ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Myslivci, podpořte podpisem novou petici!

| Diskuzní fórum
Myslivci, podpořte podpisem novou petici!
„Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní“
 
Co může každý udělat, když máme na krku probíhající implementaci „odzbrojovací směrnice EU“? Stáhnout a vytisknout si v příloze, vystřihnout si podpisový arch nové Petice na posledním listu časopisu Myslivost 3/2018, okopírovat nebo vytisknout z webu www.peticezbrane.cz, obejít rodinu a kolegy ve spolku, podepsat a odeslat.
Přes veškerou nesmírnou snahu a dosavadní prohlášení politiků totiž Vláda ČR dne 7. 2. 2018 schválila novelu zákona o zbraních, která implementuje paskvilní směrnici EU o zbraních, o které jsem na stránkách Myslivosti informoval již mnohokráte. Na jaře se novelou bude zabývat Poslanecká sněmovna, která bude mít rozhodující slovo. Do té doby musíme posbírat minimálně deset tisíc podpisů, aby nás ve sněmovně přijali.
 
Souhlasíte?
 
Tak neváhejte a podepište se pod cíle nové Petice:
- odmítnutí implementace „odzbrojovací směrnice EU“, neboť i podle Lisabonské smlouvy je bezpečnost členských států EU výhradně v gesci každé členské země,
- znovuprojednání a schválení ústavního práva na zbraň, které Senát dosud ani nepotvrdil, ani nezamítnul,
- protest proti aktuálně zamýšlenému zákazu osvědčeného a nenahraditelného olova ve střelách palných zbraní,
- protest proti omezování zbraňových doplňků - aktuálně například optiky se zvětšením nad 9x,
- protest proti další budoucí regulaci bezproblémových a funkčních zbraňových zákonů ČR.


 
Původní Petice posbírala 110 tisíc podpisů a byla nesmírně úspěšná
 
Původní „Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU“ nakonec posbírala 110 358 podpisů (ke dni vzniku nové Petice 18. 1. 2018) a byla nesmírně úspěšná. Odhadem myslivci tvořili asi třetinu petentů, tedy podepsalo 30 až 40 tisíc myslivců. Koneckonců z 300 tisíc držitelů zbrojního průkazu má 110 tisíc zapsánu skupinu C pro lov, takže je to odpovídající.
Poděkování patří všem myslivcům, příznivcům myslivosti i jejich rodinám, kteří neváhali připojit svoje podpisy, a nedali na pivní řeči typu „je to zbytečné, protože jeden podpis stejně nic nezmění“.
 
Je nepochybné, že myslivci spolu s Peticí ukázali, že jsme společenskou silou, se kterou se musí počítat. Mnoho se nám toho podařilo. Zbraňovou legislativu jsme nastolili prostřednictví masových médií a dva roky drželi jako jedno z hlavních celospolečenských témat, a nakonec jsme to i přetavili v téma parlamentních i prezidentských voleb. Ať už si může každý myslet o úrovni prezidentské debaty na TV Prima cokoliv, není bez zajímavosti, že první otázkou na prezidentské kandidáty byly zbraně, a pořad dosáhnul rekordně nejvyšší sledovanost v celé historii skupiny Prima.
Senát sice nakonec neschválil ústavní právo na zbraň, ale ani ho nezamítnul, takže i možnost ústavního práva na zbraň je stále ve hře, a můžeme žádat znovuprojednání, a to i podle názoru významných ústavních právníků. Musíme společně pokračovat v rozjetém vlaku dál, abychom aktuálně zabránili implementaci paskvilní odzbrojovací směrnice EU, kterou schválila Vláda, a která nyní putuje na stůl do Sněmovny.
 
Poděkování všem dosavadním aktivním podporovatelům Petice
 
V krátkém článku nelze nikdy dostatečně poděkovat úplně všem těm tisícům kolegům myslivcům a aktivním místním i okresním spolkům, které se o úspěch původní Petice a příznivou zbraňovou legislativu zasloužili, ale přece jen velké poděkování si zaslouží především hlavní iniciátor Petice Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v., kterého pozitivní reakce myslivců nadchnutý natolik, že při klesající členské základně šel proti proudu, oprášil svůj dvacet let starý lovecký lístek, a stal se hrdým členem ČMMJ.
 
Již dříve ČMMJ oficiálně ve svém prohlášení vyjádřila podporu ústavnímu právu na zbraň, a v dalším prohlášení také odmítnula kontroverzní směrnici EU o zbraních omezující legální držitele zbraní, takže si poděkování za průběžnou podporu jistě zaslouží nejen celá Myslivecká rada, ale jmenovitě předseda Ing. Jiří Janota, dále jednatelka ČMMJ Martina Novotná za aktivní reprezentaci na petičních akcích včetně první myslivecko-střelecké demonstrace dne 15. 3. 2017, předseda Střelecké komise Jan Matulka za odbornou podporu a reprezentaci na jednáních, předseda Komise pro mezinárodní spolupráci Ing. Miloš Ježek, Ph.D. za zahraniční konzultace, Ing. Jiří Kasina, šéfredaktor časopisu Myslivost za mediální poradenství a moderování diskuzí o zbraních na akcích a Jaroslav Pekařík, myslivec a vedoucí brněnské prodejny zbraní a střeliva za perfektní logistiku při všech akcích. Z dalších musím vyzdvihnout „prozbraňové aktivisty“, kteří velmi pomáhali, jmenovitě jsou to Bc. Carla Cizova, MBA, Michal Palacka, Dušan Fiedler, Aleš Chudoba, RNDr. Mgr. Tomáš Vaněk, CSc., Otto Frinta, Markéta Plšková, Jan Korecký, Petr Zvolánek a další, kteří nelitovali stovek hodin času a tisíců korun z vlastních kapes k podpoře naší věci.
Zvláštní poděkování si zaslouží i partnerský LEX (sdružení na ochranu práv majitelů zbraní) za legislativní spolupráci a personální pomoc při sběru podpisů na stáncích ČMMJ.
 
Jak šel čas s Peticí...
 
Vzpomínám si, jak Petice začínala před léty. Už tehdy ihned probíhala spolupráce široké střelecké veřejnosti s myslivci, která se bohudík drží dodnes. Tehdy v roce 2014 jsme s pplk. Pavlem Černým začali sbírat podpisy na stánku ČMMJ během mysliveckého veletrhu Silva Regina v Brně. Od té doby uběhlo hodně vody, a absolvovali jsme desítky jednání a akcí, ze kterých byly stovky pozitivních mediálních výstupů na podporu slušných držitelů zbraní.
Jen namátkou zmíním, pár z mnoha akcí, kde všude jsme byli a konali.
Parlamentní seminář s poslanci „Omezování držení zbraní“ dne 14. 1. 2016, kde jsme jednoznačně odmítli první nejzávadnější verzi směrnice EU o zbraních.
Konference pro odbornou veřejnost v Bruselu v prostorách Europarlamentu dne 1. 3. 2016, kde jsme podrobili návrh Evropské komise zdrcující kritice.
Veleúspěšná první myslivecko-střelecké demonstrace dne 15. 3. 2017 na Václavském náměstí v Praze za účasti 2500 lidí, která vyústila v největší mediální propagaci myslivců v historii.
Humorné vítání nejvyššího šéfa EU J.C. Junckera v Praze s košťaty místo pušek dne 9. 6. 2017.
Podpora úspěšného hlasování ve Sněmovně o ústavním právu na zbraň v prvním, druhém i třetím čtení dne 28. 6. 2017.
Celkem pět jednání v Senátu počínaje předáním půl metráků podpisů do rukou předsedy a místopředsedy Senátu dne 25. 7. 2017, až po hlasování na plénu senátu dne 6. 12. 2017, ve kterém jen těsně ústavní právo nebylo potvrzeno, ale v dalším hlasování nebylo ani zamítnuto.
Vznik nové Petice dne 18. 1. 2018.
 
Proč nová Petice?
 
Před pěti lety tehdejší původní Petice neměla křišťálovou věšteckou kouli, a nemohla myslet na všechny nápady zrající v hlavách úředníků Evropské komise. Petice tehdy reagovala obecně na bláznivý nápad švédské eurokomisařky Cecilie Malmström z roku 2013 prosazující zpřísnění regulace zbraní, zahrnující například i nepřijatelný záměr na zřízení centrálních úložišť pro soukromé zbraně, kam by je i myslivci měli odevzdávat, pokud zrovna ten den nejsou na lovu.
Po eurovolbách v roce 2014 paní eurokomisařka získala jiný resort, takže náměty na zpřísňování zbraňové legislativy na chvilinku usnuly, až do teroristického útoku v Paříži v listopadu 2015, kdy Evropská komise v reakci „chtěla něco zakázat“, takže jako nejsnadnějšího obětního beránka předhodila mediím místo teroristů nás, legální a prověřené držitele zbraní. Komise vytáhla ze šuplíku to, co už měla připraveno, horkou jehlou přidala pár dalších technických a právních nesmyslů, a za pár dnů byla na světě nová kontroverzní směrnice o zbraních.

Po nabytých zkušenostech je nová Petice univerzálnější a zároveň přesnější, reaguje na novou směrnici a pokrývá i podporu ústavního práva na zbraň, vymezuje se proti budoucímu zákazu olověných střel a proti omezení vývozu a dovozu doplňků zbraní v souvislosti s právním výkladem Celní správy, že optika se zvětšením nad 9x je dnes považována za vojenský materiál. V otázkách posuzování optiky sice již máme po sérii jednání vážně míněné přísliby z ministerstev, že tato záležitost s nesmyslným právním výkladem a postupem Celní správy bude v blízkých měsících vyřešena, nicméně i toto je potřeba ještě podpisy pod Peticí podpořit.
 
Navíc původní „stará“ Petice se stala sama obětí svého úspěchu, byli jsme s ní totiž už úplně všude, kde jsme mohli - ve Sněmovně, na Úřadu vlády, na ministerstvech, i Senát petici projednal v petičním výboru a na plénu. Pokud chceme dělat nové legislativní „kolečko“, a opět jít za zákonodárci, je z procesního hlediska nutná i nová Petice.
Hlavně díky petici se s námi vůbec někdo baví o ústavním právu, o neimplementaci nebo co nejmírnější implementaci, a díky petici jednáme se zákonodárci a ministerstvy na té nejvyšší úrovni o dopadech na nás jako zákona dbalé občany.
 
A co v tom osobně může udělat každý, kdo se nechce dožít omezení svých zbraní nyní a v budoucnu?

Stáhnout si novou petici i podpisové archy z webu www.Peticezbrane.cz a donést je i těm ostatním.
Rozhodně co nejvíce šířit a podepisovat naši novou petici a brát ji do jednotlivých mysliveckých spolků.
Dávat dále o všem informace, vysvětlovat ve svém okolí. Valná část myslivců totiž patří mezi již starší generaci. A ne všichni mají možnost získávat poslední aktuální informace na počítačích a sociálních sítích, na facebooku, atd.
Kdo má možnost (a tu ale máme v podstatě všichni!), tak ať vyvíjí jako volič argumentační tlak na poslance, aby na jaře neimplementovali, a aspoň novelu odložili, než bude rozhodnuto o podané žalobě na neplatnost směrnice. Každý má možnost kontaktovat a navštívit poslance ve svém volebním obvodu, využijme toho.
Chybou by bylo podléhat beznaději, vždyť směrnic, které nebyly v termínu implementovány, jsou spousty, a svět se nehroutí, za pokus to rozhodně stojí.
Ideálem by bylo, když každý člen ČMMJ získá aspoň 10 podpisů, tedy plný jeden arch, neboť nejpozději na jaře musíme už mít minimálně 10 000 podpisů, což je podle pravidel minimum, kterým se sněmovna zabývá.
 
Věřte, že petici můžete věřit, všichni čtyři členové petičního výboru jsme držitelé loveckých lístků, a tři jsme řadoví členové ČMMJ, takže lze de facto říci, že petici organizují myslivci.
 
Bylo by skvělé, kdyby se do podpory Petice zapojili nejen myslivci ve sdruženích a spolcích, ale i okresní myslivecké spolky, aby jednatelé okresních mysliveckých spolků vytiskli petiční archy nové Petice, a umožnili petici podepsat na místě třeba starším myslivcům bez tiskárny, počítače a kopírky. Stovky či tisíce podpisů se dají také posbírat od myslivců i laické veřejnosti na nejrůznějších mysliveckých akcích, pořádaných místními a okresními mysliveckými spolky, využijme například nadcházející chovatelské přehlídky trofejí nebo jarní svody psů.
V minulosti se velmi osvědčila vzájemná spolupráce organizátorů Petice a LEXu na stáncích ČMMJ během velkých akcí mysliveckých akcí jako jsou Silva Regina v Brně, Natura Viva v Lysé nad Labem a Národní myslivecké slavnosti v Hluboké nad Vltavou. Věřím, že i tato skvělá spolupráce bude pokračovat, protože je to výhodné pro celou střeleckou veřejnost.
 
Jménem petičního výboru předem děkuji všem za podporu naší dobré věci s pozdravem
Myslivosti zdar, nesmyslným regulacím zmar!
Bohumil STRAKA,
člen petičního výboru
myslivec a sokolník


 

Diskuzní fórum

nové vlákno | přihlásit se do fóra
Vlákno Vytvořil Příspěvky Zobrazení Poslední příspěvek
poděkování, obdiv a úcta, M.T.
1 1103 M.T.
(20.2.2018 11:41:15 )

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Přiložené dokumenty

Zpracování dat...