ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Prosinec / 2023

Návrh novely ZOM nejen z pohledu europoslance

Myslivost 12/2023, str. 26  Lubomír Hajný
Rozhovor o návrhu novely zákona o myslivosti s europoslancem Tomášem Zdechovským
 
received_650426720614627.jpegMinisterstvo zemědělství vedené Markem Výborným v posledních dnech vypustilo do světa návrh úprav zákona o myslivosti. Co na předložený návrh říkáte?
Měl jsem možnost se s návrhem seznámit a naprosto chápu výtky myslivců, které míří například ke zmenšení minimální výměry honiteb. Dvě dekády se mluví o novele zákona o myslivosti a spousta ministrů si na něm takříkajíc vylámala zuby. Marka velmi dobře znám, je to pracovitý ministr, který věci rád dotahuje. I přesto si jako myslivec myslím, že některé úpravy jsou spíše na škodu.
 
Panuje shoda napříč koalicí s navrhovanými změnami, nebo předpokládáte ještě další jednání a úpravy finální podoby zákona?
Návrh zákona naplňuje Programové prohlášení Vlády, nakolik je na ale něm shoda, to netuším. Nejsem členem Vlády, ale pokud zaznívají kritické hlasy ze strany myslivců, měly by se vzít v potaz. Ti přece jen dobře ví, co funguje a co dává smysl.
 
V návrhu zákona je několik úprav, které jsou pro myslivce nepřijatelné. Nejvýraznější nesouhlas je asi se zmenšení minimální výměry honiteb z 500 ha na 250 ha. Jak se stavíte k tomuto návrhu?
S touto úpravou popravdě nesouhlasím. Rozdrobení honiteb z mého pohledu přinese řadu problémů. Vzniklo by tak přes 1500 nových honiteb, které bude zprvu velmi těžké provozovat či koordinovat. Obávám se administrativního chaosu a také nevyhnutelných sporů, a tím pádem i zhoršení stavu na těchto územích.
 
Takže nejste pro snížení minimální výměry honiteb? Například Slovensko má minimální výměru honitby 1000 ha pro drobnou zvěř, honitby s převažující spárkatou zvěří mají limit dvoj a trojnásobný...
Jak jsem uvedl výše, s tímto krokem nesouhlasím. Vidím spíše problémy, které to přinese, než pozitiva. Navíc naštvat skoro 100 tisíc myslivců není krok, který něco pozitivního může přinést celé Vládě. Myslivci jsou přece většinou voliči z venkova mimo velká města, mimochodem právě asi i voliči strany, jíž jsem členem, a pro ně je myslivost a možnost výkonu práva myslivosti mnohem citlivější otázkou než pro městské voliče.
 
Další předkládanou úpravou je možnost udělení povolenky k lovu všem, kteří vlastní v honitbě souvislý celek 30 ha. Jak vidíte tento návrh?
Považuji jej také za problematický. Obávám se toho, že to přinese pouze zlou krev a spoustu sporů. Pokud vím, tak je to dokonce navrhováno tak, že za každých 30 ha je nárok na jednu povolenku, že se mohou spojit v tomto pozemky více vlastníků, kteří dostanou společnou povolenku, a co vidím jako problematické je i to, že vlastník může povolenku předat dál. Je tam prostě několik nedořešených bodů. Bavil jsem se s několika myslivci, mají z toho velké obavy, jak to v praxi bude fungovat, či spíše nefungovat.
 
Myslivci tvrdí, že navrhovanými úpravami, pokud by se schválili v nezměněné podobě, dojde k rozklížení spolkového života na venkově. Souhlasíte s tímto tvrzením?
Myslím, že by se mělo jít cestou kompromisu, který by vyřešil nejproblematičtější body, jako je snížení výměry či nárokové povolenky. Ministerstvo by mělo přihlédnout k názoru myslivců, kteří se o honitby starají, a snažit se jejich připomínky zapracovat do novely. Myslivci život na vesnici výrazně pozitivně ovlivňují a ovlivňovali. Bez lidové myslivosti nebude společenský život na vesnici existovat tak jak ho známe. Navíc by novela přinesla i to, že by právě ti myslivci, kteří léta vykonávají myslivost srdcem, přišli o honitby, s myslivostí by skončili a vlastně by neměl kdo myslivost vykonávat.
 
Které změny zákona o myslivosti jsou nutné a podporoval byste je?
Osobně oceňuji snahu více myslivost digitalizovat, je to součást vývoje v celé společnosti. Využití mobilní aplikace, do které se nahrají fotky ulovené zvěře, může v mnoha ohledech pomoci s přehledností. I když vím, že pro starší myslivce to může být obtížné, ale většina z nich se to rychle naučí, protože to je rozhodně věc ve prospěch myslivosti. Nesmí se ale zapomenout, že je třeba brát v potaz, že v mnoha místech v našich honitbách není mobilní signál, stejně tak nikde není povinnost, aby měl myslivec mobilní telefon s fotoaparátem a všemi potřebnými funkcemi.
 
Myslivost není jen o lovu, jak si mnohdy představuje široká veřejnost. V čem Vy spatřujete přínos myslivců pro společnost a přírodu?
Láska a péče o přírodu. Příroda je nám vším, bez ní bychom nemohli existovat. Je to pochopitelně i závazek se o ni hezky a dobře starat, není to nic jednoduchého. Obyčejný člověk za tím nevidí tu dřinu, kterou myslivci musí dělat, aby vše fungovalo. Snaží se udržet rovnováhu v přírodě, což není jednoduché, protože podmínky se neustále mění. Jejich práce a přínosu pro společnost si proto nesmírně vážím.
 
Pokud se nepletu, máte myslivecké zkoušky. Co Vás na myslivosti nejvíce zajímá, případně čemu se rád věnujete?
Ano, mám. Baví mě vše kolem myslivosti, a přestože na ni kvůli povinnostem v Evropském parlamentu nemám tolik času, věřím, že se k ní snad jednou naplno vrátím. Starat se o část území a hospodařit na něm, by mě velmi bavilo. Uvidíme, co přinese čas. 
 
Jako držitel zbrojního průkazu, jak se stavíte k navrhovaným změnám týkající se omezení olověného střeliva u mokřadů?
Je tam opět řada sporných bodů, které právem brnkají na nervy myslivců. Především mapa vodních toků a ploch vznikla pozdě a v mnoha místech není skutečná. Nevím, jestli už vznikla nová, ale začátkem září ještě nová úprava nebyla. Stejně tak panuje chaos v tom kdo a jak může myslivce kontrolovat, sankcionovat, jaké kdo má kompetence, vlastně ani není doposud jasný výklad některých pojmů a paragrafů z nařízení. Zákaz používání olověných broků považují za největší hloupost z dílny EU. 
 

Zpracování dat...