako řidičák. V průměru je úspěšných zhruba polovina uchazečů o ZP, někde a někdy o něco víc, někde o něco méně než polovina. Kdo má však opravdový zájem, ten určitě i tuto nepříjemnost překoná. Každopádně přejeme všem adeptům trpělivost a úspěch u zkoušky odborné způsobilosti s novými otázkami!
 
Od nynějšku je možný lov s tlumičem i noktovizorem
 
Právnickou mluvou: „V § 4 se písmeno c) zrušuje“. A co se skrývalo pod tímto ustanovením? Zakázané doplňky - zbraně kategorie A, „tlumiče hluku výstřelu a zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů“.
Zatímco noční vidění se kvůli regulaci afrického moru prasat pomalu stalo součástí standardního vybavení myslivců, které vede ke zvýšení bezpečnosti a zvýšení odpovědnosti při lovu, tak v otázce tlumičů výstřelu je myslivecká komunita rozdělena na příznivce a odpůrce.
Odpůrci tvrdí, že hrozí nárůst pytláctví, a že „toto už není myslivost“, zatímco příznivci zase říkají, že pytláctví je již samo o sobě trestným činem, takže pytláky určitě nemohla odrazovat nějaká nelegálnost tlumičů, které už dávno mají.
Dále příznivci argumentují, že s tlumiči mají dobré zkušenosti statisíce lovců v severských zemích, že tlumiče chrání sluch myslivce i jeho psa, a že střílení s tlumičem nebude tolik obtěžovat a pobuřovat veřejnost, která pak nebude nadávat, že „ti myslivci pořád jen bouchají, a nedají pokoj ani v noci ani ve svátek ani v neděli“.
Protože tlumiče byly dosud zakázaným doplňkem zbraně, tak kolem nich panuje spousta technických i právnických dohadů a nejasností. Každopádně není pravdou, že tlumič akusticky utlumí úplně ránu, a že puška je pak neslyšná jako v nějakém gangsterském filmu. Obecně u krátkých zbraní při použití speciálního podzvukového střeliva je akustický útlum větší, ale u standardních loveckých pušek při použití standardního loveckého střeliva je akustický útlum menší. Další technickou debatu však ponechám jiným odborníkům. Určitě se nyní vyrojí spousta užitečných technických článků, takže zůstanu u právní stránky věci.
 
Ještě pro upřesnění, „analogové noční vidění“, konkrétně noktovizory, patřily dosud mezi zakázané doplňky zbraní kategorie A, pouze s možnosti udělení výjimky pro účely lovu. Avšak technický vývoj tzv. digitálních nočních zaměřovačů a pasivních termovizních zaměřovačů předběhl legislativu tak rychle, že ani nikdy mezi zakázané zbraně nestihly patřit, a jejich používání z hlediska zákona o zbraních bylo, a je možné „odjakživa“, a z hlediska zákona o myslivosti bylo, a je možné používat bez přísvitu, také odjakživa. Pro myslivce se tedy jedná jen o malou změnu, protože v dnešní době levných digitálů již málokdo používá drahé noktovizory.
 
Tlumiče si nově koupíte stejným způsobem jako třeba kulobrok
 
Zaznamenal jsem v diskuzích, zvláště „pacifistů“ nesprávné informace, že tlumiče se budou prodávat „jako housky na krámě“ nebo naopak druhý extrém, že tlumiče i po rozvolnění ve zbraňovém zákoně stále zakazuje zákon o myslivosti jako nedovolený způsob lovu.
Další fámou je, že myslivci budou mít povinnost používat tlumiče jako někde ve Švédsku.
Ani jedno není pravda, stačí číst zákony. Používat tlumiče při lovu není povinné, ale čistě dobrovolná možnost. Tlumiče jsou nově zařazeny v kategorii C, tzn. stejně jako třeba brokové dvojky nebo kulobroky. Je možné je tedy zakoupit po předložení zbrojního průkazu (není nutné povolení, ani výjimka) a máte standardní povinnost tlumič ve lhůtě 10 dnů zaregistrovat u příslušného útvaru stejně jako jakoukoli jinou zbraň podléhající registraci. K tlumiči vám pak bude následně vydán samostatný průkaz zbraně.
 
Historické zbraně do roku 1890 a vzduchovky do 16 J jsou nadále volně prodejné od 18 let
 
V této oblasti se nemění v zásadě nic, a to ani u zbraní, které už nyní vlastníte, ale ani u nově prodávaných. Do budoucna po nějaké další novele by se měly vzduchovky, které jsou dnes v kategorii C (tj. s úsťovou energií nad 16 Joule) přesunout níže do kategorie C-I, ale v tomhle směru udělala novela jen jakýsi nedotažený půlkrok.
Postup při nákupu těchto zbraní je stejný jako nyní, vzduchovky do 16 J, airsofty a paintball jsou i nadále v kategorii D, tedy od 18 let „volně“, a vzduchovky nad 16 J jsou v kategorii C, tedy na zbrojní průkaz.
Mininovela sice zavedla novou hranici pro ráži 6,35 mm (do 6,35 mm včetně by se mělo jednat o kategorii D a nad 6,35 mm o kategorii C-I), ale vzhledem k tomu, že zároveň byla jednak zachována hranice pro energii (16 J) a jednak paintball (stejně jako různé rádoby obranné zbraně na principu paintballu) zůstává v kategorii D, tak se reálně nemění nic.
Podobně historické zbraně, čili se všemi hlavními díly vyrobenými do 31.12.1890 také zůstávají stejně jako dnes v kategorii D.
 
Pozor, pokud si chcete dekorativně pověsit znehodnocenou dvojku nad krbem!
 
Dosud vlastněné znehodnocené zbraně implementační novela naštěstí nepostihuje. V novele je obsažená změna, která se dotýká zbraní, které budou od 30.1.2021 znehodnocovány podle evropského nařízení z roku 2015 – tyto nově znehodnocené zbraně budou spadat do kategorie C-I. Rozhodující bude tedy vyznačení roku znehodnocení na zbrani, resp. datum na certifikátu znehodnocené zbraně.
Při případném nákupu je nutné rozlišit dvě situace. Buďto si budete kupovat dříve znehodnocenou zbraň od prodejce v ČR, a pak se bude i nyní jednat o zbraň kategorie D, a není nutné řešit další ohlašování nákupu apod., nebo si budete chtít koupit zbraň znehodnocenou po 30.1.2021 – tady se bude nově jednat o zbraň kategorie C-I, a bude nutné nákup takové znehodnocené zbraně ve lhůtě 10 pracovních dnů ohlásit příslušnému útvaru policie na formuláři, který stanoví nařízení vlády (to nyní prochází mezirezortním připomínkováním). Na rozdíl od zbraní na zbrojní průkaz ale nebude nutné se zbraní na příslušný útvar policie dojít, a bude stačit ohlášení poštou nebo datovou schránkou.
 
Před dalším zpřísňováním ochrání zájemce dodatkový „výjimací“ zákon
 
Kromě hlavní novely zákona o zbraních (zákon č. 13/2021 Sb.) jsme stáli u zrodu myšlenky na druhý tzv. nadstavbový zbraňový zákon (č. 14/2021 Sb.). Podle tohoto nového „výjimacího“ zákona se za stanovenou zálohu státu budou považovat účastníci systému střelecké přípravy, tzn. absolventi státem akreditovaných kurzů.
Podoba kurzů bude upravena v prováděcím předpise – konkrétně půjde o nařízení vlády, které bylo už v létě 2021 prezentováno v Parlamentu. Podle neformálních informací by mělo být nařízení rozesláno do oficiálního připomínkování během následujících dnů. Tady ale evidentně dojde k jistému zpoždění, protože organizace, které budou kurzy organizovat, budou muset ještě následně získat příslušnou akreditaci od Ministerstva vnitra. Akreditace bude udělována ve správním řízení, a to také nějakou dobu trvá. První akreditované kurzy by se tedy mohly konat snad na jaře. Tohle je kromě jiného i příležitost k akreditaci i pro ČMMJ.
 
Dobrovolníci zapojení v branně-bezpečnostní rezervě budou mít nárok na výjimky
 
Nyní to vypadá, že účast v záloze státu by zájemcům do budoucna měla garantovat výjimky (např. nadlimitní zásobníky atd.). Bude to výhoda, pokud by se za pár let v Bruselu rozhodli, že pro sportovní účely (nebo dokonce vůbec podle směrnice) výjimku dostat už možné nebude.
Je třeba se na to podívat tak, že nakonec se podařilo prosadit i novelu zákona o zbraních v takové podobě, že nyní (to je velmi důležité, budoucnost nevypadá nijak růžově!) není nutné se „schovat“ pod nadstavbový zákon. Ale jednak někdy v blízké budoucnosti už může být zase všechno jinak, a jednak účast ve stanovené záloze státu by snad měla přinášet i nějaké další výdobytky. Tady však ještě velmi záleží na konkrétní podobě prováděcího nařízení Vlády, které se nyní připravuje.
 
Šance na dotaci na střelivo včetně olověného
 
Pokud se jedná o materiální výhody plynoucí z nadstavbového zákona, tak některé jsou zřejmé už nyní – jako například podstatně větší jistota držení zbraní do budoucna nebo absolvování akreditovaného kurzu, u kterého by si měl být člověk jistý, že má určitou garantovanou kvalitu.
Při projednávání zákona v Poslanecké sněmovně byl ale upraven § 7 nadstavbového zákona, který účastníkům tohoto „systému střelecké přípravy“ umožňuje poskytovat i další už velmi konkrétní podporu, jako například dotaci střeliva, zpřístupňování státních střelnic apod. Tady bude velmi záležet na tom, jak vše konkrétně uchopí nařízení Vlády, které se nyní připravuje a které by mělo konkrétní podobu podpory účastníků systému střelecké přípravy definovat.
A v neposlední řadě je určitá šance, že by nadstavbový zákon mohl v budoucnu pomoci ochránit tuzemské držitele i před kompletním zákazem olova ve střelivu. Ale to je vše otázka budoucnosti.
Dále například střelivo s řízenou deformací bude možné nosit už přímo podle novelizovaného zákona o zbraních. Držitel zbrojního průkazu skupiny E bude moci nosit střelivo se střelou s řízenou deformací na základě výjimky pro střelivo kategorie A-I (což právě bude řízená deformace u střeliva pro krátké kulové zbraně), která bude vydávána za stejných podmínek jako výjimka pro zbraně kategorie A-I, resp. pro nadlimitní zásobníky.
 
Hlavní je si uvědomit, že teď bychom neměli „systém střelecké přípravy“ zajít na úbytě – za pár let bychom mohli najednou zjistit, že ho potřebujeme, aby od nás odstínil nějaké nové protizbraňové nápady, ale přitom tu pro nezájem střelecké veřejnosti nic kloudného nevzniklo.
 
Šance stát se školitelem - odborným instruktorem
 
Požadavky na odborné instruktory, kteří budou moci v rámci akreditovaných kurzů podle dodatkového zákona školit, bude ještě upřesňovat nařízení Vlády. Podle nadstavbového zákona by to měli být v zásadě lidé, kteří budou moci „nějak“ prokázat, že mají pro takovou činnost dostatečnou způsobilost, a to ať už na základě vzdělání, praxe nebo i různých vyšších kurzů apod. Hlavní ale je, že odborný instruktor nebude školit posluchače v kurzu sám o sobě, vždy bude muset školit v rámci akreditovaného subjektu, kterým bude držitel zbrojní licence.
 
DSC29235-zastupci-myslivcu-jdou-na-schuzku-s-ministrem-vnitra.jpgDalší novinky pro myslivce, co mají sportovní, vojenské a krátké zbraně
 
Většina myslivců má nejen ZP skupiny C pro lov, ale např. dlouhé sportovní nebo vojenské zbraně pro sportovní činnost nebo krátké zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku. Proto mohou být zajímavé a důležité i další informace a novinky:
- co když už vlastním a jak nakoupit nové „nadlimitní“ zásobníky (pro pistoli nad 20, pro dlouhé zbraně nad 10 ran),
- jaké formuláře jsou potřeba na výjimky,
- jak je to s tzv. grandfathering a výjimkou na nově zakázané zbraně kategorie A-I,
- co když mám nebo si chci nově koupit samonabíjecí pušku na bázi např. SA58/AK47,
- co když mám nebo si budu pak chtít koupit expanzními zbraň - plynovku,
- co když už mám nebo si budu chtít koupit novou flobertku.
Odpovědi na výše uvedené otázky a mnoho jiného se dočtete z nejspolehlivějšího zdroje ověřeného legislativci Ministerstva vnitra na webu LIGA LIBE zde: www.ligalibe.cz/2021/01/06/novy-zbranovy-zakon
Originál obou zbraňových zákonů ve Sbírce zákonů je ke stažení zde:
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39054
 
Do nového roku 2021 přejeme všem nejen pevné zdraví a mnoho loveckých úspěchů, ale i pro nás příznivou legislativu, za kterou maximálně bojujeme, jak jen můžeme!
 
Dr. Ing. Bohumil STRAKA,
člen ČMMJ
Mgr. Pavel ČERNÝ, pplk. v.v.,
prezident LIGA LIBE

Zpracování dat...