Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Hradec Králové
 
pozadi
OMS Hradec Králové
Adresa: Všehrdova 194/6 , Hradec Králové , 500 02
Telefon:602 277 780
Email:omshk@volny.cz
Web:www.myslivost.cz/omshradeckralove
Myslivecká komise

Myslivecká komise

KVS HK upozorňuje:
že v Královéhradeckém kraji máme nejméně (v ČR) odevzdaných uhynulých prasat k vyšetření na AMP. Nebyla porovnávána absolutní čísla, ale procento k zastřeleným (vyšetřeným na Trichinelózu divokých prasat).
Zároveň upozorňuji na skutečnost, že je vypláceno za uhynulé divoké prase (i sražené autem) 2000 Kč, při dodržení nutných podmínek pro vyplacení – zajištění vyšetření na AMP prostřednictvím Krajské veterinární správy (odeslání objednávky na SVÚ nebo asanační ústav).
 
Dále Vás upozorňuji na výskyt nových ohnisek vysoce patogenní aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní aviární influenzy v chovech drůbeže a nové případy HPAI u volně žijících ptáků v Evropě. V souvislosti s popsanou nákazovou situací je rovněž důležité zajistit laboratorní vyšetřování nalezených uhynulých nebo nemocných volně žijících ptáků.


Oznámení výskytu nebezpečné nákazy zvířat - tularémie zajíců

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj podle § 49 odst. 1 písm. e) zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění oznamuje tímto výskyt nebezpečné nákazy zvířat – tularémie zajíců. Tato nákaza (původce Francisella tularensis) byla prokázána na katastrálním území č. 748013 Skalička nad Labem v okrese Hradec Králové, laboratorním vyšetřením nalezeného zajíce, ve Státním veterinárním ústavu Praha, pobočka Hradec Králové. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj nařídila dne 18. 3. 2020 pod čj. SVS/2020/034830-H mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy na katastrálních územích č. 686417 Lochenice, č. 743674 Rusek, č. 747939 Skalice u Smiřic, č. 748013 Skalička nad Labem v okrese Hradec Králové.
 

Základní informace tularemie


 


Přiložené dokumenty

 Hlasenka-OCHP (docx - 24,07 KB)

Nový typ "hlášenky" univerzální pro oblastní chovatelskou přehlídku OMSHK.

 Tularemie_2020_-_HK_-_Narizeni_MVO (pdf - 411,37 KB)

Tularemie