Aktuality

návrh na totální plošný zákaz olověného střeliva

Liga LIBE | Diskuzní fórum
 návrh na totální plošný zákaz olověného střeliva
Evropská komise v tichosti zveřejnila návrh na totální plošný zákaz olověného střeliva
a rybářských olůvek i mimo mokřady, i když předtím to léta zapírali, a osočovali ostatní z hoaxu
V ohrožení jsou myslivost, rybářství i olympijské sporty

 
 
Úředníci Evropské komise lhali lidem i europoslancům, a ještě drze osočovali občany i média z šíření fám a hoaxů, když na to předvídavě upozorňovali...
 
Chemická agentura Evropské komise ECHA v tichosti pověsila na web dosud utajovaný návrh na totální plošný zákaz olověného střeliva a rybářských olůvek i mimo mokřady, tedy včetně střeliva do pistolí, pušek, malorážek a dokonce i diabolek do vzduchovek
https://echa.europa.eu/cs/-/towards-sustainable-outdoor-shooting-and-fishing-echa-proposes-restrictions-on-lead-use
 
"Plošný zákaz olověného střeliva je naprosto nepřiměřený, doslova životu nebezpečný, a ve svém důsledku kontraproduktivní i k zamýšlené ochraně životního prostředí. Konkrétně to znamená pro nás nepřijatelné zhoršení bezpečnosti střelby a zvýšení rizika zranění a smrti vlivem větší odrazivosti náhražkových střel. To není žádná spekulace, ale jistota fyzikálních zákonů pružnosti, neb veškeré zvažované náhražky jsou tvrdší než olovo. Již před desítkami let zkoušel známý český výrobce střeliva nahradit olovo ocelí, ale jednotné ocelové střely typu S-BALL se v praxi natolik nebezpečně odrážely, že se musely rychle přestat používat.  Vedle této nebezpečnosti dále raketově narostou náklady na střelbu vlivem dražšího střeliva, zhorší se balistika, zmenší se ranivost zvěře, a tím poroste riziko většího utrpení a postřelení zvěře. V neposlední řadě se budou opotřebovávat více hlavně zbraní. Velmi nebezpečné bude také zvýšené riziko exploze většiny starších zbraní, které na náhražky olova nejsou vůbec stavěny. Navíc náhražky na bázi železa, zinku, mědi, vizmutu budou mít negativní dopad nejen na ptáky, ale i vodní živočichy. V neposlední řadě hrozí zánik střeleckých sportů v různých disciplínách. Máme u nás olympijské vítěze v brokové střelbě, mistry světa ve střelbě z pistole, světové mistry v biatlonu a další. I když v návrhu si ECHA pohrává s možností přísných výjimek pro olympijské sporty, z praxe víme, že EK jde do extrémní přísnosti vždy nad rámec návrhu ECHA, takže pro všechny tyto špičkové střelce to bude znamenat totální ztrátu světové konkurenceschopnosti či zánik.“, uvádí Bohumil Straka, myslivec, rybář, a viceprezident lidskoprávní bezpečnostní organizace LIGA LIBE reprezentující práva 304 tisíc legálních držitelů zbraní www.facebook.com/LIGA.LIBE/posts/4354560477888881
 
V rámci klasického postupu krájení salámu či utahování šroubů, aby se občané a média "příliš nebouřili", úředníci rozdělili zákaz na 2 fáze:
  1. Napřed oficiální fáze - zákaz olova "jen na mokřadech". Tento již schválený zákaz olova "na mokřadech" byl před týdnem zveřejněn černé na bílém v úředním věstníku EU zdroj 2) . Od 15. února tak platí zákaz olověných broků "na mokřadech", tedy v době tajícího sněhu nebo deště prakticky všude, a dle právního výkladu EK  i v okolí 100 metrů od každé kaluže po dešti, což vytváří bezprecedentní právní nejistotu pro občany, jejichž protiprávní jednání a presumpce viny mají být posuzovány vlastně na základě náhodných rozmarů počasí. Přechodná lhůta tohoto zákazu je 2 roky.
 
  1. Nyní "tajná fáze" - totální plošný zákaz všude, který ještě donedávna EK popírala, a který nyní EK prostřednictvím ECHA pověsila na web. Jedná se o téměř tisícistránkový návrh restrikce zdroj 11 s přílohou zdroj 12 na totální plošný zákaz olověného střeliva a rybářských olůvek. Návrh se bude nyní celý rok "projednávat". Pokud zdravý rozum nevyhraje, tak totální plošný zákaz dospěje ke schválení v druhé polovině r. 2022, přičemž některé kategorie zákazů mají mít účinnost ihned, další část zřejmě od r. 2024 a poslední část o něco později.
 
„Co se týká rybářství, návrh EK/ECHA na zákaz olověných rybářských zátěží je nepromyšlený, nepodložený a uspěchaný. Důvěru nebudí ani tzv. statistické argumenty z dílny ECHA. Ještě včera na jejich webu tvrdili, a to odhadem a  nepodloženě, že je ohroženo ročně milion ptáků na otravu olovem. Nyní snad hrají na city, a nově tvrdí, že je ohroženo milion dětí a již 127 milionů ptáků. Co to je za vědecký argument, který se více jak stonásobně liší ze dne na den? Navíc, většina alternativních rybářských zátěží i střeliva totiž představuje jen jinou formu negativního vlivu na životní prostředí, takže ekologický přínos může být nakonec i kontraproduktivní. Většina cenově dostupných těžkých kovů má horší účinky než olovo. Lehčí náhražky olova - měď i zinek včetně jejich slitin, kromě ostatních nevýhod, jsou pro přírodní prostředí toxické a dokonce velmi toxické vůči rybám. Např. měď se kumuluje v žábrách ryb již při koncentraci 0,01 mg/l. Takže vyměníme 500 let ověřené olovo, které nekoroduje, za další materiály, jejichž dlouhodobý účinek v přírodě nelze vůbec předvídat?", uzavírá Bohumil Straka.
 
 
Přílohy a zdroje
 
Proti zákazu olova nad rámec již existujícího zákazu olova na čtrnácti cenných lokalitách mokřadů v ČR se postavilo jak Ministerstvo zemědělství ČR, tak Ministerstvo životního prostředí ČR, a také Poslanecká sněmovna ČR, která přijala 24. 9. 2019 pětibodové usnesení proti zákazu olova zdroj 3). Plošný zákaz olova i současný návrh Evropské komise na zákaz olova na mokřadech odmítá také Federace organizací pro myslivost v EU reprezentující 7 milionů myslivců zdroj 10). Protest proti zákazu olověného střeliva obsahuje také petice s fyzickými podpisy více než 110 000 občanů „Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní“ zdroj 8), kterou hlasováním schválil jako důvodnou Senát dne 30. 1. 2020 zdroj 9). Tutu petici občanů proti zákazu olověného střeliva podepsali postupně i všichni nejvyšších ústavní činitelé: prezident Zeman s chotí, premiér Babiš, předseda sněmovny Vondráček, bývalý předseda senátu Kubera i nový předseda Vystrčil, jakož i mnoho senátorů a poslanců.
 
Přijaté usnesení Poslanecké sněmovny parlamentu ČR 24. 9. 2019 ohledně olova. ¨
 
Poslanecká sněmovna:
I. i nadále o d m í t á,    aby orgány Evropské unie disproporčně zasahovaly do funkčního systému kontroly, evidence, nabývání a držení zbraní a střeliva nastaveného právním řádem České republiky;
II. v y z ý v á    Evropskou komisi, aby při zpracování a předkládání jakékoliv unijní legislativy důsledně dbala na zásadu proporcionality a zákazu diskriminace členských zemí EU a nezneužívala své právo vydávat prováděcí předpisy s tzv. přímou účinností a tím ztěžovala řádné a plnohodnotné projednávání návrhu v ostatních volených orgánech EU;
III. v y z ý v á      všechny orgány EU, aby při zpracování a schvalování jakékoliv unijní legislativy důsledně dbaly na zásadu proporcionality a zákazu diskriminace členských zemí EU;
IV. v y z ý v á    vládu, aby v případě dalších kroků v regulaci olova ve střelivu a rybářském olůvku a legálního držení zbraní, byla aktivní ve vyjednání s dalšími členy EU a zajistila tak potřebnou podporu a spojence pro zastavení neopodstatněných restrikcí práv občanů;
V. p o v ě ř u j e     předsedu Poslanecké sněmovny, aby s tímto usnesením seznámil předsedu vlády České republiky, předsedu Evropské komise, předsedu Evropského parlamentu a další představitele orgánů EU a parlamentů členských států Evropské unie.

 

zdroj 1) Původní Spojené prohlášení a výzva čtrnácti organizací z Česka (ke kterému se později připojily i organizace ze Slovenska a Irska), celkem reprezentujících 1,8 milionu členů z řad myslivců, střelců, důstojníků, rybářů, a ostatních občanů:
 
https://ligalibe.cz/wp-content/uploads/2019/01/spojene-prohlaseni-organum-ceske-republiky-13-1-2018.pdf
 
zdroj 2) zákaz olověných broků "na mokřadech" schválená až napočtvrté výborem REACH 3. 9. 2020 a zveřejněná 25. 1. 2021 v úředním věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0057&from=EN
 
zdroj 3) Přijetí usnesení poslanecké sněmovny parlamentu ČR 24. 9. 2019 proti zákazu olova:
www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/034schuz/s034148.htm ; hlasování o olovu: www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=71063&l=cz
 
zdroj 4) Odpověď Evropské komise na Europarlamentní otázku, kde potvrzuje, že za mokřad považuje i malou kaluž po dešti ("any area temporarily covered by water is a wetland, independently of its size")
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002271-ASW_EN.html
 
zdroj 5) Přesný časový plán Evropské komise ohledně úplného zákazu olova v r. 2022
https://echa.europa.eu/cs/hot-topics/lead-in-shot-bullets-and-fishing-weights
 
zdroj 6) Jedna ze stížností europoslanců na netransparetní úřední postup EK. EK si prokazatelně nechala úřední dokumenty tvořit lobbisty z mezinárodní ekologické neziskovky Birdlife International:
www.zdechovsky.eu/aktuality/podali-jsme-stiznost-na-komisi-ve-veci-regulace-oloveneho-streliva
 
zdroj 7) Konsolidované znění nařízení REACH. Toto nařízení dosud nikdy nebylo použito na spotřebitele, ale pouze na firmy.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-20200428
 
zdroj 8) Celé znění Petice obsahující mj. protest proti zákazu olova "protestujeme proti zákazu používání osvědčeného a nenahraditelného olova ve střelách palných zbraní...":
www.ligalibe.cz/ke-stazeni/nova-petice
 
zdroj 9) Stenozáznam schválení petice proti omezování zbraní a olova v senátu 30. 1. 2020 vč. hlasování:
www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=12&IS=6369&D=30.01.2020#b20446
 
zdroj 10) vyjádření Federace organizací pro myslivost v EU (FACE) reprezentující 7 milionů myslivců:
stanovisko odmítající návrh Evropské komise na zákaz olova na mokřadech:
https://www.face.eu/2020/02/face-statement-on-lead-gunshots-discussion-in-envi
stanovisko odmítající zákaz olova mimo mokřady:
https://www.face.eu/2019/08/proposal-to-restrict-lead-in-all-ammunition-requested-by-european-commission
 
zdroj 11) návrh restrikce na plošný zákaz olova
https://echa.europa.eu/documents/10162/95cc3061-7d88-67d0-b932-51d2606a50f3

zdroj 12) příloha návrhu restrikce na plošný zákaz olova
https://echa.europa.eu/documents/10162/c223c794-69c0-869d-9b76-48bde881f7fa
 
zdroj 13) Úředníci EK ještě před 2 lety v mnoha médiích zapírali svůj záměr zavést plošný zákaz olova. Lhali občanům a dokonce i europoslancům, např. europoslanci Tomáši Zdechovskému (EPP/KDU-ČSL)

 
Zdroj 14) strojový Google překlad tiskové zprávy ECHA z angličtiny
Vzhledem k rozsahu v rámci rychlosti informovanosti Vám níže poskytujeme zatím aspoň (nepřesný) Google překlad: https://echa.europa.eu/cs/-/towards-sustainable-outdoor-shooting-and-fishing-echa-proposes-restrictions-on-lead-use
 
 
Kupředu k udržitelnému venkovnímu střílení a rybolovu - agentura ECHA navrhuje omezení používání olova
 
ECHA / NR / 21/07
 
Evropská agentura pro chemické látky předkládá návrh na další celoevropská omezení týkající se používání olova ve střelivu pro lov a venkovní sportovní střelbu, jakož i při rybolovu. Cílem návrhu je řešit rizika olova v těchto činnostech na ochranu lidí, divoké zvěře a životního prostředí.
 
Helsinky, 3. února 2021 - Na žádost Evropské komise vyhodnotila agentura ECHA zdravotní a environmentální rizika, která představuje používání olověných střel pro lov a venkovní sportovní střelbu, jakož i olova používaného v rybářských platinách a návnadách.
 
Agentura dospěla k závěru, že celoevropské omezení bude oprávněné. Agentura ECHA odhaduje, že nejméně 127 milionů ptáků je každoročně ohroženo otravou olovem. Občané jsou navíc vystaveni olovu, například prostřednictvím hry lovené olověnou municí nebo při výrobě olověné munice, rybářských platin nebo návnad doma. Vystavení působení olova je zvláště škodlivé pro neurologický vývoj dětí. Asi milion dětí je zranitelných vůči toxickým účinkům olova v důsledku konzumace masa ze zvěřiny.
 
Návrh hodnotí různé možnosti řízení rizik a určuje preferovanou možnost řešení rizik. Popisuje dopady těchto opatření na lidské zdraví a životní prostředí i celkové náklady pro společnost. Jednoduše řečeno, návrh agentury ECHA je následující:
 
1. Olovo prodávané a používané při lovu, sportovní střelbě a jiné venkovní střelbě:
 
    zákaz prodeje a používání výstřelu z olova (s pětiletým přechodným obdobím). Jelikož současná olympijská pravidla specifikují použití olověného střeliva pro určité disciplíny, agentura ECHA také zvážila volitelnou výjimku pro použití olověného výstřelu pro sportovní střelbu pouze za přísných podmínek, tj. Při minimálním úniku do životního prostředí.
    zákaz používání olova v kulkách a jiných projektilech (malý kalibr: pětiletý; velký kalibr: 18měsíční přechodná období). Odchylky pro další používání při minimalizaci úniků do životního prostředí, tj. Pokud jsou sportovní střelnice vybaveny pastí na kulky.
 
2. Olovo prodávané a používané při rybolovu:
 
    zákaz prodeje a používání olověných platin a návnad (s přechodnými obdobími v závislosti na hmotnosti: ≤ 50 g tři roky;> 50 g pět let)
    okamžitý zákaz používání olověných platin, pokud je platina úmyslně spuštěna do vody (techniky vypouštění olova).
 
Vojenské použití olověného střeliva spolu s dalšími necivilními způsoby použití olověného střeliva, například ze strany policie, bezpečnostních a celních sil, jsou mimo rozsah vyšetřování. Vyloučeno je také vnitřní použití olověného střeliva.
 
Pokud bude toto omezení přijato, sníží se během 20 let emise olova do životního prostředí přibližně o 1,7 milionu tun. Navrhované omezení by navíc chránilo děti domácností, které velmi často jedí zvěřinové maso. Předpokládá se například, že postupným ukončováním používání olova ve střelách velkého kalibru a střelných zbraní by se mohlo zabránit ztrátě IQ až u 7 000 dětí ročně. Celkové náklady na omezení pro společnost se pohybují od 260 milionů do 10,5 miliardy EUR po dobu 20 let v závislosti na dotčeném odvětví a typu uloženého omezení.
 
Návrh je založen na informacích, které měla agentura ECHA k dispozici v době přípravy, a lze jej aktualizovat, pokud vyjdou najevo informace odůvodňující změny. Všechny zúčastněné strany mají možnost předložit své argumenty podložené důkazy během šestiměsíční konzultace, která má začít 24. března. Agentura ECHA plánuje uspořádat online informační relaci, která vysvětlí proces omezení a pomůže zúčastněným stranám účastnit se konzultací.
Další kroky
 
Vědecké výbory agentury ECHA pro hodnocení rizik a socioekonomickou analýzu vyhodnotí silné a slabé stránky návrhu agentury ECHA. Při svém hodnocení zohlední vědecké důkazy získané během konzultací. Stanoviska obou výborů se očekávají do poloviny roku 2022.
 
Evropská komise spolu s 27 členskými státy EU přijme rozhodnutí o omezení a jeho podmínkách - na základě návrhu agentury ECHA a stanoviska výborů.
Pozadí
 
Návrh agentury ECHA na další omezení používání olova navazuje na dřívější návrh týkající se olova ve střelných zbraních pro lov a sportovní střelbu v mokřadech nebo v jejich okolí. Evropská komise přijala toto omezení na základě nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) dne 25. ledna 2021. Bude platit ve všech zemích EU od 15. února 2023.

Diskuzní fórum

nové vlákno | přihlásit se do fóra
Vlákno Vytvořil Příspěvky Zobrazení Poslední příspěvek
Pokus Jiří Kasina
1 359 Jiří Kasina
(21.2.2021 16:43:40 )

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...