Aktuality

Belgie momentálně AMP zvládla

SVS ČR | Diskuzní fórum
Belgie momentálně AMP zvládla
V pondělí 30.11. byla v Belgii ve Valonsku zrušena opatření a pásma vztahující se k výskytu afrického moru prasat u divočáků  (AMP). Belgie se tak stala po ČR druhou zemí, které se podařilo AMP na svém území úspěšně eradikovat.

 
Eradikaci nákazy je možné vyhlásit na základě 1 roku bez pozitivního nálezu.
V Belgii byly při eradikaci využity rovněž i zkušenosti z ČR, protože se jednalo rovněž o fokální ohnisko. V Belgii se AMP vyskytoval pouze u divokých prasat, k přenosu na domácí prasata nedošlo.
Belgického úspěchu bylo dosaženo na základě úzké spolupráce všech zainteresovaných složek. Za základní opatření lze považovat intenzivní vyhledávání a odstraňování uhynulých kusů z postižené oblasti, regulaci lovu, biologická bezpečnost při lovu, minimalizaci pohybu zvířat včetně využití mechanických zábran.
V současné době nejsou proti AMP k dispozici žádné vakcíny ani jiná opatření. S ohledem na náročnost eradikace AMP v populaci divokých prasat je třeba belgickým kolegům poblahopřát k tomuto úspěchu.
 
MVDr. Petr Šatrán, Ph.D.
Ředitel Sekce veterinární
Ústřední veterinární správa
Státní veterinární správy
 

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...