ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Africký mor prasat po pěti letech opět tady!

| Diskuzní fórum
Africký mor prasat po pěti letech opět tady!
Do České republiky se po téměř pěti letech vrátil africký mor prasat.
AKTUALIZACE 6.12.2022

V České republice byl 1.12.2022 po téměř pěti letech od posledního případu potvrzen africký mor prasat (AMP). Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Praha potvrdilo nákazu u uhynulého selete prasete divokého nalezeného v Jindřichovicích pod Smrkem na Frýdlantsku v Libereckém kraji. Místo nálezu se nachází v blízkosti hranic s Polskem, kde se nákaza dlouhodobě vyskytuje. Nákazou mohou onemocnět všechny věkové kategorie prasete domácího i divokého. Není přenosná na člověka ani další živočišné druhy.

AMP-odkaz-na-150.jpg
 
Státní veterinární správa (SVS) připravuje mimořádná veterinární opatření. Na jejich základě je kolem místa nálezu nakaženého prasete vymezeno takzvané pásmo infekce na ploše zhruba 200 km².
V této oblasti je dočasně zakázán lov divokých prasat, omezen pohyb obyvatelstva v přírodě a zintenzivněn monitoring výskytu nákazu u divokých prasat.

Opatření zasáhnou také chovatele prasat domácích v oblasti a provozovatele jatek či zvěřinových závodů.
S ohledem na zásadní změnu nákazové situace bude zrušena takzvaná zóna intenzivního lovu prasat divokých v příhraničních oblastech na severu ČR.
 
Všechna přijímaná opatření mají za cíl především zamezit dalšímu šíření nákazy v populaci prasat divokých a zabránit tomu, aby se nákaza dostala do chovů prasat domácích,“ uvedl ředitel veterinární sekce SVS Petr Šatrán.
 
AMP je akutní onemocnění prasat podobné klasickému moru prasat. Je charakteristický vysokou, téměř 100 % úmrtností. Onemocnění se projevuje vysokou horečkou až 42 °C, která může podle průběhu trvat i několik dnů. Zvířata jsou malátná, těžce dýchají, nepřijímají potravu, trpí krvavým průjmem a zvrací. V populaci divokých prasat se virus šíří zejména přímým kontaktem, ale také krmivem, vodou a předměty.
 
V ČR byl dne 26. 6. 2017 potvrzen historicky první výskyt AMP v populaci prasat divokých na území Zlínského kraje. Včasný záchyt AMP byl umožněn celoplošným monitoringem, v rámci kterého jsou již od roku 2014 na celém území ČR vyšetřována na AMP všechna nalezená uhynulá prasata divoká.
Okamžitě po potvrzení této nebezpečné nákazy v souladu s legislativou ČR i EU vydala SVS mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat, jeho postupnému tlumení a konečné eradikaci. Důsledným uplatňováním přijímaných opatření se podařilo zabránit šíření infekce AMP v populaci prasat divokých a zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Poslední pozitivní případy AMP tak byly zaznamenány 8. 2. 2018 u uloveného prasete divokého a 15. 4. 2018 u nalezeného uhynulého prasete divokého.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS
 

SVS vymezila pásmo okolo místa nálezu divočáka s africkým morem prasat
a nařídila zde opatření proti šíření nákazy
 
Státní veterinární správa (SVS) dnes vymezila takzvané pásmo infekce kolem místa v Jindřichovicích pod Smrkem na Frýdlantsku, kde bylo nalezeno uhynulé sele prasete divokého nakažené africkým morem prasat.
V oblasti o výměře bezmála 200 km² nařídila SVS mimořádná veterinární opatření. V jejich rámci bude kromě jiných opatření zakázán lov zvěře a krmení prasat divokých. V pásmu bude omezen pohyb obyvatel mimo vyznačené cesty a zintenzivněno vyhledávání a sběr těl uhynulých divočáků.

Mapa-pasma-infekce.jpg

Opatření mají minimalizovat šíření nákazy v populaci prasat divokých a ochránit chovy prasat domácích před zavlečením nákazy.
Do oblasti je zahrnuto a v nařízení vyjmenováno 28 katastrálních území obcí v Libereckém kraji. Obce, na něž se mimořádná opatření vztahují musí nejpozději do 9. 12. 2022 provést soupis všech prasat chovaných v domácnostech. Chovatelé, kteří chovají prasata k nekomerčním účelům, budou muset nechat prasata do deseti dnů porazit.
V pásmu infekce je zakázáno chovat prasata ve venkovních prostorech. Je zakázáno také přemísťování prasat do pásma infekce s výjimkou přesunu k okamžité porážce na jatka. Produkty živočišného původu získané z volně žijících prasat v oblasti bude možné prodávat jedině na základě odůvodněné výjimky udělené Krajskou veterinární správou pro Liberecký kraj.
V případě nálezu uhynulých prasat divokých či úhynů v chovech prasat domácích je nutné kontaktovat SVS na telefonních číslech 485 246 691 nebo 720 995 207 nebo e-mailové adrese epodatelna.kvsl@svscr.cz.
AMP je akutní onemocnění prasat podobné klasickému moru prasat. Je charakteristický vysokou, téměř 100% úmrtností (více o nákaze zde). V populaci divokých prasat se virus šíří zejména přímým kontaktem, ale také krmivem a podestýlkou, vodou či předměty.
Ochrana chovů spočívá zejména v dodržování zásad biologické bezpečnosti. Mezi tyto zásady patří především zamezení kontaktu s volně žijícími prasaty a zajištění bezpečnosti krmiva. Více k biologické bezpečnosti v chovech zde.
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

SVS zrušila oblast v níž bylo vypláceno zástřelné za odlov divočáků

Státní veterinární správa (SVS) k dnešnímu dni zrušila takzvanou oblast s intenzivním odlovem prasat divokých podél hranic České republiky s Polskem, kde bylo lovcům vypláceno zástřelné za odlovené divočáky. Krok je reakcí na zásadní změnu nákazové situace a vymezení takzvaného pásma infekce okolo místa čerstvého výskytu afrického moru prasat (AMP) na Frýdlantsku. V úvodní fázi epidemie není vhodné v okolí výskytu nákazy intenzivně lovit, mohlo by totiž dojít k jejímu šíření do dalších oblastí.
Oblast s intenzivním odlovem byla vymezena v listopadu 2020 po jednání ústřední nákazové komise. Původně se nacházela v nejrizikovějších oblastech Libereckého a Ústeckého kraje, mezi Hřenskem a Harrachovem. Od začátku loňského prosince byla výrazně rozšířena a pokračovala dál podél česko-polské hranice na východ a zasahovala příhraniční oblasti Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Ve vnitrozemí vymezovaly oblast silnice pokračující od Liberce přes Železný Brod až po a Frýdlant nad Ostravicí a hraniční přechod se Slovenskem Bílá – Klokočov. Komunikace vedou přes Trutnov, Rychnov nad Kněžnou, Žamberk, Hanušovice, Jeseník, Bruntál, Ostravu, Frýdek-Místek.
Za dobu existence oblasti s intenzivním odlovem v ulovili myslivci přibližně 21 000 kusů a nálezci nahlásil nález 353 uhynulých kusů prasat divokých.
SVS v uplynulých dnech v reakci na výskyt AMP na území státu vymezila kolem místa nákazy takzvané pásmo infekce. V oblasti o výměře bezmála 200 km² nařídila SVS mimořádná veterinární opatření. V jejich rámci je mimo jiné zakázán lov zvěře a krmení prasat divokých. V této oblasti je také dočasně omezen pohyb obyvatelstva v přírodě. Ústřední nákazová komise v boji s AMP doporučila důsledné vyhledávání uhynulých kusů a jejich včasné odklízení, k čemuž jsou lovci motivováni zvýšeným nálezným 3000 Kč za kus. Ve zbytku ČR je tak jako doposud vypláceno základní nálezné ve výši 2000 Kč za kus.
Na území celé České republiky dlouhodobě platí nařízení intenzivního lovu prasat divokých všech věkových kategorií a je prováděn celoplošný monitoring výskytu nákazy u uhynulých divočáků
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...