Chovatelské stanice z Milaveč
 
bgHeader
Chovatelské stanice z Milaveč
Adresa: Milavče 135 , Domažlice , 344 01
Telefon:607739048
Email:odmilavecskychmohyl@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/milavce
Chovní jedinci

Lidé udržují populace užitečných zvířat od pre-historické doby. Mezi užitečná zvířata patřili ode dávna i psi. Mezi psem a člověkem se vytvářel vztah několik tisíc let . Během těch několik tisíciletí, domestikování, se vyvinuli do různých typů, nebo skupin. Člověk časem pochopil jaké vlastnosti mu jsou  u psa  prospěšné. Záměrným křížením jedinců začal vlastnosti utvrzovat. Zpočátku se jednalo o vlastnosti pracovní – lovecké,  časem i jedince podobného exteriéru. Tím vznikali jedinci podobných loveckých vlastností, se stejným exteriérem. Byl tím dán základ k plemenitbě čistokrevných plemen. Tito první chovatelé zjistili, že přílišnou příbuzenskou plemenitbou vykazují tito jedinci spoustu vad (snížení plodnosti, velikosti, větší úmrtnost, ztráty funkce imunitního systému apod.). Začali vznikat první plemenné knihy a řízený chov jednotlivých plemen. Sledují  se  předkové chovných jedinců k zabránění přílišné příbuznosti.

Každé uznané plemeno získalo při svém uznávání přesný popis exteriéru. Pro  uchovnění, si  kluby stanoví určitou povinnou zkouška pracovního výkonu.