ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Září / 2023

53. NÁRODNÍ FINÁLE SOUTĚŽE ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ – kategorie „A“

Myslivost 9/2023, str. 122  Ladislav Pařil
Stejně jako v předchozích letech proběhlo i o letošních prázdninách národní finále soutěže „Zlatá srnčí trofej“. Letošní ročník hostila Jizbice pod Blaníkem, nacházející se v kraji blanických rytířů v okrese Benešov. Areál rekreačního střediska je situován uprostřed lesů a skládá se z budovy, ve které jsme se stravovali, a dřevěných chatek, v nichž jsme byli ubytovaní.
Od 22. července do 5. srpna se konalo soustředění kategorie „A“ (děti do 5. třídy ZŠ). Letos se zúčastnilo 47 mladých soutěžících z celé republiky – 14 dívek a 33 chlapců.
Po příjezdu se děti ubytovaly a byly rozděleny do pěti oddílů. Prvním jejich úkolem bylo při seznamovací vycházce po okolí se svými vedoucími vymyslet název oddílu na téma „Česká myslivost“. V příštích dnech jsme se tedy na Jizbicku mohli potkat s oddílem Bažantů, Lopat, Bažantů na smetaně, Kulových střel a Fousků.

Blanik-2.jpg

Hned v neděli ráno při vyplňování písemných testů nastala chvíle první prověrky znalostí našich mladých myslivečků. V testech se odpovídalo na otázky zakroužkováním správné odpovědi ze tří možností, přičemž vždy pouze jedna odpověď byla správná. Dále děti měly popsat obrázek muflona mysliveckou mluvou a správně pojmenovat označené části jeleního shozu. V této první části soutěže jednotlivců bylo možné získat celkem 100 bodů.
Na nedělní večer jsme společně připravili uvítací táborák, při kterém nám o okolní přírodě, myslivosti i oboře Sellier&Bellot vyprávěli naši první hosté – manželé Vaníčkovi i předseda OMS Benešov Ing. Jan Slabý. K táboráku patří také opékání špekáčků.

Benesovske-horny-1-1.jpg

V průběhu prvního týdne probíhala intenzivní příprava na druhou část prověrky znalostí dětí. Učily se v oddílech při každodenních vycházkách po okolí, i při přednáškách zkušených vedoucích na téma kynologie, střelectví, lovectví a zoologie. Aby výuka nebyla příliš jednotvárná a jen z úst vedoucích, pozvali jsme i hosty.

kynologove-1.jpg

Hned v úterý odpoledne jsme přivítali zástupce kynologů z blízkého okolí i se svými čtyřnohými pomocníky. Ukázku pro nás zajistila Hana Hejná. Daniel Donda se zhostil průvodního slova i představení plemen psů a pomůcek používaných v lovecké kynologii. Hosté nám se psy předvedli některé disciplíny jako vypracování vlečky s pernatou i srstnatou zvěří, vystavování a také přinášení pernaté zvěře z hluboké vody. Měli jsme možnost vidět 21 loveckých psů různých plemen.
V úterý večer jsme u uloveného kusu daňčí zvěře účastníkům finále předvedli vzdání pocty ulovené zvěři, předání úlomku úspěšnému lovci i ošetření úlovku.
Výuka v průběhu týdne byla proložena mezioddílovými sportovními turnaji v kopané a vybíjené. V průběhu vycházek po okolí probíhala i soutěž v odlévání stop zvěře, přičemž vítěznému oddílu se povedlo odlít stopy dokonce jedenácti druhů zvěře zde se vyskytující.

Sasa-Vraga.jpg

Na čtvrteční dopoledne jsme měli naplánovanou sokolnickou ukázku, kterou sponzorsky zajistila firma BestHunting CZ, spol. s r.o. manželů Jiřího a Jitky Fišara. Sovy, zástupce krkavcovitých i dravce výborně představil a předvedl včetně letových ukázek sokolník Alexandr Vrága.
K tradičním bodům programu patří táboření v přírodě s přenocováním mimo rekreační středisko. V průběhu táboření každý oddíl vařil na ohništi svůj vlastní kotlíkový guláš a vzorky z nich poté hodnotila vícečlenná nezávislá komise. Výsledky se započítaly do celotáborové mezioddílové soutěže. Guláš se vydařil všem oddílům, ale přespání tentokráte jedné skupině překazil prudký déšť, a tak došlo na rychlý přesun do chatek na základně.

Kunesovi-1.jpg

V pátek jsme přivítali MVDr. Luboše Kuneše s manželkou, kteří nás poučili o péči o psa z veterinárního pohledu a představili nám pomůcky i s názornou ukázkou na svých loveckých pomocnících. Dětem se moc líbilo, když si samy a s nadšením vyzkoušely načtení evidenčního čipu psa.
Víkend byl poslední šancí přípravy před poznávací stezkou. Děti nabývaly poslední informace a hlavně se velice intenzivně věnovaly poznávání rostlin, které byly vystavené s popisky v prostorách jídelny.

Vaclav-Svoboda.jpg

Nedělní odpoledne jsme si zpříjemnili návštěvou skvělého vábiče Václava Svobody, který nám předvedl spoustu vábniček a hlasů zvěře. Děti byly z umění pana Svobody jako u vytržení a bedlivě našemu hostu naslouchaly až do večeře.
V pondělí již nastal čas prověření znalostí dětí ve druhé části soutěže jednotlivců. Tou byla „poznávačka“, při níž mladí soutěžící absolvovali asi 4 km dlouhou trasu přírodou, na které poznávali psy, stopy, rostliny, myslivecké vybavení, čelisti, shozy, lebky, trofeje i myslivecká zařízení. Zde bylo možné získat maximálně 323 bodů. Po návratu posledního soutěžícího z poznávací stezky jsme si řekli znění správných a úplných odpovědí, aby děti věděly, v čem chybovaly, a poučily se do budoucna. Tím byla uzavřena soutěžní část jednotlivců a dále nás čekala jen další mezioddílová klání.

Jan-Slosar.jpg

Podvečer nám Jan Šlosar zpříjemnil představením jezevce a lišky chovaných v zajetí. Některé děti tuto zvěř viděly na vlastní oči poprvé a jistě to pro ně bylo zážitkem. Také nám byli představeni zástupci jím držených dravců a výr velký.
Na úterý byl připraven celodenní výlet do obory v Žehušicích, jíž nás provedl oborník Petr Stárek. Poutavě nám povídal o chované jelení a daňčí zvěři, oboře a její historii i současnosti a také o zde provozovaném bažantnictví. Zážitkem pro každého bylo vidět bílé jeleny.
Při cestě zpět jsme se zastavili ve Vodním domě v Hulicích, který se nachází u vodní nádrže Švihov na Želivce. Zde jsme si prohlédli expozici na téma význam vody pro přírodu a člověka, zúčastnili se krmení raků s výkladem a také si užili místní atrakce spojené samozřejmě s vodou. Do tábořiště jsme se vrátili příjemně unaveni a plni zážitků až na večeři.

Zehusice-1.jpg

Ve středu odpoledne jsme měli naplánovaný další výlet, tentokráte odpolední. Dopravili jsme se na úpatí bájné hory Blaník do Louňovic pod Blaníkem. Odtud jsme vystoupali na vrchol k rozhledně, ze které jsme se kochali výhledem na okolí.
Naše další kroky směřovaly k Domu přírody u Kondrace, kde jsme si prohlédli expozici věnovanou přírodním, geologickým a kulturně historickým zajímavostem Podblanicka.
Po krátkém občerstvení jsme zamířili do Vlašimi, abychom si prohlédli a podpořili místní Parazoo, které slouží jako záchranná stanice handicapovaných živočichů z naší přírody.
Večer jsme se všichni sešli opět u táboráku, u něhož došlo na kytaru, zpěv i špekáčky.
Ve čtvrtek proběhla tradiční Hurá olympiáda. To je soutěž mezi oddíly v netradičních a mnohdy legračních sportovních disciplínách. Kromě oddílů složených z dětí se klání zúčastnil pro pobavení všech i oddíl vedoucích.
Ve čtvrtek nastal čas na další z tradičních soutěží, patřících již léta ke Zlaté srnčí trofeji. Odpoledne proběhla „Cesta za pokladem“, při které děti absolvují v oddílech trasu v okolí a navštěvují jednotlivá stanoviště, na kterých plní úkoly. V cíli na každého čeká poklad v podobě sladkostí. Když děti usnuly, připravili jsme pro ně stezku odvahy, kterou poté statečně absolvovaly.
Další soutěží je „Bavíme se sami“. Při té děti předvádí, co si připravily v průběhu soustředění pro pobavení vedoucích. Disciplínami v této soutěži jsou výtvarné dílo, básnička či písnička, pokřik a scénka. Vše se týká zážitků z průběhu soustředění a samozřejmě myslivosti a přírody.
V pátek odpoledne již nadešel čas slavnostního vyhlášení výsledků soutěže jednotlivců, které proběhlo za účasti předsedy ČMMJ Ing. Jiřího Janoty a zástupců ČMMJ, OMS Benešov, města Vlašim, manželů Vaníčkových a několika hostů z řad bývalých účastníků. Vítěze k přebírání cen, diplomů a pohárů doprovázely slavnostní lovecké fanfáry v podání trubačky Lucie Jurášové. Každý z účastníků si odnesl nějakou památku na letošní ročník.
Slavnostním vyhlášením jednotlivců ještě náš nabitý program nekončil a na děti čekala ještě jedna soutěž – střelba na laserové střelnici na letící terč. Tuto soutěž pro děti zajistil Ing. Martin Fojt. V jednotlivcích byl nejúspěšnějším střelcem Vít Zděnek.
Po večeři následovalo vyhlášení celotáborové soutěže oddílů, z které si každý člen vítězného týmu Lopat odnesl mimo jiné tradičně zavírací nůž. Odměněni za snahu byli však i ostatní.
Večer - a vlastně i celé letošní soustředění - jsme uzavřeli rozlučkovou diskotékou, na které se všichni dobře bavili, a tak došlo i na posunutí večerky. Ráno nás čekala již jen poslední společná snídaně, rozloučení a odjezd do našich domovů. Odjeli jsme však plni dojmů, nových vědomostí a zážitků z nádherně strávených čtrnácti dní uprostřed přírody v nádherné krajině a ve společnosti kamarádů se stejným koníčkem.

RZD_9932.jpg

V úplném závěru bych chtěl poděkovat všem, kteří se na uskutečnění ročníku 2023 podíleli. Velké díky patří ČMMJ, OMS Benešov, městu Vlašim, městysu Čechtice a samozřejmě manželům Vaníčkovým, kteří se velkou měrou podíleli na zajištění letošního ročníku.
Obrovské diky patří i sponzorům: Lesy ČR s.p., Ministerstvo zemědělství, Regionální potravina, Sellier&Bellot, a. s., BestHunting CZ, spol. s r.o., HUBERTOVA, s.r.o., ARTURE Art & Nature, s.r.o., Rembrandt, s.r.o., Swarovski optik, OMS Benešov, Město Vlašim, Středočeský kraj, PEFC Česká republika, BONAVITA, spol. s r.o., Fakulta lesnická a dřevařská ČZU, Čokoládovna Troubelice, s.r.o., Bushman, s.r.o., PINKO, a.s., Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., SLŠ Písek.
Dále bych chtěl poděkovat provozovateli rekreačního střediska Karlu Kopeckému a veškerému personálu, který se o nás v průběhu soustředění příkladně staral, členům MS Stráž Loket za možnost čekaných s dětmi a za krásné nezapomenutelné zážitky při nich.

vedouci.jpg

V neposlední řadě děkuji vynikajícímu kolektivu vedoucích a praktikantů, který letos pracoval ve složení Barbora Kloudová, Vojtěch Kuneš, Ing. Ivana Henzlová, Filip Klvaňa, Jiří Jiroušek, Lucie Jurášová, Martin Záviška, Anna Nekoušová, Adam Sova, Ondřej Kopecký, Aneta Krajíčková, zdravotnici Jarmile Poljakové a samozřejmě také zástupkyni hlavního vedoucího Mgr. Blance Pátkové.
Úplným závěrem bych rád popřál soutěži Zlatá srnčí trofej co nejvíce dobrého do dalších let, a těm, kteří se jakkoliv podílí na práci s mysliveckou mládeží, přeji mnoho zdaru a vytrvalosti v další práci.
Myslivosti a soutěži Zlatá srnčí trofej zdar!
Ladislav PAŘIL,
hlavní vedoucí NF ZST „A“           

                                                                                                                                                                                                                                                   
 RZD_9940.jpgtabulka.jpg
 

Zpracování dat...