ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jak honorujeme uveřejněné materiály

Všechny uveřejněné články, fotografie, grafy, tabulky, perokresby a jiné materiály podléhající autorským právům honorujeme po otištění. Za každý článek či ke každému zasílanému materiálu prosím nezapomeňte připojit adresu a číslo bankovního účtu, kam zaslat po uveřejnění honorář. V případě společného díla více autorů prosím uveďte zda rozdělit a poslat honorář dílem na všechny autory nebo na kterého z autorů zaslat celý honorář.
 

Práva redakce a výše honorářů

Redakce si vyhrazuje právo na výši honoráře, délka článku či velikost fotografie je pouze jedním z kritérií. Redakce musí zohlednit též unikátnost, ojedinělost, přínosnost či obtížnost získání díla či materiálu.

Orientačně lze uvést rozpětí honorářů článků od 400 Kč (drobné materiály v rubrikách) až po 10 000 Kč (rozsáhlejší odborné články), u fotografií od 400 Kč do 1500 Kč za jednu fotografii (horní hranice např. v případě titulní fotografie).
 

Zasílání a danění honorářů

Honoráře jsou zasílány až po uveřejnění materiálu nejpozději do konce příslušného měsíce výhradně na uvedený účet autora. Na základě rozhodnutí jednatele společnosti ze dne 3.1.2017 nelze posílat honoráře autorům složenkou typu C. Autor má možnost si také po vyzvání vyzvednout honorář osobně v redakci.

Honoráře do výše 10 000 Kč měsíčně od jednoho autora jsou daněny zvláštní sazbou daně 15 % přímo v redakci a autorům jsou zasílány již zdaněné netto částky, které již nepodléhají žádnému dalšímu zdanění, účtování či daňovému přiznání autora.

V případě honorářů nad 10 000 Kč od jednoho autora musí být sepsána s autorem smlouva, sjednaný honorář je pak autorovi vyplácen brutto a podléhá zdanění a daňovému přiznání samotného autora.

V předem domluvených případech přijímáme od autorů na díla též faktury.

Zpracování dat...