Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Hradec Králové
 
pozadi
OMS Hradec Králové
Adresa: Všehrdova 194/6 , Hradec Králové , 500 02
Telefon:602 277 780
Email:omshk@volny.cz
Web:www.myslivost.cz/omshradeckralove
Dotace

Dotace

 
Okresní myslivecký spolek v Hradci Králové úzce spolupracuje a je podporován při vyřizování žádostí a čerpání dotací na provozování myslivosti v honitbách okresu Hradec Králové Královéhradeckým krajem , a nejinak tomu bude i pro rok 2017. 

V roce 2016 jsme od Královéhradeckého kraje obdrželi dotaci na pořízení pachových ohradníků ve výši 60.000,-Kč.

Tato dotace byla rozdělena a použita mezi myslivecké spolky pro honitby v okrese Hradec Králové za účelem zřízení pachových ohradníků kolem silničních pozemních komunikací a tím k omezení střetů volně žijící zvěře s motorovými vozidly. Tato opatření se velmi příznivě promítají jak na snížení následků silničních nehod na zdraví a majetku občanů, tak na snížení ztrát na volně žijící zvěři a proto zájem Královéhradeckého kraje velmi vítáme.

Upozorňujeme spolky na změnu dotačních pravidel v r.2017 – příspěvky na myslivost – žádost musí být podána do 31.března 2017 na KÚ v HK, čestné prohlášení o provedení všech dotovaných akcí je nutné doložit KÚ do 31.8.2017!

odkaz pro stažení materiálů k dotacím

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-myslivosti-rybarstvi-vcelarstvi/
 

Podle zákona o myslivosti Ministerstvo zemědělství podporuje vybrané činnosti mysliveckého hospodaření poskytováním služeb a finančních příspěvků.  Finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti jsou poskytovány zejména na:

  • zlepšování životního prostředí zvěře,
  • podporu ohrožených druhů zvěře,
  • oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy,
  • chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců,
  • preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře.


 
 

Přiložené dokumenty

 Nařízení vlády 51/2015 (docx - 18,74 KB)
 Příručka Myslivost (pdf - 539,71 KB)
 Příručka -příloha 9 hospodaření (doc - 162,82 KB)
 Příručka - příloha č.10 lovečtí psi a dravci (doc - 121,34 KB)
 Příručka- výpočet příspěvku na premixy (xlsx - 13,20 KB)