ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Problém nejen generační…

Myslivost 5/2023, str. 8  Zdeněk Hlaváč
Začínám si připadat jako hromosvod. Na stole se mi kupí dopisy, psané ještě na papíře a poctivým perem, rovněž tak je oblažována moje elektronická doména, tj. e-mail a telefon. Podstata je jedna a táž – jak a kterak dál v české myslivosti…
Nevím, zda dotčené kruhy zaznamenaly poměrně závažnou změnu společenského systému. S tímto faktem je nutné se prostě smířit. Otázkou zůstává, zda jsme s vaničkou nevylili i dítě – rozuměj, pojem MYSLIVOST se vyskytuje pouze v okruhu našich lesů a hájů, všude jinde se jedná o pouhý lov , žel, někdy prováděný bez sebemenších skurpulí. Což takhle přestat obviňovat myslivce z jakéhosi příklonu ke „starým strukturám“ a začít budovat něco nového na základech toho starého?
            Dalším problémem je jistá komercionalizace. Je nezveřejněnou pravdou, že v dnešní době lze všechno koupit. Včetně mysliveckého kursu ,zbrojního průkazu a lovu. Proč bych se honil po brigádách (byť mysliveckých), když si příslušné benefity mohu koupit? Nevím, zda ještě vychází, ale před časem jsem si zakoupil několik čísel časopisu LOVEC. Na jeho stránkách bylo přímo vybízeno k prodeji loveckých licencí, dejme tomu na benzinových pumpách. Nebylo zde hovořeno o myslivosti ale o LOVU, tzn. nějakém vpravdě hobby, za něž je příslušná osoba ochotna zaplatit.
            Velká většina nářků je též věnována současnému myšlenkovému stavu současné generace. V mnohém mi to připomíná souboj mé generace s generací našich otců, jenže, a teď nevím, zda to bylo dobře či špatně, dokázali jsme zatnout zuby a naše tatíky pomalu a jistě přesvědčovat o nových pravdách. Bez PC a všemocného internetu. A právě ona jistá závislost na moderních technologiích je mnohým „zpátečním“ trnem v oku. Vážení přátelé, díky moderním technologiím lze lépe a rychleji komunikovat s různými stranami. Odpadá tak spousta onoho „papírování“, jež bývalo a je strašákem mysliveckých funkcionářů. Na druhé straně nutno dodat, že nikdo a nikdy „nevygůgluje“, že ta „moje“ liška (či srnec) vyjde přesně v 19.46 hod. na těch a těch souřadnicích. To se prostě musí vypozorovat. To se musí prostě vychodit aneb jak pravíval můj povedený tatínek „z gauče ještě nikdo nic neulovil“. Tudíž – mělo by dojít k jakémusi smíru a pochopení jeden druhého. Velká většina těch dříve narozených se též pozastavuje na chování mladých myslivců při společných honech. Ano, i já jsem měl možnost setkat se s mladým myslivcem, pro něhož přímo španělskou vesnicí byl průběh kruhového honu. Budiž. Co se mi však „eklovalo“ byla jakási neúcta ke zvěři, zvěř byla považována přímo za protivníka, jehož je nutné prostě zničit. Výrazy jako „černé svině“ či „zaječí plechové huby“volně poletovaly vzduchem mezi účastníky společného lovu a mnozí z toho byli opravdu „stife“. Slušnost ale mizí především z mezilidských vztahů a zde by bylo asi nutné začnout…
            Dalším problémem, který trápí současné myslivce, je chování současných lesníků. Vážení přátelé, situace se opět dramaticky změnila, tytam jsou doby, kdy hajní či fořti byli páteří mnoha mysliveckých sdružení (tak se dříve nazývaly myslivecké spolky). Primárním úkolem lesníků je – pěstování lesa. Současnou generaci lze tudíž přirovnat k mnoha zemědělským podnikatelům. Jakákoliv zvířata prostě zmíněným kulturám škodí. Na druhou stranu také chápejme ten fakt, že v některých případech opravdu došlo k přemnožení spárkaté zvěře a bude nutno přijmout opravdu nepopulární opatření. Velkým otazníkem je pak touha po vyhubení zajíce polního, neboť ten, ač je přímo ohrožen vyhubením, prostě škodí všude. O vztahu lesnictví a myslivosti by se jistě dalo napsat několik pojednání, ale i zde lze pozorovat určitý posun, určitý vývoj.
            Velkým tématem k prodiskutování bývá chování různých zbohatlíků či osob, oplývajících jistými finančními prostředky. Tyto osoby ( říkám osoby, ač se mnohdy ony prohlašují za myslivce) vlastní obvykle špičkové zbraně, jejichž cena se udává se statisících, jejich oblečení bývá „vytuněné“, v Africe již odstřelily minimálně „velkou pětku“ (velká pětka=lev,levhart,buvol,nosorožec,slon). A nyní se jaksi soustřeďují na českou myslivost. Nezbude asi nic jiného než se s danou situací smířit, vždyť peníze jsou vždy až na prvním místě.
            Ruku na srdce – byl jsem a jsem dotazován ohledně mé spolupráce s televizním kanálem Fishing a Hunting. Tak tedy, především se jedná převážně o maďarský kanál, svoje působení jsem si doslova a do písmene vynutil a to zasíláním oprav různých nesmyslů (jelení srna, divoká svině, zadní větev paroží, volání srny apod.). Praxe je taková, že producent zašle příslušný materiál (film) dabingovému studiu v Praze, jež zajistí český překlad a nadabování do češtiny. Zde v podstatě záleží na schopnostech překladatele (jeho překlad je posléze „myslivecky“ korigován). Pominu-li počáteční problémy s domluvou (prostě konstatováním, že takto to opravdu nejde), dosavadní spolupráce byla „jakž-takž“. Nevím, jaká je situace nyní, ale vzhledem k tomu, že již delší dobu nedorazil žádný požadavek na korekturu odhaduji, že tematicky došlo k jistému vyčerpání. Nasvědčovaly tomu i poslední díly, jež se zabývaly poměrně složitou optikou zaměřovacích dalekohledů či mnohdy těžko využitelnými poznatky z balistiky. Znovu podotýkám, že s autory se neznám a v Maďarsku jsem coby myslivec opravdu nebyl. Co maďarským myslivcům (nevím, zda jsou takoví všichni) zazlívám je jistá „chlubivost“ mysliveckými tradicemi (ty v žádném případě nepocházejí z Maďarska) a dále pak jisté lpění na termínu „Horní Uhry“ (rozuměj Slovensko).
            Domnívám se, že nás čekají opravdu mnohdy zásadní a mnohdy zcela logické změny. Pokud nám bude přáno, měli bychom za českou myslivost zabojovat. Ona si to prostě zaslouží.
 
Zdeněk Hlaváč

Zpracování dat...