Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Hradec Králové
 
pozadi
OMS Hradec Králové
Adresa: Všehrdova 194/6 , Hradec Králové , 500 02
Telefon:602 277 780
Email:omshk@volny.cz
Web:www.myslivost.cz/omshradeckralove
Kurz mysliveckých hospodářů

Kurz mysliveckých hospodářů

Rada OMS Hradec Králové informuje, že v roce 2020   n e b u d e    pořádat přípravný kurz a zkoušky pro myslivecké hospodáře.

Po dohodě s OMS Chrudim, který tento přípravný kurz a následnou zkoušku bude provádět uvádíme informace  kontaktní spojení na pověřenou osobu (jednatelka OMS Chrudim)
INFORMACE:
Formulář přihlášky  je uveden na webu OMS Chrudim: www.myslivost.cz/omschrudim
Informace k přípravnému kurzu azkoušce získáte na telefonu: 724 121 844 nebo na e-mailu: oms.chrudim@tiscali.cz
--------------------------------------------------------

Dne 5.10.2018 se uskutečnily písemné zkoušky - přihlášeno bylo 5 zájemců, jeden se omluvil pro nemoc a požádal o náhradní termín. Všichni 4 zúčastnění prospěli a postoupili k ústní zkoušce před 6členný zkušební senát.

Řádné ústní zkoušky se konaly 19.10., 3 uchazeči prospěli, 1 neprospěl z jednoho předmětu a půjde tak k opravné zkoušce dne 26.11.2018.

Náhradní písemná a ústní zkouška se uskutečnila 26.10.2018, 1 uchazeč prospěl, přičemž u ústní zkoušky na výbornou.

Pro všechny úspěšné absolventy kurzu připravila spol.KOZAP Uherský Brod dárkové předměty.

 

-------

Teoretická část kurzu se uskutečnila dle plánu ve dnech 26.-29.3.2018. Do kurzu se zapojilo 5 posluchačů, všichni byli lektory pochváleni za jejich přístup a připravenost.

O odborné přednášky se podělili tito lektoři: Ing.František Novák, Ing. Karel Solnička, Ing.Vlastimil Zrůst a MVDr. Stanislav Špelda. 

Posluchači nyní musí absolvovat ve svých spolcích odbornou praxi a přípravu před podzimními zkouškami.
-----------------------------------------


Okresní myslivecká rada oznamuje, že v souladu se směrnicí o organizování zkoušek mysliveckých hospodářů otvírá v roce 2018 kurz pro myslivecké hospodáře.
Přihlášky mohou zájemci zasílat emailem (omshk@volny.cz) a hradit bezhotovostně na účet okresního mysliveckého spolku č.260 100 7194/2010 nebo podat v úření dny přihlášku a uhradit hotově v kanceláři OMS Hradec Kr. přihláška ke stažení níže v přiložených dokumentech

cena kurzu: 10.000,-Kč, pro členy ČMMJ sleva 50%
přihlášky podávejte do 28.2.2018, platbu nutno provést před zahájením kurzu

Předpokládaný termínový plán (pořadatel si vyhrazuje právo na provedení změn):

Po-Čt 26.-29.3.2018 14.30-19.30 - kurz - teoretická část
Pá 5.10. - písemná část zkoušky kurzu mysl.hospodářů
Pá 19.10.-ústní část zkoušky kurzu mysl.hospodářů
So 20.10.-ústní část zkoušky kurzu (při účasti více než 10 osob v kurzu)
Čt 26.10.- Náhradní termín pro ústní zkoušky mysl.hospodářů
Čt 1.12. - opravný termín pro neúspěšné uchazeče 1.zkoušky

  

Přiložené dokumenty

 Přihláška ke zkoušce mysliveckých hospodářů (docx - 11,13 KB)
 Směrnice k organizování ZH (pdf - 54,15 KB)
 Otázky skupina I. (doc - 41,47 KB)
 Otázky skupina II. (doc - 46,08 KB)
 Otázky skupina III. (doc - 44,03 KB)
 Otázky skupina IV. (doc - 44,54 KB)
 


AKTUALITY:

Z důvodu NV ČR zrušen jarní svod, Podzimní zkoušky - Kosičky, Zkoušky vloh přesunuty na 26.9.2020

Informace o výskytu tularemie na Okrese Hradec Králové

Nové termíny kynologických akcí pro rok 2020

Informace pro uchazeče o lovecký lístek !!!

Plán akcí na rok 2020

Oběžník 1_2020Pozor - od 1.10.2018 platí pro úhradu členských příspěvků na r.2019-2021 nové ceny ..podrobnosti pod záložkou Členské příspěvky