ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Leden / 2024

V Rudolfinu se slavilo

Petr Šeplavý, Petr Sadílek
První adventní neděli se před polednem začali scházet příznivci cechu sv. Huberta a lovecké hudby před Rudolfinem. Sníh zasypal celou republiku, a tak návštěvníky vítala zasněžená Praha třpytící se ve slunci. Bílá peřina přikryla podzimně smutné parky a náměstí, z nichž jako ozdoby na vánočním stromku svítily žlutozlaté listy ještě neopadaných stromů. Pohled, který se návštěvníkům Prahy spěchajícím na tradiční koncert České myslivecké Vánoce naskytl od roku 2010 poprvé.
 
Účinkující se v Rudolfinu sešli ještě pod příkrovem tmy. Vzhledem k rekonstrukci zázemí Rudolfina, byly přístupy k šatnám a na pódium jinudy, než trubači znali z předchozích let. To se týkalo i návozu materiálu, výzdoby, ozvučení atd. Vše se nakonec stihlo připravit a nazkoušet, a tak úderem jedenácté hodiny dopolední rozezněly tóny lesnic naplněný sál Dvořákovy síně.
První část koncertu byla věnovaná jubilantům. Na koncert, který byl spojen s oslavou 100 let založení Polského mysliveckého svazu, časopisu Myslivost a Českomoravské myslivecké jednoty, přijelo 180 trubačů z celé vlasti. V úvodu prošli zástupci oslavenců s prapory. Maciej Strawa, předseda mysliveckých trubačů v Polsku, Jiří Kasina za redakci časopisu Myslivost a Petr Sadílek, člen rady Klubu trubačů ČMMJ, nesl prapor naší myslivecké organizace.

Na-Empore-a-podiu-vystoupilo-180-trubacu-kopie.jpg

Pro každého oslavence byl připraven speciální blok hudby, kterého se ujala pokaždé jiná skupina trubačů. Na závěr bloku předneslo Lovecké trio Praha s hosty koncertní skladbu.
Polskému mysliveckému svazu hráli trubači na Empoře výběr ze suity Kouzlo chrámu od Petra Vacka a lovecké trio předneslo Judu Makabejského od George Friedricha Händela. Posluchače v sále pozdravil Maciej Strawa a popřál všem členům ČMMJ co nejvíce radosti spojené s ušlechtilou a krásnou zálibou v myslivosti.

vystoupeni-souboru-Mladych-trubacu-CMMJ.jpg

Gratulace pro časopis Myslivost se ujal soubor mladých trubačů ČMMJ pod vedením Petra Dudy a Martina Karbana, čítající na 60 trubačů. Hráli pocty Dykovi a Selementovi od Petra Vacka a Cansonettu k oslavě sv. Václava od Jana Karase, který společně s mladými nadějemi lovecké hudby vystoupil. Lovecké trio přispělo ke gratulaci Ódou na radost od Ludwiga van Beethovena. Ing. Miloš Fischer, jednatel Myslivost, s.r.o., v přímluvě vzpomenul na dva významné zakladatele jednotné myslivecké organizace. Ústředního jednatele ČSMJ Josefa Žalmana (1927-1942) a prvního šéfredaktora časopisu Stráž myslivosti prof. Jaroslava Svobodu (1923-1948).

Velky-Es-soubor-CMMJ.jpg

Českomoravské myslivecké jednotě hrál Velký Es soubor ČMMJ. S nápadem utvořit Es soubor, tedy dát dohromady trubače hrající na lovecké rohy v ladění Es, přišel tehdejší předseda KT ČMMJ Petr Votava. Vedení souboru se ujali pánové Petr Duda a Petr Vacek. Tento soubor je přístupný všem trubačům KT, nemá stálý počet členů a umožňuje trubačům Klubu realizovat se ve hře na obtížný nástroj, který v dávné minulosti býval běžným. Soubor se z národní soutěže probojoval na ME trubačů do Suhlu, kde o pouhé tři body zůstal na čtvrtém místě před branami finále. Vystoupení na hlavním pódiu v Rudolfinu bylo premiérové.
Nástrojům odpovídaly zvolené skladby z repertoáru staré lovecké hudby. Tereziánská od Leopolda Koželuha, Fanfára č. 1. od Jiřího Ignáce Linka, Te Deum od Petra Vacka a Hymna ČMMJ od Josefa Selementa.
Při hymně ČMMJ publikum povstalo a někteří se přidali ke zpěvu. „Ať kvete, ať kvete naše překrásná příroda. Ať kvete, ať kvete česká myslivost. Svatý Huberte patrone náš, buď nám nakloněn, stůj při nás. Ať kvete, ať kvete česká myslivost.“
Lovecké trio Praha přidalo skladbu Bedřicha Smetany z Českých luhů a hájů. Předseda ČMMJ Ing. Jiří Janota připomenul důležité akce roku oslav stého výročí ČMMJ, poděkoval všem myslivcům a partnerům, kteří k oslavám přispěli, především hlavnímu partnerovi státnímu podniku Lesy České republiky. Také popřál myslivcům a jejich rodinám klidné Vánoce a hodně zdraví a štěstí v nadcházejícím roce. Osobně pak poděkoval a předal kytici dosavadním organizátorům koncertu České myslivecké Vánoce Petru Šeplavému, Petru Vackovi a Petru Dudovi, kteří se po 14 letech rozhodli z projektu odstoupit. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že nový tým ve složení Hana Sedláčková, Petr Sadílek, Kristýna Zirhut a Matěj Vacek ve spolupráci s šéfredaktorem časopisu Myslivost Jiřím Kasinou a jednatelem Milošem Fischerem budou v koncertech pro myslivce pokračovat.

predseda-Jiri-Janota-predal-kytici-koncicim-organizatorum-koncertu.jpg
 
Po přestávce následovala vánoční část koncertu s koledami. Vánoce spojujeme s dárky, tak i letos byl pro posluchače v sále jeden drobný dárek připravený. Klára Neumann v kostýmu kominíčka rozdala speciální knoflíky pro štěstí s nápisem České myslivecké Vánoce 2010 – 2023 a čtyřlístkem. Mnozí se pak dovtípili, že obdobné knoflíky obdrželi od kominíčka při gratulaci i zástupci organizací na pódiu.
Skladba Stvoření od Josepha Haydna upravená Petrem Vackem pro lesní rohy byla zajímavým vstupem do světa vážné hudby, včetně slovního doprovodu Martina Karbana.
Snad nejvíce, podle reakcí publika, zaujala vánoční píseň Tichá noc v podání Alžběty Dudové, která zpívala a hrála na kytaru s doprovodem Kateřiny Vackové na kontrabas. Andělský hlas a interpretace si podmanila všechny posluchače.
Koncert se blížil ke konci. Jiří Kasina představil a poděkoval účinkujícím, organizátorům a partnerům koncertu - společnosti Sellier & Bellot, a.s., státnímu podniku Vojenské lesy a statky a společnosti Dřevovýroba Wimmer, která byla v letošním roce generálním partnerem. Na závěr všem popřál krásné a klidné Vánoční svátky u rodinného krbu a hodně zdraví, sil a štěstí v roce 2024.
 
Maciej-Strawa-predava-gratulacni-plaketu-ke-100-letum-CMMJ-kopie.jpg

Hned po koncertě se v Talichově salónku sešli organizátoři koncertu a zástupci KT ČMMJ s podporovateli koncertu, zástupci zahraničních mysliveckých svazů a trubačů z Německa, Polska a Slovenska. Petr Šeplavý poděkoval a předal drobné dárky dlouholetým partnerům koncertu Aleši Havlíkovi, zástupci firmy Sellier&Bellot a Vladimíru Wimmrovi z firmy Dřevovýroba Wimmer.

drevovyroba-wimmer.png
20141031-facelift-psaneho-loga-Sellier-Bellot-final-CMYK.jpg
VLS-barva.jpg
partner-CMMJ-kopie.jpg


U příležitosti 100. výročí založení předal předseda ČMMJ Ing. Jiří Janota pamětní medaile za dlouholetou spolupráci na úseku lovecké hudby Steffenu Liebigovi, emeritnímu předsedovi Durynského mysliveckého svazu, Jürgenu Kellerovi, předsedovi německých trubačů, Edmundu Hatiarovi, emeritnímu předsedovi KT SR a Maciejovi Strawovi, předsedovi polských mysliveckých trubačů, který předal předsedovi ČMMJ gratulační plaketu. Přítomni byli také ředitel kanceláře SPZ Imrich Šuba, místopředseda rady Durynského mysliveckého svazu Maik Deckert, předseda dozorčí rady Alexander Sedláček a předsedkyně KT ČMMJ Hana Sedláčková. Přání všeho dobrého v předvánočním čase a šťastný návrat domů popřál na závěr všem přítomným Petr Vacek.
Petr ŠEPLAVÝ


Co nového vás čeká před Vánocemi 2024 v Rudolfinu?
 
Je to již čtrnáct let, kdy si myslivci s radostí a očekáváním do svých diářů zapisují termín koncertu věnovanému oslavě myslivosti a jejích tradic, který každoročně v předvánočním čase zbarví Dvořákovu síň pražského Rudolfina do zelena. Pánové obléknou sváteční uniformu, dámy nové šaty a vydávají se na cestu do nejprestižnější koncertní síně v republice, jejíž výzdoba navozuje příjemnou vánoční a mysliveckou atmosféru. Za tu dobu by se asi v Čechách a na Moravě našlo jen málo z kolegyň a kolegů myslivců, ke kterým se věhlas této akce ještě nedonesl.
Na pódiu se za ta léta vystřídaly stovky interpretů. Od profesionálních hudebníků po praktické trubače, kteří nezřídkakdy vymění účast na naháňce právě za možnost zahrát si v tak krásném chrámu hudby.
I pro posluchače je to nevšední a silný zážitek, protože před sebou má zcela zaplněnou emporu, na které jsou seřazení trubači z celé republiky. Myslivci v publiku jsou pyšní na „své“ trubače, se kterými se jinak setkávají na mysliveckých akcích, naháňkách, zkouškách psů, ale tady si jejich umění mohou vychutnat v pohodlném sedadle v koncertním podání. Pomyslnou třešinkou na dortu je pak hornový soubor na pódiu. Když hraje loveckou, ale i klasickou hudbu v úpravách pro soubor složený z lesních rohů, cítíte po těle příjemné mravenčení a chcete slyšet další a další skladby. Celou tu vánoční hudební nadílku doplňuje vystoupení hostů, mládežnických souborů a v závěru společné zpívání koled. Ano, tak vypadá důstojná prezentace myslivosti a jejích tradic.
Vydařených koncertů již proběhla řada, a tak je na čase se ohlédnout a poděkovat všem, kteří stáli u zrodu této výjimečné akce a po celou dobu dokázali každý následující ročník připravovat lepší a lepší. Pořadateli koncertu byli Lovecké trio Praha, dále společnost Rembrandt, s.r.o. a časopis Myslivost. Právě jim patří velký dík za úžasný nápad a skvělou práci, díky které mnohým z nás začíná vánoční čas právě tímto koncertem.
Letošní rok dochází ke generační obměně, a proto se organizace koncertu nově ujmou Kristýna Zirhut a Matěj Vacek, kteří se postarají o uměleckou část a Hanka Sedláčková s Petrem Sadílkem, kteří zajistí organizaci. Jsme rádi, že můžeme navázat s podporou časopisu Myslivost. Protože akci vnímáme jako vánoční setkání myslivců s hudbou, bude se koncert nově jmenovat Vánoční myslivecké setkání.

Inzerat-podklad-k-tisku-2-AKT.jpg

Věříme a uděláme vše pro to, aby vánoční koncert v Rudolfinu byl letos stejně krásný, jako předcházející roky. Momentálně ještě čekáme na potvrzení termínu koncertu, hned poté se jej dozvíte v časopisu Myslivost nebo na našich nově vytvářených webových stránkách www.vanocnimysliveckesetkani.cz. Ve svých diářích si však již nyní můžete předběžně rezervovat sobotní či nedělní dopoledne posledního listopadového víkendu v roce 2024.
Srdečně vás všechny zveme a těšíme se na setkání.
 
za organizátory
Vánoční myslivecké setkání, z.s.,
Petr SADÍLEK
 
 

Zpracování dat...