Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Hradec Králové
 
pozadi
OMS Hradec Králové
Adresa: Všehrdova 194/6 , Hradec Králové , 500 02
Telefon:602 277 780
Email:omshk@volny.cz
Web:www.myslivost.cz/omshradeckralove
Ekonomická komise

Ekonomická komise

GDPR - nařízení na ochranu osobních údajů - závazné i pro myslivecké spolky
GDPR začalo v celé EU platit jednotně od 25. května 2018. V Česku tak nahradilo dosavadní právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Práva a povinnosti v současném zákoně o ochraně osobních údajů byla nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími z Obecného nařízení.

Více o GDPR se lze dozvědět např.zde: www.gdpr.cz/

Vedení Českomoravské myslivecké jednoty a jeho právní oddělení zpracovalo manuál pro okresní myslivecké spolky, jak zásady promítnout do praxe okresních, potažmo základních mysliveckých spolků.  Zde je možné tento materiál stáhnout a dle komentovaných vzorů upravit pro potřeby kteréhokoliv spolku.:

Vsem-OMS-GDPR
Smernice_Ochrana_a_zpracovani_osobnich_udaju220518-vzor-CMMJ-vzor-CMMJ
Informace_o_pravech_subjektu_udaju220518-vzor-CMMJ-Priloha-3
Souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju-vzor-CMMJ-Priloha-1
Spravce-vs-zpracovatel-smlouva-vzor-CMMJ-Priloha-2


Přiložené dokumenty

 GDPR- informace (pdf - 231,39 KB)
 Směrnice-Ochrana a zpracovani osobnich údajů (doc - 45,06 KB)
 Informace o právech subjektu-Příloha 3 (docx - 13,13 KB)
 Souhlas se zpracovánim osobnich údajů (docx - 16,30 KB)
 Správce vs zpracovatel-smlouva-vzor (doc - 29,70 KB)
 EET a spolky (docx - 16,70 KB)
 Kdy platí myslivecký spolek daně (docx - 18,47 KB)
 Zákoník práce (docx - 304,18 KB)
 Zákon o účetnictví ve znění platném od 1.1.2016 (docx - 109,58 KB)
 Zákon o daních z příjmu ve znění platném od 1.1.2016 (docx - 410,41 KB)
 Zákon o dani silniční (docx - 31,22 KB)
 Zákon o dani z nemovitosti ve znění platném od 1.1.2016 (docx - 53,75 KB)
 Zákon o pojistném na sociální zabezpečení ve znění od 1.1.2016 (docx - 81,33 KB)
 Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění od 1.1.2016-2 (docx - 257,91 KB)
 Vyhláška č.385/15- cestovné a stravné 2016 (docx - 12,17 KB)
 Komplexni organizační směrnice MS (doc - 166,91 KB)
 Zdanění příjmů HS (doc - 39,42 KB)
 Vyhláška 328/2014 Sb.- cestovní náhrady 2015 (pdf - 129,27 KB)
 Tabulka zdanění (xls - 14,34 KB)
 Výsledek hospodaření 2013 (docx - 17,31 KB)