ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Srpen / 2023

Meopta v nových rukách

Myslivost 8/2023, str. 58  Martin Helebrant
Meopta Přerov je předním českým výrobcem optických přístrojů všeho druhu, zejména sportovní a lovecké optiky. Vznikla v roce 1933, kdy Doc. Alois Mazurek, optik a profesor na přerovské průmyslové škole, přesvědčil místního stavebního podnikatele Ing. Aloise Beneše, aby investoval do založení nové firmy.
Zpočátku se firma pojmenovaná Optikotechna zabývala výrobou optických elementů, čoček, lup a kondenzorů a měla pouhých 7 zaměstnanců.
Doc. Mazurek ale vyvinul první originální československý zvětšovací objektiv Benar, čímž určil další směřování firmy, která záhy nabízela zvětšovací přístroje, později pak binokulární dalekohledy.
První výrazný zlom nastal již v roce 1935, kdy Meopta přešla do rukou Zbrojovky Brno a začala dodávat optické přístroje pro čsl. armádu. Podpora ze strany Zbrojovky umožnila vybudovat v roce 1936 nové výrobní prostory na okraji Přerova a firma se stala spolu s pražskou firmou Srb a Štys nejvýznamnějším výrobcem optických přístrojů pro čsl. armádu.
V roce 1939 ale firmu převzala pod svou kuratelu německá branná moc a civilní výroba probíhala jen okrajově. Produkce zahrnuje vojenské dalekohledy (binokuláry, zaměřovací přístroje, dálkoměry a periskopy).
V roce 1945 je Optikotechna znárodněna a stává se prakticky jedinou optickou výrobní firmou v Československu. V nové organizaci průmyslu byly pod obor jemná mechanika a optika postupně zařazeny všechny ostatní drobné výrobny s podobným sortimentem – Srb a Štýs, Suchánek Brno, Goetz Bratislava a další. Firma je pojmenována Meopta (MEchanická a OPTická výroba) a nové černobílé logo tvořené dvěma překrývajícími se čočkami se vydává na úspěšnou dráhu.
Výroba se soustředila na zvětšovací přístroje, fototechniku, promítací přístroje pro kina i amatéry, amatérské snímací kamery a další výrobky.
Meopta excelovala na světové výstavě v Bruselu v roce 1958 se svými fotoaparáty Flexaret a Mikroma, kinoprojektor Meopton 3 získal dokonce zlatou medaili Grand Prix. V roce 1967 na světové výstavě v Montrealu svůj úspěch zopakovala.
Počínaje rokem 1971 výrazně narůstá podíl produkce tzv. speciálního, tedy vojenského materiálu jak pro Československou lidovou armádu, tak pro další armády Varšavské smlouvy. Podíl zbrojní výroby záhy vystoupil až ke třem čtvrtinám obratu.
V druhé polovině 80. let podíl zbrojních zakázek začal klesat a firma rozšiřuje civilní výrobu, kromě jiných i o lovecké zaměřovací dalekohledy.
Revoluce v roce 1989 znamenala, že odbyt vojenských přístrojů prakticky ze dne na den klesl na nulu. Firma se restrukturalizovala, začala se štěpit na jednotlivé dceřiné společnosti, které si začaly hledat nová odbytiště.
V roce 1992 přišla kuponová privatizace. V jejím rámci koupilo Meoptu asi 11 600 drobných akcionářů. O Meoptu se také začal zajímat Čechoameričan rodem z Jablonce, Paul Rausnitz (*9. 3. 1928; + 11. 11. 2018).
Jakkoliv se vedení firmy snažilo, restrukturalizace a hledání nových trhů nebylo jednoduché a společnosti reálně hrozil úpadek. Panu Rausnitzovi se podařilo intervencemi u české vlády dosáhnout částečného oddlužení, čili anulace dluhů vyplývajících z vojenské výroby. Poté, kdy  uhradil 100 mil Kč dluhů v oblasti sociálního a zdravotního pojištění, vykoupil všechny akcie od zbývajících akcionářů a v roce 2002 se stal majitelem firmy. Všechny dceřiné společnosti se opět spojily v jednu firmu.
V roce 2005 firma změnila Meopta svoji právní formu na společnost s ručením omezeným a svou vlastní malou firmu v USA připojil pan Rausnitz k Meoptě pod stejným jménem. Měl jasnou vizi a pevnou vůli. Pod jeho vedením Meopta výrazně rozšířila svoje vývojové kapacity a zlepšila svoje výrobní možnosti. A také rozšířila portfolio. Kromě loveckých a sportovních optických přístrojů se začala zabývat i průmyslovou a medicínskou optikou. Postupně se stala špičkovým výrobcem, který například svými zaměřovacími dalekohledy řady R1 a R2 dokázal konkurovat absolutní světové špičce. V letech 2007 až 2014 postupně Meopta dodávala do AČR kombinovaný denní/noční přístroj CDND-1 pro řidiče vozidla Pandur. V roce 2013 měla 2200 zaměstnanců. Již od roku 2000 začala Meopta také spolupracovat se švédským obranným průmyslem, pro který začala dodávat komponenty do letounů JAS 39 Grippen C/D a spolupráce se švédským obranným průmyslem pokračuje dodnes, například dodávkami zaměřovačů pro zbraňové systémy Saab Carl Gustav M4.
Paul Rausnitz dokázal socialistický podnik na hranici přežití přetvořit na moderní, skutečně kvalitní technologickou základnu, rostoucí a s velkým potenciálem. V té době se do vedení firmy začal zapojovat i Gerald Rausnitz, syn Paulova bratra Waltra, nakonec se stal jejím generálním ředitelem. Když v roce 2018 Paul Rausnitz zemřel, stal se Gerald Rausnitz majoritním vlastníkem Meopty.
Gerald Rausnitz je jiná osoba, než byl Paul. Paul se svým paličatým vizionářstvím dokázal Meoptu zachránit a vytáhnout vzhůru, včetně toho, že obnovil dodávky zaměřovacích přístrojů pro Armádu ČR. Ale ten úspěch nebyl dokonalý. Meopta negenerovala dostatečný zisk, aby byl možný další rozvoj a vzestup. V té době měla kolem 2400 zaměstnanců a jako na celou společnost, i na Meoptu dolehla covidová epidemie.  
Gerald byl založením finančník. Nečekal a začal měnit směřování firmy více směrem k průmyslovým aplikacím s vyšší přidanou hodnotou. Firma zpomalila vývoj a výrobu nových přístrojů z kategorie sportovní optiky, nově představované přístroje Optika 5 a Optika 6 jsou již vyráběny v Asii. Do firmy přivedl novou manažerku, Alenu Moore, která firmu vede od roku 2020.
Firma se začala mnohem víc soustřeďovat na průmyslové aplikace a omezila koncové zákazníky. Výrazně posílila jako dodavatel optických komponent pro výrobu čipů a také jako dodavatel pro medicínské přístroje, zejména pro dentální odvětví, kde dodává např. soustavy pro skenery chrupu. Významný podíl má také na digitálních promítačkách pro kinosály. Současně zeštíhlila na asi 1500 zaměstnanců.
V rozhovoru pro týdeník Ekonom v polovině roku 2022 řekla A. Moore: „Hlavní problém spočíval v tom, že tu bylo jen málo vývojových kapacit. … V takovém prostředí je reakce na změny v požadavcích zákazníků problematická. Firma prostě působila ztuhle. Úplně jsme otočili strategii, změnili jsme vedení, které se dříve zaměřovalo zejména na sportovní optiku. To je sice hezká věc, ale není příliš profitabilní. … Začali jsme posilovat vlastní vývoj a vylepšili řízení firmy, abychom dokázali rychle reagovat, pokud se něco děje. … Z výrobního podniku, který se pyšní takřka devadesátiletou historií, jsme udělali technologický startup.“ V témže rozhovoru říká, že do roku 2025 by Meopta chtěla mít 1000 lidí ve vývoji. Produkce sportovní a lovecké optiky tvoří v této době kolem 10 % produkce Meopty, ale A. Moore v rozhovoru potvrzuje, že Meopta se jí nechce zbavit.
Výsledek razantní změny směřování se znovu zúročil 17. 5. 2023, v předvečer 90. výročí své existence Meopta skvělým způsobem zúročila svoji dlouhodobou spolupráci se švédským obranným průmyslem. Armáda ČR si vybrala pro budoucnost obrněná vozidla BAE Saab Hägglunds CV90. Jejich součástí jsou univerzální zaměřovače UTAAS (Universal Tank and Anti Aircraft Fire Control System) a globálním dodavatelem těchto systémů se stane právě Meopta. Bude dodávat zaměřovače jako pro Armádu ČR, tak pro CV90 pro Slovenskou armádu a další uživatele těchto úspěšných vozidel.
Dne 18. 5. 2023 Meopta oslavila 90. výročí své existence jako finančně zdravá firma, která má nakročeno správným směrem. Přesto pro další rozvoj potřebovala zjevně další prostředky. Již od roku 2021 se proslýchalo, že Gerald Rausnitz hledá pro firmu strategického investora, který by umožnil další rozsáhlý rozvoj.
Dne 31. 5. 2023 se přesunul většinový vlastnický podíl v Meoptě z rukou rodiny Rausnitzových do rukou amerického privátního investičního fondu Carlyle Group se sídlem ve Washingtonu. Podle informací Hospodářských novin se jedná o transakci za necelých 700 mil. eur (zhruba 16 mld. Kč), jedná se o letošní největší investiční transakci v Česku. Carlyle Group je zaměřená kromě jiných aktivit i na optický průmysl, v Česku fondu již patří startup Phrase (dříve Memsource) a majoritní podíl v brněnském výrobci elektronových mikroskopů Tescan Orsay. Transakce podléhá schválení regulačními orgány a její uzavření se očekává v roce 2023.
 
Zdá se tedy, že se po třiceti letech uzavírá éra aktivního působení Rausnitzů z Meoptě. Dominantní byli dva. Paul Rausnitz, který svojí pevnou vůlí dokázal vrátit Meoptu na optickou mapu nejenom Evropy, ale i světa. Byl to muž s vizí, za kterou si dokázal neochvějně jít. Meopta pod jeho vedením začala důstojným způsobem konkurovat renomovaným výrobcům lovecké a sportovní optiky a nejenom jim. Pod jeho vedením znovu získala schopnost vyrábět špičkové optické komponenty i celé přístroje a stala se stabilní, prosperující firmou. Za to mu byla udělena v roce 2013 prezidentem republiky Medaile za zásluhy o stát v oblasti hospodářské, která doplnila dlouhou řadu vojenských a společenských ocenění, která během svého bohatého a mnohdy dobrodružného života získal. Po smrti Paula převzal vedení Gerald.
Gerald v sobě má, snad ještě víc, než měl jeho strýc Paul, amerického podnikatelského ducha. Ačkoliv mu mnozí vyčítali utlumení rozvoje lovecké a sportovní optiky, dokázal najít pro Meoptu nový, ziskový směr vývoje a předejít tak hrozící krizi. Změnit po devadesáti letech směřování kolosu, jakým Meopta bezesporu je, vyžaduje značnou odvahu.
I on za svoje zásluhy získal různá ocenění, mimo jiné medaili ministra průmyslu za zásluhy o optický průmysl a byl vyhlášen podnikatelem roku 2022 v Olomouckém kraji.
Pokud zde padlo slovo odvaha – ta nepochybně byla potřeba i k předání části vlastnictví Meopty strategickému investorovi. Zejména pokud se tak stalo za situace, kdy investor může plynule povznést firmu k novým úspěchům. Paul zasel a Gerald sklidil, oba Rausnitzové se nesmazatelně a v dobrém zapsali do historie Meopty.
 
Co bude dál? Carlyle Group prohlašuje: „Ve společnosti Meopta jsme identifikovali atraktivní příležitost investovat do vysoce kvalitního a diferencovaného podniku. Kromě jedinečného vertikálně integrovaného výrobního procesu nabízí společnost prvotřídní odborné znalosti v oblasti vývoje, výroby, montáže a testování optických komponentů a systémů a má dobré předpoklady těžit ze silných sekulárních trendů a rostoucí poptávky po svých specializovaných produktech napříč různorodými koncovými trhy.“
Rodina Rausnitzových si ponechala v Meoptě minoritní podíl a Gerald Rausnitz k budoucnosti říká: „Jsem nesmírně hrdý na to, čeho jsme ve společnosti Meopta dosáhli, a rád bych poděkoval každému členu našeho týmu, který se na jejím úspěchu podílel. Díky tvrdé práci všech se společnost Meopta stala lídrem v oblasti optických, opto-mechanických a opto-elektronických řešení. Protože jsem tuto firmu budoval se svým zesnulým strýcem Paulem Rausnitzem a později se svým synem Davidem, je pro mě a mou rodinu odkaz společnosti Meopta nesmírně důležitý a jsem přesvědčen, že jsme našli správné partnery pro její dlouhodobý růst a úspěch. Podnik čeká ve spolupráci s Carlyle vzrušující budoucnost.“
Na přímý dotaz na budoucnost lovecké a sportovní optiky v Meoptě jsem od Carlyle Group odpověď nedostal a kuloárové řeči jsou příliš nejednotné, než aby se z nich dalo něco usuzovat. Budoucnost lovecké a sportovní optiky v Přerově tedy zůstává zatím nejasná.
Martin HELEBRANT
 
 
alois-benes.jpg
Alois Beneš, stavební podnikatel, který se chopil příležitosti. Zakladatel Optikotechny Přerov.


MazurekMl.jpg
Doc. Alois Mazurek, optik, člověk s vizí, za kterou šel, dokud se nestala realitou. Zakladatel Optikotechny Přerov.


Zvetsovaci-pristroj-1950.jpg
Zvětšovací přístroje pro výrobu klasických černobílých fotografií z Meopty po válce používali amatéři i profesionálové. Pokud jej najedete třeba v komoře po prarodičích, pravděpodobně fungují bez problému dodnes.

Flexaret-povalecny.jpg
Dvojoké zrcadlovky Flexaret začala vyrábět již v roce 1939 a postupně je zdokonalovala až do konce výroby v roce 1970. Na snímku je krátce poválečná verze. S podobnou projeli slavní čeští cestovatelé Hanzelka a Zikmund celý svět.e.

Meopta-7-x-50-1966.jpg
Šedesátá léta – mezi myslivci byly nejpopulárnější binokuláry 7x50 a Meopta mezi jejich dodavateli nemohla chybět.


paul-rausnitz.jpg
Paul Rausnitz, rodák z Jablonce, čechoameričan s vizí, který pochopil potenciál Meopty a měl dost síly na to, aby tuto vizi uskutečnil. Pod jeho vedením se Meopta dočkala nového rozmachu.

Artemis 1990.jpg … Zaměřovací dalekohledy Artemis kolem roku 1990. Základ řady tvořily zaměřovače s pevným zvětšením.

meopta-po-roce-2000.jpg
Po roce 2000 se dalekohledy Meopta převlékly do dnes používané zelené barvy.


Gerald-a-david-rausnitz.jpg
Gerald a David Rausnitzovi. Gerald Rausnitz po smrti svého strýce Paula získal majoritní podíl na Meoptě a přesměroval ji na výrobu průmyslové optiky. 31. 5. 2023 do předali kontrolní vlastnický podíl v Meoptě Carlyle Group.
 

Zpracování dat...