Chovatelské stanice z Milaveč
 
bgHeader
Chovatelské stanice z Milaveč
Adresa: Milavče 135 , Domažlice , 344 01
Telefon:607739048
Email:odmilavecskychmohyl@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/milavce
Historie

Historie chovatelské stanice "od Milavečských mohyl" a chovatelské stanice "z Milaveč"

Chovatelská stanice „ od Milavečských mohyl“ vznikla v roce 2001.

Proč „ od milavečských mohyl?“, tak čtěte.

Mohylové pohřebiště u Milaveč položených sotva 5 km od Domažlic pochází ze střední doby bronzové. Milavečská kultura je jednou z mnoha kultur mladší doby bronzové na území ČR.

Kultura je pojmenována podle naleziště v Milavčích u Domažlic. Zde se nachází přibližně 50 mohyl o průměru 6-15 m a výšce do 2,5 m. Pro milavečské mohylové pohřbívání je typický žárový ritus, ukládání popela do velkých popelnic zapuštěných pod úroveň okolního terénu a jejich překrytí mohylovým náspem. Kolem centrální popelnice se kladou nádoby a bronzové předměty - jehlice, náramky, meče, dýky, z nástrojů obvykle sekerky. Unikátním nálezem je kultovní vozík z hrobu bojovníka - amforovitá nádoba z bronzu na čtyřkolovém podvozku, průměru 40 cm (dnes sbírky Národního muzea). Nálezy keramiky, bronzové náčiní a šperky jsou uloženy v domažlickém muzeu.

Proto tedy tento jedinečný název naší stanice. Ještě foto těch mohyl, pro představu, jen takové kopečky