ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Září / 2023

Pár otázek výrobci nábojů

Myslivost 9/2023, str. 18  Roman Hýna, Jiří Kasina
V souvislosti s omezením používání olověných broků jsme položili za čtenáře Myslivosti několik otázek našemu tradičnímu a největšímu výrobci střeliva, resp. zástupcům vlašimské firmy Sellier & Bellot. Odpovědi zpracoval Roman Hýna, vedoucí tuzemského prodeje munice
 
Jak aktuálně vidíte z pohledu velkého výrobce reálnou alternativu olověného střeliva?
 
Řešení náhrady olověných broků jiným materiálem není nijak jednoduchou záležitostí. Reálnou alternativou olověných broků jsou broky ocelové. V průběhu let bylo testováno mnoho materiálů, které měly oproti olovu výhodu v úplné či snížené toxicitě. Dnes se můžete setkat především s náboji s broky železnými (nebo jinak broky ocelovými). Alternativní náhrady olova (bismut, zinek, cín, měď, wolfram nebo slisovaná směs wolframu a plastového prášku) mají svoje výhody i nevýhody z pohledu například mechanických vlastností, náročnosti výroby broků, ale především ceny. Právě cena byla, a i v budoucnu bude rozhodujícím faktorem pro skutečnost, že nejvíce užívané jsou dnes ve světě broky ocelové. Řešení náhrady olověných broků jiným materiálem není nijak jednoduchou záležitostí, a přitom v zásadě přichází v úvahu jenom několik materiálů, které byly zkoušeny.
 
Diskutuje se i vhodnost brokových zbraní pro nové druhy hromadných střel…
 
Na trhu jsou dvě skupiny nábojů. Jedny jsou takzvané běžné nebo také nízkotlaké, které jsou určeny pro všechny brokové zbraně dané ráže, které úspěšně prošly kusovým ověřením a jsou označeny platnou zkušební značkou.
Pro ráži 12x70 jsou to broky do velikosti 3,30 mm bez ohledu na zahrdlení,
pro ráži 16x70 do průměru broku 3,05 mm bez ohledu na zahrdlení a pro ráži 20x70 také do průměru broku 3,05 mm bez ohledu na zahrdlení.
Dále nabízíme střelivo „haute performance“, tedy vysokovýkonné. Toto střelivo je určeno jen pro zbraně, které prošly speciální vyšší tlakovou zkoušku a jsou označené zkušební značkou pro tuto zkoušku. Do této kategorie náleží střelivo s větším průměrem broků než 3,30 mm pro ráži 12x70 a větším než 3,05 mm pro ráži 16x70 a 20x70. Dále jsou to náboje s délkou větší než 70 mm, a to jsou 20x76 nebo 12x76.
 
A jaké zahrdlení se dá u brokovnic použít?
 
Náboje nízkotlaké 12x70 s broky do 3,30 mm, 20x70 a 16x70 s broky do 3,05 mm můžete používat ve zbrani s jakýmkoli, tedy i s plným zahrdlením. Zbraně, které mají značku pro vyšší tlakovou zkoušku, můžete použít jakékoliv zahrdlení pro ráži 12 do průměru broku 4,0 mm a pro ráži 20 do průměru broku 3,30 mm. Při použití broků o větším průměru, musí být zahrdlení maximálně 0,5 nebo menší.
 
Mnozí myslivci ale mají obavu, že neolověné střelivo ničí zbraň…
 
Při správném použití nemusí mít myslivci obavu, že dojde k poškození zbraně. Název ocelové broky se vžil z anglických slov „Steel Shot“. Ve skutečnosti se jedná o měkké železo. Pro náboje s ocelovými broky se používají rozdílné chrániče s vysokou odolností proti prodření, než pro náboje s olověnými broky. C.I.P. předepisuje výrobcům kontrolovat tuto odolnost střelbou při teplotách od minus 20 oC do plus 50 oC. Aby chránič vyhověl, musí být vyroben z vysokotlakého polyetylénu nebo musí mít ve svém složení podstatný podíl tohoto polymeru.
Rovněž nelze použít jako hromadnou brokovou střelu jakékoliv ocelové kuličky. Musí se jednat o relativně měkký materiál, předepsaná tvrdost na povrchu je maximálně 110 HV1 a v jádře 100 HV1.
 
Je nějaký zásadní rozdíl ve výkonu proti nábojům s olověnými broky
 
Ocelové broky jsou z materiálu, který má nižší měrnou hmotnost (hustotu) než olovo, a to znamená, že ztrácejí výrazně rychlost, energii, a tím se snižuje i účinný dostřel. Neolověné ocelové broky mají zhruba o 30 % nižší průraznost, tím pádem i ranivost. Přibližně o jednu třetinu se nám tedy zkracuje vzdálenost, na kterou bude zaručen účinný lov.
 
A co cenový rozdíl?
 
Cenový rozdíl je zanedbatelný. Náboje s ocelovými broky jsou na podobné cenové úrovni, jako náboje s olověnými broky. Zinkové náboje jsou v porovnání s náboji olověnými na jiné cenové úrovni. Proto ani nepředpokládáme jejich masivní užívání.
 
Takže neplánujete rozšíření sortimentu?
 
V současné době nabízíme brokové náboje s neolověnými broky ocelové a zinkové. Ve fázi testování máme bizmutové broky. Ale opět hraje prim vysoká cenová hladina bizmutu, tudíž přemýšlíme spíše o mixu ocelových a bizmutových broků.
 
Rozdíl ale zcela určitě je v bezpečnosti střelby…
 
Lov a střelba s neolověnými broky má samozřejmě svoje specifika. Při střelbě s ocelovými broky je zvýšená pravděpodobnost odrazům od terénu a vodních ploch, než je tomu u podstatně měkčích olověných broků. Varování v tomto smyslu je součástí každého spotřebitelského obalu střeliva.
 
Prosím tedy stručně na závěr – jaké velikosti broků doporučujete k lovu jednotlivých druhů zvěře z vašeho sortimentu?
 
Při lovu kachen bude většina myslivců používat maximální možnou velikost broku, která je pro danou ráži doporučena, aby nemuseli provádět korekci zahrdlení, pakliže to tedy jejich zbraň umožňuje. Při lovu husí nabízíme alternativu vyššího průměru broků až do velikosti 5,08 mm.
 
připravil Jiří Kasina
 
 
 

Zpracování dat...