Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Hradec Králové
 
pozadi
OMS Hradec Králové
Adresa: Všehrdova 194/6 , Hradec Králové , 500 02
Telefon:602 277 780
Email:omshk@volny.cz
Web:www.myslivost.cz/omshradeckralove
Kurz z myslivosti

Kurz adeptů

Kurz pro zájemce o 1.lovecký lístek - 2020-2021

Základní informace

Rada OMS Hradec Králové informuje, že přijímá přihlášky na školení ke zkoušce z myslivosti – kurz 2020/2021. Termín uzávěrky přihlášek je stanoven do 20.12.2019.
Předpokládaný termín zahájení kurzu přednáškami je 15.01.2020.

Přihlášky mohou zájemci zasílat na omshk@volny.cz nebo doručit na kancelář OMS HK....ideálně do 15.12.2019.

úhradu je možné provést v hotovosti nebo na účet č.2601007194/2010 - fio banka HK. Do variabilního symbolu (VS) je nutné uvést datum narození.Do poznámky pro příjemce uvést jméno a příjmení žadatele.


Cena kurzu : 6.500,-Kč, pro nečleny ČMMJ.
Cena kurzu pro členyČMMJ z.s je  4.500,-Kč
Cena za vstup do ČMMJ z.s. je: 100,-Kč správní poplatek
Roční členský příspěvek pro členy ČMMJ: 1000,-Kč, student 650,-Kč při doložení potvrzení o studiu
Pozn.: člen ČMMJ má mj.50% slevu při úhradě zkoušek psů atp. Pokud adept neuspěje u řádných zkoušek a půjde k opravné zkoušce, uhradí administrativní poplatek 1000,-Kč. V ceně kurzu je pro adepty připravena knižní publikace Myslivecké penzum -XVI.vydání s výukovým DVD a slevovými poukázkami na odběr loveckých potřeb od výrobců.
Od 1.01.2019 jsou nové otázky ke zkoušce z myslivosti ve smyslu Vyhlášky MZe a jsou k dispozici na centrálním webu ČMMJ  www.cmmj.cz     v sekci výukové materiály. 

Kurz se skládá z teoretické přípravy a navazující roční praxe v honitbách, zakončen bude závěrečnou zkouškou před zkušebním senátem. Proto doporučujeme zájemcům o kurz předběžně si o povolení požádat u příslušného mysliveckého spolku v obci, kde chce adept praxi vykonávat.
V případě potíží pomůžeme s umístěním zájemce do honitby.

-------------
Zkoušky adeptů myslivosti o 1.lovecký lístek - 23.3.2018 - Hradec Králové
V pátek dne 23.3.2018 se dostavilo 21 adeptů ke zkouškám o 1.lovecký lístek. Původně se ke zkoušce ohlásilo 23 adeptů, z toho 4 posluchači ze střední veterinární školy v Hradci Králové. Jeden adept se ke zkoušce nedostavil, jeden se omluvil z vážných zdravotních důvodů. Ten bude pozván ke zkoušce v náhradním termínu. Opravný termín pro 3 neúspěšné uchazeče, kteří neprospěli u zkoušek shodně z jednoho předmětu, je stanoven na 16.5.2018.
Všem úspěšným absolventům kurzu pogratuloval na místě kromě předsedů zkušebních senátů též předseda okresního spolku Ing. Neumann. Slavnostní akt doplnili svým vystoupením trubači, úspěšní absolventi si odnesli dárkové poukazy na nákup nábojů a dárkové předměty od spol.Kozap Uherský Brod. Nejúspěšnější adepti u obou senátů byli v závěru slavnostně pasováni na myslivce. U senátu č.1 jí byla paní Mgr. Marcela Podrazilová, která i v průběhu roku vydatně pomáhala při různých akcích, především kynologických. U senátu č.2 mezi adepty svými znalostmi vyčníval PharmDr. Rudolf Andrýs, Ph.D.
Všem úspěšným mladým myslivcům patří naše velká gratulace, naše velké poděkování pak patří lektorům za přípravu adeptů a členům zkušebních senátů, mezi nimiž ochotně znovu vypomohli i komisaři z OMS Pardubice. 

foto z akce ke stažení zde:
myslivc.rajce.idnes.cz/23.3.2018_-_Zkousky_z_myslivosti_OMS_Hradec_Kralove

Okresní myslivecká rada otvírá v r.2018 další ročník kurzu o 1.lovecký lístek a také kurz mysliveckých hospodářů.
Kurz o 1.lovecký lístek bude zahájen v lednu 2018, když se vždy ve čtvrtek a v pátek v čase 16-19.30hod budou adepti scházet v zasedací místnosti v budově OMSu HK v ulici Všehrdova. /opakuje se pro každý předmět - celkem 7x/
Přihlášky do kurzu resp. do ČMMJ je třeba doručit nejpozději do 15.12. do kanceláře OMSu spolu s dokladem o úhradě nebo uhradit hotově  a přihlášku vyplnit v kanceláři OMSu..
 

Cena kurzu : 6.500,-Kč, pro členy ČMMJ sleva 2.000,-Kč
Cena za vstup do ČMMJ: 100,-Kč
Roční členský příspěvek pro členy ČMMJ: 800,-Kč, student 500,-Kč při doložení potvrzení o studiu
Pozn.: člen ČMMJ má mj.50% slevu při úhradě zkoušek psů atp.

úhradu proveďte na účet č.2601007194/2010 - fio banka HK


Kurz se skládá z teoretické přípravy a navazující roční praxe v honitbách, zakončen bude závěrečnou zkouškou před zkušebním senátem. Proto doporučujeme zájemcům o kurz předběžně si o povolení požádat u příslušného mysliveckého spolku v obci, kde chce adept praxi vykonávat.
V případě potíží pomůžeme s umístěním zájemce do honitby.


 

 

Zkoušky adeptů myslivosti o 1.lovecký lístek - 24.3.2017 - Hradec Králové
Zkoušek z myslivosti o 1.lovecký lístek, pořádaných Okresním mysliveckým spolkem v Hradci Králové, se zúčastnilo 25uchazečů, rozdělených v počtu 13+12 adeptů ke dvěma zkušebním senátům vedeným předsedou OMS HK p.MVDr.Špeldou a jednatelem sousedního OMS Pardubice p.Kurčou. Před senát se kromě adeptů, kteří prošli v roce 2016 kurzem při OMS HK, dostavilo též 8 posluchačů a posluchaček SŠ veterinární v Hradci Králové.
Ačkoliv posuzování znalostí uchazečů zkušebními komisaři bylo velmi mírné, uspělo u zkoušek jen 18 adeptů. 5 adeptů si dne 10.5.2017 zopakuje zkoušky z jednoho předmětu v opravném termínu, 2 adepti neuspěli ze 2 a více předmětů - ti si musí své znalosti prohloubit a pokusit se získat lovecký lístek v příštím roce.
Vynikající výkon a znalosti předvedl Bc.Jan Vojík, který byl p.Ing.Karlem Solničkou z Krajského úřadu v Hradci Králové na závěr hodnocení zkoušek slavnostně pasován na myslivce.....

foto ze zkoušek najdete zde:
myslivc.rajce.idnes.cz/24.3.2017-Zkousky_z_myslivosti-Hradec_Kralove/

--------------------
V sobotu dne 18.3.2017 se na střelnici Kaltouz Černilov uskutečnila od 8.00 hod praktická zkouška adeptů myslivosti kurzu 2016-2017 z bezpečného zacházení se střelnou zbraní. Na tuto zkoušku navázaly zkoušky ústní, které se konaly v sále  Restaurace u Švagerků v Hradci Králové v pátek dne 24.3. od 14.00hod. Všichni adepti obdrželi 1 měsíc předem pozvání ke zkouškám.

Praktikanty vystřídali v Černilově vzápětí adepti kurzu 2017-2018, aby si prvně vyzkoušeli střelbu z brokovnice na asfaltové terče a bezpečně ovládat zbraň. Počasí bylo deštivé a studené, připomínající spíše podzimní hony, nikoliv nastupující jaro.

foto ze střeleb najdete zde:
myslivc.rajce.idnes.cz/18.3.2017-Strelby_adeptu_myslivosti_-Cernilov/

-----------------------------------------Do kurzu v roce 2017 se nakonec registrovalo 21 uchazečů o 1.lovecký lístek. Kromě dvou oblastí myslivosti, které již adepti myslivosti v lednu probrali se svými lektory, stihli ještě někteří z nich přiložit ruku k dílu a pomoci kulturní komisi při organizaci Mysliveckého plesu v KD Městská Dvorana ve Smiřicích.
 
 

Přiložené dokumenty

 Info-o-zkousce-z-myslivosti (doc - 43,52 KB)

Zkoušky z myslivosti 2020

 Přihláška kurz (doc - 27,65 KB)
 Otázky ke zkouškám z myslivosti (doc - 301,06 KB)
 Směrnice k organizování vyšších odborných zkoušek (doc - 26,62 KB)
 Směrnice k organizování ZM (pdf - 70,98 KB)
 


AKTUALITY:

Z důvodu NV ČR zrušen jarní svod, Podzimní zkoušky - Kosičky, Zkoušky vloh přesunuty na 26.9.2020

Informace o výskytu tularemie na Okrese Hradec Králové

Nové termíny kynologických akcí pro rok 2020

Informace pro uchazeče o lovecký lístek !!!

Plán akcí na rok 2020

Oběžník 1_2020Pozor - od 1.10.2018 platí pro úhradu členských příspěvků na r.2019-2021 nové ceny ..podrobnosti pod záložkou Členské příspěvky